RELIGIÃO, ESCATOLOGIA, PREGAÇÕES, FILMES, TUDO GOSPEL, ESTUDOS, BÍLICOS, TV, RÁDIO, GOSPEL, ASSISTIR, ONLINE, GRATIS, PASTOR, IGREJA, EVANGELICA, IEPAUT, Devaldo Lemos da Costa, devaldocosta@outlook.com

quarta-feira, 1 de janeiro de 2014

Pelajaran 1 - Kitab Keluaran dan penawanan Israel di Mesir, 1pte, 4Tr13

Pelajaran 1 - Kitab Keluaran dan penawanan Israel di Mesir, 1pte, 4Tr13 ...

BIBLE PENGAJARAN - Suku 1 2014 - CPAD - Untuk belia dan orang dewasa
Tema: A Journey of Faith - Penubuhan Israel dan warisan rohaninya
Komen: Pastor Anthony Gilberto
Firefox, ilustrasi, video dan soal selidik: Ev. Luiz Henrique de Almeida Silva
Soal selidik
SILA WATCH THE VIDEO PENGAJARAN MANA ADA MAPS, ANGKA-FOTO DAN PENERANGAN TERPERINCI MENGENAI PELAJARAN
http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm
 
 
Golden Text
"Dan Yusuf bersumpah dengan anak-anak Israel, berkata, Sesungguhnya Allah akan melawat anda, dan kamu akan membawa sehingga tulang saya dari itu" (Kejadian 50.25).
 
 
Sebenarnya Amalan
Maksud Allah adalah tidak berubah dan akan dipenuhi pada waktu yang ditetapkan oleh-Nya
 
 
HARIAN MEMBACA
Isnin - 50.25 Kej Yusuf tidak lupa janji
Selasa - Ex 1.7 Pertumbuhan orang Ibrani di Mesir
Rabu - Bekas 1.11 penderitaan orang Ibrani
Khamis - Keluaran 1.13,14 Penindasan daripada Golongan Terpilih
Jumaat - 33.3 Jr menghadiri laungan Allah rakyatnya
Sabtu - tujuan Job 42:2 Tuhan tidak akan
 
BIBLE MEMBACA DALAM KELAS - Keluaran 1:1-14
1 - Sekarang ini adalah nama-nama bani Israel, yang datang ke Mesir dengan Yakub, setiap pulang dengan: 2 - Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, 3 - Isakhar, Zebulon, dan Benjamin, 4 - Dan Naftali, Gad dan Asyer. 5 - Semua roh-roh yang telah turun dari Yakub tujuh puluh jiwa: untuk Yusuf berada di Mesir. 6 - Oleh itu, sejak Yusuf meninggal dunia, dan semua saudara-saudaranya, dan semua lah, 7 - Bani Israil telah membuahkan hasil, dan meningkat dengan banyaknya, dan berkali ganda, dan Wax melebihi perkasa; sehingga negeri itu penuh dengan mereka . 8 - Kemudian bangkitnya seorang raja baru atas Mesir, yang tahu Yusuf, 9, yang berkata kepada kaumnya, Sesungguhnya, orang-orang Bani Israil lebih dan lebih kuat daripada kita. 10 - Marilah kita dengan bijak kepadanya, supaya mereka membiak, dan ia berlaku, perang akan datang, mereka juga menyertai kepada musuh-musuh kita, dan memerangi kita, dan membiarkan bumi. 11 - Dan orang-orang Mesir yang mereka tetapkan atas mereka taskmasters untuk menimpakan kepada mereka yang dikandungnya. Dan dibina untuk Firaun bandar-bandar harta, Pithom dan Rameses. 12 - Tetapi yang lebih mereka ditimpa mereka, makin bertambah banyak dan berkembang: dan mereka sedih kerana anak-anak Israel. 13 - Dan orang-orang Mesir yang dibuat kanak-kanak Israel untuk berkhidmat dengan kerapian: 14 - jadi mereka membuat kehidupan mereka yang pahit dengan perhambaan keras, mortar dan bata, dan semua kerja-kerja dalam bidang: semua perkhidmatan mereka, di mana dihidangkan dengan kekerasan.
 
A teologi Keluaran -
Keluaran Pengenalan dan Ulasan - Oleh R. Alan Cole, Ph D. Menzies College, Macquarie University - Agama Society New Life - Agama Persatuan Penerbit Kristian Dunia
 
Ia akan menjadi sukar untuk mencari topik yang tunggal kepentingan Lama Perjanjian, atau bahkan Baru, yang tidak ditunjukkan di dalam kitab Keluaran. Banyak tema digunakan kemudian dalam Alkitab, terdapat sebenarnya di dalam buku ini, tafsiran pengalaman Israel, melalui acontecimen besar t orang-orang yang membawa kepada organisasi sebagai orang dan negara. Pengenalan ini Teologikal mempertimbangkan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan sifat Allah. Rawatan kami tidak bertujuan untuk meletihkan subjek; mencari hanya menjadi pengenalan yang tidak seberapa dengan kekayaan buku teologi.
I. Yang Tuhan yang mengawal sejarah
Allah yang tidak kelihatan adalah pengawal semua sejarah dan segala hal keadaan.
Ini dilihat dalam Keluaran 1, walaupun nama Allah tidak pun disebut sehingga ayat 20. Peninggalan ini tidak bermakna bahawa Ibrani tidak beragama tetapi, berbeza dengan kita, dia merasakan tangan Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan, tidak hanya pada masa-masa yang lebih penting bahawa Tuhan bertindak melalui apa yang kita panggil "mukjizat" . Tidak ada yang di luar kuasa dan kawalan - walaupun kedegilan . daripada Firaun (4:21) sesungguhnya yakin sama ini yang membawa iraelitas menganggap Keluaran sebagai acara yang paling besar dalam sejarah dan sebagai tindakan penebusan Allah ke arah Israel Yang. Keluaran yang berlaku, apa-apa Israel boleh ragu-ragu, mereka telah benar-benar diselamatkan dari kuasa Mesir. Satu-satunya penjelasan yang mungkin bagi kegagalan itu adalah bahawa ia adalah satu pekerjaan Tuhan, untuk semua perkara-perkara yang di bawah kawalan-Nya. kuasa kebal itu Allah tentang sejarah, . Walau bagaimanapun, tidak digunakan secara sewenang-wenangnya atau tidak munasabah Ia mengawal dan mengawal selia semua acara untuk kebaikan muktamad kanak-kanak-Nya, apa sahaja kesan segera ini ditunjukkan masuk membuka bab Keluaran; menindas mereka sendiri pakai terhadap Israel hanya dibuat orang Israel membiak lebih (1:12). 's rezeki penyayang Allah telah dilihat lagi dalam pemeliharaan kehidupan Musa dan penerimaannya oleh anak perempuan Firaun (2:10) dan juga nasib bidan Israel (1:21). Satu boleh berhujah bahawa bidan telah merited rahmat ilahi untuk kesetiaan mereka kepada Allah (1:17) dan bahawa budak lelaki itu Musa telah melakukan apa-apa untuk menjatuhkan penjagaan ilahi. Allah, dalam bagaimanapun, menunjukkan kasih sayang yang sama apabila Musa, kerana perbuatan sebelum waktunya, dia berakhir sebagai seorang pelarian punya wang di tanah Midian (2:15-22). Tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa Israel tidak bersyukur berhak penjagaan penyayang ilahi, yang mengkaji sejarah mereka yang berikutnya (16:03, sebagai contoh), dan tanpa ragu-ragu, Israel berada di Mesir supaya tidak layak kerana ia adalah kemudian di padang pasir. Oleh itu, apa yang bermula sebagai doktrin rezeki Allah akhirnya menjadi doktrin rahmat Tuhan, nikmat tersebut tidak berasas-Nya dan kasih sayang, tertumpah pada objek tidak layak beliau pilih.
II. Saya YHWH
Allah adalah YHWH. Keluaran 3:13-15 menjelaskan bahawa wahyu Allah di dalam nama ini adalah asas kepada teologi umur Musa. Bagi pra-Musa adalah beberapa pandangan. Sesetengah berfikir bahawa nama YHWH tidak diketahui atau digunakan sebelum zaman Musa (6:3) dan yang menggunakan sekarang dalam bab-bab awal Perjanjian Lama hanya dapat menunjukkan identiti penuh bapa bangsa Allah dan Allah dikenali kepada Musa dan diturunkan kepadanya. (Lihat, bagaimanapun, mengenai perkara ini, Pengenalan kepada Perjanjian Lama oleh RK Harrison, pgs. 578-582.) Other, berdasarkan teks-teks seperti Kejadian 04:26, mengekalkan bahawa nama itu sendiri telah dikenali untuk beberapa daripada moyang Israel, lama sebelum Musa, dan yang menerangkan penggunaan percuma bagi nama itu dalam akaun terawal Kejadian. Mereka juga mengatakan bahawa 6:03 merujuk kepada wahyu maksud nama, yang kemudiannya ditemui, mempunyai dimensi baru dan lebih mendalam. Persoalannya, bagaimanapun, tidak penting berhubung dengan teologi Keluaran. Fakta penting adalah bahawa Allah mempunyai nama dan oleh itu peribadi sepenuhnya.
Untuk bahasa Ibrani, "nama" melambangkan "watak." Oleh itu, untuk mengetahui "nama" Allah adalah untuk mengetahui dia sebagai dia, dan "berseru kepada nama Tuhan" adalah untuk merayu kepada-Nya berdasarkan mendedahkan dan kudratNya (Mazmur 99:6). "Mengisytiharkan" "nama" YHWH adalah untuk menggambarkan watak-Nya (33:19). Sejak Israel adalah orang-orang YHWH (19:05), nama YHWH terlibat dalam segala-galanya yang berlaku kepada mereka, fakta ini akan menjadi penting kemudian apabila syafaat Musa bagi Israel (32:11-13). Reputasi Allah berkait rapat dengan orang Israel.
Allah tidak boleh meninggalkan, sebaliknya, mesti mendapatkan kemuliaan kepada nama-Nya melalui mereka. Jika Tuhan kini mempunyai baru "nama" (dan jika ini adalah tafsiran yang betul 6:3), ini bermakna bahawa untuk wahyu yang baru Israel berlaku, lebih tinggi daripada yang dikaitkan dengan nama lama "El Shaddai" (Kejadian 17:01 -8) atau apa-apa nama lain yang diberikan kepada Allah patriarki. Dari sini kepada Perjanjian Lama, nama YHWH itu bermakna segala-galanya bahawa nama "Yesus" yang bermakna kepada Perjanjian Baru. 'S nama yang merumuskan semua wahyu lepas (kerana YHWH masih "Allah nenek moyangmu," walaupun di bawah nama baru) dan terletak di tengah-tengah pengalaman barunya penebusan dan keselamatan. Sebutan semata-mata nama "Yesus", untuk orang yang beriman itu, mengingatkan salib;. Oleh itu min YHWH mudah, untuk seorang Yahudi, mengingatkan Keluaran
apabila Allah menerangkan diriNya sebagai YHWH, ia adalah betul-betul semula jadi untuk menambah Ungkapan "yang membawa kamu keluar dari Mesir" (20:2), kerana ia adalah betul-betul semula jadi bagi orang yang beriman itu untuk menggambarkan Kristus sebagai orang yang "menebus" (G1 3:13).
mengambil kira makna yang tepat nama YHWH telah menjadi .. kontroversi perkadaran besar Lihat kajian Keluaran 3 untuk cadangan Dua mata, bagaimanapun, mesti dipertimbangkan: pertama, bahawa 03:14 adalah satu-satunya tempat di dalam Perjanjian Lama di mana maksud nama dijelaskan Kedua,. nama itu jelas digambarkan sebagai sesuatu yang hanya Allah dapat menjelaskan implikasi teologi kedua-dua mata adalah bahawa tidak ada Tuhan kecuali dapat menjelaskan siapa dan apa yang Allah adalah;. 'akan mempelajari erti "nama" Nya dari apa yang dia kata dan membuat. Apa sahaja kuasa tatabahasa tepat 03:14, fakta ini adalah jelas kerana kata kerja Ibrani (hayah) "yang" mempunyai makna "hadir (dan aktif)": adalah dinamik dan tidak statik. Israel tidak kiri, seperti yang berlaku kepada negara-negara lain, spekulasi mengenai masalah mengenai kewujudan dan sifat tuhan-tuhan. Allah beliau adalah "Allah adalah cinta", aktif dalam sejarah, dan dia mendedahkan dirinya dalam perkataan dan perbuatan.
Keluaran sendiri mulanya mentakrifkan sifat YHWH seperti yang dinyatakan dalam keselamatan Israel dari kuasa Mesir, yang dicapai.
A sejarah berikutnya Israel menambah hukuman selepas hukuman ke penyata awal fahaman mereka (yang membawa kamu keluar dari Mesir) sebagai pengalaman mereka penyelamatan berlaku peristiwa YHWH tidak akan mengaku hanya sebagai orang yang telah mengambil Israel keluar dari Mesir (20.: 2), tetapi juga sebagai orang yang memperkenalkan orang-orang di tanah Kanaan (Ul 26:9) dan sebagai salah satu yang menimbulkan hakim (Hakim 2:16), dan sebagainya.
berjanji wujud dalam penjelasan awal dari nama ilahi (3 14) telah dipenuhi dalam sejarah, sama ada ia adalah "saya siapa saya" atau "Saya akan apa yang saya akan" Sejak lebih banyak sifat Allah diwahyukan kepada lelaki melalui kata-kata dan beliau-Nya. perbuatan, "nama" beliau secara beransur-ansur mengambil makna yang lebih kaya. Penyempurnaan pertabalan dan akan di zaman Perjanjian Baru, apabila kebanyakan firman Allah kepada manusia dikatakan dan perbuatan yang paling besar beliau penyelamatan selesai (Yohanes 1:14 dan 19:30). Sejak itu, dia akan dikenali sebagai "Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus" (Roma 15:6), dan pemberi Roh (John 14:26). A baru "nama" ilahi maka mula digunakan, bersamaan kepenuhan wahyu-Nya.
Oleh itu, kita melihat bahawa, walaupun semua teologi Alkitab adalah berdasarkan kepada penggunaan yang betul bahasa, kita perlu pada akhir usaha kita, mendapatkan pemahaman yang teologi bahasa dan bukan nama Allah. Malah, Sepuluh Perintah adalah jenis ini penjelasan teologi makna nama YHWH, kerana mereka mula dengan takrif tindakan penebusan YHWH (20:2) dan berterusan dengan ungkapan sifat moral-Nya. Mungkin penambahan yang paling penting ialah YHWH menentukan sebagai "Allah yang cemburu", cemburu banyak untuk menyeksa seperti untuk memenuhi perjanjian-Nya (20:5,6) Untuk ini kita boleh membandingkan diri -. Pengisytiharan Berikutan nama ilahi kepada Musa (34:5-7), di mana "Nama" difahami dari segi kasih sayang dan penghakiman, dan di mana "bersemangat" sifat Allah ditekankan sekali lagi (34:14).
III. Allah yang suci
Allah adalah kudus . Tempat di mana Beliau telah mendedahkan dirinya kepada Musa adalah suci (atau sebaliknya, menjadi suci) kerana wahyu ini (3:5). Ini adalah kali pertama yang kata sifat yang "suci" digunakan dalam Pentateuch, walaupun konsep itu sudah dalam Kejadian (rujuk Gen 28:17). Kemudian, "wali" akan menjadi salah satu kata sifat yang biasa digunakan untuk menggambarkan sifat dan menjadi Allah sendiri, terutama dalam Imamat (lihat Imamat 11:45). Tanpa hujah berkenaan dgn ilmu bahasa, idea asas akar Ibrani seolah-olah telah "meletakkan selain "dan oleh itu" berbeza "dari perkara-perkara yang sama.
Kanaan Untuk konsep ini tidak boleh mempunyai konotasi moral sedikit.
Judul A dewi kesuburan dipanggil Astarte, disembah di Mesir, adalah "Qudshu" (suci) dan menamakan diberikan kepada pelacur pemujaan, dilarang di Israel (Imamat 19:29), secara literal "suci" bererti. 's "perpecahan" atau "perbezaan" Tuhan berhubung dengan manusia, bagaimanapun, bukan sahaja perbezaan tahap kewujudan .
Allah Israel adalah berbeza dalam sifat moral-Nya: "kesucian" di Israel itu mempunyai kandungan moral. Sebab itulah Dia akan menyatakan diriNya dalam "sepuluh perkataan" yang bukan merupakan pembangunan moral dan intelektual, walaupun kandungan intelek. Pengetahuan Berterusan Allah dengan Israel selepas pelepasan mereka dari Mesir, akhirnya akan menjadi satu pengalaman yang moral yang secara beransur-ansur semakin meruncing;. bukan intelek, kesedaran adalah bahawa Israel telah terus dicabar Oleh itu, ia adalah bahawa dalam perjanjian yang baru, Allah "mendedahkan" cara-cara-Nya kepada babes dan "belulang" yang bijak (Mt 11:25), adakah ada kesulitan dalam memahami kewajipan moral, bagaimanapun sukarnya untuk taat Pada asasnya, blok penghalang kita tidak intelektual tetapi akhlak;.. akar pembangkang kita kepada Tuhan terletak sesuka kami
Sebagai Tuhan sebagai "suci," sebagai "berbeza", apa-apa yang berkaitan dengan-Nya, dan dikhaskan untuk perkhidmatan-Nya, adalah sebahagian daripada ciri ini. Jika objek tidak bernyawa (seperti minyak urapan) kekudusan yang mungkin bermakna bahawa ia adalah dilarang untuk penggunaan biasa (30:32) .. bagaimanapun Kesucian boleh untuk berkomunikasi idea beberapa bahaya misteri dalam kes sentuhan fizikal (19:12,13) ​​Oleh kerana kesucian Allah yang bersifat moral, menjadi "orang suci" (seperti Israel dipanggil untuk menjadi 19: 6) bertujuan untuk menjalani keperluan moral yang ketat. . Keluaran Daripada keperluan ini dibentangkan kononnya: "Jadilah suci kerana saya, Yahweh, Allahmu, am suci" (Imamat 19:2) Kenyataan ini boleh dibuat lebih ringkas, motivasi untuk memenuhi perintah moral boleh hanya menjadi "Saya YHWH Allahmu" (Imamat 19:03). Hakikat YHWH menjadi suci pengagihan penjelasan tambahan;. 'S hubungan baru yang diperkenalkan oleh rahmat membuat tuntutan yang tidak dapat disekat moral
Dalam buku Keluaran sendiri, ia boleh dikatakan bahawa semua "buku perjanjian" (kira-kira 21 * 23) adalah definisi tentatif apa ertinya menjadi "umat Allah", seorang "bangsa yang kudus." Kesucian, oleh itu, dalam erti kata yang paling dalam, adalah definisi sifat Allah sebagai Dia menjangka melihat ditunjukkan pada kanak-kanak-Nya. Adakah ini konsep kesucian ilahi, yang mana pula, telah digambarkan dan digambarkan dalam pembinaan Bait Suci, dengan "Maha Suci" di bahagian terdalam dan logam dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembinaannya berkurangan di preciousness sebagai telah menjadi lebih jauh dari pusat (Maha Suci) itu. Jika undang-undang itu ungkapan lisan kesucian Allah, Bait Suci itu adalah perumpamaan dilihat bahawa kesucian.
mungkin akan tepat untuk mengatakan bahawa seluruh konsep dosa menawarkan (29:14), penting untuk amalan agama Israel, datang dari konsep kekudusan Tuhan, difahami dari segi bukan semata-mata ritual tetapi moral. Walau bagaimanapun, ini dianggap lebih teliti dalam satu lagi bahagian daripada teks.
IV. Allah yang ingat
YHWH juga Allah yang mengingati (2:24). Secara khusus, Dia adalah Allah yang teringat, "perjanjian dengan Abraham" beliau dan bapa bangsa yang lain. Ini tidak bermakna, sudah tentu, bahawa Allah adalah dapat melupakan (kecuali pada lupa sebagai metafora untuk menggambarkan beliau pengampunan dosa;.. cf Adakah 64:9) Untuk mengatakan bahawa Allah "ingat" adalah antropomorfisme (atau lebih tepat lagi, satu antropopatismo) untuk menyatakan ketetapan Allah. Di dalam masjid itu ada yang sewenang-wenangnya, apa sahaja yang anda belajar tentang Dia berdasarkan hubungan-Nya dengan manusia pada masa lalu akan sah untuk hubungan semasa dan akan datang. Ini berbeza sekali dengan tuhan-tuhan kafir ini, yang dikongsi setiap sesuka hati dan lelaki biasa yang membawa mereka ke tantrums. Ini kesabaran ilahi, dan ia hanya memungkinkan proses pembangunan yang berterusan. Menurut ini Israel prinsip akan mengukur semua sejarah berikutnya yang memahami semua peristiwa masa depan dari segi Keluaran. Prinsip ini akan menjadi ukuran harapan mereka pada hari-hari gelap di masa hadapan.
Allah, seterusnya akan memerintahkan Israel untuk ingat apa yang Tuhan lakukan untuk negara melalui persekutuan. Oleh itu, Israel akan menerima jaminan bahawa tujuan pertolongan-Nya untuk negara ini akan terus. Selain itu, peringatan ini akan menjadi seperti sengatan itu dan merangsang, memaksa orang untuk menjaga perintah-perintah-Nya (20:2). Ia telah berkata, dan baik, yang hanya ini "mengingati" boleh menyatukan Injil dan undang-undang, undang-undang Israel memerhati kerana ia "mengingati" injil keselamatan.
struktur Dalam bahasa Ibrani berfikir "ingat" bermaksud "tindakan", ini juga terpakai kepada Allah dan Israel. Dan, sekali lagi, ini adalah perkara baru. Kitab Suci memberitahu kita bahawa "Tuhan diingati
Nuh "(Kejadian 8:1), iaitu, Allah telah bertindak untuk menunjukkan Nuh keserasian sempurna Wataknya. Jika Nuh sekali lagi rahmat Allah menunjukkan dirinya serasi (Kejadian 6:8), sebagaimana yang disampaikan serasi ke arah Israel dalam situasi ini. Oleh itu, untuk mengatakan bahawa Allah "ingat" adalah untuk mengatakan bahawa Dia mengulangi perbuatan-Nya menyelamatkan rahmat kepada umatNya Israel, dan bukan selepas masa, memenuhi cara, janji-janji-Nya, dan menunjukkan diri-Nya - keserasian.
lepas di sini, bagaimanapun, pemikiran yang lebih mendalam: ". perikatan" Allah Mengingati beliau kini datang ke jantung sebenar buku Keluaran dan beliau teologi, kerana perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Israel di Sinai (24:3-8) menguasai bukan sahaja pemikiran dalam buku ini, tetapi semua pemikiran Israel berikutnya. Apabila kita menyebut "Perjanjian Lama", iaitu, Perjanjian Lama, secara tidak sedar bersetuju dengan hakikat ini. Malah, di kemudian kisah Israel, perjanjian yang dibuat di Sinai gerhana ke titik yang perjanjian Ibrahim adalah hampir-hampir tidak disebut kecuali masa pembuangan tersebut (Yehezkiel 33:23,24). Dalam teks Keluaran, bagaimanapun, pergerakan keseluruhan penebusan yang berakhir dengan perjanjian yang dibuat di Sinai hanya pemenuhan janji-janji ilahi berdasarkan perjanjian Ibrahim (3:15-17). Tanpa ragu-ragu, akaun alkitabiah seluruh sejarah keselamatan muncul dari segi janji dan perlaksanaan: ia adalah fakta ini yang memberikan mendalam dan akar sejarah kepada perjanjian Sinai, kerana, diberikanNya, Allah adalah "Mengingati" beliau perjanjian dengan Abraham dan, dari satu segi, ia mengulangi. Menurut Paul, perjanjian yang dibuat dengan Abraham sebenarnya lebih dalam dan lebih asas daripada perjanjian yang dibuat dengan Israel di Sinai (G1 3:17). 's perjanjian yang pertama, dan bukan yang terakhir, yang Paulus menggunakan sebagai ilustrasi justifikasi dengan iman. Apa pun, yang "Perjanjian Lama" yang disediakan istilah untuk "perjanjian baru" yang dinubuatkan oleh Yeremia (Yer 31:31), yang diperkenalkan, apabila kematian Mesias, dilambangkan oleh Kristus dalam Perjamuan Akhir (1 Kor 11:25).
Tidak perlu menekankan betapa pentingnya istilah "pakatan" sebagai kategori teologi yang digunakan dalam kedua-dua Kitab Perjanjian. Ungkapan-ungkapan seperti "darah perjanjian", "pengorbanan perjanjian" adalah asas kepada pemahaman rencana Tuhan dan kerja Kristus, kerana perikatan biasanya dimeteraikan dengan darah mangsa. Tidak syak lagi bahawa "pakatan" adalah cara yang biasa untuk menyatakan kewajipan bersama pada masa Keluaran. Adalah dari hubungan jangka antara individu (Kejadian 21:32) perhubungan di antara masyarakat (Joshua 9:15), dan boleh digunakan walaupun . metaforik dengan bukan manusia (Ayub 31:1) elemen Terdapat beberapa perbahasan sama ada "Pakatan" telah 'atau tidak, asalnya istilah komersial, perkataan pasti termasuk rasa masa kami "kontrak" dan . mata pelajaran yang boleh semata-mata sekular (Kejadian 21:32) yang diliputi Sesetengah bersifat agama atau sekular pakatan dibuat antara setaraf;. lain, seperti Israel, adalah di antara atas dan yang lebih rendah
Selari (bukan agama) yang paling rapat yang "perjanjian" di antara Allah dan Israel adalah "kekuasaan perjanjian" (unilateral) yang ditandatangani antara raja dan negara yang ditakluki. dia anggun meletakkan di bawah perlindungan berdaulat beliau sangat contoh menyedarkan adalah antara perjanjian yang ditandatangani oleh raja-raja . Assyria dan Hittite Raja menerangkan, pertama, apa yang telah dilakukan untuk rakyat,. kemudian selepas itu demonstrasi rahmat, masa ini, undang-undang, syarat-syarat dan obligasi yang terlibat boleh lihat di sini permulaan memahami hubungan antara rahmat (asal) dan undang-undang (hasilnya). seperti purba "perjanjian kekuasaan" biasanya terkandung, di hujungnya, senarai rahmat dan kutukan kepada orang-orang yang mengikuti atau memecahkan pakatan itu, masing-masing. Persamaan antara struktur ini dan format perjanjian yang dibuat dengan Israel di Sinai atau perjanjian Ibrahim (Kejadian 15:7-21) adalah jelas, tetapi tidak perlu diberi penekanan yang terlalu banyak. Sebagai contoh, YHWH tidak muncul dalam undang-undang Musa sebagai "raja" Israel, walaupun konsep ini mungkin terlibat dalam 20:5,6, dan telah kekal menyatakan
kemudian (Hakim-hakim 8:23). Oleh itu, ia tidak mungkin kami di sini adalah "dipinjam", tetapi hubungan perjanjian yang baru dengan Allah, menyatakan dalam istilah yang sudah diketahui orang Israel sebagai sebahagian daripada warisan budaya mereka.
Terdapat satu lagi isu untuk mempertimbangkan di bawah tajuk ini. Allah adalah "Allah nenek moyang anda," mengisytiharkan dirinya "Allah Abraham, Ishak dan Yakub" (3:6). Kami ada di sini, pertama, kenyataan keserasian dan kesinambungan wahyu, di sisi lain, ialah penegasan tempoh yang kekal hubungan bahawa Tuhan menetapkan dengan manusia. Kebenaran pertama adalah jelas dalam Kejadian, apabila Hamba Abraham berdoa kepada Allah Abraham, bukan hanya sebagai nama bagi Tuhan, tetapi menggambarkan watak ilahi kesetiaan dan belas kasihan yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan mendakwa diri anda bagi pelaksanaan sifat-sifat ini ( Kej 00:12). Aspek kedua adalah lebih penting bagi teologi alkitabiah terkini. Dalam Perjanjian Baru, pada bibir Kristus, kebenaran ini menjadi hujah yang memihak kepada apa yang kita panggil "keabadian peribadi" bapa bangsa (Matius 22:31,32).
Dengan mewujudkan hubungan dengan mereka, Allah memastikan hubungan yang watak Berdiri dengan sendirinya memastikan kewujudan berterusan peserta manusia. Dari segi Perjanjian Baru, hidup kekal adalah untuk mengetahui Tuhan (Yohanes 17:3), bukan semata-mata kerana sifat kehidupan kita sekarang ini benar-benar berubah apabila memasuki hubungan baru dengan Tuhan, tetapi kerana hubungan ini kerana sifat dia yang berinteraksi dengan kami, tidak pernah berakhir.
Untuk memudahkan untuk maksimum, jika Tuhan masih "ingat" kaum bapa, mereka mesti masih wujud. Di sini, maka, walaupun primitif dan diri tanpa disedari, adalah permulaan wahyu akhirat. Akhirnya, ia adalah hubungan ini yang ahli Mazmur yang diminta dengan harapan (Mazmur 17:15) dan Ayub berputus asa (Ayub 19:25-27).
Pada tahap yang paling luas, penekanan kepada hubungan ilahi dengan penekanan bapa kepada sifat asasnya Sejarah iman Israel.
Abraham, Ishak dan Yakub dilihat sebagai lelaki yang sebenar yang telah mempunyai pengalaman yang sebenar dengan Tuhan. Ia adalah ini desakan degil sama pada peristiwa sejarah yang dibuat Israel melihat kembali peristiwa-peristiwa dalam Keluaran, lagi dan lagi, kemudian dalam sejarahnya. Israel tahu rahmat dan kuasa Allah ditunjukkan dalam Keluaran adalah fakta-fakta sebenar, kewujudan mereka sebagai sebuah negara menunjukkan ia. Begitu juga, dalam Perjanjian Baru, Lucas berdegil berkeras peristiwa sejarah fakta iman Kristian (Lukas 1:1-4). Di sini meletakkan kekuatan besar fahaman Israel, beliau bukan seorang falsafah, dan tidak satu bentuk mistisisme, atau permulaan, walaupun agama berdasarkan kepada perasaan. Ia adalah agama berasaskan fakta. Ia sebenarnya merupakan tafsiran yang padu pengalaman
dan sejarah, walaupun lelaki itu boleh menafikan tafsiran, tidak dapat menafikan cerita. Jadi Israel dapat melihat Allah sebagai "Tuhan yang bertindak" dan tunggu dengan iman yakin Dia bertindak lagi, menurut firman janji.
V. Allah bertindak untuk keselamatan
Tidak seperti dewa-dewa Kanaan (1 Raja-raja 18 27) Allah adalah Allah yang hidup (Ulangan 05:26), Tuhan yang bertindak Paling penting, Dia adalah Allah yang bertindak untuk keselamatan. mesej "turun untuk menyelamatkan mereka dari tangan orang-orang Mesir" telah Tuhan kepada orang Israel melalui Musa (3:8). Petikan ini memperkenalkan konsep alkitabiah keselamatan, kawasan yang pasaj alkitabiah berhutang banyak untuk buku Keluaran dari segi bahasa dan grafik. Sudah tentu idea penyelamatan sudah ada jauh sebelum Keluaran, kisah-kisah Nabi Nuh (Kej 8) dan Lot (Kejadian 19), sebagai contoh. Dalam kedua-dua kes, perkataan yang digunakan berhubung dengan Tuhan tidak "menyelamatkan" tetapi "ingat", walaupun, seperti telah disebutkan, "ingat" mempunyai makna yang dasarnya aktif. "Membuat mendaki" (3:8) dan "mengambil "(3:10) juga hampir sinonim dengan" menyelamatkan ", memandangkan keadaan sejarah di mana Israel berdiri, hamba di negeri asing. "Ransom" adalah satu lagi sinonim yang mempunyai sejarah yang kaya dengan kedua-dua Perjanjian, tetapi kata kerja utama (gã'al), dalam perbandingan, adalah sangat jarang digunakan di dalam Keluaran. (Untuk kajian yang lebih lengkap, lihat Komentar buku Tyndale ini Ruth, dikarang oleh Leon Morris.) kata kerja ini digunakan kerap dalam urus niaga hartanah dan dengan itu memperoleh rasa "membayar wang tebusan" (walaupun rasa ini adalah milik lebih baik kepada kata kerja pãdâh jarang). Keluaran 06:06 dan 15:13, bagaimanapun, menggunakan kata kerja ini (gã'al) untuk menggambarkan aktiviti penebusan Allah kepada Israel. Perkataan bermaksud "mengambil peranan penyelamat", seperti yang ditunjukkan di dalam kitab Rut dan ditakrifkan dalam Imamat 25:25. Kata kerja ini sangat kerap digunakan dalam bahagian kedua Yesaya untuk menggambarkan penebusan masa depan bahawa Allah akan memberikan anda orang dari tawanan di Babylon, dilihat sebagai suatu Keluaran kedua (Yesaya 43:1). Seperti kali pertama, Israel, umat-Nya, adalah seorang hamba di tempat yang asing, tidak dapat membebaskan diri, dan ia adalah tujuan Tuhan membebaskan dia dari . Perhambaan
Salvation, apa sahaja perkataan yang digunakan, oleh itu dilihat sebagai aktiviti ciri Allah;. sifat mereka adalah untuk pertolongan yang ditindas dan tidak berdaya Dari segi Perjanjian Baru, aktiviti ini dilihat sebagai sebahagian daripada "forensik" keadilan Tuhan (Yesaya 11:04). Sepanjang Undang-undang, penjagaan aktif beliau memihak kepada balu, anak-anak yatim, orang asing dan orang tawanan menerima perhatian khas (22:21-24). Tambahan pula, kerana Allah menjaga mereka yang serba kekurangan, Israel mesti juga menjaga mereka (22:21,22). Mengingati keselamatan ilahi bahawa Israel telah mengalami, dan memori tidak berdaya sendiri sebelum keselamatan yang perlu, seterusnya, menjadikan Israel sebuah "penyelamat" orang lain. Berbuat demikian sebenarnya diketahui Allah, dan bagaimana untuk mengetahui yang Dia ., dan menunjukkan pengetahuan ini dengan cara yang praktikal
Allah, tidak cukup untuk menyampaikan umatNya dari perhambaan di Mesir:. penyelamat dalam berturut-perbuatan menunjukinya, dilindungi dan dipupuk melalui padang pasir Dan ini tidak mencukupi: Tuhan akhirnya Allah bertindak untuk memberi ditebus warisan yang kaya-Nya. Inilah yang dijanjikan kepada Abraham (Kej 12:7) dan sekali lagi dijanjikan Musa 3:08, yang pertama daripada beberapa ayat-ayat yang menggambarkan kekayaan yang banyak tanah Kanaan. Oleh itu timbul kesedaran yang semakin meningkat dari harta yang diberkati Allah telah disediakan untuk umat pilihan-Nya, tema besar Ulangan dalam Perjanjian Lama rahmat itu, kebanyakannya kekal berkaitan dengan dunia ini, walaupun mereka secara beransur-ansur yang berkaitan dengan masa depan yang ideal (Yesaya 11.: 6-9.) Dalam Perjanjian Baru warisan
dijanjikan menjadi perkara khazanah rohani (1 Petrus 1:4), tetapi itu tidak bermakna pusaka yang telah menjadi kurang sebahagian sebenar penyelamatan, atau manifestasi kurang daripada kuasa yang Allah mesti bertindak bagi pihak umatNya. Namun, di sebalik sifat yang berbeza-beza daripada perbuatan penebusan Allah, adalah sentiasa pengalaman Keluaran bahawa Israel dilaporkan sebagai contoh yang besar. Jika kita perlu mengasingkan seketika, menyeberangi Laut Merah (14:30,31) adalah titik perubahan, kerana hanya kemudian menyedari bahawa Israel telah diluluskan dari kematian kepada kehidupan baru.
Ada yang melihat bertasbih kemenangan besar dalam Keluaran 15 gema peperangan zaman dahulu mitos penciptaan, bahawa Allah kemenangan ke atas musuh beliau, Yam, puisi itu raksasa laut. 's yang terkandung dalam Bab
15 boleh digunakan metafora sudah pucat diambil daripada naratif mitos itu, puisi kerana ia telah dilakukan sepanjang abad, tetapi di sini laut tidak . musuh, seperti dalam mitos adalah hanya seorang agen Allah, memenuhi kehendak-Nya:. 's tidak melambangkan musuh yang sebenar ialah Firaun yang keras kepala (15:04), orang yang cuba menentang Tuhan (5:2), dan thats mengenainya bahawa Allah menang gilang-gemilang.
Firaun mewakili kemuncaknya kuasa manusia, berpaling menentang Allah dan umat-Nya:. itu kejatuhannya adalah simbol yang sesuai dan berterusan ketidakupayaan untuk menentang Allah atau menggulingkan rancangan ilahi
sebabnya . juga bahawa penyeberangan Laut Merah telah menjadi satu simbol yang sesuai akta penebusan Allah bagi Israel lintasan adalah untuk Israel apa kebangkitan Kristus adalah Jemaat, tanda bahawa kuasa-kuasa kegelapan telah dikalahkan secara muktamad dan keselamatan yang kini terjamin dan kanan (14:30). serta berdoa kepada Allah di dalam Perjanjian Baru adalah berdasarkan kepada perbuatan utamanya penebusan dalam Kristus (Roma 8:32), begitu juga dalam Perjanjian Lama dibuat permohonan kepada Allah berdasarkan apa yang telah dicapai dalam Keluaran (Hakim-hakim 6:13), tindakan penebusan paling besar memihak kepada Israel. Ini juga apa yang membuat penyeberangan "Sea of Reeds" sebagai simbol sesuai pembaptisan di mata Paul (1 Korintus 10:1,2):. perairan penghakiman diluluskan dan kini kita memasuki portal keselamatan
Walau bagaimanapun, jika kita melanjutkan analogi Perjanjian Baru lebih sedikit, kita melihat bahawa kebangkitan itu hanya pengisytiharan kemenangan yang Allah, perbuatan itu benar penyelamatan berlaku di atas salib (Kolose yang
2:14-15). Begitu juga, pada zaman Perjanjian Lama, adalah malam Paskah yang menandakan penebusan sebenar Israel dari Mesir (12:29-32) dan sebagainya Paskah perlu diiktiraf sebagai salah satu daripada "perbuatan gagah perkasa" yang suci. Walaupun dalam bahagian-bahagian lain dalam Perjanjian Lama, ada kiasan yang kerap kepada pembebasan Israel dari Mesir, bilangan kecil rujukan langsung kepada Paskah adalah menakjubkan. Ia menyediakan, bagaimanapun, simbolisme kaya untuk Perjanjian Baru, terutamanya melalui konsep kematian kambing paschal, yang Paul difahamkan telah digenapi di dalam Kristus. Mungkin idea yang sama, sekurang-kurangnya sebahagiannya, hadir dalam tajuk "Anak Domba Allah" diberikan kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis (Yohanes 01:29). Apa sahaja hari yang tepat pada kalendar, kematian Kristus di atas salib pasti termasuk dalam konteks umum Paskah, sempurna menunjukkan penggenapan (Lukas 22:08). Malah, Perjamuan Akhir, simbol kematian-Nya (Lukas 22:01), jika ia tidak makan Paskah yang benar, dengan semua kepastian dalaman mempunyai berkaitan dengan majlis tersebut.
Walaupun korban Paskah tidak dalam erti kata undang-undang penuh , lebih kurang persembahan dosa (ini aspek kerja Kristus memenuhi sistem pengorbanan di Israel, tidak Paskah), telah dikaitkan dengan upacara ngeri sebagai pengorbanan (12:7). Selain itu, mempunyai bukan sahaja "apotropaic" (untuk mengelakkan kejahatan), tetapi juga penampilan elemen pengganti, dengan syarat mangsa mesti mati, anak sulung daripada keluarga itu mahu terus hidup (12:13). Bolehkah juga mengatakan bahawa Paskah adalah satu majlis yg mengambil hati kerana beliau ditarik murka Allah (dinyatakan dari segi malaikat maut) rumah Israel. Semua butiran ini membolehkan cara Paskah khas untuk menjadi kategori alkitabiah yang memudahkan
pemahaman salib (1 Kor 5:7), perbuatan yang paling besar penebusan Allah untuk manusia, melalui darah Kristus.
VI Allah bertindak percubaan -. Allah adalah Tuhan yang bertindak, tetapi aktiviti beliau tidak terhad kepada keselamatan.
Beliau juga adalah Allah yang dapat kemarahan, walaupun dengan hamba-hambaNya sendiri (4:14). Ini adalah penting dalam teologi semua, kedua-dua Baru (John 03:36) sebagai aspek Perjanjian Lama. Sudah tentu ia adalah antropomorfisme, tetapi satu antropomorfik yang sepadan dengan kenyataan, kenyataan begitu besar sebagai rahmat Allah, antropomorfisme ini adalah sikap ilahi tidak berubah menghakimi dosa (dan oleh itu berdosa, kecuali mereka bertaubat) .
perwatakannya, Perjanjian Lama tidak merujuk kepada sikap, tetapi perbuatan. ini murka Allah ditunjukkan dalam ujian yang Dia menghantar kepada mereka bahawa "benci" (20:5) sebagaimana Dia menunjukkan "kasih setia"-Nya kepada orang-orang yang mengasihi Dia (20:06) Apabila kemurkaan Allah dinyalakan terhadap orang-orang-Nya, Dia akan dimakan walaupun Israel (32:10) ..
Pelaksanaan orang Israel memberontak dengan orang-orang Lewi selepas membuat anak lembu emas (32: 28), dan penyakit itu selepasnya (32:35), adalah manifestasi dilihat kemurkaan Allah terhadap orang-orang-Nya. tulah-tulah Mesir dan kemusnahan tentera di Laut Merah tanda-tanda kemurkaanNya terhadap musuh-musuh-Nya.
Fakta ini adalah lebih . biasa iman Israel satu masa dilihat sebagai tafsiran peristiwa-peristiwa sejarah dan Pelaksanaan wabak berlaku dan murtad terhadap Allah yang telah berlaku sebelum:. dipertikaikan yang
mentafsirkan peristiwa-peristiwa ini, Israel hanya menggunakan piawaian yang sama untuk bencana untuk kemenangan Jika anda memohon. satu adalah keselamatan Tuhan, yang lain adalah hukuman ilahi, prinsip yang seharusnya sah kedua-dua untuk satu dan bagi lain Kedua-duanya adalah aspek penghakiman Allah, aktiviti ilahi yang menyelamatkan bagi mereka yang tertindas dan hukuman penindas (Luk 1. 52). Jadi, sementara Israel melalui Laut Merah di keselamatan, kereta-kereta perang Firaun dimusnahkan oleh air (14:28,29). Seperti dalam semua sejarah yang kemudian, Israel menafsirkan setiap kemenangan dari segi aktiviti penebusan Allah begitu juga mentafsir semua bencana mereka dari segi kemurkaan Tuhan adalah sistem ini tafsiran satu-satunya sebab mengapa Israel boleh menerima sejarah berikutnya tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah musibah itu tidak bermakna: .. mempunyai dia tempat mereka dalam tujuan Tuhan untuk Israel, walaupun tujuan mendisiplinkan umat terpilih.
Kemurkaan Tuhan, bagaimanapun, adalah tidak sewenang-wenangnya, kerana kemurkaan Baal boleh: seseorang boleh mengatakan dengan pasti apa yang tidak lagi marah, dan kita boleh menentukan apa yang akan sila, dan sebagai cerita berkembang wahyu Kawasan-kawasan ini menjadi lebih dan lebih jelas. Ia biasanya pembangkang telah sebati kepadanya menyebabkan kemurkaan, jika musuh-musuhnya (14:4), manakala kafir adalah apa yang menyebabkan kemurkaan-Nya dalam hal hamba-hambaNya sendiri (32:7-10). Kedua-dua prinsip dinyatakan ringkas dalam "sepuluh perkataan" (20:5,6) Ia adalah kerana aspek ini daripada sifat Allah bahawa Dia mungkin jika diri -. Terangkan Allah sebagai "cemburu" (20:4 dan 34:14 ) atau "Allah yang cemburu", untuk menggunakan perkataan yang kurang terdedah kepada salah faham. disimpan kerana Dia suka, dan Dia menyeksa umatNya kerana pautan sahaja cinta telah dicabuli. Dalam halaman terakhir dalam Perjanjian Lama, implikasi perikatan antara YHWH dan Israel diterangkan dari segi perkahwinan itu dengan
Hosea, Yeremia dan Yehezkiel. Walaupun metafora perkahwinan menetapkan sendiri tidak digunakan dalam Keluaran untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatNya, embrio idea ini sudah ada. Jadi dosa terhadap Allah boleh digambarkan sebagai zina (Hosea 2:2), ketidaksetiaan kepada bon perkahwinan itu. Memandangkan bahawa perkahwinan adalah satu bentuk perjanjian dalam cara fikiran Ibrani (Maleakhi 2:14), metafora ini adalah sangat sesuai. Apa yang menyebabkan murka Allah adalah gangguan hubungan peribadi, dan kerana Allah telah menyatakan diriNya terutamanya dari segi moral, rehat ini adalah pengabaian kelaziman atau ketidakupayaan untuk memenuhi ajaran moral-Nya, yang ketaatan adalah ujian yang paling besar kasih sayang (20: 6). Sesungguhnya, undang-undang moral keseluruhan dapat disimpulkan dalam kedua-dua Perjanjian Lama dan, dari segi cinta untuk Tuhan (Ulangan 6:5) dan cinta kepada jiran (Lv 19:18).
Tidak ada tempat di Perjanjian Lama murka Allah ditekankan lebih daripada dalam konteks wahyu di Sinai (19:16-19), pada masa yang tepat bahawa rahmat Allah dia adalah lebih hidup dalam fikiran orang-orang-Nya. Oleh itu, banyak perlambangan tersebut Semasa digunakan kemudian untuk menggambarkan murka ilahi mendapati asalnya di acara berkaitan Sinai api, kegelapan, menggeletar gunung (Mazmur 18:7-15) -. semua digunakan Malah zaman Perjanjian Baru ia masih berlaku seperti yang boleh . lihat dalam Ibrani 12:18,19
Selain itu, dari satu segi, walaupun ini aspek kemurkaan Tuhan adalah sebahagian daripada kemuliaan-Nya (00:17): Allah dimuliakan oleh perbuatan-Nya, sama ada keselamatan atau penghakiman.
Dalam menghadapi kemurkaan Tuhan, ia tidak menghairankan bahawa Israel telah diganasi (20:19). Kebimbangan ini adalah kedua-dua pengiktirafan sifat sebenar Tuhan dan dosa Israel. Apabila kesucian Allah dan dosa lelaki telah diletakkan sebelah menyebelah, tindak balas yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, rasa takut menjadi, dalam ungkapan yang paling tulen, yang soleh dan penuh hormat "takut Tuhan," yang takut kepada kemaksiatan dan akibatnya. Ini jenis ketakutan ketuhanan adalah disyorkan di 20:20. Dari sana, "takut Tuhan" menjadi sinonim dengan kehidupan yang penuh ketaatan kepada-Nya dalam Perjanjian Lama (Mazmur 111:10). Dari perspektif ini, tidak ada percanggahan antara kuasa bahawa Perjanjian Lama panggilan " takut Tuhan "dan prinsip Perjanjian Baru bahawa" kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan "(1 Yoh 4:18). Ini menjadi lebih jelas oleh fakta bahawa Allah yang sama yang mampu kemarahan ditawarkan Israel cara-cara oleh yang kemurkaanNya dapat dielakkan, Beliau tidak mempunyai keseronokan dalam menghukum tetapi menyelamatkan.
VII. Tuhan yang murka dapat dielakkan
YHWH juga Tuhan yang murka boleh dialihkan (32:30-34). Taubat sering sangat cetek, seperti Firaun, anda boleh mengelakkan ia dan juga boleh doa Syafaat (08:08). Penawaran dosa juga boleh mengalihkan ia (29:10-14), walaupun Imamat adalah lebih kaya dengan contoh-contoh yang kedua. Contoh yang tertinggi murka Allah sedang dielakkan ialah doa Syafaat mulia Musa selepas episod anak lembu emas (32:32), di mana beliau mengenal pasti dirinya dengan kaumnya, ia adalah bersedia untuk mengambil bahagian hukuman yang mereka berhak (Paul membandingkan dalam Roma 9:3). Dalam agama-agama lain, orang juga percaya bahawa kemurkaan Allah boleh ditenangkan oleh solat dan tawaran: untuk mereka, bagaimanapun, mempunyai doa seperti mengeja atau keberkesanan kuantitatif. Jika kita meneliti kandungan doa Nabi Musa (32:11-14), kita lihat keunikan iman Israel. Musa membuat rayuannya kepada Allah berdasarkan sifatNya, diturunkan di berlaku perbuatan itu baru-baru ini penebusan dan janji berkat kepada Israel. Beberapa tahun sebelum itu, dalam doanya untuk Sodom, Abraham telah melakukan perkara yang sama (Kejadian 18:22-33). Ini bukan pengampunan memeras seseorang yang tidak bersedia untuk memberikan ia: ia adalah tuntutan tujuan penyayang bahawa Allah telah diturunkan. Apabila kita membaca lanjut mengenai wahyu YHWH adalah sifatNya sendiri, kita lihat bahawa Dia bukan Tuhan yang bersukacita dengan kemurkaan dan hukuman: kegembiraan beliau adalah dalam menunjukkan belas kasihan (34:6), seperti yang terbukti dalam bahagian-bahagian lain Perjanjian Lama (Yehezkiel 18:23). Tawaran doa Syafaat (kadang-kadang dilambangkan oleh kemenyan, Nm 16:46) memihak kepada negara yang berdosa adalah satu tindakan yang "pendamaian" (32:30). Walaupun tawaran tunai untuk pendamaian harta suci boleh dianggap ( 30:16) yang menawarkan pendamaian, menerima wang tebusan untuk hidup. Ini membawa kita terus ke cadangan seterusnya.
Walaupun, seperti yang kita katakan di atas, kemurkaan Tuhan boleh "didamaikan" melalui doa Syafaat, penggunaan biasa istilah "pendamaian "(biasanya bentuk intensif dalam bahasa Ibrani kata kerja Kapar, yang bermaksud penutup) adalah berkaitan dengan pengorbanan binatang dilihat sebagai persembahan dosa. Keluaran mengandungi beberapa keadaan di mana apa-apa pengorbanan, dan terutama kandang dalam pengorbanan itu, darah dibentangkan sebagai" pendamaian " memihak kepada Harun dan anak-anaknya (29:35,36), malah memihak kepada objek tidak bernyawa seperti mezbah (29:37). Oleh itu, prinsip yang dinyatakan dengan jelas dalam Imamat (Im 17:11) adalah tersirat penuh dalam Keluaran. Darah tertumpah, melambangkan kehidupan dikorbankan, yang menjadikan "pendamaian" di atas mezbah dan dipesongkan kemurkaan Allah. 29:36 Dalam "pendamaian" secara langsung berkaitan dengan "dosa menawarkan", maka maksud yang ke istilah "pendamaian" adalah jelas, bagaimanapun, "pendamaian" atau "penebusan" (istilah yang kadang-kadang diterjemahkan) juga muncul dalam Keluaran membentangkan konsep "penyucian" untuk kegunaan atau tugas tertentu (29:37) . Oleh kerana Perjanjian Lama berkembang, konsep pendamaian melalui persembahan dosa terus, akhirnya menjadi satu sistem yang agak kompleks untuk masa Kaabah di Yerusalem, sehingga ke semua aspek kehidupan. Masih banyak sedikit keraguan tentang hakikat bahawa dalam konsep pengorbanan untuk pendamaian timbul dari prinsip penggantian, seperti yang terdapat dari zaman Abraham (Kejadian 22:13). Agama-agama lain juga mempunyai idea untuk menyenangkan hati kemurkaan tuhan-tuhan mereka melalui pengorbanan, tetapi konsep ini adalah berbeza di Israel. Bagi setiap pengorbanan Israel dan setiap berasal dari Tuhan (Imamat 17:11). Beliaulah yang dipesan dan diterima persembahan dosa yang dilakukan pendamaian, kerana dia sendiri mempunyai disediakan ram kepada Abraham (Kejadian 22:08) Tawaran ini, kerana doa Musa dalam pihak kaumnya, bukan peras ugut ampun kepada Allah yang tidak sanggup untuk memberi,. adalah satu cara untuk akses . Nya untuk diri-Nya anggun dikurniakan Selain itu, pengorbanan tidak kesan automatik: contoh yang baik adalah hakikat bahawa individu tidak dapat melakukan dosa "berani" (secara literal "dengan tangan terulur," 15 Nm: 27-31), iaitu, pemberontakan yang sengaja dan terbuka terhadap Allah, pemikiran yang kemudian sentiasa boleh membeli pengampunan melalui pengorbanan itu. Bagi individu pengorbanan itu tidak bernilai. Dan dalam konteks orang-orang kudus Perjanjian Lama sudah dilihat itu bukan pengorbanan itu sendiri yang assuaged murka Allah, tetapi hati yang remuk pengorbanan itu adalah untuk mewakili (Mazmur 51:16,17).
's Penggunaan yang paling menarik dengan perkataan "memberi" dalam Keluaran adalah kata nama yang diperolehi daripadanya, kappõret (diterjemahkan sebagai "tutup pendamaian"), yang digunakan sebagai nama yang meliputi tabut itu (37:6). Mengatakan bahawa sesetengah pengulas menterjemahkan perkataan sebagai "penutup", berdasarkan pengertian literal dari akar, "perlindungan", adalah tidak lebih daripada benar kepada fakta-fakta.
Jika, bagaimanapun, perkataan sebenarnya bermaksud "tempat pendamaian" atau "tempat di mana dosa dilindungi" (sebagai hilasterion istilah Yunani seolah-olah mencadangkan), di sini kita mempunyai ungkapan lain kepentingan ilahi dalam mengubah kemarahannya tentang manusia. 's Ark ialah tempat yang istimewa di mana Allah berjanji untuk keluar kepada manusia (25:22) dan di mana Dia janjikan kepada mereka bercakap. seperti "lindung nilai" bahtera itu dilihat sebagai takhta Tuhan sendiri (Mazmur 99:1 ), dilindungi oleh sayap kerub (25:20), tempat (jika kita boleh menggunakan perkataan penuh hormat) kehadiran Tuhan. Tanpa sebarang keraguan, ini adalah sebab mengapa bahtera itu dianggap sebagai simbol kehadiran Tuhan. Nilai mendalam Ark melihat tempat ia diduduki di "tempat suci" di dalam Bait Suci (40:21) dan peranannya dalam membimbing Israel, sama ada ia adalah semasa perarakan mereka di padang gurun (Bil. 10:33) atau di hadapan peperangan (Bil 10:35). Oleh itu, di tengah-tengah konsep kehadiran Allah dengan Israel meletakkan idea pendamaian dan pengampunan, yang ditawarkan dan dijamin oleh Allah untuk umat-Nya sangat berdosa.
Untuk perbincangan ringkas maksud sebenar perkataan kappõret, lihat komen (dalam 37:6); apa sahaja jawapan dari segi bahasa, ia tidak menjejaskan tema yang lebih luas tentang kerelaan Tuhan untuk mengampuni Pada terbaik, ia akan menjadi satu-satunya sokongan linguistik dan kebenaran teologi. sempurna dilihat dalam Perjanjian Lama.
VIII. Tuhan yang bercakap
Ia adalah satu fakta yang perlu diberi perhatian bahawa, pada kali yang pertama di mana frasa "Allah yang hidup" yang berlaku dalam Perjanjian Lama * ia adalah berkaitan dengan komunikasi lisan daripada Tuhan (Ulangan 05:26). Ini adalah salah satu cara yang Dia menunjukkan bahawa adalah hidup dan Tuhan aktif. YHWH adalah Allah yang menyatakan diri-Nya melalui Word. Keluaran 2:4-22 adalah contoh kebenaran ini, yang perlu dinyatakan semula pada zaman ini, untuk membetulkan teologi ketidakseimbangan semasa. kami nenek moyang memberi penekanan kepada konsep "Allah bercakap" generasi kita mungkin dibesar-besarkan penekanan kepada reaksi difahami, konsep alkitabiah pelengkap "Tuhan yang bertindak." Apa yang kita kedua-duanya kata adalah bahawa Allah menyatakan diri-Nya kepada manusia dalam perkataan dan perbuatan, iaitu, sesuatu perbuatan ditafsirkan: sebagai dikatakan sering dalam teologi Alkitab "bertindak lebih tafsiran = wahyu." Dalam Alkitab, perkataan sering mendahului perbuatan itu: pertama datang janji dan kemudian pematuhan. Bercakap dalam abstrak itu dengan berkata bahawa Dia adalah Allah yang bercakap adalah kenyataan mudah prinsip bahawa wahyu Allah sentiasa intelektual difahami dan berjangkit: kedua-duanya boleh difahami oleh penerima sebagai disampaikan kepada orang lain. Itulah yang dilakukan urutan masa depan nabi di Israel, dengan tafsirannya terhadap sejarah negara. Malah, kerjaya dan pengalaman Musa di semak yang terbakar menetapkan standard bagi semua kerjaya nubuatan berikutnya (3:1-6). Apabila mana-mana nabi berikutnya menyatakan "Beginilah firman TUHAN" (Amos 1:3), telah menyatakan kebenaran yang sama dinyatakan oleh Musa, bukan dari segi beberapa prinsip abstrak, tetapi pengalaman sendiri, praktikal dan peribadi. Beliau berkomunikasi perkataan kerana YHWH mendengar sebelum ini, dirinya, perkataan Tuhan (16:23).
's konsep "Allah bercakap" membentangkan cara yang mendalam di seluruh buku Keluaran. Ia adalah benar bahawa di Sinai Israel mendengar suara Tuhan, yang dilambangkan oleh petir (19:19), dan bergetar di hadapannya (20:18). Hubungan pelik ciri tertinggi antara Musa dan Allah ialah Dia "bercakap" bersemuka dengan dia, secara terbuka (33:11), tidak seperti cara yang tidak langsung di mana akhirnya jika disampaikan dengan orang lain. Apabila perikatan besar disambut di Sinai , asas-asas yang adalah "perkataan" Allah (24:8). Malah, apa yang kita panggil "Sepuluh Perintah" adalah untuk Israel "Sepuluh Perkataan" wahyu ilahi (20:01), hanya kerana mereka adalah kata-kata wahyu adalah untuk menjadi mandatori. Lebih-lebih lagi, sebagai Tuhan yang bercakap, Dia adalah Allah yang mengambil sukacitanya mengisytiharkan sifatNya sendiri (33:12-23). Permulaan proses ini terletak pada wahyu nama Yahweh kepada Musa di semak yang terbakar (3:14,15). Mana, walau bagaimanapun, ia adalah jelas bahawa akuan diri besar nama Allah (iaitu, sifatNya) di Horeb (34:6,7), sebagai tindak balas kepada doa Nabi Musa 'yang Allah akan menyatakan kepadanya beliau laluan, dan Musa boleh mengenali Dia (33:13). Perkataan hasil wahyu daripadanya mendalam benar. Tidak ada manusia yang boleh mengalami Allah sebagai Dia adalah dalam semua keindahan-Nya, namun Allah boleh diketahui melalui tanda kewafatan-Nya, untuk apa yang dia lakukan ("dan ​​engkau akan melihat belakang saya", 33:23). Jadi Allah telah dibuktikan dengan pengalaman Israel yang akan mengisytiharkan, Tuhan yang sama bahawa Israel masih belum hadapi di masa depan.
seperti pendedahan diri adalah, dalam erti kata, pengulangan, dan dalam yang lain, lanjutan daripada wahyu sebelumnya yang terkandung dalam YHWH nama . Sebagai contoh, jenis pembinaan "idem per idem" ditemui di sini, "Saya akan memberi rahmat kepada sesiapa yang Aku memberi rahmat, dan yang saya sayang saya" (33:19), bukan sahaja penjelasan nama YHWH itu tetapi juga mempunyai yang sama bentuk tatabahasa penjelasan sebelumnya "Saya apa yang saya" (3:14). isu Sifat sengaja menyekat pembinaan ini dibincangkan dalam ulasan ini. Ia sudah tentu menekankan kedua-dua aktiviti Tuhan sebagai kedaulatan lengkap beliau dalam menjalankan aktiviti ini. 's luar biasa yang aktiviti ilahi datang terutamanya ditakrifkan dari segi positif, iaitu betul-betul "rahmat dan belas kasihan" (33:19). Israel sememangnya telah dibuktikan dalam pengalaman sejarah mereka. Hukuman membuka penyata lebih lengkap direkodkan dalam bab berikut menggambarkan Tuhan dalam cara yang sama (34:6,7) dan bahagian akhir ayat 7, bagaimanapun, menunjukkan aspek negatif pemusnah ("walaupun tidak jelas yang bersalah, melawat kejahatan ... "). Aspek ini adalah perlu untuk perwakilan lengkap yang Tuhan. Persamaan Keluaran 25:5,6 diperiksa sangat kerap dalam kedua-dua aspek. Ia adalah kebetulan bahawa dalam kedua-dua contoh, ini "diri kerygma", ini "perisytiharan diri" Tuhan, adalah dalam konteks perintah untuk umatNya. Dalam Keluaran 20 konteksnya adalah moral manakala dalam bab 34 konteks dipanggil "Ritual Decalogue", yang memperkatakan terutamanya dengan hari-hari raya keagamaan Israel. Decalogue Dalam kedua-dua kes, YHWH mempunyai hak untuk membuat undang-undang untuk menjadi dan yang adalah menjadi apa yang terbukti kehidupan Israel.
Ini ilahi akuan diri terus ke tahap yang lebih mendalam semakin sepanjang wahyu Perjanjian Lama. Untuk orang percaya, bagaimanapun, adalah kedatangan Yesus Kristus, "dengan perkataan" Allah menjelma, yang membuat lengkap dan akhir menentukan sifat Tuhan. Jika Tuhan akhirnya mendedahkan beliau Cara yang paling sempurna melalui-Nya. Anak
IX. Allah yang transenden
YHWH adalah Allah yang tidak boleh mengalami secara langsung dalam kenyang dengan lelaki fana. Ungkapan klasik kebenaran ini yang terdapat dalam 33:20: "tidak ada orang akan melihat muka saya dan
.. akan hidup "(Percanggahan antara petikan ini dan 00:11 hanya jelas, lihat komen) Idea sama diberikan iaitu 3: 2, penggunaan frasa "Malaikat Tuhan", yang terbaik diterjemahkan sebagai "utusan YHWH. Ia tidak ada di sini perbincangan angelologi alkitabiah, terutama kerana ia melibatkan aspek realiti rohani yang melampaui pengalaman kita masa kini. Kejadian 16 :7-13 boleh dijadikan sebagai satu contoh penggunaan ungkapan yang sama pada majlis sebelum ini juga, dengan kekaburan yang sama sama ada penulis akan menggunakan istilah untuk menggambarkan makhluk rohani malaikat yang dicipta oleh Allah dan patuh kepada-Nya atau sebagai pengganti penuh hormat perkataan "Allah". Ahli-ahli teologi lama yang digunakan untuk menjelaskan jumlah lawatan ini malaikat sebagai "teofani", penampilan Allah sendiri di bumi. Sesungguhnya, banyak daripada mereka digunakan untuk melihat dalam apa-apa ke hadapan yang dipanggil "Christophanies" penampilan yang pra-jelmaan Kristus. Walaupun kita tidak boleh benar-benar bersetuju dengan pandangan anda, kami mungkin melihat di sini suatu ilustrasi prinsip yang sama rohani yang dipenuhi apabila "Logos menjadi manusia" (Yohanes 1:14). Adakah menjelaskan silih ingin tahu di mana malaikat itu kelihatan kali bertindak secara bebas (3:2), dan kadang-kadang seolah-olah bercakap dan bertindak dalam diri Allah sendiri (3:4). Sama ada, bagaimanapun, pertimbangkan ungkapan "malaikat Tuhan" pada majlis-majlis seperti yang circumlocution penuh hormat bagi nama Allah, atau sebagai entiti spiritual yang berasingan, kedua-dua kes istilah yang bolehlah dikatakan masalah teologi bagaimana untuk mendamaikan melampaui ilahi dengan penglibatan aktif Tuhan dalam sejarah - dan sebenarnya, kawalan-Nya sejarah untuk mencapai beliau tujuan. Antitesis ini, walaupun bercakap dengan baik di dalam Keluaran, bukanlah satu perkara beliau, kita dapati sudah pada awal Alkitab. Dalam satu tangan Allah adalah melampaui segalanya dan yang berkuasa (Kejadian 1:1), Roh dan bukan daging (Kejadian 6:3), Dia yang pemikiran jauh di atas pemikiran manusia (Kejadian 6:5), di sisi lain, beliau adalah dikurniakan dengan personhood penuh dan boleh dianggap berani istilah antropomorfik (Kejadian 3:8), dan mengambil berat tentang butiran terkecil kehidupan seharian.
Memperkenalkan "malaikat-malaikat" adalah salah satu cara-cara di mana, pada rezeki Allah, kedua-dua aspek boleh menegaskan pada masa yang sama sementara Allah tidak boleh dialami secara langsung, kita boleh tahu sesuatu hadiratNya Dia adalah Allah yang "kemuliaan;" .. ungkapan biasa Keluaran adalah "kemuliaan Tuhan muncul dalam awan" (16:10). Perkataan Ibrani kãhôd (secara literal bermaksud "berat," dan metafora "maruah") adalah salah satu perkataan yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran Allah sebagai dimanifestasikan dengan lelaki. biasanya membawa bersamanya bukan sahaja konsep keindahan Tuhan, tetapi Ia juga sesuatu yang takut kehebatan, kerana pada ketika ini. manusia Mortal perlu takut untuk menyaksikan kemuliaan Allah, kerana Israel takut untuk melihat, hanya mencerminkan kemuliaan bersinar di muka Musa apabila dia kembali daripada tempoh beliau fellowship dengan Allah di bahagian atas Sinai (34:39-35). Setakat yang kita boleh menentukan, kecerahan tertentu dikaitkan dengan kemuliaan itu. 00:17 Dalam kemuliaan ilahi di Sinai dibandingkan dengan "api memakan" yang muncul di Di tengah-tengah awan hitam. Sesungguhnya idea yang sama telah disampaikan oleh perkataan "Shekinah", asal yang lebih terkini (harfiah "kediaman"), digunakan untuk menggambarkan simbol yang boleh dilihat daripada kehadiran Tuhan dalam Bait Suci atau Kaabah. Hubungan antara "kemuliaan" dan "perumahan" adalah hakikat bahawa "kemuliaan" Tuhan "mendiami" Bait Suci selepas ia selesai (40:34); di luar ini, sebenarnya, tujuan pembinaannya. Kadang-kadang, walau bagaimanapun, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya untuk menunjukkan nikmatNya, seperti dalam kes ini, pada masa lain, bagaimanapun, ia menunjukkan kemurkaanNya (J6: 10). Ini adalah hasil semula jadi yang telah kita katakan di atas ("api" adalah simbol double) dan boleh dibandingkan dengan aktiviti ilahi dua dalam keselamatan dan penghakiman. Allah menerima kemuliaan di dalam dan melalui orang-orangnya (Yesaya 49:3), tetapi juga menerima kemuliaan memusnahkan Firaun dan tenteranya (14:4). Kemuliaan perkataan yang dapat dilihat, oleh itu, sinonim maya kehadiran Tuhan Dia adalah dalam semua ketuhanan-Nya, ini mendedahkan kehadiran dan diiktiraf, kemuliaan istilah ini sudah pasti yang mengatakan dgn kata menjadi Tuhan sendiri . Perkataan ini nampaknya digunakan dengan cara yang sama di dalam Perjanjian Baru, itulah sebabnya kita lihat di dalam Kristus kemuliaan Tuhan.
X. Tuhan yang tinggal di kalangan beliau orang
YHWH akan hidup di kalangan umat-Nya (29:45). Ini kadang-kadang dikenali sebagai "teologi kehadiran" dan sentiasa mencecah utama di buku Keluaran. Sudah disebut subjek membincangkan "kemuliaan" ilahi tetapi isu ini adalah lebih luas. Janji asas Tuhan kepada Israel adalah "Hadiran saya akan pergi dengan kamu" (33:14). Sebaliknya, doa Musa adalah bahawa, jika kehadiran Tuhan tidak bersaing Israel, Dia tidak akan membawa mereka ke Kanaan di bawah sebarang keadaan (33 :.. 15) Di mata Musa, yang membezakan Israel adalah kehadiran Allah yang disertai mereka
ini "teologi kehadiran" begitu penting itu, kajian semula Keluaran seperti yang Henton Davies menganggap pemikiran tengah buku. Pada mulanya, seruan Musa adalah konfrontasi dengan kehadiran Tuhan (3:5). Ia adalah kehadiran Allah yang membolehkan Israel untuk menyeberangi Laut Merah dan pada masa yang sama memusnahkan orang-orang Mesir dan juga kehadiran Tuhan yang memberi petunjuk dan melindungi Israel di padang gurun (14:19-20). Apabila YHWH pas di hadapan Musa dan "mengisytiharkan nama TUHAN" (34:5), apa yang berlaku adalah pengisytiharan sifat kehadiran itu. Proses Seluruh menyimpulkan perjanjian (24:1-11) dan memberi undang-undang ( 20) adalah jaminan realiti kehadiran mereka. Akhir sekali, semata-mata untuk membina Bait Suci ialah kehadiran Allah yang dialami di kalangan rakyat Israel (25:8) sendiri. kemuliaan maksimum siap pembinaan Bait Suci datang ketika orang Israel mempunyai bukti dapat dilihat bahawa kehadiran Allah dengan umat-Nya yang sebenarnya berlaku (40:35) 's. buku berakhir dengan kepastian yakin kehadiran ini sangat tidak syak lagi akan terus mengikuti dengan Israel, akan membawa rakyat untuk memiliki Kanaan dan memberi anda "berehat" (33:14) sebagai penggenapan janji yang dibuat kepada Abraham (Kejadian 13:15).
Seperti yang telah disebutkan, ini telah ditekankan oleh kehadiran reka bentuk Bait Suci sendiri dan terutamanya dilambangkan oleh bahtera itu, yang tempat yang paling suci di pusat yang tepat dari kem orang Tuhan. Pada hari-hari akan datang dalam sejarah Israel, "statik" simbolisme Allah tinggal di Jerusalem (Mazmur 9:11), terutama dalam Kaabah Salomo (Mazmur 20:2), menggantikan Simbol "dinamik" daripada hari-hari awal apabila khemah mudah alih dan mudah alih bahtera "setempat" sedikit sebanyak kehadiran ilahi terdapat penyalahgunaan mungkin dalam kedua-dua kes:. Hofni dan Pinehas fikir bahawa kehadiran Allah telah secara automatik yang dijamin oleh bahtera itu (1 Sam 4:3) sebagai orang-orang Yahudi, abad kemudian, pertimbangkan secara automatik yang dijamin oleh Kaabah di Yerusalem (Yer 7:4). Nasib baik tempat kudus di Silo sepatutnya menjadikan mereka berfikir sebaliknya (Yer 7:12). Namun di sebalik penyalahgunaan dan pemahaman palsu, janji yang paling mulia di dalam Perjanjian Lama selalu janji yang dibuat oleh Allah dan bahawa Dia akan hidup di kalangan umat-Nya (Yesaya 7:14), dan kedatangan nubuatan Yesus Kristus masa depan "Immanuel" (Allah bersama dengan kita) akhirnya menjadi kenyataan. Oleh itu, kehadiran Allah adalah secara langsung, tidak langsung, di kalangan lelaki selama-lamanya (Wahyu 21:03), jenis dan ilustrasi telah berlalu kerana realiti telah dilakukan dalam Kristus.
 
INTERAKSI
Guru yang dihormati, dengan rahmat Allah kita memulakan tahun baru dan satu perempat baru. Kami akan mengkaji buku kedua Pentateuch, Keluaran. Kita akan mempunyai peluang yang unik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembebasan Israel dari perhambaan Mesir dan laluannya melalui padang gurun ke arah Tanah Perjanjian. Pengulas satu pelajaran adalah paderi Gilberto Antonio, Perunding dan Teologikal doktrin daripada CPAD, ahli Dewan Persuratan Emilio Conde, ahli teologi dan penulis. Yang Maha Berkuasa menggunakan setiap pelajaran untuk kemajuan rohani murid-muridnya. Semoga Allah memberkati anda.
 
OBJEKTIF - Selepas pelajaran ini, pelajar dapat:
menerangkan aspek-aspek utama buku Keluaran.
Rangka aspek biografi Musa.
Mengetahui bahawa semangat mendakan Musa dan melarikan diri tidak menghalang tujuan ilahi dalam hidup anda.
 
PANDUAN PENDIDIKAN
Guru, untuk pelajaran pertama ini kami mencadangkan anda membuat garis besar umum dari buku Keluaran. Main Laman skim berikut pada papan hitam atau membuat salinan untuk pelajar. Jelaskan bahawa penghijrahan perkataan bermakna berlepas. Musa adalah pengarang buku ini dan, menurut Pentecostal Alkitab Kajian, tujuan dalam penulisan buku ini ialah untuk menawarkan kaumnya rekod tetap sejarah dan tindakan penebusan Allah.
Bincangkan dengan pelajar-pelajar beberapa konsep penting ditekankan oleh Musa di seluruh buku ini, sebagai contoh, pelepasan kematian, perhambaan dan penyembahan berhala.
 
Buku Keluaran
Tajuk
Keluaran.
Pengarang
Musa.
Tarikh dan tempat
Kira-kira 1450-1410 BC Ia telah ditulis di padang pasir, dalam haji Israel, suatu tempat di semenanjung Sinai.
Tujuan
Daftar peristiwa-peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dan pembangunan sebagai sebuah negara.
Struktur
I. Israel di Mesir (1.1-13:20).
II. Israel di padang pasir (12,1-18,27).
III. Israel di Sinai (19,1-40,38).
Tempat-Chaves
Mesir, Goshen, Sungai Nil, Midian, Laut Merah, Semenanjung Sinai dan Gunung Sinai.
Ciri-ciri
Laporan lebih mukjizat daripada mana-mana buku dalam Perjanjian Lama.
Ayat Utama
Keluaran 3.7,10.
Orang utama
Musa, Firaun, Miriam, Yitro, Aaron
Tempat-tempat utama
Mesir, Goshen, Sungai Nil, Midian, Laut Merah, Semenanjung Sinai dan Gunung Sinai.
 
KEYWORD
Bondage: Perhambaan, perhambaan orang Ibrani dengan orang-orang Mesir.
 
Ringkasan Pelajaran 1 - Kitab Keluaran dan Tawanan Israel di Mesir
I - buku Keluaran
1. Tujuan-Nya.
2. Perhambaan.
3. Menangis untuk penyelamatan.
II - MELAHIRKAN MUSA
1. . Orang Israel di Mesir
a) berhasil, dan meningkat dengan banyaknya, jika (Kisah 09:31;. Lukas 14.22,23)
b) ". Memperkukuh sangat"
c) ". tanah itu dipenuhi dengan mereka"
2 Seorang bayi diselamatkan dari kematian. .
3. Ibu Musa (Keluaran 6:20).
4. Anak perempuan Firaun (Keluaran 2.5,6).
III - mendakan Zeal OF MUSA DAN TRAIL HIS (Kel 2.1 1 22)
1. Musa diambil ke istana (Keluaran 2:10) itu.
2. Penyediaan Musa (Ex 3.9,10).
3. Melarikan diri Musa (Kel 1-22 2.1).
 
SINOPSIS TOPIC (1) - Musa adalah pengarang buku Keluaran dan, menurut Pentecostal Alkitab Kajian, ia "yang ditulis supaya kita mempunyai rekod tetap perbuatan sejarah dan penebusan Allah, yang mana Israel telah diserahkan dari Mesir" .
SINOPSIS TOPIC (2) - Musa telah dilahirkan dalam tempoh apabila Firaun mengarahkan semua kanak-kanak lelaki yang baru lahir Israel terbunuh. Walau bagaimanapun, ibu bapa Musa adalah takut akan Allah dan diuruskan, dengan pertolongan-Nya, untuk menyelamatkan kanak-kanak itu.
SINOPSIS TOPIC (3) - Musa menghabiskan mudanya di istana raja. Sebagai anak kepada seorang puteri Mesir, beliau telah menghadiri universiti yang paling berprestij. Musa telah disediakan oleh Allah untuk membebaskan kaumnya dan membawa dia ke Tanah Perjanjian.
 


 
Maka kita akan membaca satu kajian yang cemerlang yang disediakan oleh Pb Alessandro Silva.
DATANG untuk membawa keluar kisah yang diceritakan oleh ahli sejarah Josephus SEC I, MANA DAPATKAN KETERANGAN LANJUT DAN KETERANGAN TENTANG BIBLE LAPORAN SEKARANG, SAYA TIDAK DALAM APA CARA BACK ATAS KUASA SAMA.
Salah satu doktor undang-undang mereka, yang mereka memberi nama ahli-ahli Taurat dan satu perkara yang suci yang lulus di antara mereka dengan para nabi yang besar, memberitahu raja bahawa pada masa itu lelaki harus dilahirkan di kalangan orang Ibrani, yang menurut dikagumi di seluruh dunia itu meningkatkan kemuliaan negara dan menghina Mesir, dan yang reputasi akan menjadi abadi. Raja, cemas di meramalkan dan mengikuti nasihat daripada orang yang menjadikan beliau amaran ini, mengeluarkan fatwa yang mana memerintahkan agar rakyatnya lemas semua kanak-kanak lelaki Ibrani dan mengarahkan bidan Mesir untuk memerhatikan tepat apabila wanita itu memberikan menyala, kerana mereka tidak mempercayai bidan negara mereka. Fatwa ini juga menetapkan bahawa mereka yang berani untuk menyelamatkan atau mewujudkan beberapa kanak-kanak ini akan dihukum dengan hukuman mati, bersama-sama dengan seisi keluarga.
Seorang Yahudi bernama Amram, sangat dihormati di kalangan beliau, melihat bahawa isterinya hamil, adalah amat bimbang, kerana undang, yang akan menghapuskan negara mereka. Kemudian mengemukakan rayuan kepada Allah, yg meminta beliau untuk memberi rahmat kepada orang-orang yang sentiasa dipuja dan hapus penganiayaan yang mengancam mereka daripada jumlah kehancuran. Allah, menyentuh dengan doa itu, muncul kepadanya dalam mimpi dan memberitahu beliau untuk menunggu: Dia teringat ketakwaan rakyat dan nenek moyang mereka; akan memberi ganjaran kepada mereka sekarang, seperti yang ganjaran mereka yang ketika keadaan inilah mempunyai membiak dari Abraham, apabila dia ditolak sahaja dari Mesopotamia ke tanah Kanaan, yang dia melimpahkan barangan dan menjadi seorang wanita yang subur, dan penggantinya, yang dianugerahkan wilayah keseluruhan: Arab Ismail Caveman anak-anak Ketura dan tanah Kanaan kepada Ishak, mereka boleh tidak tanpa kufur dan kejahatan walaupun tanpa melupakan kejayaan gembira dalam perang dengan persekutuan dengan dia, bahawa nama Yakub telah menjadi dikenali sebagai banyak untuk kebahagiaan dalam mana dia hidup sebagai diwariskan kepada keturunannya sebagai hak kelahiran, dan mengapa, setelah datang ke Mesir dengan tujuh puluh orang sahaja, keturunan mereka didarab, mencapai nombor enam ratus ribu orang; tranqüilizassem itu kerana ia akan mengambil menjaga semua umum dan beliau khususnya, bahawa anak isterinya hamil adalah budak lelaki itu yang orang-orang Mesir takut kedua-dua kelahiran dan kerana yang telah mati semua anak lelaki umat Israel, bahawa beliau akan, bagaimanapun, nasib baik dunia, tanpa yang ditemui bertanggungjawab yang melampaui batas yang kejam, beliau, terhadap semua harapan, akan dinaikkan dan berpendidikan dan menyampaikan kaumnya dari perhambaan, yang dibuat eternizaria sebesar ingatan, bukan sahaja di kalangan orang Ibrani, tetapi di kalangan semua bangsa di bumi yang , dengan merit beliau, saudaranya dididik untuk menjadi imam besar, dan semua keturunannya akan dihormati dengan maruah yang sama.
Miriam, kakak kepada budak lelaki itu, dengan perintah ibunya, pergi ke sisi lain dari sungai Nil untuk melihat apa yang akan berlaku.
Sebagai apungan tempat kelahiran pada rahmat air, Termutis, anak perempuan raja, yang sedang berjalan di sepanjang sungai, melihat dan mengarahkan beberapa yang disertai yang renang akan mendapat dia.
Puteri segera mengarahkan mereka mencari cinta. Datang satu, tetapi kanak-kanak tidak menghisap dan menolak semua yang lain yang membawa anda. Miriam kemudian berpura-pura di sana untuk bertemu secara kebetulan, puteri itu berkata:. "Ia adalah wanita yang tidak berguna yang mandeis panggilan cinta yang lain, untuk mereka tidak negara yang sama yang kanak-kanak ini tomardes Jika cinta Ibrani, mungkin dia tidak berasa kebencian ". Termutis diluluskan idea dan menyuruhnya pergi mencari satu. Dia segera pulang ke rumah dan membawa Yokhebed, yang tiada siapa yang tahu, kerana mencintai kanak-kanak, yang memberikan dia menghisap.
Musa, iaitu "menyelamatkan air" sebagai tanda daripada peristiwa pelik kerana mo dalam bahasa Mesir, bermaksud "air" dan ISES, "dipelihara".
Ia adalah yang ketujuh dari Abraham kerana Amram, bapanya, adalah anak Kehat Kohath anak Lewi, Levi adalah anak Yakub, Yakub anak Ishak, dan Ishak adalah anak Abraham.
Saya menerima dia dalam tangan saya, saya mengambil keputusan untuk menerima pakai dan mengisytiharkan ia menawarkan sebagai penggantinya, kerana anda tidak mempunyai anak. "Dengan kata-kata, dia diletakkan di antara tangan raja, yang menerima dia dengan keseronokan dan untuk memaksa anak perempuannya, mengecilkan lengan, meletakkan dia mahkota di kepala. Musa, sebagai anak, yang mempunyai menyeronokkan, mengambil dan melemparkan ia ke tanah, stomping kepadanya.
Tindakan ini dianggap sebagai petanda buruk, dan seorang peguam yang telah meramalkan akan membawa bencana sebagai kelahiran anak ke Mesir begitu gementar bahawa dia ingin membunuhnya serta-merta. "Lihatlah, keagungan anda," kata beliau, beralih kepada raja , "budak ini, yang Tuhan membuatkan kita tahu bahawa kematian mesti memastikan keamanan anda.
Apabila budak lelaki itu, yang dibangkitkan dan berpendidikan dengan cara ini, adalah cukup untuk dapat menunjukkan keberanian mereka, perbuatan yang dilakukan keberanian yang tidak membenarkan lebih keraguan tentang kebenaran apa yang telah diramalkan, iaitu beliau akan membangkitkan kemuliaan negara mereka dan memalukan orang-orang Mesir. Sebabnya: Sempadan Mesir telah musnah oleh orang Etiopia, yang rapat dengan beliau. Orang-orang Mesir berarak dengan tentera terhadap mereka, tetapi telah dikalahkan dalam pertempuran dan menarik diri yang hina. Orang Etiopia berbangga dengan kemenangan itu, berpendapat bahawa adalah pengecut tidak menikmati nasib baik dan mula berbangga dengan dapat menakluk semua Mesir. Dan datanglah, bagi kebanyakan tempat. Jumlah rampasan disita dan hakikat bahawa mereka tidak menemui apa-apa tentangan meningkat kepada mereka harapan hasil gembira dalam syarikat. Oleh itu, mara ke Memphis, sampai ke laut. Orang-orang Mesir, mengiktiraf terlalu lemah untuk menahan daya yang kuat itu, dihantar untuk berunding dengan ahli nujum, dan dengan arahan sulit daripada Allah, jawapan yang diterimanya bahawa terdapat hanya seorang lelaki - seorang Ibrani! - Yang mereka boleh mengharapkan bantuan.
Raja tidak mempunyai kesukaran dalam penghakiman, dengan kata-kata, bahawa Musa Bahasa Ibrani berkenaan, yang syurga bertujuan menyelamatkan Mesir, dan meminta anak perempuan untuk membuat dia umum seluruh tentera. Beliau bersetuju dan memberitahu bahawa dia fikir begitu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada raja. Walau bagaimanapun memaksa dia manakala janji dengan sumpah bahawa mereka tidak akan melakukan dia sebarang bahaya. Puteri itu, yang tidak berpuas hati dengan hanya menyaksikan kasih sayang melampau beliau bagi Musa, juga tidak boleh berhenti - keras - minta para imam Mesir jika mereka tidak malu dengan apa yang mereka telah dianggap sebagai musuh dan ingin mengambil nyawa seorang lelaki yang kini terpaksa meminta bantuan.
Satu boleh bayangkan dengan apa keseronokan Musa taat kepada perintah raja dan puteri, yang begitu mulia anda. Dan para imam kedua-dua negara telah ia, atas sebab-sebab yang berbeza, kegembiraan yang sama. Orang-orang Mesir berharap selepas memenangi musuh di bawah pimpinan Musa, mudah mencari kesempatan untuk membunuhnya setia. Dan orang-orang Yahudi rindu untuk sebab yang sama, meninggalkan Mesir dan menghapuskan perhambaan.
Am ini besar, berdiri di hadapan tentera, tidak lama lagi dibuat hairanlah Langkah berhemah sendiri. Bukannya berarak di sepanjang Sungai Nil, melintasi tanah-tanah, untuk mengejutkan musuh, yang tidak pernah akan berfikir bahawa dia akan mencapai mereka dengan apa-apa jalan yang berbahaya, kerana jumlah ular pelbagai spesies yang tinggal di sana, ramai di antara mereka tidak wujud di tempat lain, dan bukan sahaja takut untuk racun mereka, tetapi adalah dahsyat untuk melihat, kerana, yang mempunyai sayap, lelaki serangan yang semakin meningkat di udara untuk menembak mereka. Musa, untuk menjaga keselamatan terhadap mereka, telah dimasukkan ke dalam sangkar beberapa burung dipanggil ibises, yang dijinakkan, seorang lelaki ramah, dan musuh manusia ular, dan ini tidak takut-kurangnya bahawa rusa itu.
Saya akan berkata apa-apa lebih lanjut mengenai burung-burung, kerana mereka tidak diketahui oleh orang Yunani. Apabila Musa tiba dengan tenteranya ke rantau ini begitu berbahaya, dan sebagainya membiarkan burung berlalu tanpa bahaya. Kemudian orang Etiopia terkejut, memberikan mereka pertempuran dan bertaburan mereka, menjadikan mereka kehilangan harapan menjadi tuan Mesir. Tetapi kemenangan besar sebagai tidak memegang simpan hasratnya: mereka memasuki negara ini, mengambil beberapa bandar-bandar, menjarah mereka dan musuhnya yang besar. Keputusan Jadi mulia itu dihidupkan semula keberanian orang-orang Mesir yang mereka akan dapat melaksanakan semua di bawah perintah Ketua begitu baik. Ethiopia, sebaliknya, ada di hadapan mata mereka imej sahaja perhambaan dan kematian.
Umum dibezakan menyeru mereka untuk modal Syeba Ethiopia, yang Cambyses, raja Persia, selepas dipanggil Meroe, nama kakaknya. Di sana dia mengepung mereka, walaupun bandar itu dianggap sebagai ditembusi, kerana di samping kubu yang besar, dikelilingi oleh tiga sungai: Nil, Astape dan Astobora yang laluan adalah sangat sukar. Justeru terletak di sebuah pulau dipertahankan oleh tidak kurang air yang dikelilingi dengan adanya dinding dan pertahanannya. Dikes yang dipelihara banjir di sungai-sungai masih pertahanan ketiga berkhidmat apabila musuh lulus yang lain.
Musa kecewa untuk melihat bahawa begitu banyak kesukaran bersama-sama membuat penaklukan kota hampir mustahil, dan tenteranya mula menjadi membosankan kerana Ethiopia tidak berani untuk memberi mereka pertempuran lebih.
Tarlis, anak perempuan raja Etiopia, setelah melihat dia melaksanakan dari dinding, rompakan, perbuatan keberanian dan keberanian yang luar biasa, adalah penuh dengan rasa kagum dengan keberanian beliau, yang reerguera sentimen orang-orang Mesir dan menggetar Ethiopia sebelum menang, beliau merasakan jantung cedera cinta untuknya.
Dengan semangat yang semakin meningkat, yang dihantar untuk menawarkan tangannya dalam perkahwinan. Beliau menerima penghormatan, dengan syarat bahawa dia menyerahkan bandar. Janji itu telah disahkan dengan sumpah, dan selepas perjanjian itu telah dibuat dengan suci hati di kedua-dua belah pihak, dia memberi terima kasih kepada Tuhan untuk begitu banyak nikmat dan kembali orang-orang Mesir berjaya kembali ke tanah air mereka.
Dan sebagainya, Firaun bersetuju dengan kematian Musa, dan dia akan dapat dielakkan jika ini tidak ditemui niat untuk orang-orang Mesir dan tidak hadir pada masa yang sesuai. Musa melarikan diri ke padang pasir dan dengan itu menyelamatkan dirinya, kerana musuh-musuh tidak dapat membayangkan bahawa beliau akan mengambil apa-apa jalan. Bagaimana untuk mencari apa-apa untuk makan, beliau telah berhadapan dengan kelaparan yang sangat, tetapi mengharungi dengan kesabaran dan, selepas sangat, tiba pada tengah hari, berhampiran bandar Midian - nama yang memberikan kepadanya seorang anak Nabi Ibrahim dan Ketura - di pinggir Laut Merah. Menjadi sangat letih, duduk di pinggir perigi, untuk berehat, dan fakta ini memberinya peluang untuk menunjukkan keberanian, membuka jalan untuk nasib yang lebih baik.
Josephus. Sejarah Ibrani dari Abraham kepada kejatuhan Yerusalem. Penerbit CPAD.
           MESIR
 
Mesir adalah salah satu peradaban manusia tertua. Sejarahnya adalah hampir setua manusia itu sendiri. Sesetengah ahli sejarah percaya, oleh itu, telah menjadi Lembah Nil buaian manusia. Tetapi, melalui Kitab Suci, kita tahu adalah Mesopotamia rumah pertama nenek moyang yang lebih jauh kami.
Napoleon Bonaparte, dalam kempen untuk Timur Tengah, gembira dengan tamadun Mesir kuno. Apabila menimbangkan piramid amat besar, orang itu berkata kepada orang-orangnya: "Askar, dari ketinggian piramid ini, empat puluh abad dilihat." Keagungan Mesir mempunyai banyak faedah bagi semangat. Bagaimana untuk tidak mengagumi pencapaian monumental dari pemalsu tamadun Mesir? Kehadiran Mesir pada Kitab Suci adalah sangat kuat. Atas sebab ini, kita perlu lebih memahami sejarah dan geografi negara ini legenda dan misteri. Memandangkan ruang yang terhad yang kita ada, kita tidak boleh berurusan dengan mendalam budaya Mesir. Terpulang kepada pembaca, bagaimanapun, mengupas perkara ini dan mencari yang baru
maklumat bibliografi yang sesuai. Hanya kami. buat masa ini, beberapa data umum mengenai empayar sekali berkuasa di antara Sungai Nil.
I - SEJARAH MESIR
Kita tidak boleh tarikh tepat apabila peneroka pertama ke wilayah Mesir. Belakang seterusnya masa, ditambah masa menjadi tidak tepat.
Kita tahu, bagaimanapun, bahawa penduduk pertama di rantau ini nomad. Selepas kehidupan yang ziarah sukar dan tidak selesa, mereka mula mengatur mereka kepada negara kecil. Unit-unit politik kecil dan tidak bermakna dikenali sebagai wilayah, berkumpul sehingga sepanjang zaman, sehingga mereka membentuk dua kerajaan utama: Mesir Atas di selatan, dan Mesir Bawah di utara. Kedua-duanya terletak, masing-masing, di Lembah Nil dan Delta sungai yang sama. Antara kedua-dua rantau terdapat satu perbezaan yang kuat. Tuhan-tuhan mereka adalah berbeza, begitu juga yang berbeza, juga, dialek dan adat resam mereka. Malah falsafah hidup orang-orang ini yang telah ditandai oleh permusuhan kelihatan. Egyptologist Wilson mengisytiharkan: "Sepanjang perjalanan sejarah, kedua-dua kawasan berbeza dan menyedari perbezaan mereka Sama ada pada zaman purba, seperti dalam moden, kedua-dua rantau bercakap dialek yang sangat berbeza dan juga melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeza .. "
Mengenai masa itu, Idel Becker menulis: "Dalam tempoh pra-dinasti, pembangunan budaya Mesir adalah hampir keseluruhannya asli dan dalaman Terdapat hanya beberapa unsur-unsur pengaruh Mesopotamia jelas:. Seal silinder, seni bina monumen, motif seni tertentu ..., dan mungkin idea yang menulis pada masa ini, terdapat beberapa kemajuan asas dalam seni, kraf dan sains bekerja sehingga batu, tembaga dan emas (alat, senjata, perhiasan, barang kemas) Terdapat kawasan pembuatan tembikar; kaca; sistem . pengairan telah dimulakan membentuk Undang-undang, berdasarkan amalan tradisi dan adat -. undang-undang adat "
1 - Penyatuan Mesir
Hasil daripada banyak perbezaan mereka, Atas dan Bawah Mesir dan peperangan menyayat ganas berjuang untuk masa yang lama. Ini pertempuran berterusan lemah kedua-dua kerajaan, menjadikan mereka terdedah kepada serangan luar. Sedar akan sia-sia konflik itu, Menes, Raja Mesir Atas menakluk Mesir Rendah. Selepas reformasi pentadbiran, raja ini (untuk sesetengah ahli sejarah, seorang tokoh legenda) bersatu negara ini, yang ditubuhkan dinasti pertama dan menjadi Tiflis, ibu kota empayar yang luas.
Penyatuan Mesir berlaku, mengikut pengiraan kasar, di antara 3000-2780 SM Dalam tempoh yang sama, orang-orang Mesir mula menggunakan bertulis dan kalendar 365 hari.
Bersatu Atas dan Bawah Mesir menjadi empayar yang paling maju dan berkuasa kuno. Raja-raja mula pembinaan piramid yang besar, yang berkhidmat sebagai makam. Oleh kerana sebab-ria seni bina, menerima nama samaran "rumah besar" - Firaun. Jadi budaya Mesir mencapai kadar yang besar.
Pada akhir Kerajaan Lama, yang meliputi tempoh 2780-2400 SM, kuasa firaun mula merosot. Akhir era kemuliaan ditandakan oleh rusuhan dan gangguan yang disebabkan oleh gabenor wilayah.
Demam kemerdekaan tersebar di seluruh negara. Tumbuh, semakin, kuasa golongan bangsawan, pengaruh royalti mereput secara berterusan. Mengambil kesempatan daripada huru-hara umum ini, beberapa bangsa Asia dan puak bersifat Negro menyerang negara ini.
Terima kasih, bagaimanapun, campur tangan Firaun Theban, Mesir boleh menyusun semula sendiri, sekurang-kurangnya sehingga pencerobohan hicsa itu.
2 - Serangan ke atas Hyksos
Walau apa pun keselamatan yang dibawa oleh raja-raja Thebes (Dinasti 11 *) dan pencapaian sosio-politik rakyat, Mesir mula mengalami serangan daripada band embattled pastor Asia. Malah prestij antarabangsa firaun akan mencukupi untuk membuat sempadan dipertahankan Mesir.
Penjajah, mereka menguasai Mesir selama 200 tahun atau lebih dikenali sebagai Hyksos. Mereka mula dominasi dalam 1785 dan dibuang di sekitar 1580 BC Idel Becker, dengan berhati-hati, berbincang dengan kami mengenai masa ini bermasalah: "Ini adalah masa yang paling mengelirukan dan membincangkan sejarah Mesir purba: tempoh pencerobohan dan Hyksos kekacauan dalaman -. konglomerat orang Aryan dan Semitik, menyerang Mesir (melalui genting tanah yang menghubungkan dia ke semenanjung Sinai), mengalahkan tentera-tentera Firaun dan menguasai banyak negara mempunyai kuda dan kereta (dengan roda. ), .. senjata dan gangsa (atau mungkin juga besi), lebih siap dan lebih mudah untuk dikendalikan berbanding dengan orang-orang Mesir Semua ini menerangkan keunggulan tentera dan tentera mereka kejayaan ini Hyksos telah mungkin melarikan diri tekanan Indo-Eropah penceroboh (Het, Kassites dan mitanianos) di Bulan Sabit Subur. "
Dengan Hyksos, Becker menambah, semestinya telah masuk orang Ibrani di Mesir.
3 - Empayar Baru
Dengan pengusiran Hyksos, Empayar Mesir dilahirkan semula dengan semangat yang besar. Dengan Ames I, firaun menjadi imperialis dan suka berperang. Thutmose III, sebagai contoh, menakluk Syria dan memaksa orang-orang Phoenicia, Kanaan, Asyur untuk membayar ufti.
Pengembangan Mesir, bagaimanapun, berlanggar dengan kepentingan orang Het berkuasa, tuan mutlak Asia Minor. Pada kesempatan, firaun terkenal, Ramses II membuat usaha yang besar untuk mengatasinya. Bagaimana boleh tidak niat, yang ditandatangani dengan kerajaan Hittite perjanjian damai, yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia adalah ketika Kerajaan Baru (1580-1200 SM), orang Israel mula diperhambakan oleh Firaun. 4 - Kerosakan Selepas New Kingdom, Mesir mula mengalami campur tangan berturut-turut: Libya, Ethiopia, Indo-Eropah, Assyria, Parsi, Yunani dan Rom. Secara umumnya, negara ini, yang lalu begitu mulia, dipunyai oleh Empayar Rom untuk 400 tahun, Empayar Byzantine untuk 300 tahun. Pada abad ke-VII Masihi, adalah di bawah perlindungan Islam. Dari 1400 menjadi milik Turki. Pada abad kesembilan belas, adalah di bawah jagaan Franco-British. Awal abad ini, ia menjadi negeri naungan Inggeris.
Pada tahun 1922, bagaimanapun, memenangi kemerdekaan mereka. Hari ini, bagaimanapun, adalah semata-mata mencerminkan kira bekas kemuliaan itu.
II - GEOGRAFI MESIR
Nikita Kemp Wang menggambarkan Mesir purba: "Mesir kuno dalam bentuknya menyerupai bunga teratai (tumbuhan penting dalam kesusasteraan Mesir dan seni), akhir batang penggulungan yang telah meninggalkan dan sedikit di bawah bunga sendiri, putik bunga. bunga A terdiri daripada Delta Nil, batang penggulungan adalah tanah yang subur yang merangkumi sungai di sepanjang berkata, dan butang adalah lautan Faiyum yang menerima lebihan daripada banjir tahunan Sungai Nil " .
Moden hari Mesir berbentuk seperti segiempat. Terletak di timur laut Afrika, adalah terhad kepada utara, dengan Laut Mediterranean, di timur, Israel (dan juga dengan Laut Merah); Selatan dengan Sudan, ke barat dengan Libya. Kawasannya hampir satu juta kilometer persegi, 96 peratus terdiri daripada tanah-tanah gersang. Penduduknya 45 juta penduduk, terpaksa hidup dengan 4 peratus tanah pertanian.
Terletak di Mesir Atas di selatan wilayah Mesir semasa. Kawasan ini, yang dipanggil oleh orang Ibrani Path'ros (Jr 44.1,15), terdiri daripada lembah yang sempit diapit oleh tebing pembentukan batu kapur. Mesir yang lebih rendah, bagi pihaknya, terletak di Utara dan kawasan paling subur adalah di Delta.
Mesir, bagaimanapun, tidak akan wujud tanpa Sungai Nil. Sungai ini adalah yang paling lama di dunia, dengan jarak 6400 km dengan surut yang, fertilizes tanah yang luas, menjadikan penanaman yang banyak mungkin. Herodotus, agak betul, dikatakan hadiah dari Mesir Nil.
Dalam Geografi bukunya Tanah Alkitab berkata Pastor Aeneas Tognini: "Tanpa Nil, Mesir akan menjadi Sahara - dahsyat dan tidak didiami Nil diberikan kekayaan untuk firaun yang boleh hidup nababescamente, membina kuil, monumen indah, istana yang tinggi. piramid gergasi mewah dan penyelenggaraan tentera bersenjata, bukan sahaja melindungi Mesir, tetapi mengambil dalam peperangan kawasan baru. Mesir mempunyai tidak perlu untuk melihat jika awan akan membawa hujan atau tidak. menjamin pengairan Nil dan mereka memberi mereka air yang banyak dan tanaman tertentu. sebenarnya ialah kemarau boleh membawa kemiskinan kepada tanah, seperti yang berlaku pada zaman Joseph Jika ia telah dipenuhi di luar had, air boleh membinasakan bandar-bandar, meninggalkan orang kehilangan tempat tinggal tanaman dan bahaya. Tetapi kedua-dua kemarau dan banjir adalah jarang berlaku. Sungai Nil adalah maka seperti hari ini, kehidupan Mesir dan faktor utama organisasi pelbagai, beberapa mudah dan lain-lain kompleks dan canggih. "
III - Kehebatan MESIR
Orang-orang Mesir meninggalkan kesan mendalam kebesaran dalam sejarah. Dari piramid kepada pencapaian sains dan teknologi, adalah bagus. Memandangkan, sebagai contoh, arkitek moden yang terus merenung, dengan penuh kagum, monumen piramid dibina oleh firaun.
Oleh itu Halley menerangkan Piramid Agung Cheops:. "Monumen terhebat abad diduduki 526,5 ekar, 253 meter persegi (137 hari), 159 m tinggi Adalah dianggarkan bahawa ia bekerja 2,300 (148 Hoje.). .000 batu 1 meter tebal purata, dan berat 2.5 tan. dibina dari lapisan yang berturut-blok batu kapur kasar diukir, terlicin lapisan luar blok granit diukir dan halus diselaraskan. Exteriors Blok telah dikeluarkan dan pekerja di Kaherah di tengah-tengah sebelah utara terdapat petikan, 1 m lebar 130 tinggi, yang membawa kepada ruang yang digali ke dalam yang padu, 33 meter di bawah paras bumi, dan hanya 180m di bawah puncak;., terdapat dua kamera lain antara ini dan puncak, dengan lukisan dan ukiran deskriptif daripada pencapaian raja. " Orang-orang Mesir kuno juga menonjol dalam matematik dan astronomi. Terdapat lebih daripada empat ribu tahun, apabila Eropah wallowed dalam keadaan bersahaja, yang bijaksana daripada Firaun pun berhadapan dengan formula untuk mengira bidang segi tiga dan bulatan, dan juga jumlah sfera dan silinder.
Souto Maior memberitahu kita dengan maklumat lanjut mengenai penemuan saintifik bagi orang Mesir kuno: "Walaupun tidak mengetahui sifar yang telah menyelesaikan persamaan-persamaan algebra masa ini.
Pengetahuan astronomi mereka membolehkan mereka untuk menganjurkan kalendar berdasarkan pergerakan matahari Pembahagian tahun menjadi dua belas bulan tiga puluh hari adalah berasal dari Mesir, orang-orang Rom pakai dan masih dikekalkan dengan sedikit pengubahsuaian. Perubatan Mesir juga menghairankan awal. Mereka datang untuk membuat urus niaga kecil dan keupayaan untuk merawat keretakan tulang. Merasakan pentingnya hati dan pemerhatian daripada sifat-sifat terapeutik ubat-ubatan tertentu, diperoleh pengetahuan tentang farmakodinamik. "
IV - MESIR DAN KANAK-KANAK DARI ISRAEL
Hubungan Israel dengan Mesir tarikh kembali ke Zaman Patriarchal. Ditekan oleh kebuluran dan kesusahan lain, Abraham dan Ishak telah turun ke tanah daripada Firaun, yang mengalami kekangan yang serius. Yang bapa Bahasa Ibrani pertama dan terhebat, sebagai contoh, nak hilang isterinya, yang kecantikan embeveceu raja negara itu. Dan kalaulah tidak kerana campur tangan ilahi. Sara tidak akan dikira antara ibu-ibu cemerlang daripada rakyat Israel.
Dalam usia tua, Ibrahim menerima wahyu ini suram dari Tuhan: "tahu, dengan pasti, bahawa anak engkau akan orang asing di tanah yang bukan milik mereka, dan hendaklah menyampaikan mereka, dan mereka akan menyeksa mereka empat ratus tahun, tetapi saya . menghakimi kami, yang akan berkhidmat, dan sesudah itu mereka akan datang dengan ladang besar engkau akan pergi ke nenek moyangmu dengan aman; engkau akan dikebumikan di usia tua yang baik K generasi keempat mereka dari sana:. kerana kezaliman orang Amori belum penuh " (Kejadian 15,13-16).
1 - Joseph Perdana Menteri Mesir
Stephen, seorang diakon dalam ulama gereja awal, memberitahu kita bagaimana Yusuf datang kepada Perdana Menteri Firaun .. "Dan para bapa, bergerak dengan iri hati, dijual Yusuf ke Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan selamatkan dia daripada semua .. cukai mereka, dan memberikan dia memihak dan kebijaksanaan di hadapan Firaun, raja Mesir, yang menjadikan beliau gabenor atas Mesir dan semua rumahnya datang atas seluruh tanah Mesir dan Kanaan, dan cukai kelaparan besar: dan datuk nenek kami mendapati tiada makanan. Tetapi apabila Yakub mendengar bahawa ada gandum di Mesir, dia menghantar datuk nenek kami kali pertama. Dan kali kedua Yusuf telah dimaklumkan kepada saudara-saudaranya, dan bangsanya diturunkan kepada Firaun. Joseph dihantar untuk bapanya Yakub dan semua itu kaum kerabat tujuh puluh lima jiwa "(Kisah 7,9-14).
Walaupun hamba hina mereka, Yusuf telah menjadi perdana menteri Firaun. Dan melaluinya, Allah menyelamatkan semua keturunan Israel. Kalaulah kementerian tidak bernasib dijalankan oleh bahawa Ibrani berani, lihat keturunan Ibrahim akan berada dalam masalah besar. Cerita merupakan salah satu daripada karya-karya kemanusiaan.
Yusuf datang ke Mesir pada abad kedua puluh SM Pada masa itu, menurut ahli sejarah, Hyksos memerintah negara ini. Juga menjadi Semit, tuan-tuan baru tanah itu tidak ada masalah untuk menunjukkan kemurahan hati kepada orang Ibrani. Muncul liberal dan murah hati, ditawarkan orang Israel rantau ini Gosyen, di mana keturunan Ibrahim berkembang sangat.
2 - Musa
Stephen terus menceritakan kisah orang Israel di Mesir:
Menghampiri, bagaimanapun, masa janji bahawa Tuhan telah dibuat kepada Abraham, rakyat berkembang dan didarab di Mesir, hingga raja lain timbul, yang tidak tahu Yusuf ini, dengan menggunakan licik terhadap bangsa, dan dizalimi bapa-bapa kita, ke tahap menjadikan mereka dibuang keluar anak-anak mereka, supaya mereka membiak. Pada masa itu Nabi Musa lahir, dan telah melebihi adil, dan telah dicipta tiga bulan di rumah bapanya. Dan menjadi bayi terlantar, membawanya ke anak perempuan Firaun, dan dibesarkan dia anak dia. Dan Musa telah dipelajari dalam semua kebijaksanaan orang-orang Mesir, dan bermaharajalela dalam kata-kata dan perbuatan.
"Dan apabila dia penuh berumur empat puluh tahun, ia datang ke dalam hatinya untuk melawat saudara-saudaranya Bani Israil. Melihat salah seorang daripada mereka mengalami, beliau mempertahankan beliau, dan menuntut bela dia yang ditindas, menarik Mesir. Dan dia sepatutnya yang beliau saudara difahami bahawa Allah telah memberikan mereka pembebasan dengan tangan beliau, tetapi mereka tidak memahami Dan keesokan harinya, mereka berjuang, dilihat oleh mereka, dan menyeru mereka untuk keamanan, berkata lelaki Ye, kamu adalah saudara:. Mengapa kamu ? satu salah yang lain Dan apa yang lakukan jirannya salah memasukkan dia sambil berkata, yang menjadikan engkau seorang pemerintah dan hakim atas kami Engkau hendak membunuhku, sebagaimana engkau membunuh Mesir semalam?
"Dan Musa melarikan diri di kata ini, dan menjadi orang asing di tanah Midian, di mana ia memperanakkan dua anak lelaki. Dan sesudah empat puluh tahun muncul dengan suatu malaikat Tuhan di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari sarçal a. Apabila Musa melihatnya, beliau kagum di sisi: dan kerana dia mendekati untuk melihat, datang kepadanya suara Tuhan:
. "Aku ini Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, dan Allah Ishak, dan Allah Yakub Musa bergetar, dan tidak berani melihat Dan Tuhan berkata kepadanya: Lepaskan sandal yang kaupakai itu, kerana meletakkan di mana anda berdiri adalah tanah yang kudus. 'telah melihat penderitaan orang saya yang di Mesir, dan telah mendengar keluh kesah mereka, dan saya telah turun untuk melepaskan mereka Sekarang oleh itu datang, dan menghantar engkau ke Mesir.
"Ini Musa, yang mereka enggan, berkata, yang menjadikan engkau penguasa dan hakim telah dihantar Allah sebagai pemerintah dan penyelamat oleh tangan malaikat yang menampakkan diri kepadanya di sarçal.
Lelaki ini membawa mereka keluar, setelah bekerja keajaiban dan tanda-tanda di Mesir, di laut Merah, dan di padang gurun selama empat puluh tahun. Ini adalah bahawa Musa, yang berkata kepada orang Israel: ü Tuhan Allah anda membangkitkan kepada kamu saudara anda seorang nabi seperti saya; hendaklah mendengar kepadanya "(Kisah Para Rasul 7,17-37) Israel meninggalkan Mesir pada abad kelima belas SM Selepas Keluaran, dan Israel. Mesir kembali untuk menghadapi pada zaman raja-raja dan tempoh yang dipanggil saling alkitabiah. baru-baru ini, dengan kemerdekaan negara moden Israel, tentera Yahudi telah berhadapan dengan beberapa kali Mesir. permusuhan antara kedua-dua orang adalah purba. Walau bagaimanapun , masa depan bangsa-bangsa ini akan menjadi keamanan dan kemuliaan: "Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, dan Asyur akan datang ke Mesir, dan Mesir ke Asyur, dan Mesir akan berkhidmat dengan orang Asyur kepada Tuhan. Pada hari itu hendaklah Israel menjadi yang ketiga dengan Mesir dan Asyur, rahmat di bumi. Sebab TUHAN semesta alam akan memberkati, berkata, Terpujilah Mesir kaumku, dan Asyur kerja tangan saya, dan Israel mewarisi harta saya "(Yesaya 19:23-25).
Claudionor de Andrade. Geografi alkitabiah. CPAD Penerbit.        
Kisah penghijrahan Israel telah digambarkan selama berabad-abad dalam sejarah orang Ibrani dan disertai sepanjang sejarah Jemaat sebagai rangka kerja untuk mentafsirkan sejarah penyelamatan. Dan ia bukan tanpa sebab, kerana kita tidak boleh bayangkan satu kajian serius Firman Allah tanpa meneliti Pentateuch, dan, lebih tepat lagi, bagaimana Tuhan dibebaskan kaumnya dari perhambaan dan membawa ke Tanah Perjanjian.
Bab ini membincangkan asal-usul Musa, lelaki itu bahawa Tuhan telah memilih untuk membawa kebebasan kepada rakyat Israel. Kami mengambil kira bahawa Tuhan sering menggunakan alat manusia untuk kemuliaan-Nya ditunjukkan, dan kita boleh mengkaji contoh-contoh lelaki dan wanita yang digunakan oleh Allah untuk perkara-perkara yang besar ke atas Kitab Suci.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 5.
Saya telah melihat penderitaan orang saya. Orang Israel dipanggil perhatian Tuhan, seperti yang kita lihat dalam Ex. 2.25. Telah dicapai ketika yang tepat untuk bertindak. Tanah Perjanjian harus bergerak dengan kuasa Israel selepas buangan di Mesir, dan selepas itu rasa bersalah orang Kanaan mencapai kemuncak. Lihat Ge. 15:13,16. Allah menjaga umatNya. Sesungguhnya ini adalah mesej utama Injil. Allah sangat mengasihi Dia menjadikan (Yohanes 3:16), dan peruntukan sejagat telah dibuat (saya John 2:2). Lihat di Kamus Mercy 0 item (Penyayang). Allah tahu nasib kaumnya, dan tidak boleh bertolak ansur itu. Lihat Ex. 3:7-9 dan petikan. Keluaran. 2.24. Dan sebagainya, pelepasan itu telah dirancang.
Taskmasters. Berikut adalah berbeza daripada apa yang digunakan dalam perkataan Keluaran. 1.11, di mana versi Bahasa Inggeris kami mengatakan pembaca ". Tetapi kedua-dua istilah membayangkan rawatan kejam. The "taskmasters" tidak hanya mandur · Mereka telah menjadi penindas, .. Adakah dengan mereka dan yang hamba terpaksa merawat setiap hari sebagai Allah tahu orang Israel menderita secara fizikal, 0 sebagai minda mereka, dan merasa bermasalah sebagai semangat terasa sepi. seolah-olah ditinggalkan kepada nasib yang lebih buruk daripada mereka boleh menanggung. Tetapi kehendak berdaulat Tuhan akan menterbalikkan semua ini.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 314.
I - buku Keluaran
1. Tujuannya.
Penghijrahan tersebut adalah acara yang penting dalam sejarah Israel. Ia adalah pembebasan berkuasa tempa oleh Tuhan, untuk membawa semua orang Israel dari perhambaan di Mesir dan membawa anda ke Tanah Perjanjian. Ini berlepas dari Mesir dan penghijrahan berbangkit ke Kanaan di bawah kepimpinan Musa telah ditandai dengan banyak mukjizat, dan mengakibatkan penubuhan Israel sebagai sebuah negara dalam perjanjian dengan Allah, yang merupakan gabenor teokratik sendiri.
Dalam Pentateuch, Keluaran membuat pautan kepada kisah orang Ibrani adalah dirantai supaya ada kesinambungan dalam naratif Musa. A melihat panorama di Pentateuch menunjukkan kepada kita bahawa di dalam Kejadian Allah menciptakan dunia, umat manusia, menjanjikan Penyelamat dan membawa Abraham, Ishak dan Yakub kepada hubungan dengan-Nya Hujung buku Kejadian bercakap tentang Yusuf, anak Yakub, yang akan ke Mesir sebagai hamba dan menjadi gabenor, dengan pentadbiran yang memerintah dalam takut akan Tuhan dan akal. Yusuf membawa adik-bapanya ke Mesir untuk mempunyai tempat yang lebih aman, dan buku itu ditutup dengan permintaan Yusuf orang Israel untuk berlepas tulang mereka tanah itu, kerana Allah akan melawat mereka dan mengambil dari sana . Seterusnya, buku Keluaran menunjukkan perhambaan orang Ibrani di Mesir dan pembebasan ilahi oleh Musa, watak yang akan muncul dalam buku-buku lain Pentateuch. Kitab Imamat bertanggungjawab mengajar rakyat nilai bersatu dengan Allah, hukum korban dan kerja-kerja di khemah suci. Buku Nombor meliputi ziarah orang Israel di padang pasir, dan kitab Ulangan menunjukkan ucapan Musa kepada rakyat sebelum memasuki Tanah Perjanjian.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 6-7.
Skop dan tujuan
Buku Keluaran adalah kitab penebusan. Nama Yunani "Keluaran" (secara literal "keluar") menerangkan di sini kerana Allah membawa Bani Israil dari perhambaan di Mesir, tetapi kita faham bahawa penebusan Penebus bukan sahaja percuma kaumnya dari perhambaan tetapi juga meletakkan orang-orang ini khususnya saya boleh menghormati sama, menjadikannya milik sendiri yang dibeli, "pelik" beliau (19:05).
Permulaan buku ini, oleh itu, menerangkan penyelamatan besar umat Tuhan, Israel, yang berkemuncak di Paskah dan meramalkan penebusan yang lebih besar dicapai pada Calvary. Dari sudut ini buku pergi ke konsert set di Gunung Sinai, di mana Allah mengisytiharkan bahawa Israel adalah umatNya yang memberikan mereka Sepuluh Perintah, manakala mereka pula diterima Yehovah sebagai Tuhan mereka, berikrar untuk taat kepadanya. Konsert ini adalah asas kewujudan negara mereka, yang perjanjian yang baru (1 Kor 11:25, Ibrani 8,6-13) membentuk antitaip, dengan panggilan Gereja. Akhir sekali, kisah penubuhan Bait Suci dan ibadat memberi asas di mana kehidupan rakyat ditebus berhubung dengan Allah, perlu dikekalkan. Atas dasar persahabatan perjanjian yang baru dengan Allah dan Kristus. Bait Suci dan ibadat, oleh itu, menyediakan pelbagai jenis dan meramalkan Kristus (lihat, contohnya Hb 8.5;. 9,1-11; 10.1).
Rujukan-rujukan dalam Perjanjian Baru mewajarkan sepenuhnya kedudukan kami yang melihat Kristus sebagai "pencapaian" dalam buku ini. Mukjizat yang dicatatkan kita lihat "tanda-tanda" operasi ilahi itu (rujuk Yohanes 2:11), perjanjian di Sinai kita lihat prekursor perjanjian yang baru, dan ibadah Bait Suci kita melihat "bayangan saja dari keselamatan yang akan datang" (Ibr 10.1).
DAVIDSON. F. Bible Commentary baru. Keluaran. Pag. 2.
MAKNA Keluaran
Keluaran adalah acara sejarah teologi dan paling penting AT, kerana ia menunjukkan tindakan yang indah Tuhan di pihak kaumnya, suatu tindakan yang membawa mereka dari perhambaan kepada kebebasan, dari pemecahan kepada perpaduan, orang-orang dengan janji - orang Ibrani - untuk menetapkan sebuah negara - Israel. Dalam buku Kejadian adalah pengenalan dan tujuan, kemudian diikuti oleh semua yang diturunkan berikutnya. Perjanjian Lama. Satu rekod yang kedua-dua komentar inspirasi dan ekspo terperinci. Akhirnya, penghijrahan tersebut berfungsi sebagai sejenis penghijrahan dipromosikan oleh JESUS ​​KRISTUS, supaya ia menjadi satu peristiwa penting untuk kedua-dua Gereja dan untuk Israel.
MERRILL. Eugene H. Sejarah Israel di dalam Perjanjian Lama. CPAD Penerbit. Pag. 49-50.
2. Perhambaan.
Buku Keluaran bercakap perhambaan. Ungkapan ini membawa kepada kami idea seseorang yang di bawah kawalan mutlak lain dengan kekerasan, dan orang yang bekerja tanpa apa-apa hak. Memandangkan kemajuan dalam bidang sosial bahawa manusia moden mendapat melalui cara demokratik, bercakap mengenai buruh hamba di hari kita adalah satu perkara yang tidak masuk akal, walaupun ia wujud di banyak tempat di dunia. Satu tidak dapat memikirkan kerja yang tidak dibayar (kecuali sukarelawan), dan tidak juga orang bayangkan bekerja tanpa masa untuk berehat dan masih JTLM hak sebagai rehat dan pemakanan yang betul. Tetapi dalam dunia purba, perhambaan adalah satu amalan yang meluas. Seseorang mungkin jatuh ke dalam situasi ini sekiranya ia dijual oleh saudara-mara atau jika ia adalah hadiah perang, atau jika dia tidak dapat membayar hutang. Apa yang pasti adalah bahawa ia adalah satu situasi memalukan dan memalukan bagi lelaki dan wanita yang mendapati diri mereka menyelubungi olehnya.
Buku Keluaran menceritakan permulaan orang Ibrani dari perhambaan di tangan orang Mesir. Raja ini timbul di Mesir, dan raja ini tidak mempunyai sukacitanya balik sejarah negara itu. Dia tahu Yusuf, dan ungkapan ini mungkin menunjukkan bahawa raja baru ini tidak tahu bahawa Mesir sebelum ini melalui tempoh percubaan melampau, apabila makanan menjadi terhad, dan jika ia adalah melalui perantaraan Yusuf, anak Yakub, Mesir mungkin tidak akan diteruskan.
Tuhan merahmati orang-orang Mesir, memberikan mereka pentadbir seperti Joseph Dan selepas lama, Mesir memutuskan untuk kembali pembebasan yang diberikan oleh José menggunakan orang Ibrani sebagai buruh hamba. Itu adalah menunjukkan rasa terima kasih yang sangat buruk, tetapi secara keseluruhan ini adalah kecenderungan manusia cara: kita lupa kebaikan Tuhan dan menjadi tuan daripada nikmat yang Dia telah anggun diberikan.
Penindasan orang-orang Mesir terhadap Israel adalah begitu besar bahawa Tuhan berkata. "Bagi saya turun untuk melepaskan mereka dari kuasa orang-orang Mesir" (Keluaran 3.8, NKJV) Istilah "kuasa" menunjukkan tahap penindasan dengan yang orang-orang Mesir dirawat orang-orang Yahudi, memandangkan mereka seolah-olah mereka tiada apa-apa guna.
"Apa-apa Mesir atau Mesir dapat memasuki rumah-rumah orang Israel, menghalang mereka di jalan-jalan atau di mana di mana mereka akan mengambil kanak-kanak yang baru lahir, memberinya seks dan jika ia masih kecil, mengambil daripada ibunya dan pergi terus ke Sungai Nil untuk membuang bayi, jadi dia lemas atau dimakan oleh buaya v. "
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 7-8.
Bekas 1.14 Idea kezaliman adalah mengulangi (lihat ayat sebelumnya). Terdapat terpaksa buruh di ladang, dalam projek-projek pembinaan. Terdapat perhambaan keras, dan hak-hak peribadi yang tidak dihormati - apa yang sentiasa berlaku dalam semua oppressions. Biasanya, cerita yang telah ditulis oleh ahli-ahli kelas-kelas atasan, berputar di sekitar perbuatan raja-raja dan raja-raja, cerita-cerita ini penuh dengan keganasan, kebencian dan penindasan. Tetapi buku Keluaran menceritakan kisah orang biasa yang ditindas, dan, bukannya memuji penindas, memberitahu kebenaran tentang mereka.
"Orang-orang Mesir mencipta pelbagai baik cara untuk menindas orang Israel, kerana mereka memaksa kita untuk menggali sejumlah besar saluran sungai kepada 0, atau mendirikan dinding ke bandar-bandar atau lembut mereka untuk memegang sehingga air sungai Nil, mencegah sungai extravasasse luar bank-bank. Juga memaksa Israel untuk membina piramid, dengan 0 yang mahu memakainya, "kata Josephus Antiq. (Ilv.ii. bab ix. melihat. 1). memberikan CF. 11:10 .
Philo menjelaskan bahawa beberapa orang Israel bekerja dengan tanah liat, membentuk ke dalam batu-bata, manakala yang lain berkumpul dan diangkut jerami dan bahan-bahan lain yang akan bercampur dengan adunan. Sesetengah kanak-kanak Israel berkhidmat di rumah, bidang-bidang lain, terusan menggali lain, dan orang lain yang membawa beban "(De Vita Mosis, 1.1 par 608.).
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 306.
ESSENTIAL Liberator (Keluaran 1:1-22)
Para rabbi Yahudi memanggil kitab Keluaran "Buku Nama-nama" (atau "Ini adalah nama-nama") kerana ia bermula dengan senarai nama-nama anak-anak Yakub (Israel) yang membawa keluarga mereka ke Mesir untuk melarikan diri kebuluran yang melanda Kanaan (Kejadian 46).
Tuhan menggunakan pengalaman Israel di Mesir dengan tujuan untuk menyediakan mereka untuk tugas khas yang perlu bertemu di sini di bumi menjadi saksi kepada Allah yang benar dan hidup, menulis Kitab Suci dan membawa kepada dunia Penyelamat.
Berkat (ayat 1-7). Pada tahun-tahun bahawa Yusuf berkhidmat sebagai timbalan pemerintah Mesir, keluarganya telah sangat dihormati dan walaupun selepas Yusuf meninggal dunia, ingatannya telah dihormati dengan bagaimana orang-orang Mesir dirawat Ibrani. Allah memenuhi janji-janji tentang perjanjian yang telah dibuat dengan Abraham untuk memberkati keturunannya dan menjadikan mereka sangat membiak (Kejadian 12:1-3, 15:05, 17:02, 6; 22:17). Pada masa Keluaran, orang Ibrani mempunyai lebih daripada enam ratus ribu orang berumur dua puluh tahun atau lebih (Kel 24:37, 38:26) dan jika kita menambah bilangan ini wanita dan kanak-kanak, mempunyai sejumlah kira-kira dua juta orang, yang semuanya merupakan keturunan keluarga Yaakub Tidak dinafikan, Allah telah memenuhi janji beliau!
Walau bagaimanapun, seorang Firaun baru tidak gembira dengan pendaraban pesat orang Ibrani dan dengan itu mengambil langkah-langkah untuk mengawalnya.
Langkah pertama - dewasa ditimpa (W. 8-14). Tuhan memberitahu Abraham bahawa keturunannya akan pergi ke negara asing dan tidak akan diperhambakan dan dizalimi negara tetapi berjanji untuk melepaskan mereka dengan kuasanya apabila tiba masa yang sesuai (Kejadian 15:12-14). Allah Mesir berbanding dengan relau besi (Ulangan 4:20) bahawa orang-orang akan menderita, tetapi pengalaman anda dalam relau ini akan berpaling Israel menjadi sebuah negara yang berkuasa (Kejadian 46:3).
Sejak berabad-abad orang Ibrani diam di Mesir (Kejadian 15:13; Keluaran 12:40, 41), yang diluluskan oleh perubahan daripada beberapa dinasti Mesir. Tetapi itu Firaun baru akan jadi jahil tidak tahu mengenai Yusuf dan keluarganya dan cuba untuk memusnahkan "orang-orang anak-anak Israel"? Dinasti Ketujuh Belas hicsos4 juga berasal dari luar negeri, seperti orang Ibrani, supaya mungkin bersimpati dengan Israel. Walau bagaimanapun, Dinasti Kelapan Belas Mesir adalah, dan dibuang raja-raja asing Mesir. Ia mungkin telah dinasti yang bermula penganiayaan orang Israel.
Mengapa orang-orang Mesir mahu membuat hidup jadi sengsara Ibrani? Israel adalah sumber berkat ke bumi, kerana Yusuf telah sebelum ini mereka (Kejadian 39:1-6), dan tidak menimbulkan masalah. Menurut alasan yang diberikan oleh Firaun, kehadiran begitu ramai orang-orang Yahudi adalah risiko kepada keselamatan negara, kerana mereka adalah orang asing dan, jika terdapat satu serangan sudah pasti menjadi musuh bersekutu. Walau bagaimanapun, sama ada Firaun sedar atau tidak, punca sebenar konflik telah diumumkan pada Kejadian 3:15 permusuhan antara umat Allah dan anak-anak Iblis, konflik berterusan di dalam dunia hari ini.
Tidak terdapat dalam rekod-rekod sejarah ada orang yang telah mengalami sebanyak orang-orang Yahudi, tetapi seluruh negara atau pemerintah yang menganiaya umat Tuhan dihukum kerana itu. Lagipun, Tuhan telah berjanji kepada Abraham: "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati anda dan mengutuk orang yang mengutuk kamu" (Kejadian 12:3). Allah memenuhi janji ini dengan cara yang dia dikendalikan dengan Mesir dan Babylon pada zaman kuno dan Stalin dan Hitler di zaman moden. Allah kesabaran untuk melihat negara-negara yang menganiaya orang yang pilihan, tetapi datang masa apabila tangannya penghakiman bergantung di atas penindas mereka.
Yang taskmasters Mesir, "dengan kezaliman, tidak berkhidmat kepada anak-anak Israel" (Keluaran 1:13), memaksa hamba Ibrani untuk membina bandar-bandar dan bekerja di bidang. Tetapi rahmat Allah telah membuat orang Israel terus membiak, yang terkejut dan marah melanjutkan tuan Mesir mereka. Ia adalah perlu untuk melakukan sesuatu untuk menjaga Israel di bawah kawalan.
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 234-235.
Kekejaman engendrada (1.11,13,14). Kebijaksanaan duniawi tahu mencipta kaedah kejam. Raja itu mahu melemahkan kuasa orang Israel, memecahkan mereka menjadi akan sebagai satu kumpulan dan membawa mereka untuk menjadi seperti orang-orang Mesir. Mengikut penilaian berikutnya (Js 24.14; Ez 20,7-9), beberapa Israel fizeram exatamente Issus. Di bawah keadaan biasa, kaedah seperti saya akan memenuhi matlamat raja.
Yang taskmasters (11) adalah penyelia umum zalim yang kaedah adalah terkenal. Mungkin sesetengah perkhidmatan ini adalah ketua-ketua Israel (5:14). "Terdapat [...] tempat untuk fikir mereka kejam menjadikan mereka bekerja dan pada masa yang sama bertanggungjawab untuk membayar mereka penghormatan yang terlalu tinggi." 5 Bandar Terkemuka khazanah adalah "bandar-bandar gudang" di mana mereka telah disimpan peruntukan dan persenjataan.
Tugas-tugas bagi orang Israel sangat pahit dengan perhambaan keras (14). Rupa-rupanya, kerja lapangan ini merujuk kepada projek-projek pengairan atau penjagaan daripada kawanan kambing domba kerajaan, atau mungkin bata memimpin untuk membina lokasi. Perhambaan adalah seperti kejam sebagai manusia boleh membuat tanpa mengenakan kematian.
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. Penerbit CPAD. Vol 1. Pag. 142.
Yang LOKASI Keluaran BERSEJARAH
Kerajaan Mesir baru Menurut 1 Raja-raja 6:01, Keluaran berlaku kira-kira 480 tahun sebelum permulaan kuil Sulaiman. Malah, Solomon mula pembinaan pada tahun keempatnya, iaitu, dalam 966 SM, supaya, menurut satu biasa dan hermeneutics pendekatan serius data kronologi Alkitab, Keluaran berlaku pada tahun 1446 SM Sebelum menyampaikan hujah-hujah yang terperinci memihak kepada tarikh itu, kita akan berhenti untuk sementara dalam dinasti kelapan belas Mesir, mengikut tarikh tradisional, jadi tempoh masa yang penghijrahan itu berlaku.
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 1, dinasti kelapan belas diasaskan oleh Ahmose, bertanggungjawab untuk pengusiran Hyksos. Dan dia mungkin telah menjadi apa yang digambarkan dalam Keluaran sebagai raja baru yang tahu 18a dan 19a Jadual 4 dinasti Mesir.
<
Amósis 1570-1546
Saya Amenotepe 1546-1526
Saya Tutmose 1526-1512
Tutmose II 1512-1504
Hatchepsute 1503-1483
Tutmose III 1504-1450
Amenotepe II 1450-1425
Tutmose IV 1425-1417
Amenotepe III 1417-1379
Amenotepe IV (Akhenaten) 1379-1362
Semenca 1364-1361
Tutankhamun 1361-1352
Bagi 1352-1348
Horembeb 1348-1320
<
Ramses I 1320-1318
Setos saya 1318-1304
Ramses II 1304-1236
Merneptá 1236-1223
Joseph (Keluaran 1:8). Ini tidak menunjukkan bahawa dia tidak dikenali Joseph secara peribadi, tetapi hanya Grace anda tidak lagi dilanjutkan kepada keturunan Yusuf - Ibrani. Dia telah, selepas semua, dibuang Hyksos, yang agak serupa dengan orang Ibrani, dan mungkin telah takut bahawa pendaraban pesat ini boleh membentuk ancaman serius kepada kerajaan baru-baru ini dan pihak berkuasa.
Beliau atau penggantinya, Amenotepe saya (1546 - 1526), ​​adalah bertanggungjawab untuk penindasan politik yang diikuti pada masa itu. Ini termasuk pengurangan orang Ibrani ke, penghambaan dengan kerja keras pada projek-projek pembinaan awam (Ex 1,11-14), pelan yang juga dilaksanakan oleh Ahmose. Apabila projek ini gagal, diikuti dengan perintah menyebarluaskan pembunuhan semua lelaki Ibrani untuk dilahirkan (Kel 1:15-16).
Titah itu mungkin dikeluarkan oleh Amenotepe atau, apa yang lebih mungkin lagi, untuk Tutmose saya, menurut pembinaan semula sejarah dinaikkan pangkat kerja ini.
Dengan mengandaikan BC tarikh 1446 untuk penghijrahan tersebut, kita boleh menentukan tarikh kelahiran Musa, satu fakta yang penting pada masa ini. Perjanjian Lama menyatakan bahawa Musa mempunyai usia 80 sebelum di Keluaran (Keluaran 7.7), dan berusia 120 tahun setelah kematiannya (Ul 34.7). Sejak kematiannya berlaku pada akhir sangat tempoh padang gurun, kita boleh tarikh dalam 1406. Satu pengiraan mudah kemudian menunjukkan tahun 1526 untuk kelahirannya. Oleh itu, Musa telah dilahirkan tahun yang sama sebagai kematian Firaun Amenotepe. Dan untuk menekankan bahawa salah satu tidak boleh mengharapkan ketepatan yang lengkap, tetapi tarikh kita untuk kronologi Kerajaan Baru, dan juga semua tarikh kita gunakan adalah orang-orang yang sama digunakan oleh Cambridge Sejarah Purba, sebuah penerbitan yang dilancarkan oleh ulama yang tidak berat sebelah, akademik diiktiraf sebagai pihak berkuasa kebolehpercayaan tertinggi. Sebarang pelarasan dalam tarikh-tarikh yang meningkatkan
atau mengurangkan beberapa tahun boleh mempengaruhi kesimpulan dicadangkan di sini.
Amenotepe telah digantikan oleh Tutmose saya (1526-1512), orang biasa yang telah mengahwini adik perempuan raja. Mungkin dia adalah pengarang dekri yang mengarahkan pembunuhan bayi kerana sementara Musa adalah dalam bahaya hampir mati, Harun, yang dilahirkan tiga tahun sebelum (Kel 7.7), seolah-olah telah dikecualikan. Ia tidak akan sukar untuk mengakui bahawa firaun yang diisytiharkan dasar ini mesti telah menaiki takhta selepas kelahiran Harun, dan sebelum kelahiran Musa. Dalam kes ini, bukti alkitabiah mata terus ke Tutmose I.
Tutmose II (1512-1504) berkahwin Hatchepsute, saudara lohuag tua beliau. Beliau meninggal dunia sangat muda di bawah keadaan misteri. Rasa dia menghampiri kematian, mengarahkan pelantikan Tutmose III (1504-1550) sebagai pemerintah bersama dan warisnya. Pemerintah ini yang sudah pasti adalah yang paling masyhur dan berkuasa di kalangan mereka yang tinggal di New Kingdom, membezakan dirinya dalam banyak cara. Tahun-tahun awal tidak begitu memberangsangkan adalah anak seorang gundik dan telah berkahwin adik tiri, anak perempuan dan Hatchepsute Tutmose II - tetapi akhirnya datang untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa dalam tanah di sekeliling mereka, termasuk tidak kurang daripada 16 kempen Palestin. Walau bagaimanapun, 20 tahun pertama pemerintahannya dikuasai oleh ibu tiri yang berkuasa, Hatchepsute. Walaupun dilarang oleh budaya untuk menjadi Firaun, dia sebenarnya bertindak sebagai sedemikian, dan semua kriteria, boleh dianggap sebagai salah satu daya tarikan yang paling besar dan pengaruh sejarah Mesir. Tidak dinafikan, pada awal Tutmose III, adalah Hatchepsute yang ditentukan resolusi, hubungan yang pasti dia dibenci, tetapi tidak berdaya untuk menentang. Hanya selepas kematian ibu tiri, Tutmose III menunjukkan sebarang kebencian untuk dia, menghantar memadamkan semua dan mana-mana tulisan atau tugu-tugu di maruahnya.
Kerangka am Hatchepsute membawa kita untuk mengenal pasti ia sebagai anak perempuan berani Firaun yang diselamatkan Musa. Dia sahaja di kalangan semua wanita yang lain pada masa itu akan dapat menentang perintah Firaun, dan di hadapannya. Walaupun tarikh kelahirannya tidak diketahui, ia mungkin beberapa tahun lebih tua daripada suaminya, Tutmose II, yang meninggal dunia pada 1504, sangat dekat dengan 30 tahun. Dia mesti telah remaja awal, sekitar 1526, tarikh kelahiran Nabi Musa, dan oleh itu dengan keupayaan untuk bertindak memihak kepada pembebasannya.
Tutmose III adalah di bawah umur apabila dia mengambil alih jawatan pada 1504 dan lebih muda daripada Musa. Jika, sebenarnya, Musa adalah anak kepada mewujudkan Hatchepsute, ada dia mungkin ancaman yang kuat untuk muda Tutmose III, sejak Hatchepsute tidak mempunyai anak semula jadi. Ini bermakna bahawa Musa adalah seorang calon untuk menjadi Firaun, mempunyai hanya halangan sebagai asal Semit mereka. Ia seolah-olah kita bahawa terdapat permusuhan sebenar antara Nabi Musa dan Firaun. Ini adalah jelas memandangkan Musa, selepas membunuh seorang Mesir, terpaksa melarikan diri untuk hidupnya. Hakikat bahawa Firaun sendiri dianggap sebagai isu - yang, dalam keadaan lain, ia akan berkaitan - menunjukkan bahawa firaun ini tertentu mempunyai kepentingan peribadi dalam menyingkirkan Musa. Buangan diri yang dikenakan oleh Musa berlaku pada 1486, ketika berusia 40 tahun (Kisah 7:23). Tutmose III kini dalam kuasa adalah 18 tahun, dan Hatchepsute tua, saya akan mati tiga tahun kemudian, tidak lagi mampu untuk menolak kehendak anak tirinya / anak saudara.
Semasa panjang empat puluh tahun Musa kekal sebagai pelarian dari Mesir, setelah mengambil tempat tinggal di kalangan orang Midian Sinai dan Saudi. Salah satu sebab bagi apa-apa buangan yang lama adalah tepat hakikat terus hidup dan pemerintahan Firaun yang Musa telah melarikan diri. Hanya selepas kematiannya, Musa merasa bebas untuk kembali ke Mesir (Keluaran 2:23, 4:19). Tutmose III meninggal dunia pada 1450 dan digantikan oleh anaknya Amenotepe II (1450-1425).
Menurut standard yang boleh diterima kronologi dalam perbincangan ini, ini adalah Amenotepe yang memerintah pada masa keluaran.
Sebelum meninggalkan Tutmose III, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa akaun alkitabiah memerlukan pemerintahan hampir 40 tahun untuk Firaun yang dianiaya kehidupan Musa, untuk raja yang meninggal dunia dalam Musa lewat dalam buangan media jelas yang sama seperti telah mengancam hampir 40 tahun sebelum ini. Antara semua raja-raja Dinasti ke-18, hanya Tutmose III mempunyai apa-apa pemerintahan yang panjang. Malah, beliau adalah satu-satunya pemimpin yang, sepanjang tempoh di mana penghijrahan itu mungkin boleh memerintah begitu lama - kecuali Ramses II (1304-1236). Tetapi Ramses disukai oleh kebanyakan ulama Firaun, biasanya dikaitkan dengan Firaun di Keluaran, bukan firaun yang kematian dibenarkan bagi Musa untuk kembali ke Mesir. Jika kematian Ramses telah membawa Musa kembali ke Mesir, Keluaran mesti telah berlaku selepas 1236, satu tarikh terlambat memuaskan.
Firaun Keluaran
Apabila Musa akhirnya kembali ke Mesir, dia dan saudaranya Harun mula berunding dengan raja baru, Amenotepe II, kira-kira satu kebenaran Israel meninggalkan Mesir untuk tujuan menyembah Yehovah, dan akhirnya meninggalkan negara ini selama-lamanya. Ini raja berkuasa mengetuai kempen di Kanaan dalam tahun ketiga (lebih kurang 1450) dan satu lagi dalam tahun ketujuh, mungkin pada tahun 1446, serentak dengan tarikh tradisional Keluaran. Adalah sukar untuk membayangkan bahawa pembunuhan tentera Firaun di laut Reeds mungkin telah berlaku selepas kempen ketujuh itu dan ini selepas Kemerosotan akhlak ini, sejumlah berminat dalam pengembaraan segera menimpa kerajaan, terutama di utara.
Pengenalan kami Amenotepe II sebagai firaun Keluaran adalah berdasarkan dua pertimbangan lain. Pertama, walaupun kebanyakan raja-raja Dinasti ke-18 telah menubuhkan kediaman utama di Thebes, di selatan Israel dalam Delta, Amenotepe tinggal di Memphis dan nampaknya memerintah di tempat itu untuk masa yang lama. Ini meletakkan beliau dalam berdekatan dengan tanah Gosyen, menjadikannya sangat mudah kepada Musa dan Harun Kedua, bukti menunjukkan bahawa kerajaan Amenotepe tidak dibebankan kepada anak sulungnya, tetapi untuk yang paling muda Tutmose IV. Ini yang tersirat dalam apa yang dipanggil "stel impian" maklumat, yang ditemui di pangkal Sphinx Besar berhampiran Memphis.
Teks, yang merekodkan mimpi di mana Tutmose IV menerima janji bahawa beliau akan satu hari menjadi raja, mencadangkan, sebagai seorang ahli sejarah, yang kerajaannya berjaya "oleh twist yang tidak dijangka nasib, kerana kematian sebelum waktunya saudaranya berkata lebih lama. " Dan sudah tentu ini adalah mustahil untuk membuktikan, tetapi ia adalah mustahil untuk tidak membuat spekulasi jika kematian awal ini tidak berlaku melalui penghakiman Yehovah yang tulah kesepuluh membunuh semua anak sulung di Mesir yang berada tanpa perlindungan darah Paskah, "... dari anak sulung Firaun yang duduk di atas takhta-Nya kepada anak sulung tawanan yang berada di penjara ..." (Keluaran 00:29).
MERRILL. Eugene H. Sejarah Israel di dalam Perjanjian Lama. CPAD Penerbit. Pag. 50-52, 54-56.
Seorang raja yang tidak tahu Allah
"Kemudian bangkitnya seorang raja baru atas Mesir, yang tidak tahu Yusuf, yang berkata kepada kaumnya. Sesungguhnya, orang-orang Bani Israil lebih dan lebih kuat daripada kita Marilah kita bijak untuk dia , supaya mereka membiak, dan ia berlaku, perang akan datang, mereka juga menyertai kepada musuh-musuh kita, dan memerangi kita, dan membiarkan bumi "(ayat 8-10). Di sini kita lihat hujah daripada hati yang tidak pernah belajar untuk bergantung kepada Allah dalam pengiraan mereka. Hati unregenerate tidak boleh lakukan, dan maka apabila Allah mendedahkan dirinya, semua hujah-hujahnya jatuh. Daripada Allah, atau secara bebas-Nya, mungkin kelihatan sangat bijak, tetapi sebaik sahaja Tuhan muncul di tempat kejadian, kita lihat yang benar-benar gila.
Tetapi mengapa kita harus membenarkan fikiran kita dalam apa jua cara dipengaruhi dengan hujah-hujah dan pengiraan yang bergantung kebenaran jelas mereka, jumlah pengecualian Allah? Berbuat demikian adalah, dalam prinsip dan mengikut sambungannya praktikal ateisme. Dalam kes Firaun mendapati bahawa dia betul boleh menilai kemungkinan perniagaan pelbagai kerajaannya: pendaraban rakyat, kemungkinan perang dan orang Israel bekerja sama dengan musuh dan meninggalkan negara ini. Beliau boleh berat dalam baki semua keadaan ini dengan kecerdasan luar biasa, tetapi ia tidak pernah berlaku kepadanya bahawa Allah boleh mempunyai apa-apa kaitan dengannya. Ini pemikiran yang mudah, jika ia pernah berlaku kepada Firaun, akan mencukupi untuk membuang kekeliruan ke dalam semua rancangan memanggil mereka gila. Sekarang ia harus mencerminkan apa yang berlaku yang begitu skeptikal fikiran hujah manusia. Allah adalah dikecualikan sepenuhnya, tentulah, kebenaran yang dihasratkan dan kekukuhan bergantung kepada pengecualian ini. Kemunculan Allah di tempat kejadian memberikan tamparan yang membunuh di seluruh keraguan dan kafir. Apabila Tuhan muncul, boleh melompat-lompat kegirangan di atas pentas dengan demonstrasi indah kebijaksanaan dan kemahiran, tetapi begitu rupa membezakan imbasan yang paling lemah daripada Tuhan yang diberkati, dilucutkan jubah mereka yg suka pamer dan dibangunkan di seluruh ketelanjangan dan kecacatan mereka.
Dengan merujuk kepada raja Mesir, seseorang boleh mengatakan dengan pasti bahawa banyak silap, tidak mengetahui Tuhan atau reka bentuk yang tidak boleh berubah-Nya. Firaun tidak tahu bahawa, beberapa abad sebelum ini, ia masih jauh dari bernafas nafas kehidupan manusia ini, perkataan dan sumpah Allah, "dua perkara yang tetap"-telah infallibly memberi jaminan pembebasan lengkap dan mulia bahawa walaupun orang-orang yang dia, dalam kebijaksanaan beliau , dicadangkan menghancurkan. Semua ini dia tidak tahu, dan oleh itu semua fikiran dan semua rancangannya beliau adalah berlandaskan kejahilan kebenaran ini yang besar, asas kepada semua kebenaran, yang Allah IS. Berfikir, bodoh, yang dengan kebijaksanaan dan kuasa, boleh menghalang pertumbuhan mereka kira-kira yang Tuhan telah berkata, "akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir yang adalah di atas pantai laut" (Kejadian 22:17). Jadi prosedur anda hanya gila dan kebodohan. Kesilapan yang paling buruk sesiapa sahaja boleh membuat adalah untuk bertindak tanpa bergantung kepada Tuhan. Lambat laun, hakikat bahawa Allah kepada semangat anda akan mengenakan sendiri dan kemudian melepaskan kemusnahan dahsyat daripada segala perancangan dan pengiraan mereka. Paling banyak, semua yang dijalankan tanpa mengira Allah hanya boleh bertahan masa ini. Tetapi sama sekali tidak boleh meregangkan untuk selama-lamanya. Semuanya hanya manusia, terlalu kukuh, terang dan menarik ia berkenaan, telah ditakdirkan untuk jatuh ke dalam cengkaman kematian dan abolorecer kesunyian kubur. Penutup Leiva Lembah penghormatan terbesar dan kegemilangan terang manusia (Ayub 21:33), kematian diukir ke dalam dahinya, dan semua projek adalah cepat berlalu. Sebaliknya, semuanya disambungkan dan berdasar dalam Tuhan kekal selama-lamanya "Namanya akan bertahan selama-lamanya, namanya akan dibiakkan daripada ibu bapa kepada anak-anak." (Mazmur 72:17).
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
3. Menangis untuk penyelamatan.
Usaha untuk kebebasan juga merupakan salah satu topik yang diterangkan dalam buku Keluaran. Siapa yang mahu terperangkap adalah percuma, dan yang sama berlaku kepada mereka yang sedang tertakluk kepada perhambaan. Tidak hairanlah bahawa Musa telah menulis:
Ia berlaku selepas banyak hari ini, raja itu mati Mesir, bahawa kanak-kanak Israel keluh oleh sebab perhambaan, dan mereka menangis, dan doa mereka datang kepada Allah oleh sebab perhambaan itu. Dan Allah mendengar keluh kesah mereka, dan Allah teringat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak dan dengan Yakub, dan Allah kepada anak-anak Israel, dan Allah meyakini kebenarannya. (Keluaran 2:23-25)
Raja menitahkan bahawa perhambaan telah meninggal dunia, tetapi penggantinya akan mengekalkan sistem yang sehingga Allah melawat kaumnya dan dibebaskan daripada keadaan itu. Pegang orang Israel di Mesir sebagai hamba membuktikan mahal kepada Firaun dan negara Mesir.
Di sini ada nota: walaupun umat Tuhan melalui kesusahan itu, Alkitab memberitahu kita bahawa Allah memelihara rancangannya untuk membawa kaumnya untuk tanah di mana mereka boleh hidup sebagai sebuah negara. Untuk ini, Tuhan akan menggunakan Musa sebagai instrumen bukan sahaja melepaskan, tetapi juga sebagai penggubal undang-undang, supaya rakyat dapat mengikuti kaedah-kaedah yang sesuai bagi kewujudan mereka di tanah baru. Allah tidak hilang kawalan cerita. Dia hanya menunggu masa yang sesuai untuk bertindak.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 9.
Keluaran 02:24 The Ibrahim Perjanjian. Jadual Allah diperlukan beberapa acara: buangan dan perhambaan di Mesir, dosa-dosa orang Kanaan perlu mencapai kemuncaknya, supaya penghakiman benar Tuhan ialah untuk menghalang mereka daripada tanah mereka (Kejadian 15,13-16) dan Musa perlu menjalani suatu tempoh empat puluh tahun dalam buangan di padang gurun (Kel 2:15, Kisah 07:30). Tetapi apabila mereka memenuhi semua barang-barang ini, jadual waktu ilahi lulus ke langkah seterusnya: seruan Abraham. Dan ini akan mengambil Perjanjian Ibrahim kepada anak tangga baru. Lihat Ge. 15:18 kita memberi nota penuh di sini mengenai perjanjian itu. Salah satu ketetapan utamanya adalah bahawa Israel akan mempunyai wilayah sendiri ibu bapa. Ini memerlukan Israel dibebaskan dari perhambaan di Mesir.
"Keluaran 2.24,25 adalah satu paksi dalam naratif. Penindasan, perhambaan dan Mor anda tema dominan dalam laluan Keluaran 1,1-2,23. Akhirat, penekanan akan diberikan kepada idea-idea pembebasan dan kemenangan. Allah, dalam beliau kuasa berdaulat, bersedia untuk bertindak mengikut janji-janjiNya untuk menyampaikan dan memelihara umatNya "(John D. Hanna, di loc.).
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 311.
Bekas 2. 24. Allah ... teringat perjanjiannya dengan Abraham. Malah sebelum wawasan semak yang terbakar, Anas meletakkan pembebasan dari Mesir dalam konteks janji yang dibuat kepada bapa bangsa. Kepada Israel kuno, sepanjang perjalanan sejarah keselamatan ini boleh disimpulkan dari segi "janji dan memenuhi": Allah janji, Ingat Allah, Allah bertindak savingly.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 59-60.
Tetapi Allah telah menjaga beliau. Dia mendengar rintihan rakyat dan diingati konsert (24). Allah telah ditangguhkan pembebasan Israel kepada Musa dan Israel bersedia. Musa memerlukan disiplin padang pasir, dan keinginan untuk kebebasan Israel memerlukan rangsangan. Perhambaan meneruskan di Mesir bersatu orang Israel dalam keinginan untuk kebebasan dan kepercayaan bahawa hanya Allah boleh menyelamatkannya. Tuhan mendengar tangisan kaumnya, tetapi menunggu sehingga "satu masa nanti" untuk memberi kemenangan. Tahu mereka Allah (25) bermaksud "Allah mengambil berat tentang mereka" (VBB).
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. Penerbit CPAD. Vol 1. Pag. 145.
II - MELAHIRKAN MOSES
1. Orang Israel di Mesir.
Musa telah dilahirkan dalam masa yang miskin kepada anak-anak Abraham di Mesir. Buku Keluaran bermula dengan menyatakan bahawa "anak-anak Israel telah membuahkan hasil, dan peningkatan banyaknya" (Kel 1:7). Senario ini kelihatan sangat baik dengan kewujudan satu orang, memandangkan bahawa hubungan sosial di kalangan orang Ibrani digambarkan sebagai kondusif untuk perkembangan demografi. Israel boleh berkahwin, mempunyai anak-anak dan meningkatkan mereka, dan mereka membesar, mereka mempunyai anak-anak mereka dan membesarkan mereka, dan sebagainya.
Tetapi dalam ayat 8, cerita menunjukkan perubahan dalam landskap politik Mesir akan membawa banyak penderitaan kepada anak-anak Israel. "Kemudian bangkitnya seorang raja baru di Mesir, yang tidak tahu Yusuf." Ayat ini menunjukkan apa yang saya panggil "permulaan yang penuh kesengsaraan" untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Sehingga itu, tidak ada sebarang petunjuk bahawa mereka telah dilihat sebagai buruh massa hamba bersedia untuk memenuhi keinginan pengubahsuaian dan pembinaan struktur baru di Mesir. Orang Ibrani mempunyai urusan mereka, dan segala keadaan, tidak dipengaruhi secara negatif dalam apa-apa fakta sosial orang-orang Mesir.
Tetapi itu bukan apa yang raja baru Mesir melihat. Beliau mengambil alih kuasa dan memutuskan bahawa tiga keadaan boleh berlaku. Sebagai Keluaran 1.11, a) orang Israel, sebagai satu kumpulan besar orang telah berkembang agak b) dia membayangkan bahawa dalam kes perang masa depan, orang Israel akan bersekutu dengan musuh-musuh orang-orang Mesir c) dia juga faham bahawa dalam hal peperangan, orang Israel akan meninggalkan Mesir ("peningkatan Bumi"), yang akan membawa kekecewaan yang besar kepada rancangan pengembangan dan pembaharuan struktur pembinaan negara.
Kami boleh mengekstrak pemerhatian bahawa manusia tanpa Tuhan akan berusaha sebab untuk menyokong perbuatan jahat mereka, dan akan meyakinkan dirinya dan orang di sekelilingnya. Firaun tidak sedar bahawa orang Israel membesar, itu menunjukkan daripada rahmat Allah. Selain itu, tiada rekod bahawa Israel mempunyai niat untuk menyertai negara-negara lain dalam perang masa hadapan terhadap orang-orang Mesir. Tetapi Alkitab mengatakan bahawa pemikiran Firaun yang berkaitan dengan mencederakan orang Israel.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 9-10.
Ex 1.7 Great Great Kemakmuran dan generasi akan datang. Salah satu peruntukan Perjanjian Ibrahim berucap di generasi akan datang besar Abraham, yang akan menikmati banyak kekayaan. Lihat Nota kepada Ge. 15:18 sebagai huraian terperinci perjanjian ini dan peruntukannya.
Banyak meningkat. Dalam bahasa Ibrani, "berkerumun," seolah-olah mereka serangga meriah kerana jumlah yang besar View Gen 07:21 Terdapat pendaraban yang luar biasa, ..., Dan itu adalah tepat apa yang menakutkan orang-orang Mesir, membawa mereka untuk menundukkan kelompok besar yang tumbuh lebih dan lagi.
Israel telah membangunkan, mengenakan identiti sendiri dan kuasanya. Terdapat banyak anak-anak muda di usia perkhidmatan tentera. Keadaan telah menjadi bahan letupan. Permusuhan Mesir telah membangkitkan demikian.
Tanah tersebut telah diisi. Iaitu, tanah Goshen (lihat mengenainya di dalam kamus), rantau 0 Firaun telah diberikan keluarga Yakub (Kejadian 45.10). Beliau juga dipanggil tanah Rameses (Kejadian 47.11), sesungguhnya Mesir Firaun Ramesses II kemudian maju, membina banyak bandar-bandar di sana. Masa yang mengalir antara Ge. 50.26 dan Keluaran. 1.7 adalah mungkin seratus tahun. Satu generasi yang banyak adalah sebahagian daripada Perjanjian Ibrahim sejak dilepaskan asalnya (Kejadian 12:1-3). Bangsa Israel akan dibentuk; menerima wilayahnya, dan kemudian anda akan diberikan perlembagaan negara dan undang-undang mereka.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 305.
Ex 1. 7. Teks Ibrani sengaja mengulangi tiga kata kerja yang digunakan dalam Kejadian 1: .. 21.22 dan boleh diterjemahkan "meningkat sangat berhasil ... didarab ..." Peningkatan ini telah ditafsirkan sebagai rahmat yang dijanjikan oleh Allah untuk masa ciptaan-Nya A kacak telah berlalu sejak kematian Yusuf. terendah dalam anggaran, Musa adalah generasi keempat selepas Levi (Bilangan 26:58) dan dia boleh hidup beratus-ratus tahun kemudian (12:40) Dan tanah itu penuh dengan mereka jika atau merujuk kepada tanah Gosyen (mungkin yang Wadi Tumilat, bermula dari Sungai Nil ke garisan semasa Suez Canal) atau, dalam bahasa hiperbola, semua wilayah Mesir. tafsiran kedua, walaupun statistik yang salah, menyatakan perasaan Mesir, yang di beberapa bahagian telah dikurangkan kepada minoriti ke atas pendatang yang tidak diingini.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 51-52.
Memenuhi janji Allah (1.7). Bani Israel telah membuahkan hasil, dan meningkat dengan banyaknya. Walaupun para orang bahawa Tuhan telah memilih untuk mati, Dia menjaga anak-anak ketinggalan. Allah berjanji Ibrahim bahawa beliau akan meningkatkan benih (Kejadian 12:2; 15.5; 17:1-8) dan Mesir, janji ini telah dipenuhi. Apabila Israel meninggalkan Mesir jumlah computava kira-kira 600,000 orang, di samping wanita dan kanak-kanak (12:37). Dengan mengambil kira masa yang berlalu tidak semestinya pertumbuhan luar biasa. Tetapi memandangkan persekitaran bermusuhan, peningkatan ini menunjukkan rezeki khas Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada manusia pada penciptaan (Kejadian 1:28) kini telah terjadi pada keluarga yang mereka pilih. Perkataan datang sangat meningkat makna Ibrani "banyak terdapat atau sekumpulan" seperti yang berlaku dengan serangga dan hidupan laut (lihat Kejadian 01:20; 07:21) .. 3 Umat Israel bukan sahaja sangat banyak, tetapi telah banyak diperkukuhkan dan logik bahawa ini ungkapan menunjukkan kesihatan dan kecergasan Musa menyedari rezeki pertolongan ini apabila dia menulis. "sengsara Siro adalah bapa saya, dan pergi ke Mesir, dan tinggal sebagai orang asing di sana dengan beberapa orang, tetapi ada berkembang menjadi besar, gagah perkasa, dan ramai penduduk" (Ul 26.5 ).
Tanah itu dipenuhi dengan mereka dengan mengambil kira ke Gosyen, di mana Yakub dan anak-anaknya menetap (Kejadian 47.1,4-6,27). Tidak syak lagi bahawa dari masa ke masa mereka meningkat kepada titik tempat ini menjadi terlalu kecil, menyebabkan mereka berkaitan dengan orang-orang Mesir di kawasan-kawasan lain di negara ini. Peningkatan berangka tidak lama lagi menarik perhatian raja.
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. CPAD Penerbit. Vol 1. Pag. 141.
2. Seorang bayi diselamatkan dari kematian.
Seperti yang dikatakan, Musa tidak datang ke dunia ini dalam persekitaran yang kondusif kepada kelahiran tempoh lelaki Ibrani. Semakin orang Israel telah ditimpa, makin bertambah banyak ke titik bahawa raja memberi perintah kepada bidan Ibrani, Shiphrah dan Puah, untuk membunuh kanak-kanak lelaki yang baru lahir. Firaun percaya dia boleh harapkan ketaatan wanita-wanita ini, tetapi mereka takut akan Allah dan tidak taat kepada raja, kemudian ganjaran oleh Allah. Apabila dipanggil ke akaun, memberitahu raja bahawa perempuan Ibrani adalah "hidup". Dikemaskini Versi Alkitab menggunakan ungkapan "kuat", dan New Living Translation Hari ini mengatakan bahawa perempuan Ibrani "melahirkan dengan mudah." Tidak kira apa versi yang digunakan, teks-teks menunjukkan bahawa bidan yang dikaji selidik oleh Firaun dan memberinya jawapan yang dikecualikan daripada dirtying tangan mereka dengan darah yang tidak berdosa. Iman kita kepada Tuhan harus sentiasa mendorong kita untuk melakukan apa yang betul dan adil, dan di atas semua, untuk tidak membiarkan apa yang salah.
Tetapi rancangan Firaun tidak berhenti. Jika bidan Ibrani tidak mematuhi perintah yang diberikan, pesanan sekarang berpindah kepada rakyat Mesir: "Maka Firaun dikenakan semua kaumnya, katanya, Setiap anak yang dilahirkan kamu dibuang ke dalam sungai, tetapi mematuhi semua anak-anak perempuan hidup-hidup "(Ex 1:22). Ini bermakna bahawa mana-mana Mesir atau Mesir dapat memasuki rumah-rumah orang Israel, menghalang mereka di jalan-jalan atau di mana di mana mereka akan mengambil kanak-kanak yang baru lahir, memberinya seks dan jika ia masih kecil , mengambil daripada ibunya dan pergi terus ke Sungai Nil untuk membuang bayi, jadi dia lemas atau dimakan oleh buaya. rancangan syaitan yang jahat, dan meninggalkan tanda yang jelas dari apa yang belum datang untuk anak-anak Ibrahim. Satu lagi perkara yang perlu diambil perhatian ialah hakikat bahawa kejahatan manusia mencipta kaedah jahat untuk mendapatkan perbuatan mereka. Tetapi jika syaitan mempunyai rancangan penindasan, perhambaan dan bunuh terhadap orang Ibrani, Allah juga mempunyai rancangan, tetapi penyelamatan, pembebasan dan kehidupan untuk anak-anak mereka.
Alkitab mengatakan bahawa beberapa suku Lewi mempunyai anak, dan tidak dapat lagi menyembunyikan dia, meletakkan beliau di dalam satu bakul buluh, pembentangan yang rapuh untuk melindungi kanak-kanak. Bahawa bakul mudah telah diletakkan di tepi sungai, di antara tumbuh-tumbuhan. Dan betul-betul di tempat itu anak perempuan Firaun pergi untuk mandi, dan melihat bakul, mengarahkan dari hamba-hamba beliau adalah memilih. Anak perempuan Firaun kasihan budak, dan mengambil keputusan untuk mewujudkan cara ini Tuhan telah mengekalkan kehidupan budak lelaki itu Musa, anak perempuan Firaun menggunakan untuk pembebasan tersebut.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 10-11.
Keluaran 1:17 bidan ... takut akan Allah. Para bidan Ibrani mendengar dan mengangguk (untuk menyelamatkan nyawanya sendiri). Tetapi, masa kritikal, terkecuali dari kematian kepada kanak-kanak. Kemanusiaan, belas kasihan dan takut kepada Allah adalah, bagi mereka, motif yang lebih berkuasa daripada pemuliharaan diri sendiri daripada 0. Takut akan Allah dan rahmat adalah sebahagian daripada agama yang benar.
Humor. Yahweh mengalahkan rancangan pembunuhan Firaun. Pesanan kepada sumber yang lebih besar daripada Firaun, takhta Yang Maha Tinggi sendiri telah turun. Oleh itu, Israel terus membiak dan berkembang maju, walaupun semua rancangan Firaun dan perintah pembunuhan beliau.
Apabila Israel akhirnya meninggalkan Mesir, menurut Musa memberitahu umat Israel bertanya "dipinjam" perkara-perkara dari orang-orang Mesir Dan apabila Harun cuba untuk meminta maaf sebelum Musa tentang mengapa dia mempunyai anak lembu emas, Aaron tuduh menuduh di atas api itu dengan berkata. " dan saya dibuang ke dalam api, dan keluar datang anak lembu ini "(Keluaran 32.24), seolah-olah dia telah begitu terkejut seperti orang lain. Oleh itu, terdapat jenaka yang mencukupi ke dalam buku Keluaran. Tetapi kita boleh pasti bahawa, berkenaan bidan, isu itu begitu serius kerana mortiferamente suatu perkara yang hidup dan mati. Sebahagian ulama berfikir bahawa ayat ini ada apa-apa petunjuk bahawa mereka juga terlibat bidan Mesir, bukan hanya bahasa Ibrani. telah hakikat bahawa bidan, sebagai sebuah kelas, menjawab "ya" kepada Firaun, tetapi bertindak dengan "tidak" ketika datang ke Royal Dekri membunuh kanak-kanak lelaki Ibrani.
Keluaran 01:18 Mengapa ... meninggalkan kanak-kanak lelaki hidup? "Mengapa kamu menderhaka pesanan saya dan bertindak bertentangan dengan apa yang saya telah mengarahkan cara?" Jadi Firaun bertanya 0. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. The Vs. 19 memberikan jawapan yang tidak masuk akal di mana 0 Firaun boleh tidak beriman. Tetapi tidak membaca bahawa dia telah dihantar untuk menghukum bidan. Mungkin 0 sakrum pengarang telah mengasihi kita menyimpan butir-butir ngeri dendam. Lihat Yeh. 16.4 kerana barang yang dalam proses purba kelahiran.
kelahiran. Sebahagian ulama menganggap bahawa akan terlibat dalam semua ini satu 'penggunaan pintar fakta, "iaitu, mungkin bidan berkata kepada berlaku dengan frekuensi tertentu, tetapi hakikatnya adalah bahawa penulis suci memberitahu satu jenaka sedikit di sini Lihat demonstrasi. tinggal mood dalam Kej. 29.26. Pelbagai ulama membuat banyak usaha untuk menggambarkan bagaimana sesetengah wanita melahirkan anak-anak mereka, dengan mudah, terutamanya di kalangan kelas-kelas pekerja. Walaupun beberapa kes boleh dikemukakan sebagai bukti ini, maka kita mempunyai pengecualian semata-mata dan tidak kedaulatan apa yang berlaku pada penghantaran.
Keluaran 01:20 Tuhan menangani dengan baik dengan bidan. Mereka enggan mengamalkan satu kejahatan, dan Allah memberkati mereka. Dan sebagainya Israel telah meningkat lebih bilangannya dan kuasa untuk tempoh masa tertentu. Untuk berapa lama, penulis suci tidak memberitahu kita. Tetapi masa berlalu, dan masalah Firaun hanya akan menampakkan lagi, meninggalkan dia marah. Allah telah menang dalam setiap "bulat" berjuang. Bermaklumat Salah satu sumber saya mengatakan bahawa Allah memberkati orang-orang perempuan, walaupun pembohongan mereka. Lies Tetapi yang lain menganggap bahawa menyelamatkan nyawa adalah tidak jahat. Taatlah kepada Allah, dan tidak lelaki akan sentiasa menjadi kewajipan lelaki (Kisah Para Rasul 5:29).
Keluaran 01:21 Beliau ditubuhkan mereka keluarga. Terjemahan ini adalah interpretasi, Bahasa Ibrani menyebutkan "menjadikan mereka rumah-rumah", yang membayangkan bahawa orang Israel lain, melihat perkhidmatan yang baik mereka telah diberikan, rumah untuk mereka dibina. Tetapi sebahagian ulama memberi kredit kepada Firaun: dia akan dimasukkan ke dalam rumah, jadi mereka boleh menjadi lebih baik terkawal. Walau bagaimanapun, adalah kemungkinan besar bahawa kami ada di sini suatu bayangan kepada kesuburan. Wanita-wanita yang baik, untuk membantu orang Israel pasangan dengan tidak mentaati perintah Firaun adalah diberkati dengan keluarga mereka.
Ayat ini memanjangkan idea rahmat ilahi, berkata dalam vs 20. Bagaimanakah pula Allah membalas orang-orang wanita meth? Memberikan mereka kanak-kanak itu sendiri.
Keluaran 01:22 Kezaliman melipatgandakan. Sejak 0 dekri kerana bidan tidak berjaya, sekarang 0 Firaun memberi perintah kepada rakyatnya sendiri dengan orang Ibrani desvencilhasse yg menyebarkan taun, pemutus kanak-kanak lelaki mereka ke dalam sungai Nil untuk menenggelamkan ia. Antara lain, penulis suci memberitahu kita di sini bahawa penganiayaan Israel telah sampai ke satu tahap yang tinggi untuk rakyat Israel terpaksa keluar dari Mesir. Tiada penganiayaan, Israel akan menjadi dapat kekal dalam apa-apa kawasan yang subur. Hanya kesukaran boleh membuat mereka querei · daripadanya. Oleh itu, lebih teruk menjadi tekanan yang dikenakan oleh Firaun, lebih baik untuk rancangan ilahi.
Apabila Israel adalah kira-kira untuk meninggalkan, kerana penindasan, maka ia akan diberikan ejen penyelamatan Musa. Tuhan mempunyai garis masa dalam rancangan kekal-Nya, dan juga mempunyai sumber-sumber, manusia dan jika tidak, untuk menepati masa ini.
Pembunuhan bayi. Jenayah ini begitu mengejutkan untuk telinga Kristian, mempunyai sejarah yang sangat kaya. Rakan sejawatannya moden adalah pengguguran. Kita semua biasa dengan pendedahan kepada luluhawa kanak-kanak pada zaman purba, terutamanya bagi kanak-kanak perempuan, yang masih tinggal di belakang untuk mati, dengan menandakan tempoh tertentu. Jika kanak-kanak datang untuk menahan rawatan yang keras itu, maka ia adalah bahawa tuhan-tuhan mahukan dia untuk hidup. Tetapi oleh kerana biasanya bayi itu meninggal dunia, datang ke kesimpulan bahawa tuhan-tuhan tidak mahu hidup mereka.
"Dalam Sparta, negeri itu memutuskan sama ada kanak-kanak akan hidup atau mati. Makan Dalam mereka, satu undang-undang Solon membuat keputusan untuk mengenakan ibu bapa. Di Rom, peraturan adalah bahawa bayi telah mati, melainkan jika ibu bapa anda jangan campur tangan dan untuk mengisytiharkan bahawa kehendaknya adalah bahawa kanak-kanak tinggal. Syria ditawarkan kanak-kanak bukan tercinta kepada Molokh, dalam pengorbanan. 's Carthaginians dikorbankan mereka untuk Melcarte "(Ellicott, dalam loc.) Oleh kerana sungai Nil dianggap agak ilahi, Kanak-kanak melancarkan wujud tindakan dilihat sebagai pengorbanan yang dibuat dengan kuasa ilahi. Sungai Nil adalah penuh dengan buaya, dan kanak-kanak dibuang ada berkhidmat sebagai makanan untuk reptilia, dan sebagainya badan-badan kecil mereka tidak tercemar sungai.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 307.
Keluaran 01:19. Adakah kuat dan sebelum bidan datang kepada mereka telah melahirkan anak-anak mereka. Kita tidak diberitahu jika bidan yang berbohong atau jika penghantaran cepat bayi Israel satu fakta biologi.
Pemandu memetik Arab selari tetapi Rachel pasti mempunyai kelahiran yang sukar (Kejadian 35:16). Dan walaupun mereka telah berbohong, ia tidak adalah satu pembohongan yang dipuji, tetapi dengan menolak untuk mengambil hidup bayi yang baru lahir, hadiah Tuhan. Hormatnya kepada kehidupan itu adalah hasil penghormatan mereka kepada Allah, pemberi kehidupan (20:12,13), dan seterusnya diberi ganjaran dengan keluarga mereka sendiri. Kaitan kejadian ini kepada kontroversi ini berbanding pengguguran perlu diperiksa dengan teliti.
Ex 1. 22. Istilah Ibrani untuk Sungai Nil adalah perkataan yang dipinjam dari bahasa Mesir dan bermaksud "sungai" kecemerlangan setanding, yakni sungai Nil (Syarat-syarat lain yang dipinjam Mesir adalah "sampah" dan "katak",. Selain itu, beberapa nama Mesir sendiri berlaku, terutamanya dalam suku Lewi.) Pelaksanaan oleh lemas merupakan kaedah jelas di negara-negara seperti Mesir dan Babylon, sebagai Rajam pada kaedah yang jelas di negara berbatu seperti Israel (Yosua 7:25). Jika negara Israel secara amnya taat kepada mandat Firaun tidak tahu: pasti, ibu bapa Musa mencabar kemurkaan Firaun (Ibrani 11:23) Semua anak-anak perempuan ini mungkin akan menjadi gundik (hamba-isteri) dan boleh .. diserap oleh orang-orang Mesir dalam satu generasi. percubaan sia-sia seperti ini untuk menghapuskan orang-orang Tuhan mendapati selari dalam Perjanjian Baru apabila Herod cuba untuk memusnahkan seluruh generasi kanak-kanak lelaki di Bethlehem (Matius 2:16). Walau bagaimanapun, seperti di dalam Perjanjian Baru, ejen yang dipilih Allah dilindungi, tidak Firaun tidak Herod boleh menentang rencana Tuhan Yahudi Pameran melihat persamaan antara satah Firaun dan cubaan pembunuhan beramai-ramai terhadap Israel yang dibuat oleh Hitler dan lain-lain;. expositors Kristian telah berusaha persamaan dalam penganiayaan yang teruk seperti yang dialami oleh Gereja sepanjang sejarahnya.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 53-54.
Langkah kedua - Pembunuhan kanak-kanak lelaki yang baru lahir Ibrani (W. 15-21). Jika rancangan ini telah bekerja, Firaun akan dihapuskan rakyat Yahudi. Generasi masa depan manusia akan mati, dan gadis-gadis akhirnya berkahwin hamba Mesir dan yang diasimilasikan oleh bangsa Mesir. Walau bagaimanapun, menurut Kejadian 3:15, 12:1-3, Allah tidak membenarkan itu berlaku dan digunakan dua bidan Ibrani untuk menggagalkan pelan Firaun. Ini adalah kes yang pertama dalam Kitab Suci apa yang kita panggil hari ini "penentangan orang awam," menolak untuk mematuhi undang-undang jahat memandangkan kebaikan bersama.
Kitab-kitab seperti Matthew 20:21-25, orang-orang Rom 13:01 Peter 2:01 T, beri nasihat pengajaran Kristian untuk taat kepada pihak berkuasa manusia. Walau bagaimanapun, orang-orang Rom 13:05 mengingatkan kita bahawa ketaatan tidak menyinggung perasaan hati nurani kita. Apabila hukum-hukum Allah adalah bertentangan dengan undang-undang manusia, "Kita mesti taat kepada Allah daripada manusia" (Kisah 5:29). Satu contoh bukan hanya untuk bidan, tetapi juga Daniel dan kawan-kawannya (Daniel 1, 3, 6) dan rasul-rasul (Kisah 4, 5).
Bidan telah berbohong kepada Firaun? Mungkin tidak. Bayi yang lahir sebelum bidan tiba kerana Shiphrah dan Puah telah meminta pembantunya yang terlambat! Allah itu, dua kepala bidan oleh mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepupusan. Walau bagaimanapun, penghormatan mereka dengan cara yang aneh: memberikan mereka kanak-kanak pada satu masa apabila ia begitu berisiko! Mungkin anda mempunyai mereka atau anak-anak perempuan, maka anak-anak mereka dilindungi sama seperti Musa. Bagaimanapun, berkat Tuhan ini menunjukkan bagaimana kanak-kanak berharga kepada Tuhan: dia dikehendaki untuk memberikan wanita-wanita ini ganjaran yang tertinggi dan dengan itu memberikan anak-anak Shiphrah dan Puah (Mzm 127:3).
Langkah ketiga - lemas bayi lelaki (ayat 22). Apabila Firaun mendapat tahu bahawa dia telah ditipu, dia menukar rancangannya dan mengarahkan semua orang untuk menguruskan bayi lelaki Ibrani mati lemas dalam sungai suci Nil. Pengawal Firaun tidak mempunyai cara untuk menonton setiap satu daripada bidan Ibrani, tetapi rakyat Mesir boleh memerhatikan hamba Ibrani dan memberi amaran apabila lelaki dilahirkan. Walau bagaimanapun, untuk dilahirkan seorang anak Firaun tidak dapat membunuh.
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 235.
The Bidan Bahasa Ibrani
Ayat-ayat di akhir bab ini menawarkan kita satu pengajaran edifying dari kelakuan mereka yang takut kepada Allah, dan wanita Puah Shiphrah. Braving kemurkaan raja tidak melaksanakan rancangan kejam dan mengapa Allah menjadikan mereka rumah-rumah. "... Mereka yang menghormati saya Aku akan menghormati" (1 Sam 02:30). Sentiasa ingat pelajaran ini dan bertindak mengikut kepadanya.
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
KEGAGALAN IBLIS
Ini sebahagian daripada buku Keluaran terdapat di prinsip mendalam ilahi benar-prinsip yang boleh dibahagikan seperti berikut: kuasa Iblis, kuasa Allah dan kuasa iman.
Di dalam ayat terakhir bab pertama kita dapati: "Maka Firaun dikenakan semua kaumnya, katanya, Setiap anak yang dilahirkan kamu dibuang ke dalam sungai." Ini adalah kuasa Iblis. Sungai ini adalah tempat kematian, dan melalui kematian, musuh berusaha untuk menggagalkan maksud Allah. Sentiasa telah. Ular sentiasa dijaga dengan instrumen jahat mencari bahawa Allah adalah kira-kira untuk menggunakan untuk mencapai maksud-Nya. Ambil kes Abel dalam Kejadian bab 4. Ular itu tidak mengintai bahawa vesel Allah untuk meletakkan sebahagian melalui kematian? Ambil kes Yusuf dalam Kejadian, bab 37. Kemudian musuh bertujuan untuk meletakkan manusia yang dipilih oleh Allah di tempat kematian. Ambil kes "benih diraja" dalam 2 Tawarikh, bab 22; dinaikkan pangkat penyembelihan oleh Herodes dalam Matius 2, dan kematian Kristus dalam Matius 27. Dalam semua kes-kes ini kita lihat musuh melihat kematian, untuk mengganggu aliran tindakan ilahi.
Tetapi, terpujilah Allah, ada sesuatu selepas kematian. Sfera Seluruh tindakan ilahi, berkenaan dengan penebusan, adalah di luar batas-batas kuasa pemerintahan kematian. Apabila kuasa Iblis kehabisan ialah Allah mula menunjukkan dirinya. Kubur adalah had aktiviti syaitan, tetapi di dalamnya juga bermula dengan aktiviti yang suci. Ini merupakan satu kebenaran yang mulia. Syaitan mempunyai kuasa maut, tetapi Allah adalah Allah yang hidup dan menghidupkan yang di luar jangkauan dan kuasa maut-kehidupan di mana Syaitan tidak boleh disentuh. Jantung mendapati menyegarkan manis kebenaran ini di dunia di mana kematian memerintah. Iman dengan tenang boleh merenung menggunakan Syaitan kepenuhan kuasa-Nya, ia boleh bergantung kepada campur tangan yang kuat Tuhan dalam kebangkitan. Boleh diposkan di sebelah kubur anda hanya menutup pada orang yang dikasihi dan minum bibir Dia yang adalah "kebangkitan dan hidup" jaminan yang tinggi yang kekal mulia. Dia tahu bahawa Allah lebih kuat dari syaitan dan dengan itu boleh dijangkakan, tenang, manifestasi bahawa kuasa yang lebih tinggi, dan semasa itu menunggu untuk melihat kemenangan dan beliau damai. Kami mempunyai contoh utama kuasa iman dalam ayat-ayat pertama bab ini kita sedang mempertimbangkan.
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
3. Ibu Musa (Keluaran 6:20).
Alkitab membentangkan ibu Musa sebagai seorang wanita yang turun dari Lewi, salah satu daripada saudara-saudara Yusuf Dia mempunyai anak lelaki, dan cuba untuk menyembunyikannya selama tiga bulan. Kita perlu bersetuju bahawa ini adalah benar-benar satu pencapaian yang besar, kerana dalam masa yang apabila orang-orang Mesir diburu bayi lelaki orang Ibrani, wanita ini meneroka banyak untuk memelihara nyawa dalam buah rahim anda. Ia adalah suatu perbuatan iman. Perhatikan bahawa Firman Allah tidak menyebut nama ibu bapa Musa sekarang, tetapi memetik Miriam. Leo G. Cox, pengulas daripada buku Keluaran Commentary Beacon, mencadangkan bahawa Musa tidak adalah anak pertama pasangan itu, kerana kakaknya Miriam cukup untuk menjaga adiknya (4; 26.59 Nm) umur. Tambahan pula, abang Musa, Harun, adalah tiga tahun lebih tua daripada dia (6:20; 26.59 Nm). Ia seolah-olah bahawa fatwa raja berkuatkuasa selepas kelahiran Harun, Musa sebagai anak pertama pasangan ini yang hidupnya berada dalam bahaya kerana pengisytiharan raja.
Apa yang pasti adalah bahawa wanita ini meletakkan anaknya di dalam satu bakul buluh dengan iman, dan dengan iman melihat hidup anaknya dipelihara oleh Allah. Tuhan bukan sahaja menyelamatkan nyawa kanak-kanak itu, tetapi ia dibuat ibu Musa telah dibayar untuk menjaga anaknya sendiri.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 11-12.
Bekas 6. 20 Yokhebed. Dalam bahasa Ibrani, dimuliakan oleh Allah atau Yahweh adalah kemuliaan. Itu adalah nama seorang anak perempuan Lewi, kakak Kehat, isteri Amram, ibu Miriam, Harun dan Musa (Keluaran 06:20; Num 26.59). Sebahagian ulama menimbulkan keraguan tentang makna nama ini, yang nampaknya terdiri dengan nama kudus Yahweh (lihat Kamus). Ini mereka berhujah kerana mereka yakin bahawa penggunaan nama ilahi, Yahweh, adalah zaman Musa. Terdapat bukti, bagaimanapun, bahawa nama ini sebenarnya pra-bertarikh zaman Nabi Musa, dan ia telah digunakan di kalangan masyarakat Semitik purba. Dalam Keluaran 06:20 ia mencatatkan bahawa Yokhebed ialah saudara perempuan Amram, yang merupakan ibu saudara kepada suaminya sendiri. Sejak perkahwinan antara saudara-mara dekat supaya kemudiannya dilarang (Im 18:12), beberapa percubaan telah dibuat untuk meringankan keadaan sumbang muhrim. Tetapi percubaan ini tidak berguna, kerana terdapat bukti jelas hubungan seperti dalam kes-kes lain darah. Abraham mengahwini Sarah, adik tiri (Kejadian 20:12). Septuagint menjadikan sepupu Yokhebed Amram, tetapi ini hanya mencerminkan perubahan dalam teks suci purba. Saya telah menetapkan satu kajian terperinci mengenai kejadian sumbang mahram di dalam Perjanjian Lama, dalam pengenalan bab kelapan belas Imamat. Adat istiadat sosial yang berubah-ubah, dan ada ajaran Alkitab yang yang disertai perubahan ini. Wahyu adalah progresif, tidak bertakung dan tetap. Perkara-perkara yang tidak dianggap salah pergi salah untuk dipertimbangkan, mengikuti perkembangan pencerahan rohani, dan sebaliknya.
Amram hidup sehingga 137 tahun. Dan butiran ini disebut kerana beliau telah menjadi bapa kepada Harun dan Musa.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 328.
Bekas 6. 20. Amram berkahwin emak saudara sebelah bapa beliau. Perkahwinan sedemikian akan dilarang oleh undang-undang Musa (Imamat 18:12,13), kemudian terperinci sebelum itu tidak dicipta kemudian. Bagi lain lama "pelanggaran", bandingkan perkahwinan Abraham untuk setengah kakaknya.
Yokhebed. Banyak yang telah dibincangkan tentang kemungkinan suku kata pertama nama yang mengandungi nama YHWH, dalam bentuk Yo pendek (seperti dalam Joshua, sebagai contoh). Jika ini adalah benar, ia mengikuti hujah bahawa YHWH nama mungkin sudah dikenali dan digunakan oleh keluarga Nabi Musa yang menjadi tajuk keluarga untuk Allah, sebelum mendapat penggunaan yang lebih luas dalam semua Israel. Walaupun ia hanya dikenali oleh keturunan Kehat, ia akan bernilai berfikir sudah ada lebih daripada satu kejadian tunggal. Jika vokalisasi tradisional adalah betul, nama bermaksud "kemuliaan YHWH itu" (bandingkan Ichabod, "tiada kemuliaan").
Mungkin terbaik menyuarakan perkataan sebagai yakbid, "Dia (Allah yang tidak dikenali) memuliakan" yang berikut corak biasa di kalangan nama-nama Israel. Dinyanyikan demikian, tidak akan ada merujuk kepada YHWH nama terbentuk daripada orang ketiga tunggal Nama-nama adalah biasa: cf Yakub dan Ismael.
Harun dan Musa. Dalam semua salasilah, kedua-dua muncul sebagai generasi keempat daripada bapa kaum. Ini mungkin tidak relevan. Dalam pokok keluarga Israel adalah peninggalan biasa beberapa cawangan, sama ada dengan simetri (seperti yang nampaknya kes dalam genealogi Kristus) atau untuk apa-apa sebab lain. Jika "empat generasi" diambil secara literal, maka persinggahan di Mesir mestilah belum jauh melebihi satu abad, dan "empat abad" Kejadian 15:13 harus dilihat sebagai pendekatan umum, "empat generasi".
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 84.
Ibu bapa Musa adalah Amram dan Yokhebed (Keluaran 6:20), dan semasa teks Keluaran menekankan bagaimana ibunya beriman, Ibrani 11:23 memuji kedua-dua bapa dan ibu kerana mereka yakin pada Allah. Tidak dinafikan, ia adalah perlu bahawa kedua-dua beriman untuk mengadakan persetubuhan dalam masa yang sukar di mana bayi Bahasa Ibrani telah dibunuh.
Musa menjadi seorang lelaki yang hebat iman dan tahu mengenainya pertama dengan ibu bapa, dan takut akan Allah pasangan. Amram dan Yokhebed mempunyai dua lagi anak-anak: Miriam, anak sulung, dan Harun, tiga tahun lebih tua daripada Musa (Kel 7:7).
Dari awal, Musa dianggap "menyenangkan kepada mata Allah" (Kisah Para Rasul 07:20; lihat Ibrani 11:23), 9 dan ia adalah jelas bahawa Tuhan mempunyai tujuan khas untuknya. Percaya bahawa ibu bapa yang menongkah fatwa Firaun dan dilindungi nyawa anak anda. Ia tidak mudah, kerana semua orang-orang Mesir telah menjadi mata-mata rasmi Firaun mencari bayi yang akan lemas (Keluaran 1:22).
Yokhebed mengikuti hukum kepada surat ketika Musa diletakkan di dalam air di Sungai Nil, tetapi pastinya mencabar perintah Firaun dengan cara yang diikuti undang-undang ini. Dia percaya pada rezeki Allah dan tidak kecewa. Apabila puteri naik Sungai Nil untuk melaksanakan wuduk agama mereka, melihat bakul, mendapati bayi dan mendengar dia menangis. Berikut naluri ibu beliau, disimpan kanak-kanak dan disusuinya.
Tuhan menggunakan air mata bayi untuk mengawal hati seorang puteri yang kuat.
Digunakan kata-kata Miriam untuk mengaturkan untuk bayi yang akan dijana oleh ibunya dan masih menerima begitu! The "rapuh sebagai bayi" ungkapan tidak terpakai bagi Kerajaan Allah, apabila Tuhan mahu untuk mencapai kerja yang besar itu biasanya bermula menghantar bayi. Ia berlaku apabila beliau menghantar Ishak, Yusuf, Samuel, John Pembaptis, dan terutama Yesus. Tuhan boleh menggunakan perkara-perkara yang lemah untuk mengalahkan musuh-musuh yang paling kuat (1 Kor 1:25-29). Air mata bayi adalah senjata pertama Allah dalam perang terhadap Mesir.
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 235-236.
"Dan ada seorang lelaki daripada keluarga Lewi, dan mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita itu mengandung, dan melahirkan seorang anak lelaki, dan melihat bahawa dia cantik, dia menyembunyikan dia tiga bulan. Tidak dapat, bagaimanapun, menyembunyikan lebih ia mengambil tabut belukar dan betumou dengan bitumen dan dengan padang, dan meletakkan bayi itu di dalamnya, memasukkannya ke dalam buluh di pinggir sungai Dan kakaknya berdiri tempat yang jauh, untuk mengetahui apa yang telah berlaku kepadanya. "(ayat l-4).
Di sini kita mempunyai adegan kepentingan menyentuh, apa sahaja pandangan muka. Pada hakikatnya, ia adalah semata-mata kemenangan iman lebih pengaruh alam dan kematian, meninggalkan tempat kepada Allah perbuatan kebangkitan dalam bidang dan watak yang betul kepadanya-Nya. Ia adalah benar bahawa kuasa musuh terbukti, kerana kanak-kanak itu perlu diletakkan dalam kedudukan seperti itu - pada dasarnya, kedudukan kematian. Dan selain itu, ia seolah-olah pedang melintasi jantung ibu untuk melihat anak berharga anda terdedah kepada kematian. Syaitan boleh bertindak dan alam semula jadi boleh menangis. Walau bagaimanapun, mempercepat orang mati yang di belakang awan gelap dan iman oleh Dia ada menerangi bahagian atas awan ini dengan beliau sinar hidup memberi dan terang "Dengan iman Musa, apabila dia dilahirkan, telah bersembunyi tiga bulan ibu bapanya, kerana mereka melihat beliau adalah seorang kanak-kanak yang indah, dan ditakuti tidak titah raja "(Ibrani 11:23).
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
4. Anak perempuan Firaun (Keluaran 2 5.6).
Anak perempuan Firaun memasuki tempat kejadian dalam sejarah orang Ibrani. Tuhan mempunyai rasa menarik humor: Jika raja Mesir diperintahkan kematian kanak-kanak lelaki Ibrani, Tuhan akan anggun anak perempuan Firaun untuk memelihara nyawa dalam budak lelaki itu yang akan, tahun kemudian, penyelamat umat Israel. Hampir apa-apa yang dikatakan tentang wanita ini, tetapi apa yang kita ada di sini cukup untuk memahami bahawa rezeki ilahi boleh menggunakan orang-orang yang tahu, dan yang tidak pun mempunyai ketakutan yang sama Allah kepada kita untuk membantu kita berjaya dan rancangan ilahi.
Puteri Firaun bukan sahaja berasa digerakkan oleh keadaan yang budak diletakkan dalam bakul buluh. Dia segera tahu bahawa bayi ini adalah orang Ibrani, dan walaupun ada yang merupakan suatu perintah bahawa orang-orang Mesir membuang semua bayi sungai lelaki, anak perempuan Firaun tidak menurut. Beliau sentiasa budak itu hidup.
"Dwight L. Moody dengan bijak mengatakan bahawa 'Musa menghabiskan beliau empat puluh tahun pertama beliau berfikir seseorang. Seconds empat puluh tahun menghabiskan pembelajaran beliau tiada siapa yang! Empat puluh tahun yang lalu dia menghabiskan menemui apa yang Allah boleh lakukan dengan tiada siapa yang'. "
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 12-13.
Ex 2.5 puteri Firaun. Lihat nota di atas Exod. 1.8 dan 2.1 sebagai tekaan tentang siapa adalah Firaun ini. Lihat juga Kamus 0 Perkara Firaun dalam seksyen ketiga, sebagai firaun berkaitan dengan Perjanjian Lama. Tradisi Yahudi angan cerita, mengatakan bahawa anak perempuan Firaun kusta, tetapi apabila mengambil 0 bakul ke dalam air, telah dibuat keseluruhan. Arkeologi digali 0 dinding sebuah rumah ibadat kuno di Dura-Europos menggambarkan tempat kejadian ayat ini. Fikiran mereka telah dihubungkan. Fikiran ibu Musa, minda puteri Mesir, fikiran Musa bayi. Kebetulan tidak berlaku secara kebetulan. Tiada apa-apa yang berlaku secara tidak sengaja. Allah terlibat dalam segala-galanya. "Sering kali kita melihat tidak masuk akal atau sebab dengan cara perkara-perkara yang berlaku kepada orang lain, tetapi seperti yang kita semakin tua kita lihat sejenis rezeki dengan cara perkara-perkara yang telah berlaku kepada diri kita ... Kami oleh remaja lebih rohani untuk mendapatkan kepada iman yang bahawa Yesus mempunyai, tetapi menyedari bahawa ada sesuatu yang sana yang kita boleh mengikuti dari jauh "(J. Edgar Park, di loc.).
Yang Maidens hilang peluang. Mereka terlalu bimbang dengan mentaati perintah Firaun. Tetapi puteri itu tidak takut, dan begitu juga ganjaran dia.
Josephus dipanggil puteri ini dengan nama Thermuthis, sambil menambah kepada unsur-unsur cerita yang hebat. Elemen-elemen ini menjadi dibaca menyeronokkan, tetapi jauh dari realiti. Puteri itu mandi sungai, sudah tentu tempat di mana wanita biasa untuk berbuat demikian. Mungkin ibu Musa dengan sengaja meninggalkan 0 di mana wanita Mesir yang digunakan untuk pergi, dengan harapan bahawa sesetengah daripada mereka memakai rahmat. Ia adalah tepat apa yang berlaku 0.
Ex 2.6 Budak itu menangis. Laungan bayi mencairkan hati mana-mana perempuan, dan juga kebanyakan lelaki. Tiada apa yang begitu tidak berdaya sebagai bayi manusia, yang, untuk sekian lama, ia menunjukkan begitu bergantung. Puteri itu mempunyai belas kasihan, walaupun dia tahu dengan baik bahawa kanak-kanak itu seorang Ibrani. Tetapi cinta tidak membuat perbezaan bahawa kebencian tidak. Anak menangis berdiri menangis seluruh dunia bahawa Tuhan disayangi sebagai lelaki, di hadapan Allah, adalah tidak lebih daripada bayi tidak berdaya. Sesetengah lelaki, oleh teologi mereka, ini adalah "bayi" yang akan membenci dan dimusnahkan, dan bukannya dibawa keluar dari perairan berbahaya. Tetapi kasih Tuhan adalah mencukupi untuk semua (John 3:16), dan ada peruntukan-sion untuk semua ( I John 2:02; ... PED saya 4.6) Sebagai puteri mencapai dan menyelamatkan bayi, jadi lengan panjang peruntukan ilahi sebenarnya acode untuk semua manusia, bukan hanya berpotensi tidak cukup bahawa, berpotensi, puteri Musa boleh mengambil air. Musa mister mengambil air, atau apa-apa lagi akan masuk akal. Providence Allah menunjukkan dengan jelas terbukti dalam alam dan dalam semua aspek kehidupan manusia. Oleh itu, kami membenarkan mengalir cinta Allah.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 308-309.
"Dan anak perempuan Firaun turun untuk membasuh dirinya di sungai, dan gadis-gadis dia berjalan bersama-sama di tepi sungai;., Dan dia melihat bahtera itu di kalangan buluh dan dihantar pembantu rumah beliau, dan mengambil ia dan, membukanya, melihat budak, tampaklah anaknya menangis dan telah dipindahkan dengan belas kasihan kepadanya dan berkata, 'kanak-kanak orang Ibrani adalah ini "(ayat 5-6). Di sini, maka, mula bunyi sambutan ilahi dalam bisikan manis di telinga iman. Tuhan telah campur tangan dalam hal ini. Rasionalisme, keraguan, kafir dan ateisme, boleh ketawa pada idea ini. Dan iman juga, tetapi ketawa adalah berbeza. Ketawa pertama dengan menghina idea campur tangan ilahi dalam perjalanan cetek seorang puteri sebenar sungai. Kedua kepuasan mesra ri untuk berfikir bahawa Tuhan adalah segala-galanya. Dan sesungguhnya, jika pernah Tuhan telah campur tangan dalam sebarang yang dalam lawatan ini anak perempuan Firaun, walaupun dia tidak tahu.
Salah satu pekerjaan yang paling bahagia jiwa dibangunkan semula sedang mengikuti jejak ilahi dalam keadaan dan peristiwa yang membabi buta fikiran menyerah hak kepada kebetulan atau takdir. Kadang-kadang perkara yang paling remeh boleh menjadi hubungan yang penting dalam peristiwa-peristiwa yang Jika Tuhan sedang berkhidmat untuk memajukan tinggi rantaian Rekaannya. Mengambil, sebagai contoh, Ester 6:01, kita dapati? A raja pagan yang menghabiskan malam yang resah.
Tiada apa yang luar biasa tentang hal itu, kita boleh mengandaikan, namun, keadaan ini sebagai pautan dalam suatu rantai besar peristiwa bernasib, selepas itu datang penyelamatan indah keturunan ditindas Israel.
Ini berlaku dengan anak perempuan Firaun dan perjalanan beliau sepanjang sungai. Tetapi dia tidak fikir ia telah membantu pemikiran "TUHAN, Allah orang Ibrani"! Dia tidak tahu bahawa bayi itu menangis di tabut belukar masih menjadi alat Tuhan untuk berjabat tanah Mesir, walaupun untuk ditubuhkan! Namun ia begitu. Tuhan boleh membuat kemurkaan manusia dudukkan untuk memuji-Nya (Mazmur 76:10) dan menyekat selebihnya taun. Sebagai kebenaran fakta ini jelas jelas dalam perkataan yang berikut!
"Kemudian berkata adik perempuannya untuk anak perempuan Firaun, Patutkah aku pergi untuk memanggil jururawat Ibrani, yang mewujudkan kanak-kanak bagi engkau dan anak perempuan Firaun berkata kepadanya:. Adakah akan naik dan gadis itu dan dipanggil ibu kanak-kanak. Kemudian berkata anak perempuan Firaun: .. Ambil kanak-kanak ini dan jururawat bagi saya saya akan memberikan kepadamu upah-Mu Dan perempuan itu membawa kanak-kanak itu lalu disusuinya ia Dan menjadi budak besar sekarang, dan baliklah dia kepada anak perempuan Firaun, yang pakai dia, dan menamainya Musa, dan berkata, Oleh kerana saya menarik dia keluar dari air "ayat-ayat (7 hingga 10).
Iman ibu Musa dapati di sini keseluruhan ganjaran mereka, syaitan adalah malu dan kebijaksanaan indah Allah diturunkan. Siapa yang boleh andaikan bahawa dia telah berkata kepada bidan Ibrani "jika kanak-kanak, membunuhnya," sambil menambah, "kamu semua kanak-kanak dilahirkan itu dibuang ke dalam sungai," akan bermain di mahkamah sendiri kanak-kanak ini sendiri? Syaitan telah diatasi dengan senjata mereka sendiri, kerana Firaun, yang mahu berkhidmat untuk menggagalkan maksud Allah, telah digunakan oleh Tuhan untuk memberi makan dan mendidik Musa ini, yang adalah untuk menjadi alat-Nya untuk mengelirukan kuasa Iblis . Rezeki yang luar biasa! Kebijaksanaan Wonderful! Sesungguhnya, "walaupun ini adalah dari Tuhan" (Yesaya 28:29). Semoga kita mempercayaiNya lebih semata-mata, dan kemudian kerjaya kita akan menjadi lebih cerah dan lebih berkesan saksi kami.
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
Bekas 2. 5. Anak perempuan Firaun. Yang Apocryphal Buku Yobel (47:5) panggilan ia Tarmute; komen Hyatt (ms 64) menyebut "Merris" dan "Bithiah" sebagai nama-nama lain yang diberikan namanya. Adalah sukar untuk mencari sebab mengapa nama-nama ini dicipta, jadi ia adalah sangat mungkin bahawa kita ada di sini serpihan tradisi luar alkitabiah boleh dipercayai. Bandingkan kes Jannes dan Jambres, nama-nama ahli-ahli sihir yang menentang Musa (2 Tim 3:8). Jika Firaun yang dipersoalkan sebenarnya Rameses II, beliau mempunyai hampir enam puluh orang anak perempuan. Beliau juga dimiliki beberapa'' chalet 'Hunt' yang bertaburan di seluruh kawasan delta, di mana terdapat banyak itik dan lain-lain jenis memburu, jadi tidak ada keperluan untuk menganggap bahawa ibu bapa Musa tinggal berhampiran ibu negara, Zoan.
Bekas 2. 6. Kasihan kepadanya. Tiada ibu di timur akan dapat meninggalkan budak yang kukuh seperti itu. Kami mengesyaki bahawa perempuan tidak akan menjadi bertuah jadi baik, tetapi mereka tidak tertakluk kepada hukuman mati yang dikenakan oleh Firaun. Dalam semua ini, rezeki ilahi di tempat kerja.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 56.
Memanglah rahmat Allah diturunkan dalam belas kasihan yang ditunjukkan oleh anak perempuan Firaun (6). Malah apabila orang jahat adalah paling teruk yang boleh, Allah, untuk kuasa pertolongan, memakai muhibah dan kasih sayang tender dalam hati orang-orang yang dekat dengan zalim. Little oleh raja yang jahat bahawa Allah telah melaksanakan rancangannya secara rahsia, walaupun ia seolah-olah bahawa raja duniawi mempunyai kejayaan. Ia juga menarik untuk ambil perhatian bahawa, untuk mewujudkan anaknya sendiri, ibu Ibrani adalah untuk membayar sebahagian daripada wang itu kepada Firaun (9). Ini merupakan satu lagi contoh kemurkaan manusia dipanggil untuk memuji Tuhan.
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. Penerbit CPAD. Vol 1. Pag. 144.
III - mendakan Zeal OF MUSA DAN TRAIL HIS (EX 22 2:11)
1. Musa diambil ke istana (Keluaran 2:10) itu.
Keluaran 2:10 Musa Adoption oleh Puteri. Dengan peredaran masa, ia telah disiasat bahawa Musa bukan seorang budak biasa. Datang untuk mempunyai dua ibu: ibunya semula jadi, yang adalah 0 diwujudkan, dan ibu angkatnya, puteri Mesir, yang secara rasmi diterima sebagai anaknya sendiri. Ia cantik apabila kanak-kanak mempunyai dua ibu-ibu, kerana terdapat ramai kanak-kanak yang tidak mempunyai sekurang-kurangnya satu. Petikan dari Kisah 7:22 mengatakan bahawa Musa telah diajar di sekolah-sekolah di Mesir, setelah diserap semua kebijaksanaan Mesir. Philo memberikan kita maklumat yang sama. Nabi Musa menerima pendidikan kelas pertama sebagai sebahagian daripada persediaan mereka untuk misi yang anda melakukan pesaing-tion. Akhirnya, selepas empat puluh tahun, Musa menolak warisan Mesir, kerana, dalam hidupnya, beliau telah pun berlalu peringkat persediaan (Ibrani 11.24,25). Tetapi empat puluh tahun yang pertama, pendidikan itu adalah perlu untuk beliau, semasa menjadi berguna untuk sepanjang hari, walaupun dia tidak mahu hidup seperti Mesir.
Philo berkata puteri Mesir adalah seorang wanita yang berkahwin, tetapi tidak mempunyai anak, dan yang diperbetulkan kecacatan semula jadi ini untuk menerima pakai Musa (De Vita Mosis, c. 1 pasangan. 604 dan 605). Artafanos mengaut bahawa suami puteri telah bersalut lelaki mempunyai wibawa yang besar di Mesir, yang memerintah Mesir di rantau ini yang berada di utara Memphis (Apud Euseb. Praepar. Evan. 1.9 c. 27, par. 432).
Sebagai kanak-kanak lelaki yang besar sudah. Tidak syak lagi selepas bercerai susu. Budak lelaki itu telah berkembang secara mendadak, dari segi fizikal dan rohani demikian. Josephus saw dalam kata-kata sesuatu yang luar biasa [Antiq. Jud. II.9 pasangan. 6). Musa adalah kapal yang dipilih untuk misi yang tinggi, dan dari awal menunjukkan tanda-tanda ia.
Ini memanggilnya Musa. Kemungkinan besar, nama ini datang dari bulan Mesir, yang bermaksud "anak" atau "kanak-kanak." Dalam bahasa Ibrani, nama dengan bunyi yang sama, Moshe, yang bermaksud "diambil," yang merujuk kepada bagaimana ia telah diambil daripada sungai Nil, mungkin meramalkan "pengeluaran" keluar dari Mesir, apabila penghijrahan tersebut berlaku.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 309.
Bekas 2. 10. Musa mõseh, akan menjadi participle aktif dalam bahasa Ibrani kata kerja Masah, "mengambil, mengambil." A vokalisasi berbeza akan memberi kita participle pasif, "dibuang", tetapi tidak ada keperluan untuk memaksa maksud ini. Seperti yang kerap terjadi di dalam Perjanjian Lama, nama ini bukanlah senaman berkenaan dgn ilmu bahasa yang sempurna, tetapi pun berdasarkan assonance.
Mungkin anak perempuan Firaun Mesir memilih nama yang muncul dalam separuh kedua nama-nama seperti Tutmoses, Amoses dan pelbagai bentuk lain yang serupa. Ia adalah mustahil untuk mengetahui jika nama "Musa" telah dianggap sebagai singkatan untuk bentuk tertentu lagi, tetapi itu tidak mengapa. Alkitab, selain menunjukkan bahawa nama Nabi Musa mampu mengekalkan ini (pun bahawa bagi Israel adalah kaya dengan . makna rohani), menunjukkan bahawa nama itu sengaja dipilih kerana keupayaan ini Tiada apa yang mustahil di sini; dialek Barat Semitik telah difahami secara meluas, walaupun dituturkan di kawasan delta Satu perempuan simpanan Mesir juga boleh memahami dan menggunakan bahasa. pekerja mereka untuk memberikan pesanan mereka, seperti "mensahib" Empayar British di hari baru-baru ini.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 56-57.
Musa mendapat penghormatan sebagai anak anak perempuan Firaun (V.10). Nampaknya ibu bapa mereka bukan sahaja melihat keperluan untuk menjaga ia untuk anak perempuan Firaun, tetapi mereka sangat gembira untuk kehormatan yang dilakukan itu kepada anaknya. Kerana senyuman dunia lebih kuat godaan daripada wajah-wajah tertutup mereka, dan lebih sukar untuk melawan. Tradisi Yahudi mengatakan bahawa anak perempuan Firaun tidak mempunyai anak, dan itu adalah satu-satunya anak perempuan bapanya maka apabila dia diterima sebagai anaknya, menjadi berhak kepada mahkota. Walaupun benar bahawa dia telah ditakdirkan untuk menikmati semua bahawa mahkamah mempunyai yang lebih baik dalam masa yang sewajarnya, sementara itu Musa mempunyai kelebihan menerima pendidikan yang terbaik dan pembangunan yang terbaik bahawa mahkamah boleh menawarkan. Penyediaan ini, ditambah pula dengan kapasiti peribadi yang besar, yang dibuat Musa adalah induk dalam apa-apa pengetahuan yang sah orang-orang Mesir, Kisah 7.22. Nota: 1. Providence kadang-kadang bersukacita apabila mengangkat golongan miskin dari tanah untuk meletakkan mereka di kalangan raja-raja, Ps 113.7,8. Ramai yang, dengan kelahiran mereka, seolah-olah ditandakan untuk kekaburan dan kemiskinan, dengan peristiwa mengejutkan Providence dibawa untuk duduk di hujung atas dunia. Jadi lelaki akan mengetahui bahawa Syurga mentadbir semua. 2. ALLAH berharga sentiasa tahu cara yang paling sesuai untuk layak dan bersedia lebih awal untuk mereka yang Dia melantik dia prestai1 perkhidmatan yang hebat. Musa, yang mendapat pendidikan di mahkamah adalah paling sesuai untuk menjadi seorang putera dan raja dalam manusia Yesyurun. Setelah mendapat pendidikan di mahkamah yang dipelajari (untuk jadi merupakan mahkamah Mesir pada masa itu), Musa adalah orang yang paling layak menjadi seorang ahli sejarah. Dan kerana mereka telah mendapat pendidikan di mahkamah Mesir, Musa adalah yang paling sesuai untuk diambil bekerja, atas nama Allah, sebagai duta untuk lelaki mahkamah ini.
HENRY. Matthew. Matthew Henry Komentar Perjanjian Lama Kejadian Ulangan. CPAD Penerbit. Pag. 228.
2. Penyediaan Musa (Ex 3.9,10).
Tuhan memilih orang dilatih untuk melakukan kerja-kerja? Pasti. Terdapat sebutan dalam Firman Allah yang menunjukkan bahawa Dia membenci bakat peribadi atau pengalaman yang diperoleh oleh hamba-hambanya. Saul telah mahir dalam tiga bahasa, dan digunakan untuk bercakap tentang Yesus dalam perjalanan dakwah beliau. Matthew adalah seorang pemungut cukai, dan menggunakan pengetahuan untuk menulis Injilnya. Daud seorang pejuang, tetapi dia juga adalah seorang penyair yang terdiri banyak lagu-lagu ibadat kepada Tuhan. Daniel adalah seorang Nabi, tetapi beliau juga seorang negarawan. Jadi, faham bahawa Tuhan menggunakan sumber kami dalam menyokong Kerajaannya.
Allah memberi kuasa kepada orang ramai untuk kerja anda? Pasti. Tiada siapa yang boleh mengatakan bahawa adalah sepenuhnya bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang muktamad dalam berjalan dengan Tuhan. Elia Tishbite, dibangkitkan seorang budak mati, tetapi ia terpaksa menghabiskan musim di kekaburan dalam Cherith, yang diadakan oleh burung gagak, dan selepas itu sungai itu kering, telah diarahkan oleh Allah untuk menjadi satu musim yang disimpan oleh seorang janda miskin Sarepta, sebuah bandar Sidon, tanah air Jezebel. Dia telah diberi kuasa oleh Allah untuk menghadapi cabaran beliau akan hadapi. Oleh itu, dengan Musa, masa latihan mereka di Mesir dan di padang pasir, menggembala domba bapanya, menjadikan beliau manusia yang dipilih oleh Allah untuk kerja-kerja yang unik. Sebagai orang Kristian, kita dicabar untuk menggunakan bakat diri kami untuk Kerajaan Allah, dan ini termasuk mencari latihan yang kukuh dan konsisten.
Terdapat satu frasa yang beredar di dalam pelekat kereta yang berkata. "Tuhan tidak memanggil berkelayakan, tetapi layak yang dipilih" adalah frasa yang pelik, sekurang-kurangnya pada pandangan saya, kerana Allah tidak biasanya membenci pengalaman hidup kita, seolah-olah apa-apa prestasse dalam kewujudan kita. Tuhan boleh menggunakan sesiapa sahaja di tempat kerja, tetapi atas teks alkitab dia memanggil orang yang terlatih, walaupun sempit, untuk berkhidmat kepadanya. Secara praktikalnya, Tuhan menggunakan hadiah kami, kajian dan sumber lain yang telah dibangunkan sejak Hidup digunakan untuk memihak kepada Kerajaannya. Oleh itu, lebih banyak sumber yang kita melalui kehidupan, lebih banyak mereka boleh digunakan dalam perkhidmatan Induk. Dan ia adalah tugas kita untuk dilatih dalam kuasa kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam kebijaksanaan-Nya, Dia akan melengkapkan apa yang kita kekurangan.
Allah selalu mempunyai tujuan apabila dia dipanggil salah satu hamba-hambanya untuk menjalankan mana-mana fungsi atau kementerian dan mempunyai cara tersendiri penyediaan beliau dipilih, seperti yang berlaku dengan Musa. Dalam amalan, kita tidak akan sentiasa bersedia untuk memenuhi suara Allah. Sentiasa kekurangan beberapa sikap yang hanya sains apabila kita di tengah-tengah perjalanan. Namun, atas kesabaran anda, Tuhan meminta kita mempercayai-Nya kita berjalan, dan tidak bagasi kita mengumpul pengetahuan dan pengalaman sebelum kemudian membuat keputusan bahawa kita akan patuh.
Apabila dia telah dipanggil oleh Allah, Musa telah cenderung kawanan bapanya. Selepas menghabiskan empat puluh tahun di Mesir sebagai ahli mahkamah Firaun, setelah menerima pendidikan yang sepatutnya kelas sosial mereka, Musa melarikan diri Mesir untuk membunuh seorang Mesir. Beliau menghabiskan musim akan datang empat puluh tahun membantu bapanya dalam undang-undang untuk menjaga kambing biri-biri di kawasan padang pasir, di mana dia belajar cara-cara padang gurun, bagaimana untuk terus hidup ia, jenis haiwan di rantau ini dan isu-isu iklim. Mereka soalan mudah bagi mereka yang mempunyai pendidikan hingga ke hujung di Mesir, tetapi ia adalah dengan cara ini bahawa Allah disediakan Musa. Kebijaksanaan orang-orang Mesir dia sudah mempunyai. Beliau kini perlu belajar bagaimana untuk hidup di luar gelanggang Mesir dan bergantung kepada Allah di dalam perjalanan yang akan bertahan selama bertahun-tahun.
Dwight L. Moody bijak mengulas bahawa "Musa menghabiskan beliau empat puluh tahun pertama beliau berfikir seseorang. Seconds empat puluh tahun menghabiskan pembelajaran beliau tiada siapa yang! Empat puluh tahun yang lalu dia menghabiskan menemui apa yang Allah boleh lakukan dengan tiada siapa yang" (dipetik oleh Charles Swindoll ).
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 13-15.
Bekas 3. 10. Saya akan menghantar. Davies menunjukkan petikan ini sebagai komisen kerasulan Musa. Tidak ada percanggahan antara menghantar Musa dan niat yang telah diisytiharkan Allah secara peribadi membuat kerja, Tuhan biasanya bekerja melalui penurutan sukarela kepada hamba-hambaNya melakukan kehendak-Nya. Kristus mungkin mempunyai petikan ini dalam fikiran apabila dia memberikan yang sama murid-murid-Nya (John 20:21) komisen kerasulan.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 65.
Pelan ilahi (3,7-10). Allah terlibat dalam nasib kaumnya. Beliau berkata, saya telah pasti dilihat, saya telah mendengar dan dikenali (7). Mungkin telah menunggu bertahun-tahun tetapi tahu semua bersama-sama. Kata-kata menjamin bahawa Tuhan mendengar dengan teliti kepada tangisan kesedihan dan tahu masalah manusia.
Tuhan sentiasa di tempat kerja di dunia, "kerana dalam Dia kita hidup dan bergerak dan mempunyai kewujudan kita" (Kisah Para Rasul 17:28). Mengganggu dalam sejarah pada majlis-majlis khas untuk membuktikan dan mencapai kehendaknya. Diminta Musa bahawa Dia turun untuk membebaskan kaumnya dari Mesir (8). mempunyai tempat yang disediakan untuk mereka di tanah yang baik dan luas yang mengalir dengan susu dan madu. Penerangan Ini tidak bermakna bahawa Kanaan lebih subur daripada Mesir, tetapi ia adalah tanah yang baik, hasil dan luas cukup untuk Israel. Ini adalah tanah yang dikenal pasti dengan nama-nama orang-orang yang zalim penuh, perlu melepaskan tanah yang memihak kepada pilihan Allah (Kejadian 15,16-21) .19 Walaupun Allah boleh dibebaskan Israel secara langsung untuk satu perkataan, lebih suka melakukan kerja-kerja oleh TUHAN berkata kepada hambanya Musa .., saya akan menghantar engkau isteri Firaun (10) lelaki ini, yang sebelum ini pembebas Gadungan, terpaksa pergi ke hadapan raja bangga dan mengambil Israel keluar dari Mesir di bawah arahan Tuhan.
Mengenal pasti "penglibatan Allah dengan umat-Nya" dalam lima kenyataan: 1) saya telah pasti dilihat, 7, 2) Saya telah mendengar, 7, 3) dipenuhi, 7, 4) saya turun ke bawah, 8, 5) saya akan menghantar kepadamu, 10.
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. Penerbit CPAD. Vol 1. Pag. 146.
Musa menghabiskan empat puluh tahun pertama hidupnya (Kisah Para Rasul 7:23) bekerja untuk kerajaan Mesir. (Sebahagian ulama percaya bahawa dia sedang dilatih untuk menjadi Firaun.) Mesir seolah-olah tempat mungkin-kurangnya untuk Tuhan untuk memulakan latihan pemimpin, tetapi jalan Tuhan tidak cara kita. Dengan memberi kuasa Musa untuk perkhidmatan anda, Allah telah menggunakan beberapa pendekatan.
Pendidikan. "Dan Musa telah dipelajari dalam semua kebijaksanaan orang Mesir dan bermaharajalela dalam perkataan dan perbuatan" (Kisah 7:22). Apa yang sebahagian daripada pendidikan itu? Orang-orang Mesir merupakan tamadun yang maju untuk masa, terutama dalam bidang kejuruteraan, matematik dan astronomi. Terima kasih kepada pengetahuan beliau mengenai astronomi, membangunkan kalendar ketepatan yang luar biasa, dan juruteranya mencipta dan menyelia pembinaan struktur yang wujud pada hari ini. Imam dan doktor mereka adalah tuan dalam seni pembalseman, dan pemimpin-pemimpin mereka mempunyai kemahiran yang hebat dalam organisasi dan pentadbiran. Mereka yang melawat Mesir hari ini tidak dapat dielakkan kagum dengan pencapaian yang dahulu kala. Hamba Allah mesti belajar semua yang anda boleh, membaktikan pengetahuan ini kepada Allah dan berkhidmat dengannya dengan taat.
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 236.
3. Penerbangan Musa (Ex 2,11-22).
Keluaran 2:12 Dia telah membunuh Mesir. 0 diikuti prinsip ini "kehidupan untuk hidup" (Keluaran 21:23), sejenis pertahanan memihak kepada kehidupan, walaupun teks yang tidak mengatakan bahawa Mesir adalah kira-kira untuk mengambil nyawa Israel. Musa dibesar-besarkan, kerana tidak ada alasan jenayah. maklumat Salah satu sumber saya dalam ucapan "keterlaluan" teknik pemendakan dan berhemah. Musa bertindak atas kuasa sendiri, menunjukkan keberanian tunggal. Tetapi keberanian berani, dengan sendirinya, bukan suatu kebaikan. Syaitan berani, mengambil keputusan untuk menghadapi Allah sendiri. Tetapi itu tidak menjadikan dia berada dalam kebenaran.
Ia dikira sebagai David Livingstone berasa jijik sebelum rawatan kejam hamba di pasaran hamba Arab. Banyak pembunuhan tidak berasas sedang dilakukan terhadap hamba, tanpa alasan yang mencukupi. Dan Livingstone mengaku bahawa reaksi pertama beliau "menembak pembunuh dengan pistol" (Encyclopaedia Britannica, dalam artikelnya di Livingstone) Tetapi dendam datang dari Tuhan, dan tidak boleh datang dari mana-mana lelaki Undang-undang menggalakkan dendam ilahi, .. Dan usaha mempertahankan nama baik yang tidak berlaku, kehendak Allah menjaga apa jua cara itu. Tiada kesilapan tidak akan dibetulkan. Lihat Rom. 13.1 ss., dan 12:19. keganasan nampaknya tidak dapat dielakkan, sekurang-kurangnya di sesetengah keadaan, tetapi ia sentiasa melibatkan kesilapan . banyak ibu bapa menghukum anak-anak mereka diambil oleh kemarahan ganas, biasanya kerana beberapa kesulitan remeh dialami.
"Para pengulas Yahudi amnya dihargai perbuatan itu [Musa], malah memujinya sebagai tindakan patriotik dan berani. Tetapi sudah pasti mendakan telah dibuat, dibuat dalam semangat berdisiplin" (Ellicott, dalam loc.).
Keluaran 02:13 Jelatang. Musa menyembunyikan bukti jenayah, tetapi perkara itu tidak berakhir dengan Mesir dikebumikan di pasir. Keesokan harinya, Musa cuba menghalang pergaduhan di antara dua Ibrani. Tetapi hanya mengetahui sebahagian daripada salah satu musuh, bahawa perbuatan membunuh beliau telah dilihat, dan tidak syak lagi dibincangkan di kalangan pemerhati. Ini bermakna, tidak lama lagi, seluruh cerita akan ditemui, dan Musa akan diburu oleh keadilan Firaun. Mungkin tencionasse Bahasa Ibrani membunuh antara satu sama lain, tetapi selepas semua ini adalah apa yang telah dilakukan Musa. Lihat II Sam. 14.6. Kehancuran sosial dan psikologi telah mengambil kira rakyat diperhambakan Israel, dan mereka telah menyalahgunakan satu sama lain. Semangat Musa vexava sebelum apa yang dilihatnya di kalangan kaumnya sendiri. Hatinya sedang disediakan, tetapi masa yang panjang akan diperlukan untuk menjadikan cara itu kerana kuasa Allah. Lihat Kisah 7:26 sebagai selari Perjanjian Baru tentang ayat tersebut.
Keluaran 02:14 Pengarang suci berbisik di sini yang belum mencapai zaman Musa menerima kuasa. Orang Israel tidak lagi disediakan; Musa sendiri belum siap. Musa adalah seorang putera di Mesir, yang akan diguna pakai anak kepada anak perempuan Firaun, dan bapa angkat beliau sudah pasti juga seorang yang berkuasa besar (vs 10). Kepada orang Ibrani, bagaimanapun, ia bermakna apa-apa. Ia bukan untuk beliau membuat keputusan yang betul dan siapa yang salah, walaupun kemudian dia telah menjadi pembuat hukum yang terbaik untuk siapa semua orang Israel adalah ketaatan. Dalam Perjanjian Lama, keadilan (dalam Bahasa Ibrani mishpat! Bukankah pengetahuan yang positif mahupun prinsip metafizik, kerana ia adalah dengan falsafah etika. Undang-undang telah dikenakan oleh Allah yang hidup. Bertindak tidak mementingkan diri sendiri Berpotensi Musa, keprihatinan beliau untuk ditindas , tidak diterima dengan baik, dan ia mesti telah seolah-olah sukar untuk Musa muda (kemudian empat puluh tahun). Pengajaran kita perlu belajar dari awal adalah untuk tidak mengharapkan tepukan. Kebanyakan orang takut kebenaran yang baru ditemui yang mengancam dogma tradisional.
The Ralat maut Musa. Musa telah memohon keganasan; dibunuh; telah kehilangan 0 berkenaan daripada orang lain. Sekarang ia akan mengambil masa yang lama untuk dia menang ini.
Keluaran 2:15 Musa melarikan diri dari Firaun. Ini kini akan mendengar berita itu tidak lama lagi atau mendengar beliau, bahawa Musa telah membunuh seorang Mesir. Dan kemudian menghantar melaksanakan Musa. Ia terdiri ketakutan terbesar Musa. Dan sebagainya Musa dibuang empat puluh tahun di tanah Midian, kitaran besar kedua kehidupan. View vs 11. Dia mula menjadi seorang tokoh yang berpenampilan nakal, perantara di mana ia tidak seharusnya, menghasut rakyat. Beberapa penterjemah melihat teks ini usaha membatalkan pembebasan. Tetapi penulis suci membentangkan 0 episod sebagai satu langkah dalam penyediaan jalan Ilahi hamba-Nya. Ini perlu dimasukkan ke hospital di padang gurun selama empat puluh tahun. Ia adalah semua sebahagian daripada persediaan beliau.
Tanah Midian. Musa melarikan diri ke arah tenggara, dari mana dia hidup mungkin empat ratus kilometer. Midian merupakan anak Abraham dan Ketura (Kejadian 25,1-6). Oleh itu, Midian saudara mara jauh Musa, suku Arab yang tinggal di kawasan selatan Sinai dan di bahagian barat laut Arab. Ini sangat berbeza dari rantau ini padang pasir digemari Goshen di Mesir, yang mana 0 arus perdana penduduk Israel. Lihat Ge. 45.10. Kaum Midian berpindah-randah. Pusatnya adalah di pantai Teluk Aqaba. Tapak tradisional Gunung Sinai adalah di kawasan itu, ini Nabatea, sangat mungkin, adalah pengganti orang Midian di rantau ini, adalah mereka yang membina bandar yang terkenal Petra (lihat berkenaan di dalam kamus).
Pada perigi. Tempat yang tinggi dalam tanah kering. Lihat artikel bertajuk Kamus Nah dan Tank. Musa nada kemahnya berdekatan. Telah kehilangan kedudukan anak mulia beliau anak perempuan Firaun, dan kini ia begitu tidak penting kerana ia sekali adalah penting.
Champlin, Russell Norman, Perjanjian Lama ayat oleh ayat Dimainkan. Penerbit Hagnos. Pag. 310.
Keluaran 2:11-15. Penolakan Musa dan melarikan diri. 11. Apabila Musa telah berkembang. Kisah Para Rasul 7:23 mengatakan bahawa Musa berumur empat puluh tahun pada masa itu. Keluaran berkata hanya bahawa dia berumur lapan puluh tahun ketika ia menghadap Firaun (7:7) dan yang telah menghabiskan beberapa hari di Midian (02:23). Ada kemungkinan bahawa empat puluh tahun ini seorang wakil generasi, kepada dunia barat adalah ruang tiga puluh tahun. Kisah 7:22 adalah benar-benar betul dalam menyatakan bahawa "Musa telah diajar di dalam semua kebijaksanaan orang-orang Mesir", kerana ia dicipta dengan putera lain. Ini adalah sisi lain persediaan ilahi. Dengan pengecualian mungkin Sulaiman, Daniel dan Nehemia Tiada watak lain dalam Perjanjian Lama menerima latihan yang sama (NDF 1:4). Kod undang-undang pada masa itu mungkin merupakan sebahagian daripada latihan tersebut. 's Kod Hammurabi, sebagai contoh, telah dikaji secara meluas dan dikomentari oleh ahli-ahli taurat Mesir, supaya Musa mungkin tahu dengan baik.
Dan melihat buruh teliti beliau. Ungkapan ini bermakna lebih daripada sekadar menonton. Bermakna "untuk melakukan dengan emosi," sama ada dengan kepuasan (Kejadian 09:16) atau, seperti di sini, sedih (Kejadian 21:16). Musa berkongsi emosi hati Allah. Allah juga melihat apa yang orang-orang Mesir telah melakukan Israel dan adalah kira-kira untuk campur tangan (3:7,8). bukan teras Musa menyelamatkan Israel yang salah, tetapi tindakan di mana dia terlibat. rentak, "membunuh" (12) dan "membunuh" (13 ) tiga bentuk kata kerja Ibrani yang sama. Ini memberikan naratif kesinambungan yang tidak boleh bermain di Portugis. berkomunikasi juga tanggapan "mata ganti mata, gigi ganti gigi" (21:24). Mungkin ia adalah salah satu kerja-kerja membenci taskmasters Mesir, dan jika Ibrani mempunyai makna yang luas yang sama yang dicadangkan di atas, maka hukuman rakyat mereka adalah kekangan perlu untuk menunjukkan Israel benar. Bekas 2.12. Dan menyembunyikan dia dalam pasir. Berikut adalah sentuhan warna tempatan. Terdapat pasir di kebanyakan bumi berbatu seperti Israel, dan ia akan menjadi lebih sukar untuk menyembunyikan mayat di Palestin daripada di Mesir.
Bekas 2.13. Beliau berkata pelakunya. Berikut adalah istilah undang-undang. Bandingkan keterangan bahawa Firaun menjadikan dirinya, sebagai bersalah (ARC "tidak adil") sementara Allah dipanggil "soleh" (9:27). Persepsi psikologi yang mudah adalah apa yang dibuat pelakunya menolak Musa, dari segi bahawa Firaun sendiri mungkin telah digunakan kemudian (5:2). Tidak dinafikan, Yahudi yang lain, yang tidak bersalah, dengan senang hati menerima bantuan Musa, sebagai pemungut cukai dan orang berdosa menerima abad selepas Hazrat Isa dengan kegembiraan (Matius 9:10).
Bekas 2.15. Tanah Midian. Lokasi ini agak tidak menentu, tetapi sudah pasti ada di luar sempadan Mesir di sebelah timur. Beberapa bahagian di Semenanjung Sinai, atau Arabah (wilayah selatan Laut Mati), atau sebahagian daripada Saudi timur Teluk Aqaba adalah lokasi yang mungkin. Pada zaman Ptolemy, tanah "Modiana" terletak di timur Teluk Jika, seperti dalam Kejadian 37:25, orang Midian mengembara, sama ada untuk komersial atau pastoris (3:1) atau perang (Hakim-hakim 6 sebab.: 1), semua kawasan-kawasan ini boleh dibincangkan. Kerana kemudian, orang Israel telah menjadi musuh maut Midian, ia tidak boleh diterima bahawa tradisi haji Musa di Midian telah dicipta. 's mungkin bahawa "Ismael" (Kejadian 37:25) dan "Keni" (Hakim-hakim 4:11) nama-nama suku kaum telah digunakan di Midian. Selain itu, Hakim 08:24 mungkin menyokong pandangan bahawa istilah "Ismail" adalah lebih luas daripada "Midian" , lebih mungkin lagi, bagaimanapun, adalah bahawa terma-terma yang digunakan baik bebas Sepanjang perjalanan yang baik Di mana sahaja terdapat juga di padang pasir, akan ada penyelesaian, .., dan bagi mereka yang tinggal di situ, dia akan sentiasa menjadi "baik ". Kampung pit adalah tempat semula jadi di mana untuk mencari orang asing atau pelawat. Mesyuarat yang sama telah dicatatkan dalam Kejadian 29:10 (Yakub) dan John 4:6,7 (YESUS), dalam ketiga-tiga kes, ia menawarkan bantuan (kedua-dua bahan dan rohani) yang tidak berdaya dan tidak berupaya, gambar apa yang Allah walaupun akan lakukan.
Bekas 2:16-22. Musa em midi. 16. Imam di Midian. Sebahagian ulama menyokong frasa ini berjumpa dengan saya untuk "hipotesis quenita", yang mendakwa bahawa mozek itu religião originou media, dan dalam undang-undang Musa em tertentu. Orang Midian, dengan TRADISI, pertenciam Arvor genealogi yang sama Israel, dengan akar em Abraham (Kej 17:20) dan ia adalah sangat tidak mungkin bahawa Musa belajar kita mempunyai sesuatu dengan mereka já não conhecesse "undang-undang BIASA" orang Semit barat. Jerman berkata, akaun alkitabiah menjelaskan bahawa wahyu baru bem diberikan kepada Musa dalam "banyak Tuhan" (3:1) dan hanya diterima Quando kemudiannya disahkan dalam undang-undang kecil melihat peristiwa rambut (18:11). Tujuh SON.
Sekali lagi bilangan yang ideal atau suci; mungkin telah digunakan secara literal dalam kes ini. Wanita Arab (tidak pernah lelaki) masih mengambil telaga air di Israel dan Jordan, sementara kawanan biasanya dijaga oleh lelaki dan perempuan.
Bekas 2.18. Rehuel. Mungkin ia bermaksud "sahabat Tuhan" atau "Gembala Tuhan", kedua makna sangat sesuai dalam masyarakat bimbingan dan nasihat. Satu makna kurang mungkin akan menjadi "Allah adalah paderi / rakan." Hanya kerana terdapat keraguan tentang lokasi media dan juga Sinai, terdapat keraguan tentang nama sebenar bapa dalam undang-undang Musa. Rehuel Nama ini satu bentuk kemungkinan yang baik dan di Kejadian 36:4 muncul sebagai nama Edom. 03:01 Dalam orang yang sama dipanggil Yitro, bentuk nominatif nama Bahasa Arab agak biasa. Hobab Dalam Bilangan 10:29 satu, anak Rehuel yang Midian muncul : teks ini tidak menjelaskan yang mana satu di dua bapa dalam undang-undang Musa Hobab adalah 04:11 nama Semitik yang mudah dan Hakim pasti menerangkan Hobab sebagai bapa kepada Musa Ini bermakna sama ada terselamat beberapa tradisi tentang identiti bapa dalam undang-undang Musa .. jika tidak, dia mempunyai sekurang-kurangnya dua nama. tentu tiada masalah dalam menjangkakan bahawa dia mempunyai dua (atau lebih) nama, kerana nama-nama yang dikenali sumber dua Arab Selatan. Dalam kes-kes seperti editor Alkitab kadang-kadang menetapkan kedua-dua nama , seperti dalam "Yerubaal (iaitu, Gideon)" (Hakim-hakim 7:1): Kadang-kadang walaupun, kedua-duanya digunakan secara berasingan dalam ruang beberapa ayat (Hakim-hakim 8:29). Subjek mempunyai maksud teologi dan adalah terbaik untuk menganggap bahawa nama bermakna sedikit kepada Israel bahawa ketidakpastian seperti mungkin. Tradisi, bagaimanapun, adalah sebulat suara mengesahkan bahawa Musa berkahwin dengan anak perempuan imam kawasan padang pasir timur Semitik, dan tinggal di sana untuk tempoh yang agak lama.
EX 2. 21. Zipora. Boleh diterjemahkan sebagai "Songbird", atau kurang sopan, "pipilante", adalah nama burung yang kecil di rantau ini. Bandingkan dengan nama-nama sama mudah Rachel (seekor) dan Lea) (lembu betina) dalam Kejadian 29.
Bekas 2. 22. Gershon. Nama ini mengandungi pun oleh assonance, ia telah diterjemahkan seperti ungkapan GER Sam Ibrani, "jemaah sana" secara falsafah, mungkin berasal daripada nama purba kata kerja Garas dengan maksud "pengusiran";. Rasa Am adalah itu kira-kira yang sama. Sebagaimana yang biasa dalam Perjanjian Lama, pemerhatian adalah lebih komen tentang maksud nama daripada terjemahan tepat (rujuk 2:10). Lihat Hyatt sebagai cadangan bahawa Gershon adalah moyang kepada puak orang Lewi itu Gerson "Gersan" (Bilangan 3:21-26), dengan perubahan konsonan lepas.
R. Alan Cole, Ph D. Keluaran Pengenalan dan Ulasan. Penerbit New Life. Pag. 57-59.
Tindakan pra-matang Musa (2:11-15). Orang Israel mengalami ketidakadilan yang telah memberikan Nabi Musa rasa misi. Apabila dia sudah cukup untuk bertindak sendiri, secara peribadi diperiksa tuduhan bahawa saudara-saudaranya dialami. Apabila dia melihat seorang lelaki Mesir memukul seorang lelaki Ibrani (11), hasratnya untuk membantu rakyat keluar.
Menyedari bahawa dia mempunyai sebab untuk menghukum pesalah itu, walaupun dia tahu bahawa tindakan sedemikian akan berbahaya. Memukul Mesir (12), membunuh beliau, selepas memastikan tidak ada orang mencari. Musa tidak mempunyai kuasa dari Mesir untuk membetulkan kejahatan ini, dan Allah tidak pernah melantik. Bertindak atas mereka sendiri, berlari ke dalam kesukaran.
Keesokan harinya, apabila beliau cuba untuk menyelesaikan perbezaan antara dua orang Ibrani, Musa belajar bahawa pembunuhan itu ditemui Mesir (14). Juga mengetahui bahawa ada ketidakadilan di kalangan saudara-saudaranya. Orang-orang yang tidak menyokong orang yang mahu membantu beliau tidak bersedia untuk menjadi penyelamat a. Dan pemerintah yang melantik diri sendiri (atau "putera," ARA) dan hakim juga tidak bersedia untuk menjadi penyelamat itu. Musa terpaksa menunggu lama untuk Tuhan untuk menerima arahan daripada pihak berkuasa yang lebih tinggi. Raja tidak lama lagi menyedari apa yang Musa telah dibuat, tetapi bertindak sebelum Firaun, Musa melarikan diri ke tanah Midian di mana 15 empat puluh tahun kemudian (Kisah 7:30) akan ditugaskan.
c) Musa di Midian (2,16-25). Orang Midian adalah keturunan Abraham dan Ketura (Kejadian 25,1-4). Tinggal di kawasan kejiranan Gunung Sinai di timur Semenanjung Sinai Mesir, di Laut Merah. Gunung ini juga dipanggil "Horeb" (3.1) .13 imam di Midian (16) telah dipanggil Rehuel (18), yang bermaksud "sahabat Tuhan" .14 Di tempat lain dalam teks, diketahui Yitro (contohnya , 3.1, 4.12). Mempunyai tujuh orang anak perempuan yang diberi makan domba bapanya, tetapi yang lulus masa buruk dengan gembala yang menyalahgunakan kanak-kanak perempuan. Musa, sentiasa bersedia untuk membantu yang kurang bernasib baik, meningkat sehingga menyelamatkan mereka. Teks ini tidak mengatakan bagaimana dia berjaya menghadapi sahaja dengan kumpulan pastor, tetapi berjaya menjauhkan mereka manakala perempuan disiram kawanan (17). Hasil daripada kebaikan ini, Musa yang terdapat sebuah rumah dan isteri (21). Di sini dia menjadi bapa kepada anak pertama di negeri asing (22). Yang Gersom nama "tidak mencadangkan hanya 'pelik', tetapi menunjukkan buangan, buang negeri." Semasa zaman Musa berada di Midian, rakyat ditindas di Mesir lebih teruk dirasakan berat yang menghimpit hamba (23). Para pemimpin Mesir mempunyai terpaksa perhambaan yang zalim untuk memastikan orang Ibrani dalam perhambaan, menghentikan dasar membunuh bayi yang baru lahir lelaki.
Tetapi Allah telah menjaga beliau. Dia mendengar rintihan rakyat dan diingati konsert (24). Allah telah ditangguhkan pembebasan Israel kepada Musa dan Israel bersedia. Musa memerlukan disiplin padang pasir, dan keinginan untuk kebebasan Israel memerlukan rangsangan. Perhambaan meneruskan di Mesir bersatu orang Israel dalam keinginan untuk kebebasan dan kepercayaan bahawa hanya Allah boleh menyelamatkannya. Tuhan mendengar tangisan kaumnya, tetapi menunggu sehingga "satu masa nanti" untuk memberi kemenangan. Tahu mereka Allah (25) bermaksud "Allah mengambil berat tentang mereka" (VBB).
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. Penerbit CPAD. Vol 1. Pag. 144-145.
Kegagalan (ay. 11-14). Walaupun sesetengah orang mengelirukan etnik dengan Musa (ayat 19), dia tahu dia adalah seorang Ibrani, bukan Mesir, dan tidak dapat membantu tetapi mengenal pasti dengan penderitaan dari kaumnya. Satu hari, mengambil keputusan berani untuk membantu mereka, walaupun ia bermakna kehilangan kedudukannya sebagai seorang puteri yang mulia angkat (Ibrani 11:24-26) anak. Kesenangan dan khazanah Mesir pudar apabila dia melihat membantu untuk membebaskan orang yang dipilih Allah.
Adalah mungkin bahawa pegawai Mesir tidak hanya mendisiplinkan hamba Ibrani, tetapi mengalahkan dia dengan niat untuk membunuh dia, kerana yang boleh bermakna bahawa perkataan Ibrani yang digunakan dalam kes ini. Oleh itu, apabila Musa telah campur tangan, dia mungkin menyelamatkan nyawa seorang lelaki. Dan jika Mesir berpaling menentang Musa, apa yang sepatutnya berlaku, Musa telah mempertahankan nyawa sendiri.
Walau bagaimanapun, jika rancangan itu adalah untuk membebaskan Musa Ibrani membunuh seorang Mesir demi satu, adalah kira-kira untuk mendapatkan kejutan. Keesokan harinya, beliau mendapati bahawa orang-orang Mesir hanya sebahagian daripada masalah kerana orang Ibrani tidak dapat datang kepada pemahaman antara satu sama lain! Apabila dia cuba untuk mendamaikan kedua-dua Ibrani, mereka menolak bantuan anda! Selain itu, Musa juga tahu bahawa rahsianya telah didedahkan, dan Firaun yang di belakangnya untuk membunuhnya. Satu-satunya perkara yang perlu dilakukan adalah untuk melarikan diri dia.
Kedua-dua episod menunjukkan Musa sebagai seorang lelaki motivasi belas kasihan dan ikhlas, tetapi pada masa yang sama dalam sikap terburu-buru nafsu mereka. Mengetahui ini, adalah menghairankan bahawa, kemudian, beliau dianggap "lebih [Meek] daripada semua lelaki yang lahir ke bumi" (Bilangan 12:3).
Musa mesti telah hancur oleh usahanya gagal untuk membantu membebaskan Ibrani. Maka Allah membawanya kepada Midian dan menjadikan beliau seorang gembala selama empat puluh tahun. Beliau perlu belajar penyelamatan yang akan datang dari tangan Allah dan bukan dari tangan Musa (Kisah 7:25, Keluaran 13:3).
Kesepian dan perkhidmatan merendah diri (W. 15-25). Musa menjadi seorang pelarian dan bersembunyi di tanah Midian, saudara-mara orang Ibrani (Kejadian 25:2). Bertindak mengikut sifat berani, membantu anak-anak perempuan Rehuel, imam di Midian (Keluaran 2:18). Dengan itu, beliau menerima layanan di rumah itu, dia berkahwin Zipora, keturunan Rehuel, dan ini memberinya filho.11 Selepas itu, Zipora mempunyai satu lagi kanak-kanak yang dinamakan Eliezer (Keluaran 18:1-4; 1 Cr 23:15). Raguel ("Sahabat Allah") juga dikenali sebagai Yitro (Keluaran 3:1, 18:12, 27), tetapi ia adalah mungkin bahawa Yitro ("kecemerlangan") merupakan gelaran beliau sebagai seorang imam dan tidak Man nome.12 anda " perkasa dalam perkataan dan perbuatan "mendapati dirinya kini di padang rumput bersendirian cenderung keras kepala kambing domba, ia adalah tepat jenis ini persediaan beliau untuk menerajui negara orang degil. Israel kawanan khas Tuhan (Mazmur 100:3) dan Musa, gembala yang dipilih oleh Allah. Sama seperti dalam tiga belas tahun sejak Yusuf tinggal sebagai hamba di Mesir dan bagaimana selang tiga tahun dalam kehidupan Paul selepas penukaran (Gal 1:16; 1 7), empat puluh tahun menunggu dan persediaan kerja Musa dalam untuk seumur hidup kementerian setia. Tuhan tidak menghantar hamba-hambanya serta-merta, tetapi membolehkan mereka untuk kerjanya.
Ditangguhkan, ia tidak berminat Allah, kerana dia mendengar tangisan kami, melihat perjuangan kita, kesedihan kita duduk dan mengingat perjanjian beliau. Memenuhi apa yang dijanjikan, sebagai tidak memungkiri perjanjiannya dengan kaumnya. Apabila masa yang sesuai, Tuhan diletakkan untuk bekerja dengan serta-merta.
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 236-237.
"Ia berlaku pada masa itu, ketika Musa yang besar, keluar kepada saudara-saudaranya, dan memandang pada yang dikandungnya., Dan melihat seorang lelaki Mesir memukul seorang lelaki Ibrani, saudara-saudaranya dan melihat satu dan sisi lain, dan melihat bahawa Tiada siapa yang berada di sana, melanda Mesir dan menyembunyikan dia dalam pasir "ayat-ayat (11-12). Musa di sini menunjukkan semangat untuk saudara-saudaranya "tetapi tidak mengikut pengetahuan" (Roma 10:2). Belum mencapai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menghukum Mesir dan menyelamatkan Israel, dan orang bijak perlu sentiasa menunggu masa Allah itu. Musa adalah "sudah besar" dan "yang dipelajari dalam semua kebijaksanaan orang-orang Mesir," dan tambahan pula, "sepatutnya bahawa saudara-saudara beliau difahami bahawa Allah telah memberikan mereka pembebasan oleh tangannya" (Kisah Para Rasul 7:25). Semua ini adalah benar, bagaimanapun, dia berlari, sudah tentu, tidak lama, dan apabila seseorang seperti yang datang hasilnya adalah kegagalan (1).
Dan bukan sahaja kegagalan tetapi juga meluahkan yang tidak menentu, kekurangan kesetiaan tenang dan kebebasan suci dalam kemajuan kerja yang bermula sebelum masa yang diberikan oleh Allah. Musa kelihatan c band yang lain. "Tidak memerlukan bahawa apabila ia bertindak dengan dan untuk Allah dan untuk memahami dengan sepenuhnya pemikiran beliau mengenai butir-butir kerjanya. Jika masa yang ditentukan oleh Tuhan telah benar-benar tiba, dan jika Musa merasakan dia mempunyai telah ditugaskan untuk menjalankan hukuman Allah di Mesir, jika anda masih berasa kehadiran ilahi dengan dia, tidak akan kelihatan "satu-band yang lain."
Kematian Mesir, suatu Akta berfikir dahulu dan pra-matang
Ini perbuatan Musa menamatkan pelajaran mendalam praktikal untuk semua hamba-hamba Allah. Dua keadaan yang berkaitan dengannya, iaitu takut kepada kemurkaan manusia dan harapan manusia pilih kasih. Hamba Allah yang hidup atau menyinggung perasaan dalam satu lagi. Siapa yang peduli marah atau pilih kasih daripada seorang manusia yang lemah kepada orang yang dilaburkan dengan komisen ilahi dan menikmati kehadiran Tuhan Untuk apa-apa hamba-perkara ini adalah kurang penting daripada debu daripada hidangan daripada keseimbangan "Bukan aku diperintahkan?.! - menjadi kuat dan keberanian yang baik; tidak pasmes, dan tidak akan kecewa, kerana Tuhan Allah anda dengan anda di mana sahaja anda pergi "(Yosua 1:9)." Oleh itu Engkau pinggang kepada pinggangmu berjalan, juga timbul anda, dan katakanlah kepada mereka semua yang saya hantar, anda tidak kecewa pada mereka, kerana saya tidak akan menyebabkan isu-isu dalam kehadirannya. 'Punca Aku telah menetapkan kamu pada hari ini sebuah bandar yang diperkaya, dan tiang besi, dan dinding . gangsa terhadap seluruh tanah itu;, dan terhadap raja-raja Yehuda, terhadap raja-raja itu, dan terhadap para imamnya, dan terhadap orang-orang di bumi Dan mereka memerangi engkau, tetapi mereka tidak akan diguna pakai terhadap engkau: untuk saya dengan engkau, demikianlah firman TUHAN, untuk menyampaikan kepadamu "(Yeremia 1:17-19).
Oleh itu diletakkan di atas tanah tinggi ini, hamba Kristus tidak melihat satu dan band yang lain, tetapi bertindak mengikut peguam kebijaksanaan syurga: "Biarlah mata anda kelihatan betul dan membiarkan kelopak mata-Mu melihat lurus sebelum kamu" (Amsal 4: 25). Kebijaksanaan Ilahi membuatkan kita sentiasa melihat ke atas dan ke hadapan. Apabila kita melihat sekeliling untuk mengelakkan kelihatan orang yang sombong takbur daripada maut atau berhak senyuman anda, kita boleh yakin bahawa ada apa-apa yang jahat, kita berada di luar tanah sendiri perkhidmatan ilahi. Kita kekurangan kepastian yang mempunyai komisen ilahi dan rasa kehadiran Tuhan, sebagai penting.
Memang benar bahawa terdapat banyak orang yang, dengan keyakinan yang mendalam atau berlebihan dalam diri mereka sendiri kejahilan, datang ke bidang perkhidmatan yang Allah tidak pernah direka bentuk mereka dan yang mana, oleh itu, tidak bersedia. Dan bukan sahaja kelihatan seperti kesejukan fikiran dan keyakinan sempurna menakjubkan dalam diri mereka sendiri kepada mereka yang boleh membentuk idea yang saksama hadiah mereka dan merit mereka. Tetapi penampilan ini dengan cepat tunduk kepada realiti, dan tidak boleh mengubah suai apa-apa pada prinsip bahawa apa-apa yang benar-benar boleh menghalang manusia untuk mencari "berulang band" tetapi disabitkan dalaman telah menerima misi dari Allah dan menikmati kehadiran-Nya. Apabila kita mempunyai perkara-perkara ini kita bebas sepenuhnya daripada pengaruh manusia dan bebas daripada lelaki. Tidak ada yang seperti kedudukan yang baik untuk berkhidmat lelaki sebagai salah satu yang bebas daripada mereka, bagaimanapun, orang yang mengetahui tempat sebenar boleh diturunkan dan membasuh kaki saudara-saudaranya. Apabila anda melihat dari manusia dan mula hanya Hamba yang benar dan sempurna, tidak dijumpai "0:59 dan band lain" atas sebab yang mudah bahawa dia tidak pernah berusaha untuk sila lelaki tetapi kepada Allah. Dia takut kemurkaan manusia dan courted menyebelahinya. Bibirnya tidak pernah dibuka untuk menyebabkan tepukan daripada manusia, dan tidak pernah ditutup mereka untuk mengelakkan kritikan mereka. Jadi apa yang dia kata dan tidak mempunyai kestabilan suci dan ketinggian. YESUS adalah satu-satunya yang benar-benar boleh berkata, "yang daun tidak jatuh dan segala-galanya apabila ia berbuat akan berjaya" (Mazmur 1:3). Makmur dalam setiap perkara yang dilakukan, kerana ia membuat semua perkara untuk Tuhan. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pergerakan, setiap pandangan, setiap pemikiran adalah seperti sekumpulan cantik buah-buahan yang dihantar ke bahagian atas untuk menyegarkan hati Allah. Jangan sekali-kali takut untuk hasil kerja beliau, kerana sentiasa bekerja dengan dan bagi Allah di dalam persefahaman ini penuh dengan kehendaknya. KehendakNya sendiri, walaupun dia adalah ilahi yang sempurna, tidak pernah keliru dengan itu sebagai seorang lelaki adalah di bumi, dan sebagainya boleh mengatakan, "Saya telah turun dari syurga, bukan untuk melaksanakan kehendak saya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang menghantar saya "(Yoh 06:38). Oleh itu, kita memberi "buah-buahan di musim beliau" (Mzm 1:3), dan sentiasa melakukan apa yang gembira Bapa (John 8:29), dan oleh itu mempunyai apa-apa takut, atau tidak perlu bertaubat, tidak " melihat satu dan band yang lain. "
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
 
DISEDIAKAN: Pb Alessandro Silva.
 
RUJUKAN CADANGAN
Cohen, Armando Chaves. Keluaran i 1.ed, Rio de Janeiro: CPAD, 1998. j HAMILTON, Victor P. Pentateuch; Manual. 2.ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2007.
Factbox - Kristian guru CPAD Majalah, n ° 5 7, p.36.
 
Kuiz Pelajaran 1 - Kitab Keluaran dan Tawanan Israel di Mesir
Jawapan CPAD sebagai majalah Suku 1 2014 - CPAD - Untuk belia dan orang dewasa
Tema: A Journey of Faith - Penubuhan orang Israel dan warisan rohani mereka
Lengkapkan tempat kosong dan semak dengan "V" dan jawapan yang sebenar "F" palsu
 
Golden Text
1 - Lengkap:
"Dan Yusuf anak-anak Israel ________________________________, dengan berkata: Sesungguhnya, anda _______________________________ Allah, dan kamu akan membawa sehingga _________________________ saya di sini" (Kejadian 50.25).
 
Sebenarnya Amalan
2 - Lengkap:
The _______________________________ daripada _______________________________ dan Allah adalah _____________________________________ pada waktu yang ditetapkan bagi-Nya
 
I - buku Keluaran
3 - Apakah pengertian Keluaran perkataan dan apa tujuan buku Keluaran?
() Pemergian perkataan bermakna pembebasan.
() Pemergian perkataan bermakna berlepas.
() Kitab Keluaran ditulis oleh Musa, dan menurut Pentecostal Study Bible telah "yang ditulis supaya kita mempunyai rekod tetap sejarah dan tindakan penebusan Allah, yang mana Israel telah diserahkan dari Mesir."
() Buku ini adalah kebangkitan Kristus kepada takhta rahmat.
() Ini penebusan angka buku.
() Menurut Kamus Wycliffe, "konsep pembebasan daripada kematian, perhambaan dan penyembahan berhala didapati dalam buku ini."

4 - Pada apa masa buku Keluaran ditulis?
() Kitab Keluaran ditulis antara 1150 dan 1210 SM
() Kitab Keluaran ditulis antara 1250 dan 1310 SM
() Kitab Keluaran ditulis antara 1450 dan 1410 SM
 
5 - Dalam buku ini kita melihat bagaimana orang Ibrani telah teruk ditimpa oleh Firaun (Keluaran 1:14). Bagaimana untuk melarikan diri daripada penindasan yang begitu besar?
() Musa mati di padang gurun untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari dosa-dosa mereka, dan perhambaan mereka.
() Bagi orang Israel akan menjadi mustahil.
() Hanya Allah boleh menyelamatkan mereka.
() Hanya Bapa juga boleh diselamatkan kita dari dosa dan dunia.
() Kristus mati di atas salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Beliau meninggal dunia di tempat kita.

6 - Apa yang orang Ibrani akan kejam ditindas oleh orang Mesir?
() Allah sudah bersedia dengan penyelamat bagi kaumnya.
() Dalam kesusahan yang besar ini berseru kepada Tuhan dan Firman Tuhan memberitahu kita bahawa Tuhan mendengar rintihan dari kaumnya.
() Jangan kecewa! Tuhan mendengar doa anda dan sedar kesakitan anda.
() Allah sudah menyediakan penyelamat untuk kaumnya.
() Sebagai Amalan Kebenaran mengajar kita pelajaran ini: ". Tujuan Tuhan adalah tidak berubah dan akan dipenuhi dalam masa yang ditentukan olehnya"
 
II - MELAHIRKAN MUSA
7 - Apakah keadaan orang Israel di Mesir?
() Mereka "adalah berhasil, dan meningkat dengan banyaknya, dan berganda-ganda.
() Adakah sangat mulia, dan Mesir telah dipenuhi dengan mereka.
() Adakah sangat diperkukuhkan, dan tanah itu penuh dengan mereka.
() Ini rahmat sama Tuhan mempunyai untuk gereja anda hari ini.
 
8 - Apa perkataan yang berikut ayat Alkitab dari Keluaran 1.7? Lengkapkan:
a) telah membuahkan hasil, dan meningkat dengan banyaknya, didarab (Kisah 9:31, Lukas 14.22,23).
Ini merupakan pertumbuhan yang ___________________________________. Semoga Allah menjadikan kita berkembang dalam kuantiti dan dalam gereja. _______________________________________
b) "Memperkukuh sangat." Dalam alam rohani, gereja mesti sentiasa mengukuhkan pada. ________________________________ Marilah kita sentiasa ingat bahawa sumber tertinggi dan banyak kami kuasa yang ______________________________ ________________________________ (Ef 3:16; Zak 4:6).
c) "Tanah itu telah dipenuhi dengan mereka" Gereja ini perlu mengisi bukan sahaja _________________________________________ daerah, daerah, negeri, wilayah, negara dan benua, tetapi di seluruh ____________________________.
.

9 - Apa yang Firaun, mengambil berat tentang pertumbuhan orang Ibrani? Apakah ini bermakna dan apakah penyelamatan Tuhan pada masa ini?
() Firaun memberi perintah kepada bidan di Mesir supaya semua kanak-kanak lelaki Israel di bawah tiga tahun terbunuh.
() Firaun memberi perintah kepada bidan di Mesir supaya semua kanak-kanak lelaki yang baru lahir Israel terbunuh.
() Tetapi bidan yang takut akan Allah dan tidak membunuh anak-anak.
() Firaun kembali ke tempat kejadian mengerikan, pesanan orang Mesir bahawa semua kanak-kanak lelaki Ibrani telah dibuang ke dalam Sungai Nil (untuk lemas atau dimakan oleh buaya) .
() Ini menunjukkan berapa banyak raja ini adalah kejam dan jahat.
() Adakah kini meluas serangan di New York ini.
() Ramai kanak-kanak dibunuh, mangsa pengguguran.
() Adakah bayi yang berleluasa dan sisi undang-undang oleh pihak berkuasa.
() Bayi Musa telah diselamatkan dari kematian kerana ibu bapanya adalah Allah-orang yang bertakwa.
() Kami memerlukan ibu bapa yang benar-benar Kristian supaya mereka boleh menjaga kehidupan anak-anak mereka, kerana Musa telah dipelihara dari kematian.
() Ibu bapa Musa, iman kepada Allah, tidak mematuhi perintah raja dan menyembunyikan bayi di rumah.
() Sebagai keajaiban Tuhan, bayi Musa terus diwujudkan oleh ibu sendiri.

10 - Apakah contoh untuk diikuti, yang diberikan oleh ibu Musa (Keluaran 6:20)?
() Yokhebed tidak mempunyai peluang untuk berdiri di sebelah kepada anaknya untuk mengajarnya tentang Tuhan, tetapi Musa belajar semua ini semata-mata, Allah wahyukan kepadanya.
() Yokhebed mengambil setiap minit yang pergi hanya untuk anak anda untuk mengajarnya tentang Tuhan, Word beliau, kaumnya, dosa, janji-janji ilahi dan iman dalam Pencipta.
() Tanpa syak lagi, adalah satu contoh yang perlu diikuti.

11 - Apa keajaiban Allah telah dikendalikan oleh anak perempuan Firaun (Keluaran 2.5,6)?
() Anak perempuan Firaun turun untuk mandi di sungai Nil dan mempunyai kejutan besar - ada sebuah bakul dengan bayi.
() Allah menyentuh hati anak perempuan Firaun untuk menerima pakai budak Ibrani.
() Sesungguhnya puteri itu tidak tahu pesanan bapanya terhadap orang Israel.
() Sesungguhnya puteri tahu perintah bapanya terhadap orang Israel.
() Operasi Tuhan, yang boleh mengembalikan ia?
() Allah, dalam kebaikan beliau, digunakan anak perempuan Firaun untuk mencari seseorang bagi meningkatkan bayi Musa.
() Orang ini hanya Yokhebed, ibu Musa.
() Terdapat ganjaran bagi ibu bapa yang soleh dan patuh.
 
12 - Anda telah mengajar Firman Allah kepada anak-anak mereka? (Kakitangan)
() Ya
() No
() Sesekali.
 
III - mendakan Zeal OF MUSA DAN TRAIL HIS (Kel 2:11-22)
13 - Apabila Musa diambil ke istana (Keluaran 2:10) dan apa yang rezeki Allah dalam hidup anda?
() Walaupun telah diterima pakai oleh isteri Firaun, Musa dibesarkan oleh anak perempuan Firaun.
() Walaupun telah diterima pakai oleh anak perempuan Firaun, Musa telah dibesarkan oleh ibunya.
() Tidak tahu berapa lama dia tinggal di rumah ibu bapanya, tetapi pada bila-bila masa budak itu dibawa ke istana.
() Allah dijaga Musa di setiap peringkat hidup anda.
() Beliau juga mengambil berat untuk anda.
() Aktiviti yang dalam hidup anda adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan.
() Jangan kecewa! Ia mesti telah sukar bagi Musa untuk meninggalkan rumah ibu bapanya. Walau bagaimanapun, dalam masa, dia lakukan.

14 - Bagaimana adalah penyediaan Musa di Mesir (Kel 3.9,10), bagi perjalanan jauh untuk Israel terkemuka di padang gurun ke tanah Kanaan?
() Musa menghabiskan mudanya di istana raja.
() Musa menghabiskan mudanya di rumah ibu berhak.
() Sebagai anak kepada seorang puteri Mesir, beliau telah menghadiri universiti Mesir yang paling terkenal, termasuk Om.
() Mesir ketika itu adalah kuasa dunia.
() Dalam pendidikan tinggi Mesir sedang mengkaji penemuan arkeologi, pentadbiran, seni bina, matematik, astronomi, kejuruteraan dan lain-lain ...
() Pengetahuan ini diperoleh oleh Nabi Musa, bekerja dengan bijak, beliau adalah sangat membantu dalam misi beliau pernah menunjukkan membebaskan, konduktor, penulis dan penggubal undang-undang dalam perjalanan panjang Israel terkemuka di padang gurun ke tanah Kanaan.
() Tuhan boleh menggunakan kemahiran kita diperolehi untuk manfaat kerjanya.

15 - Bagaimana adalah penerbangan Musa (Keluaran 2:11-22)?
() Musa dibesarkan sebagai seorang Mesir, tetapi dia tahu dia adalah seorang Ibrani.
() Saya berada di Mesir, tetapi bukan untuknya.
() Satu hari, melihat Mesir mendera seorang Israel, Musa mengambil sakit dari kaumnya dan diselesaikan untuk mempertahankan salah satu daripada saudara-saudaranya.
() Musa berakhir membunuh seorang lelaki dan membuang badan di dalam air di Sungai Nil.
() Musa berakhir membunuh seorang lelaki dan menanam mayatnya dalam pasir.
() Dia mahu membebaskan rakyatnya dengan usaha manusia, tetapi pembebasan itu akan datang dengan kuasa ilahi dan ghaib, untuk sesiapa sahaja untuk berkata. "Kami lakukan, kami mendapat"
() Musa, seperti orang-orang Yahudi yang lain, yang diperlukan untuk melihat dan mengetahui bahawa ia adalah Tuhan yang telah melepaskan mereka.  
() Allah telah menyelamatkan kami dari perhambaan dosa. Dia sahaja boleh mematahkan dahsyat dosa telah menjelang tiba.
() Mengambil masa selama-lamanya untuk mencari Firaun bahawa Musa membunuh Mesir. Dia harus ditangkap dan dibunuh. Takut, melarikan diri ke Midian.
 
16 - Apa yang berlaku kepada Musa di Midian, dan apa yang boleh bermakna?
() Ali telah dijemput ke rumah Yitro, pembiak baka biri-biri.
() Ali telah dijemput ke rumah Yitro, imam.
() Musa mengahwini salah seorang anak-anak perempuan Yitro dan dibesarkan keluarga, jauh dari rumah ibu bapanya dan kaumnya.
() Terpaksa pergi ke tempat yang tidak diketahui dan telah menjadi makhluk asing, tetapi ia adalah sebahagian daripada perancangan Allah.
() Dalam Midian, Musa boleh membuktikan penjagaan bernasib Tuhan untuknya.
() Anda mungkin perlu juga pergi ke tempat yang jauh, walau bagaimanapun, jangan takut.
() Allah adalah dengan anda. Boleh menjadi sebahagian daripada latihan Tuhan dalam hidup anda.
 
KESIMPULAN
17 - Lengkap:
Dengan mengkaji ___________________________ tahun hidup Musa, kita lihat bahawa Tuhan telah menetapkan bagi anak _____________________________ anda. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk taat kepada Allah, walaupun ___________________________________ kami, seperti Musa, kita melakukannya dengan _____________________________ berkuasa dalam diri kita, Roh Kudus, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang _________________________________ dia (Kisah Para Rasul 5:32).
 
JAWAB SOALAN DI  http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm 
 
HELP
CPAD -  http://www.cpad.com.br/  - Alkitab, CD'S, DVD'S, Buku & Majalah. BEP - Pentecostal Kajian Alkitab.
VIDEOS di TV EBD yang, TERMASUK PELAJARAN -  http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm
BIBLE LIGHT ON CD - BIBLE ON CD NIV Study - BIBLE ON CD Thompson.
Peq.Enc.Bíb. - Orlando Boyer - CPAD
Study Bible - Permohonan peribadi.
Garner Paul. Siapa yang dalam Kitab Suci. LIFE
Champlin, RN The New serta Perjanjian Lama ditafsirkan Ayat oleh ayat. (CPAD)
SETEM, Donald C. Pentecostal Alkitab Kajian. CPAD
Kamus Alkitab Baru - Zondervan - JD Douglas
Wycliffe Bible Dictionary - Charles F. Pfeiffer, Howard F. Vos, John Rea - CPAD.
Kamus lama dan baru Perjanjian Vine - CPAD.
Teologi Perjanjian Lama - Walter C. Kaiser Jr - New Life
James, dengan Hendrickson Publishers - Edisi Kontemporari, Penerbit Kehidupan, Diterjemahkan oleh Rev Oswaldo Ramos.
Keluaran Pengenalan dan Ulasan - Oleh R. Alan Cole, Ph D. Menzies College, Macquarie University - Agama Society New Life - Agama Persatuan Penerbit Kristian Dunia
CH Mackintosh. Kajian ke atas kitab Keluaran. Persatuan Penerbit Akhbar Iman Agama
Wiersbe. Warren W. Expositor. AT Vol I. Penerbit Pusat Injil. Pag. 236-237.
Josephus. Sejarah Ibrani dari Abraham kepada kejatuhan Yerusalem. Penerbit CPAD.
Coelho, Alexandre; DANIEL, Silas. A Journey Iman Musa, Keluaran dan jalan ke Tanah Perjanjian. Penerbit CPAD. Pag. 7-8.
DAVIDSON. F. Bible Commentary baru. Keluaran. Pag. 2.
Leo G. Komentar Cox Beacon Bible. CPAD Penerbit. Vol 1. Pag. 141.
MERRILL. Eugene H. Sejarah Israel di dalam Perjanjian Lama. CPAD Penerbit. Pag. 50-52, 54-56.
http://estudaalicaoebd.blogspot.com.br/2013/12/1-licao-do-1-tri-2014-o-livro-de-exodo.html
http://www.gospelbook.net
www.ebdweb.com.br
http://www.escoladominical.net
http://www.portalebd.org.br/

Nenhum comentário:

Postar um comentário