RELIGIÃO, ESCATOLOGIA, PREGAÇÕES, FILMES, TUDO GOSPEL, ESTUDOS, BÍLICOS, TV, RÁDIO, GOSPEL, ASSISTIR, ONLINE, GRATIS, PASTOR, IGREJA, EVANGELICA, IEPAUT, Devaldo Lemos da Costa, devaldocosta@outlook.com

quarta-feira, 1 de janeiro de 2014

Les 1 - Exodus en Egypte, 1p, 4Tr13 verovering van Israël Leer van de Bijbel - Deel 1 2014 - cpad - voor jongeren en volwassenen Topic: Faith Journey - Israël en de geestelijke erfenis van het ontwerp

Les 1 - Exodus en Egypte, 1p, 4Tr13 verovering van Israël

Leer van de Bijbel - Deel 1 2014 - cpad - voor jongeren en volwassenen
Topic: Faith Journey - Israël en de geestelijke erfenis van het ontwerp
reacties: Pastor Anthony Gilberto
Firefox, tekeningen, foto's, en vroeg na de start. Luiz Henrique de Almeida Silva
Probleem-Studie
Please watch VIDEO Natuurlijk is er kaarten, illustraties, foto's en gedetailleerde beschrijving van ONDERWIJS
http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm
 
 
Goldener tekst
"En Jozef: Zie, God zal u bezoekt, en zeide tot de kinderen van Israël, gezworen, en ik zal mijn beenderen dragen van hem" (Genesis 50.25).
 
 
Het was een echte applicatie
Gods doel is ongewijzigd en wordt thans door worden vervuld Zijn
 
 
Lezingen van de dag
maandag - 50.25 Algemeen Joseph niet vergeten
dinsdag - Oude Egypte in Hebreeën 1.7 Groei
woensdag - Hebreeën 01:11 bitter Tweede
Exodus 1.13,14 groep geselecteerde meer onderdrukking - Khamis
vrijdag - 33,3 J God launge mensen die bezocht
zaterdag - 42 zakelijke doelstellingen: 2 God zal niet
 
Mukaddes Anif - Exodus 1,1-14
Ruben, Simeon, Levi, en Juda, 3 -, Issachar, Zebulon, en Benjamin, 4 -, en Naftali, Gad en Asher 2: 1 - Nou, dit is Jacob, die de kinderen van Israël elke naam kwam naar Egypte met het huis. 5 - alle zielen komen van Jacob zeventig zielen: Jozef in Egypte. 6 - was overleden als in Jozef en al zijn broers en al de kool, sinds 7 - Pays de Israëlieten, en neemt toe met het aantal en de vele paren op, en werd meer dan krachtig, zodat het land met hen was. 8 - Toen zeide Jozef tot zijn volk, 9, een nieuwe koning in Egypte, stijging, Zie, de kinderen Israëls, en machtiger dan wij. 10 - Ze vermenigvuldigen, en dit geldt voor de oorlog, kwamen ze bij onze vijanden vergezelden ons, tegen ons strijden en zal het land ter beschikking te stellen, laat hij wijselijk. 11 - En ze zijn, ze toegeschreven bij de geboorte met het vonnis over hen waaier van de Egyptenaren. En Farao schat havens, Pithom en Ramses gebouwd voor. 12 - Maar meer van hen worden geschreven, de talrijker en groeiende, en ze vonden het jammer om de kinderen van Israël te verwennen. - 13 En de Egyptenaren voor het reinigen van gehoorzame kinderen van Israël: 14 - zo hard bondage, in mortel en baksteen en alle werkgebieden en hun het leven bitter: alle perkhidmat, de service intensiteit.
 
Exodus bir teoloji -
Identificatie en beoordeling probleem - Door Alan R. Cole, PhD Menzies College, Macquarie University - Religious Society of New Life - Christelijke Godsdienst Publishers Association Wereld
 
Het zou moeilijk zijn om te vinden, de oude was een onderwerp van belang, niet in een boek zal de nieuwe show exodus. Er zijn vele bijbelse thema's gebruikt later boeken over de Israëlische interpretatie van de ervaring, echt grote financiële acontecem t degenen die leiding de organisatie als een volk en natie. Dit bericht Theologie paar belangrijke dingen na te denken over de aard van God. Onze behandeling is niet bedoeld all inclusive te zijn, kunt u een schat aan reclame onvoldoende vinden . theologische boeken
Ik heb de geschiedenis van Gods
onzichtbare God is de controller van het hele verhaal en alle omstandigheden.
Issue 1 kan worden gezien, maar het is niet Gods naam wordt niet eens genoemd tot vers 20. Dit betekent niet dat het verwaarlozen van de Hebreeën niet religieus, maar in tegenstelling tot ons, voelde hij zich in alle aspecten van het leven slechts af en toe, de hand van God, God's "wonder" nog belangrijker dat we door gaan . Geen externe macht en controle - zelfs koppig . iraelitas leidde de farao's (4:21) Deze zelfde sterke overtuiging Exodus als de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van het denken en optreden als ware Israël van Gods heil. Producten zou ongetwijfeld iets van Israël, ze eigenlijk gered uit de macht van Egypte. De enige mogelijke verklaring voor het falen van alles, is een werk van God onder zijn controle. Word lid van de onoverwinnelijke kracht van God . Maar is niet willekeurig of onredelijk controles gebruikt en zijn kinderen voor de ultieme goede van alle gebeurtenissen die regelen onmiddellijke effecten worden weergegeven, ongeacht het buitenste gedeelte van Exodus, haar verliefdheid geaccepteerd Israël om alleen het volk van Israël tegen u vermenigvuldigen (01:12). Gods liefdevolle voorzienigheid gezien in het leven van Mozes en Farao's dochter in de zorg weer (2.10) en ook de vroedvrouw van Israël (01.21 uur) te worden beschouwd door het lot. Een vroedvrouw hun trouw aan de goddelijke genade en goddelijke kinderopvang Mozes deed met God (1:1-7) niets aan de bewering dat het recht om je zaak te brengen. God, maar in het jaar, Mozes, voor zijn tijd als een beweging, dan is het land Midian is (2:15-22) tonen ook dezelfde liefde uiteindelijk berooid vluchteling. Niemand in Israël (bijv. 16:03) goddelijk recht liefdevolle zorg, dankzij hun geschiedenis kan je vertellen dat als Israël in aanmerking komen dan bij de volgende evaluatie, en zonder twijfel in de woestijn niet voor Egypte. Aan het einde van een leer van de predestinatie leer van de genade van God, onverdiende gunst en hou van hem, gemorst zijn gekozen objecten als waardeloos Dus wat begon.
II I YHWH
JHWH is God. Exodus 3:13-15 Gods openbaring van deze naam is Mozes verklaart de theologische basis van leeftijd. Er zijn enkele ideeën voor pre-Mozaïek. Enkele bekende naam JHWH of Moses (06:03) Ik denk dat de tijd voor en nu maakt alleen het eerste deel van het Oude Testament God, en God riep Mozes en aan hem geopenbaard de juiste identiteit kan patriarchaat. (Pg, het Oude Testament door RK Harrison, thema, inleiding, maar zie 578-582.) Andere, gebaseerd op teksten zoals Genesis 4:26, de naam zelf is bekend aanspraken enkele van de voorouders van Israël lang voor Mozes en voor het begin van Genesis rekening beschrijft het gratis gebruik van de naam. Gespot na 06.03 uur een nieuwe dimensie en diepte uitdrukkelijke doel van de openbaring noemen, zeggen ze. De vraag is echter, een materiaal met de theologie van Exodus is niet aangesloten. Belangrijke feiten zijn de naam van God en is dus volledig prive.
Hebreeuws, de "naam" naar "karakter." Dus God is "naam" hem goed genoeg om het te kennen om te weten, en "misbruik van de Heer" (Psalm 99:6) display en van de natuur, die hij hield. "Naam" HEERE tot Zijn karakter (33:19) "verklaren" weerspiegelen. Volk van Israël JHWH (19.05 uur), want alles wat er gebeurt, inclusief de naam van JHWH, en dit feit van belang zal zijn wanneer de voorbede van Mozes voor Israël (32:11-13). Gods roeping is nauw verwant aan de Israëlieten.
Allah, aan de andere kant, het interieur van de noodzaak om de overwinning op zijn naam te nemen, we kunnen niet weg. God heeft nu een nieuwe "naam", ook al (en dit 06:03 ware interpretatie, indien van toepassing), dit Genesis 17:01 -8 (voorheen bekend als "El Shaddai" is bekend te worden geassocieerd met een hoger dan Israël, een nieuwe openbaring optreedt middelen) of patriarchale een andere naam voor God. Hier het Oude Testament, de naam JHWH, de naam "Jezus" betekent dat het Nieuwe Testament is alles. '(JHWH ", de God van uw vaderen," want zelfs onder een nieuwe naam) en een nieuwe ervaring in het hart van verlossing en redding, de nieuwste revelatie vat S naam. Voor degenen die denken dat het doet denken aan het kruis, alleen om de naam 'Jezus' noemen. Daarom JHWH herinnerde zich een Joodse exodus, de eenvoudigste manier,
wanneer God beschrijft zichzelf als JHWH juist omdat "uit Egypte", een zin (20:02), dus het is voor alle natuurlijke voegen. "Bevrijding" (G1 3.13) voor degenen die in Jezus geloven, zoals afgebeeld,
heeft zich gevestigd als JHWH is de volle betekenis van de naam .. Voorgestelde Probleem 3 voor twee punten Bekijk grotendeels controversiële studie, echter, moet worden beschouwd: Eerste bekend 3.14 tweede betekenis van de naam, de enige plaats in het Oude Testament was. identificeren van een duidelijk onderscheid tussen deze twee punten, kan alleen God verklaren de theologische implicaties zijn zo ver van zijn naar wie en wat God is dat het beschrijft God niet verklaren. "Wat zegt" naam ", en zal hem de betekenis van dynamisch en niet statisch. Hebreeuwse werkwoord (hayah) leren" bestaande (en actieve) "heeft de betekenis van" de "03:14 precieze grammatica omdat ongeacht dit feit is .. duidelijke In andere landen, het bestaan ​​en de aard van God als er gespeculeerd over de kwestie geweest, waardoor Israël Allah effectief op die dag: "God is liefde", en hij toonde zich in woord en daad.
, de Exodus uit Egypte, Israël, eerst de veiligheid zoals beschreven krijgen, YHWH beschrijven natuur.
Israël volgende datum na de zin is een zin toegevoegd (meegenomen uit Egypte) overtuigingen eerste verklaring dat ze zou YHWH gebeurtenissen Israëlieten ontvangt van Egypte als een persoon niet accepteren als genezing (20:. 2), maar ook op de begane grond, als een van Kanaän (Deut. 26:9) en rechters (Richteren 2:16) toeneemt, en zo verder werd geïntroduceerd als een.
die 'ik ben ik', of de Gods naam (14 3) geschiedenis plaats hebben vroege nederzetting inherente belofte of de aard van God zijn blootgesteld als zijn woorden en zijn vriendelijke mensen, 'want wat ik vroeger. worden " beweging, "naam", een gevoel van een rijker had hij . spreken de meeste mensen, het woord van God en handelen in vele kroon op zijn redding en het Nieuwe Testament, aangevuld (Johannes 01:14 en 19:30) worden beëindigd. want "God en Vader van onze Heere Jezus Christus" (Romeinen 15:06) en dat de Geest (Johannes 14:26), zal bekend worden. Een nieuwe "naam" na het volkslied van zijn openbaring rijkdom gelijkwaardig., werd gebruikt
dus we corrigeren de Bijbel gebaseerde theologie alle ondanks de taal te gebruiken, hebben we onze inspanningen noemen niet aan de theologische taal niet opzeggen om een begrip, krijgen we om God te zien. je we beginnen aflossing van JHWH (20:02) beginnen met een definitie en beweging, want in feite, de Tien Geboden, betekent dit dat een theologische uitleg van de naam JHWH, en hij met de expressie van een morele natuur vervolg -. Misschien wel het belangrijkste bijdrage kunt u contact met ons opnemen JHWH, de jaloerse voor Zijn verbond, dat (20:5,6), om aan de " een ijverig God "straffen vergelijken is om te bepalen hoe." naam "Mozes begrepen in termen van liefde en gerechtigheid (34:5-7), gevolgd door de verklaring van de goddelijke naam van God en" pittige "natuur. Again ( 34:14), waar het werd benadrukt
III. God is goed,
God is heilig. Mozes heeft een heilige plaats (of beter gezegd, om heilig te zijn) vanwege de openbaring (3.05) worden beschreven. Concept Genesis is al (zie Gen 28.17), hoewel dit adjectief 'heilig' wordt gebruikt voor de eerste keer in de Tora. dan is de "heiligen" (zie Leviticus 11:45 klok zijn.), vooral in Leviticus, zelfs tot God, de natuur en definieer het bestaan ​​ervan is een van de bijvoeglijke naamwoorden meest gebruikte. Philological zonder argumenten, de Hebreeuwse wortel idee "opzij" lijkt dezelfde dingen als "anders."
dit concept van Kanaän een beetje morele connotaties kan niet.
onderwerpen Astarte is een vruchtbaarheidsgodin, van de om de Egyptenaren te dienen, "Qudsh voor" (heilige) en de naam van de cultus prostituees, het woord betekent letterlijk "heilig" betekent Israël (Leviticus 19:29) werd verboden. "S" split "of" verschil "van mensen relatie met God, echter. Verschillende niveaus van bestaan ​​niet alleen
zijn morele karakter van de God van Israël is anders, de Israëlische "zuiverheid" een morele inhoud. Waarom is hij niet de morele en intellectuele ontwikkeling, "tien woorden" Hoewel de intellectuele inhoud is wat om zichzelf te openbaren. Egypte naar Israël na hun bevrijding van Gods voortdurende informatie, in het einde, zal je een verdieping van de morele ervaring. Niet intellect, bewustzijn, Israël systematisch uitdaging is zo nieuw verbond, het begrip van God geen moeite Babes en "verbergen" de wijzen (Matt. 11:25) als "bloot" is dat het een morele plicht, maar we hebben struikelblokken intellectuelen, maar niet moreel, elementaire gehoorzaamheid is; .. Roots verzet tegen God, dat hun apparatuur
is "anders" gewijd als "heilig" als God, en zijn diensten aan hem over iets, dat is een stuk van het pand. (Hoe zalf) een levenloos voorwerp (30:32) zou kunnen betekenen verboden om te gebruiken om gewone heiligheid, als je .. Is vooral nauw voldoen aan de behoeften van de moraal: Sinds de zuiverheid van Zijne Heiligheid Gods morele karakter, fysiek contact (19:12,13), de zaak voor een mysterieuze bedreiging voor de ideeën te communiceren, "heilige natie" (6 Israël werd geroepen om ongeveer 19) te zijn. . Schreeuwde deze eisen van Exodus (Leviticus 19:02) Deze verklaring is korter dan gedaan: "Ik, de HEERE, de God, heilig, want het is je heilige" zou morele om de motivatie te voldoen gewoon "Ik ben JHWH uw God, ben" (Leviticus 19: 03). In feite zou YHWH pure distributie een andere verklaring zijn;. 'Relentless morele aanspraken met de zegen van de introductie van een nieuwe relatie S
Exodus in zijn boek (ca. 21 * 23) om alle "contract boek", "mensen van God", dat is een tijdelijke definitie kan worden gezegd dat een "heilig volk." Hij verwacht dat de kinderen zien hoe in de Heer terug te vinden dus in de diepe zin, de definitie van de aard van God. (OFT om midden op kostbaarheid was verminderd bij de productie van diepe delen gebruikt en beschreven metalen en andere materialen die weer wordt verwezen en "Glory", de tempel bouw getoonde goddelijke heiligheid dit concept tempel m) is. Wet van God, de verbale expressie van zuiverheid, de zuiverheid van de tempel analogie. Zag
waarschijnlijk een zondoffer (29:14) het hele concept, is het belangrijk voor Israëls godsdienst mag waar zijn om te zeggen dat Gods heiligheid komt van het concept, maar de moraal is niet alleen worden begrepen in termen van rituelen. Maar deze tekst. Vollediger besproken in een ander deel als een
IV Ik herinner me dat God
JHWH denken van God (2,24). Met name de "verbond met Abraham," hij en de andere patriarchen, God onthoudt. God (een nauwkeurigere antropopatismo ofwel) "onthouden" antropomorfisme te zeggen dat (vgl. 64:9 .. Zijn vergeving als een metafoor beschrijft vergeet uitgesloten) Men vergeet God, dat het mogelijk is, natuurlijk, betekent niet dat Gods gebod het bepalen. Deze kerel met zijn relatie met u in het verleden voor de huidige en toekomstige relaties is gebaseerd op zijn kennis van wat dan ook, zijn willekeurig. Dit leidde hen naar elke gril en driftbuien gemeenschappelijke gewone mensen om de heidense goden, is het tegenovergestelde. Deze goddelijke geduld en zorgen voor duurzame ontwikkeling. Onder de voorwaarden van de uittocht van Israël dit principe in alle toekomstige gebeurtenissen allemaal verleden ogenblikken later zal worden gemeten. Dit principe. Maatregelen die zij hopen binnenkort in de donkere dagen zijn
om te onthouden Allah, naast God wat hij heeft gedaan voor het land, te bestellen door een alliantie met Israël. Daarom zal het eerste doelpunt voor het land Israël blijven om zekerheid te ontvangen. Daarnaast, dit monument is een pijn, en moedigde zijn geboden (20.02 uur) zal de mensen te dwingen om te blijven. Er is gezegd, en goed, het kan alleen maar het evangelie en de wet te "overwegen" aan de gang, rechts evangelie van Israël van de verlossing "herinnerde", dass Waargenomen brengen
Hebreeuws structuur "Actie" betekent "to remember" gedachte ik, dat is waar God en Israël. En nogmaals, dit is niets nieuws. Heilige God "ter herinnering verteld
dat God gehandeld uitstekende compatibiliteit vertonen met het karakter van Noach (Genesis 8:01) Noach ". In dit geval, nogmaals tegen Israël, Noach deed naar God (Genesis 6:08) compatibel zijn genade bent u getoond. Daarom heeft God te "onthouden" op die manier plaats van te zeggen dat Israël, en na een tijdje de mensen van zijn redding opnieuw en beloofde hem laten zien betekent niet -. Compatibiliteit
vóór, maar in gedachten. "Alliances" dat nu, omdat God Sinaï verbond met Israël, Exodus en zijn theologie boek eigenlijk herinner komt je hart, door Allah (24:3-8) Dit boek gewoon gedomineerd, maar denk eens aan alle latere Israëlische. Wij zijn "Oude Testament" Ik, eh, het Oude Testament, onbewust geaccepteerd dit feit. In feite, later Israël, Abraham schiet bijna overeenkomst (Ezechiël 33:23,24), met uitzondering van een aantal in de overeenkomst van Eclipse Sina geschiedenis punt. Maar Exodus in de tekst eindigde met de belofte van verlossing aan alle actie S, alleen de vervulling van Gods beloften aan Abraham (3:15-17) is gebaseerd. Geen twijfel, de heilsgeschiedenis de Heilige accounts woorden en termen van macht naar voren: de God van Abraham en Zijn verbond "Remember", en in zekere zin een ceremonie, omdat het verbond van Sinai diepe historische wortels, dat is waar, herhaalde hij . Paul, Sina (G1 3,17) na Abrahams verbond met Israël na de federale overheid met diepe en fundamentele gemaakt, in feite. "Paulus de illustratie van de rechtvaardiging door het geloof de eerste deal S, en niet het einde. In ieder geval, het" Oude Testament "van de dood van Christus, het avondmaal (1 Kor 11:25) Jezus door de introductie van de Jeremia" nieuw verbond 'geprofeteerd (Jer 31:31) wordt gesymboliseerd, heeft een tijdperk verstrekt.
beide Testamenten mag niet 'te worden gebruikt als een theologische categorie, de term "alliantie", benadrukte het belang. allianties zijn meestal met het bloed het slachtoffer als een "verdrag van bloed" uitspraken als "offer overeenkomst" covers, en Christus is Gods plan is gebaseerd op een goed begrip van de business. "coalitie" wederzijdse verplichtingen tijdens de Exodus is een gebruikelijke manier om uit te drukken, is er geen twijfel. De relatie tussen de afzonderlijke periodes (Genesis 21:32) De relatie tussen maatschappij (Jozua 09:15), en zelfs als het kan worden gebruikt. metaforische niet-menselijke (Job 31:1) elementen "partnerschap" "of, in feite, een handel term, het woord van ons gevoel van tijd is niet "contract" en dat als er enige controverse. Vragen (Genesis 21:32) volledig seculiere misschien een equivalent van de religieuze of seculiere pact erin zijn opgenomen;. Anderen, zoals Israël, de onderste en bovenste rangen van de
"contract power" (een zijde) koning en land veroverd werd ondertekend tussen God en Israël, tussen het "verbond"-lijn (niet-religieuze) nabij dass, hij genadig zeer onthullend setvoorbeeld bescherming van de koningen van de overeenkomst van zijn soeverein. aan mensen wat je doet, ten eerste, Assyrische en Hettitische koning uit te leggen. O genade, die kan na de show, dit keer, wettelijke regelingen, voorwaarden en verplichtingen (als gevolg van) genade hier de relatie tussen de (oorspronkelijke) en begrip van de wet uitgangspunt. zoals te zien in meestal eindigen oude "service-overeenkomst", vonden elkaar om allianties om deze zegeningen en vloeken lijst volgen of breken. Sinai of overeenkomsten Abraham (Genesis 15:7-21) Israël De overeenkomst met deze structuur en het formaat van de overeenkomsten tussen het open is, maar niet te veel belang moet niet worden gegeven. deze concepten worden genomen 20:5,6, en ondanks het voorbeeld JHWH, Israël, de staat bleef 'koning', zoals de wet van Mozes wordt niet weergegeven
(Richteren 8:23) later. Om deze reden, we zijn hier om te 'lenen', maar met God in een nieuw verbond, al in het bezit cultureel erfgoed bekend de voorwaarden als deel van Israël, is het niet mogelijk.
, onder deze rubriek moet worden beschouwd als een probleem. God "Abraham, Izak en de God van Jakob" (03.06 uur) zelfbenoemde "God uwer vaderen" is. Wij, eerste, aan de andere kant, de compatibiliteit en de continuïteit van de openbaring meningsuiting, man, God heeft langdurige relaties met zijn aankondiging vastgesteld. eerste echte Abrahams knecht Abraham "in God als je bidt, Genesis is goddelijk loyaliteit en genegenheid zijn niet alleen God niet getoond als een naam op hem en legt deze eigenschappen voor de uitvoering van de vraag (Genesis 0:12.) Het tweede aspect van de laatste heilige theologie belangrijk. Nieuwe Testament, Jezus op de lippen van deze feiten, hebben we de natie "persoonlijke onsterfelijkheid" Vader (Matteüs 22:31,32) noemen we argumenten.
ze een relatie, O zorg, bewaard zijn unieke karakter voor de aanwezigheid van de lopende mens deelnemers. Nieuwe Testament, volgens het eeuwige leven van God (Johannes 17:03), maar omdat de Heer om een nieuwe relatie met ingang weten volledig veranderd vandaag de aard van het leven, maar omdat we omgaan met die is het gevolg van deze relatie, het eindigt . 's
. maximum aan de God van de Patriarchen vereenvoudigen "onthouden" als je nog, moet nog hier te vinden dan is ook primitief en zelf-gerealiseerd, is het begin van de volgende openbaring Uiteindelijk is deze hoop van de psalmist (Psalm 17.: 15) en wanhoop van Job (Job 19:25-27) gevraagd deze relatie.
ruime criteria, geloof benadrukt de functie met zijn vader goddelijke relatie nadruk vooral geschiedenis van Israël.
Abraham, Isaak en Jakob was bij God was een echte traktatie, als een man wordt gezien. die Israël later in het verhaal, opnieuw en opnieuw zien de Exodus gebeurtenissen terug de historische gebeurtenissen, maar de koppige vasthoudendheid. Israël, Gods genade en macht aan het volk tonen de feiten heeft haar aanwezigheid Exodus werd getoond dat ook deed .., in het Nieuwe Testament, Lucas hardnekkig christelijk geloof (Lukas 1:1-4), een feit dat de historiciteit bestaan ​ ​hier in Israël de kracht van het geloof gaat, hij is een filosoof, noch mystiek in een vorm of was niet het begin, zelfs de godsdienst, om het gevoel. om te leren. echt bieden feitelijke religie, een robuuste beoordeling is de
man controleren geweigerd, zelfs als het verhaal en de geschiedenis van de ontkenning kan ik niet. daarom Israel zei vraag. ", aldus wacht de beweging van God "God en hem te overtuigen om te verhuizen overtuigingen geslaagd
V. God voor veiligheid verplaatsen
Kanaän (1 Koningen 18, 27) God van de levende God (Genesis 5:26), is in de eerste alle daden van de Here God, in tegenstelling God veiligheid actie is. "de hand van de Egyptenaren om hen te redden van de bodem naar" boodschap door Mozes aan de Israëlieten (03:08) God bestaat. geschriften taal en grafische termen het boek Exodus in de veel te danken aan deze passage, helende heilig begrip geïntroduceerd zijn. Healing Natuurlijk idee al had voordat Exodus, Noah (Gen 8) en Lot (Genesis 19) verhalen. Hoe dan ook, "herstellen" God, in combinatie met het woord gebruikt, maar niet "terugroepen" het belang van de actieve ingrediënten zijn geweest genoemd, hoewel "te bedenken", "beklimming te doen." (3:08) en (03:10) "nemen" is in een vreemd land van Israël, die ook werden gegeven historische omstandigheden, sparen de slaven "met" is bijna synoniem. " Ransom "contract en een rijke historie die ook ook, maar de belangrijkste werkwoord (Gaal), zeer zelden gebruikt in de vergelijking, Exodus. (Een volledig uitgeschreven voor beoordeling. Leon Morris door Ruth Tyndale boekbesprekingen gevonden) werkwoorden in vastgoed transacties zijn vaak gebruikt, en deze acties beter bezit denken dat, maar dat is waarom (een 'losgeld' krijgen een gevoel van de resultaten zelden). Exodus 06.06 uur en 15.13 uur, maar het Israël Gods reddende activiteiten om dit werkwoord leggen ( naar Gaal gebruiken). Woordenschat boek Ruth en in Leviticus 25:25 "geïllustreerd gedefinieerd als" redder veronderstelt "betekent. deze handelingen, meestal God geeft je een tweede Exodus (Jesaja 43:1), zoals te zien Babylon toekomst mensen zullen geven aan de zaligheid leggen aan Jesaja in het tweede deel in gevangenschap. eerste keer, zoals Israël, zijn mensen niet in staat om zich te bevrijden in een vreemd land was een slaaf, en om hem te redden van Gods doel. Slavernij
woorden, ongeacht de onafhankelijkheid, dus gebruikte Gods eigenschap gezien. Karakter van het Nieuwe Testament in relatie tot de onderdrukten en hulpeloos om je te helpen, dat is Gods "strafrecht" (Jesaja 11:04) moet worden gezien als een onderdeel. Wet, weduwe gunste van de actieve zorg, wezen, vreemdelingen en gevangenen van bijzonder belang (22:21-24) heeft ontvangen. Allah voor de armen zorgen ook, want Israël heeft zij moeten nemen om ervoor te zorgen (22:21,22). Israël ervaren de goddelijke zekerheid en bescherming tegen de hulpeloze geheugen zelfs aan het Israël van andere "redder" dat het noodzakelijk maakt herinneren. anders is te bekend feit, en hoe zij die een nauwkeurige en op een praktische manier de show is de kennis vinden
van God, aan te bieden uit de slavernij in Egypte zijn volk is niet genoeg. toegenomen terugvordering, begeleid en beschermd in de woestijn, het voeden en niet genoeg .. De Here God zal uiteindelijk verlost rijke erfgoed van deze traktaties Abraham (Genesis 00:07) belooft opnieuw Mozes 03.08 klok, Kenan was een veel rijkdom land, wat de verschillende verzen van de eerste, zodat God beloofde hun geleidelijke ideale toekomst in verband met Terwijl de meeste van de wereld in blijven met Zijn uitverkoren volk in het Oude Testament Deuteronomium thema van genade (gezegend klaar om een groeiend besef van wat Jesaja 11 onthullen: .. 6-9) Nieuwe Testament erfgoed
geestelijke schatten (1 Peter 1:04) beloofd, maar de genezing in een echt stuk is uitgegroeid tot een cultureel erfgoed betekent niet, of de kracht van Gods kleine manifestatie moeten werken op zijn volk. Maar de verlossing van Gods werking van verschillende aard, hoewel elke keer Israël is een goed voorbeeld, Exodus, verklaren wanneer zij voldoen. we de Rode Zee, langs een moment, indien nodig, te isoleren, maar dan herken Israël van de dood naar het leven nu dat er (14:30-31), was een keerpunt.
viert een blik op de oude oorlog scheppingsmythe echo Exodus 15 triomf, zijn vijanden tegen Gods overwinning, yam, poëzie, zeemonster. "Afdeling bevatte S
15 detecteert de verzonden al gebruikt mythisch verhaal, is het gedaan eeuwenlang als poëzie, maar waar het verbleekt ontvangen geen zee. Legendes als vijanden van God is slechts een middel om zijn wil te vervullen. 'S ware vijand in opstand komen tegen Allah (5.02) Zij die hardnekkige Farao (15.04 uur) geprobeerd en die is opgedaan over God stijl. Mirroring is
Farao werknemers zijn de top van de waterval. tegen God en Zijn Tandwielpictogram en tegen Gods goddelijk plan of blijven breken is het ontbreken van
een nauwkeurige Daarnaast Rode Zee oversteken Israël deur naar Gods heil perfecte actie een is een symbool van de opstanding van Christus, de kerk, de krachten van de duisternis nog steeds accurate en gegarandeerde veiligheid zijn verslagen, en een karakter (14:30) Wat is naar Israël., en bid tot God in het Nieuwe Testament Christus (Romeinen 8:32) van het heil aan de hand van de primaire actie, zodat de Exodus in het Oude Testament God ( Richteren 6:13), helende acties waren in op wat het verkrijgen van een applicatie grootste gunst Israël. Dit is Paul in de ogen van de doop van een icoon (1 Korintiërs 10:1,2) als "stokslagen" de zee is de overgang, wat het doet. uitspraak te doen en nu hebben we zekerheid portals betreden wateren
we analogie een beetje meer Nieuwe Testament, maar we hebben (Kolossenzen opstanding, God, redding werkelijke beweging aan het kruis, de overwinning slechts een verklaring dat we uitbreiden opgetreden zien
2.14. - 15) Het Oude Testament Pascha in Egypte (12: 29-32) van Israël echte redding personages, en dus Pasen "grote daden" heiliger dan 's nachts in andere delen van Egypte, zal Israël redding frequent toespeling worden beschouwd. Oude Testament, hoewel Pascha directe relatie met het kleine aantal was geweldig. Vooral Paul Christian In plaats daarvan is de dood te begrijpen Pascha, door het concept, maar het Nieuwe Testament, de rijke symboliek biedt. Misschien gaat u ermee akkoord, ten minste gedeeltelijk, Johannes de Doper (Johannes 01:29) Jezus de titel "Lam Gods" verschijnt. Kalender wat Wat zeker kan zijn ontmoet de hele dag bij de dood van Christus aan het kruis (Lucas 22:08), om de perfecte Pascha tonen in de algemene context, is inbegrepen. gehele interieur had een absoluut feit dat het paasmaal, zo niet in feite, het laatste avondmaal, Hij is een symbool van de dood (Lucas 22.01 uur) in verband met het evenement.
Pascha vol, veel minder een zondoffer, in juridische termen, zo niet (het werk van Christus in deze richting is niet Pasen, in Israël het slachtoffer en niet de plant), heeft een verschrikkelijke ritueel offer (0.07) in verband gebracht. Daarnaast is de (kwaad te vermijden) "bezwerende" niet alleen, maar ook het uiterlijk van een vervangend element, het slachtoffer moet sterven, op voorwaarde dat de oudste (12,13) ​​willen in de familie te leven. Tegelijkertijd is het huis van Israël (de engel des doods expressie) God. Aangetrokken woede is gunstig ceremonie kan zeggen dat deze gegevens speciale Pasen om een Bijbel categorieën kan, Pasen vergemakkelijken
Christus door het bloed van het volk aan het kruis (1 Cor 05:07) naar verlossing, begrip van Gods grote daad.
- VI God studie behandeld . God is er een God is, maar de veiligheid en werkzaamheid niet is beperkt.
Hij heeft zelfs hun bedienden (04.14 uur), met de Woede is een God. deze Oude Testament als een richting die alle theologie (Johannes 03:36) nieuwe put is belangrijk. Natuurlijk antropomorfisme, maar de beschrijving komt overeen met een antropomorfisme, het getuigenis van Gods genade, want het is te groot (ze zijn als je veranderen en dus zondig), dit. goddelijke antropomorfisme ongewijzigd rechter zonde houding
van het personage, uitte de oudtestamentische instellingen, het niet beweegt, echter. Gods toorn, O, Gods toorn ontstoken tegen menselijke tijd (20.06 uur) Een voor de liefhebbers van "ware liefde" liet hem dat (20.05) "haat" gestuurd om hen in de getoonde proeven hij "goed, ook (32: 10) Israëlisch eten .. Hij
Israëlische uitvoering van het gouden kalf, de Levieten, van de Opstand (32: 28), en de ziekte later (32:35), de toorn van God is een manifestatie toont zijn volk Egypte, en tegen zijn vijanden. toorn van de Rode Zee was het leger vernietigen pest.
eigenlijk is. Israëlische gemeenschappelijke overtuiging dat de historische gebeurtenissen en het begin van de uitvoering van de interpretatie, die afval ziet eerder voorgekomen en was ook tegen God. ambitieus
aan dit evenement, Israël interpreteren alleen voor Opmerking Als je je voor een ramp naar de overwinning dezelfde normen in gebruik een van Gods heil, de andere goddelijke straf beleid voor een en voor de andere, en dat geldig is en het oordeel van God zijn aspecten zijn. (Lukas 1: 52) , de onderdrukker en de onderdrukte vergoeding aan de goddelijke activiteit op te slaan. Dus, de Israëlische Rode Zee veiligheid door Farao, zijn strijdwagens water (14:28,29) uit de verwoeste tijdje. dan, de God voor de redding van Israël elke overwinning activiteit interpreteren de hele geschiedenis van de hele ramp om Gods toorn te interpreteren voor hen Deze interpretatie systeem Israel crisis betekent niet dat het geloof in God zonder het volgende verhaal kan alleen maar waarom, waarom ... ze zijn het uitverkoren volk discipline doel, hoewel, Israël Gods bedoeling voor de plaats niet
een ding dat we bepalen wat niet meer boos en ik kan met zekerheid zeggen. echter Baal woede Allah's toorn is niet willekeurig geschiedenis openbaarmaking is geëvolueerd, en dit is het gebied in opkomst meer kunt hardnekkigste oppositie, het stoort toen zijn vijanden (14:04), misleiding eigen slaven (32:7-10) is wat geïrriteerd was breng hem "tien woorden" (20:5,6) aangestipt twee principes van dit aspect van de natuur God en Hij kon - .. minder gevoelig te gebruiken om een woord (20:04 en 34:14) "jaloers" of "jaloerse God" als God definieert Hij houdt betwisten, en hij gewond alleen de liefde koppelingen. gered omdat Hij straft mensen. Oude Testament op de laatste pagina, JHWH en Israël alliantie tussen de gevolgen van het huwelijk met de voorwaarden beschreven
in Hosea, Jeremia en Ezechiël. huwelijk metafoor voor God en zijn relaties tussen mensen, om de uittocht naar identificeren zich aanpassen, hoewel de embryo idee al bestaat tegen de zonde. dan God overspel (Hosea 2:02), het verbond van het huwelijk als ontrouw. huwelijk Hebreeuws mindset (Maleachi 2:14) overeenkomst als een vorm Geconfronteerd met deze zeer geschikte metafoor. toorn van God is een persoonlijke relatie met zich meebrengt, worden beschreven, en God vooral morele heeft zich geopenbaard, omdat de rest van nalatigheid of zijn morele leer van het onvermogen om de prevalentie te vervullen die gehoorzaamheid van de liefde is grote test (20: 6). In de Sterker nog, de hele morele wet van het Oude Testament en de God (Deuteronomium 6
05) Liefde en buurman in termen van liefde (Lv 19:18) en opgeteld. Nergens toorn van God Oude Testament wordt benadrukt meer de genade van God, hij is op de hoofden van mensen in leven op tijd op de Sinaï Openbaring (19:16-19 ), in de context. om de goddelijke toorn voor veel later symboliek berg (Psalm 18:7-15) rillingen gebruikt te definiëren is Sina brand-duisternis-gerelateerde gebeurtenissen die zijn afkomst -. Geheel, het Nieuwe Testament weer, wat gebeurt er Hebreeën 12:18,19 gebruikt om te zien.
de toorn van God, dit aspect van de glorie van het stuk (0,17), hoewel in zekere zin. Allah prees zijn daden, of veiligheid of Justice
tijdens de toorn van God tegen Israël (20:19) had geterroriseerd is niet verwonderlijk, deze zorgen God. . de ware aard van de erkenning en Israël zonden en Gods heiligheid en zonde man naast elkaar, de reacties zijn onvermijdelijk Daarom vreest de zuiverste uitdrukking van deze vrome en respectvolle "vreze Gods", ongehoorzaamheid en de angst voor de gevolgen goddelijke angst dit type 20. 20 aanbevolen. Van daar, de "vreze Gods" in het Oude Testament gehoorzaamheid aan hem een ​​leven (Psalm 111:10) is een synoniem. Vanuit dit perspectief is het conflict tussen de krachten van het oude testament (1 Johannes 4:18) "een volmaakte liefde drijft de angst", "vrees God" en de beginselen van het Nieuwe Testament noemen. Deze woede is onvermijdelijk in staat, dezelfde God van Israël woede, had ze geen zin, maar om te registreren wat tools zullen worden verstrekt door het feit duidelijk te straffen.
VII toorn van God is onvermijdelijk
toorn van JHWH, de God (32:30-34) afstand. Farao vermijden, en zelfs voorbede (08:08) als wroeging, vaak erg ondiep. Leviticus is het verwijderen rijk aan voorbeelden van de laatste, in weerwil van het zondoffer (29:10-14). Gods toorn ultieme voorbeeld vermeden met zijn volk identificeerden zich een gouden kalf (32:32) tussen de aanval na Mozes 'sublieme voorspraak gebeden, maar het (Romeinen 9:03 Paulus vergelijkt de straf die ze verdienen om klaar te zijn.) Jij, een spreuk of gebed als een kwantitatieve activiteit: Andere religies, mensen bidden de toorn van God en geloven dat we gerustgesteld met aanbiedingen. Mozes 'gebed (32:11-14), om de inhoud te onderzoeken, zien we het unieke karakter van het geloof van Israël. Mozes bezwaar tegen God op grond van zijn karakter, die werd geopenbaard heeft onlangs beloofd in de handeling van het heil en zegen voor Israël. Een paar jaar geleden, zijn gebed voor Sodom, Abraham hetzelfde (Genesis 18:22-33). Dit wordt niet gedwongen Vergeving is niet bereid om het te geven: de liefde van Gods geopenbaarde doel wordt beweerd. Wanneer we lezen dat JHWH openbaring van Zijn natuur, Zijn toorn en straf van God, van oordeel dat is enthousiast: O de vreugde van genade (34:6), (zoals blijkt in andere delen van het Oude Testament, Ezechiël 18: 23 ). Aanbiedingen van het land in het voordeel van de criminelen (soms wierook, vanaf 16:46 symboliseert Nm) voorbede "verzoening" (32:30): de handeling. Bod in contanten van mediation heilige eigenschap (30:16), acceptabel om een rantsoen voor het leven van vrede aanbieden, dat wel. De volgende suggestie brengt ons direct.
boven, zoals we al zeiden, hoewel, de toorn van God (cover betekent meestal intensieve Hebreeuwse werkwoord Kapar, vorm) voorbede, de term "verzoening" volksmond "Vrede" is het dier offer voor de zonde is aangesloten om naar te kijken. Resultaten als het slachtoffer en het slachtoffer bijzonder stabiel, bloed, Aäron en zijn zonen (29:35,36) gepresenteerd in het voordeel van "verzoening", maar voor levenloze objecten zoals altaren (de 29 geeft enkele voorbeelden: 37). Daarom Leviticus (Lev 17:11) Exodus uitgesproken volledig bedekt principes. Het leven op het altaar van de "verzoening", waarbij het ​​slachtoffer afgeleid en maakt de toorn van God te werpen als een symbool van het bloed. "Atonement" als 29:36 direct "zondoffer," de term "verzoening", dat is om duidelijk te begrijpen over, maar dat het "compromis" of "bevrijding" (soms vertaald het woord) introduceert ook het concept van Exodus zichtbaar " reiniging "of een specifieke taak (29:37) naar. Oude Testament meer ontwikkelde het concept van verzoening ten zondoffer, om alle aspecten van het leven, want aan het eind, in de Tempel in Jeruzalem was een vrij complex systeem. De tijd van Abraham (Genesis 22:13) zoals gevonden begrip offer voor verzoening, komt voort uit de substitutie principe is nog steeds erg weinig twijfel. Andere religies offers aan de toorn van de goden gunstig te stemmen Ik heb een idee, maar het concept is anders in Israël. Komt voor elke Israëlische en iedere offerande aan de Heer (Leviticus 17:11). Krijg deze orde en verzoening van de zonden van de show, want het is de coach, Abraham (Genesis 22:08) Deze aanbieding namens de mensen van Mozes 'gebed, niet omdat hij nog niet klaar was om amnestie afpersing geven. Het is een manier. Een goed voorbeeld van individuen "moedige" zonde is niet waar (het woord betekent letterlijk "een uitgestoken hand" naar 15 Nm: 27-31) zelf een ander slachtoffer van een automatische effect is niet stijlvol ingericht, dat wil zeggen bewust en uitdrukkelijk rebellie God 'tegen , dan kunt u denken vergeving door het slachtoffer te kopen. Slachtoffers vermogende particulieren. En de heiligen van het Oude Testament in het kader van zelfopoffering van Gods toorn gestild niet, maar een verslagen hart vertegenwoordigt slachtoffers (Psalm 51:16,17), is het duidelijk dass
'woord van de meest interessante ik ga "geven" Exodus Schip (37 : Gebruik 6) te dekken als de naam van een naam die is afgeleid ("verzoendeksel", zoals vertaald) zijn kapporeth. gebruikt Sommige commentatoren wortel woord gebaseerd op een "deksel" te reageren op woorden, graag zeggen, "bescherming", de feiten van een recht, anders is het niet.
echter woorden eigenlijk betekent "plaats van vrede" of als (hilasterio de Griekse term suggereert), in de goddelijke toorn van belang van de mens in het omschakelen naar een andere uitdrukking. "Zonde overdekte locatie" 'S ark van God aan de mensen (25:22), te prijzen om te gaan, en die hij beloofde te praten met hen is een bijzondere plek. Beschermde Dit soort "hedge" fonds van de vleugels van een engel van Gods eigen troon (Psalm 99:1), (25:20), waarbij de aanwezigheid van God, zoals gezien (als we het woord kan gebruiken respect) . Geen twijfel, dit schip was een symbool voor het bestaan ​​van God, is de oorzaak verondersteld. Al-Depth of bij de dieren in de tempel tijdens hun migratie "heilige plaats" (40:21) en Israël lood (Nr. 10:33) of in de aanwezigheid van de oorlog in de bezette ruimte (zie nr. 10:35) of niet. Zo, Israël en het bestaan ​​van God-concept in het hart is een zonde, verzoening en vergeving, bood zijn volk van God en staat garant voor een idee. Zet
woordenschat kapporeth betekent een korte discussie, (37:6 als) beoordelingen wat je ziet op het gebied van taal, de resultaten dit is de beste, het is alleen de taal en ondersteuning van de theologische waarheid van Gods bereidheid om te vergeven heeft geen invloed op de brede thema's. weerspiegelt perfect het Oude Testament.
VIII. Gott spricht
Dit is een opmerkelijk feit is dat het Oude Testament in de zin "de levende God" * verbale communicatie van God (Genesis 5:26) werd in verband gebracht bij de eerste gelegenheid zich voordoen. Dit is een manier die God is levend en actief te tonen. JHWH, worden aangeduid met het woord van God. Exodus 2:4-22 te corrigeren de onbalans theologie moet nu opnieuw worden ingericht, is een voorbeeld van dit feit. "Sprekende God" onze generatie om begrijpelijke reactie overdreven om het concept van onze voorouders te benadrukken nadrukkelijk vullen een heilig begrip "Gods werk". Wat we zeiden, het woord van God werd geopenbaard aan ons en aandelen, dat wil zeggen een beweging geïnterpreteerd: Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel theologie als "Interpretations action = meer openbaring." In de Bijbel, het woord vooruitgang in de regel: De eerste vraag, dan komen en fit. Hij sprak met het principe dat God, spreekt van Gods openbaring van de abstracte altijd intellectueel begrepen, en het simpele feit is besmettelijk: anderen kunnen worden begrepen door zowel de genoemde koper. Deze reproductie van zijn geschiedenis, die in opdracht van de profeten in de toekomst van Israël. In feite zijn alle daaropvolgende brandende braambos van Mozes profeteerde carrière en ervaring van zijn carrière (3:1-6) is de standaard voor te stellen. Als alle volgende profeten (Amos 1:03), Mozes uitgedrukt dezelfde waarheid enigszins abstract principe, maar praktische en persoonlijke ervaringen die zijn geuit, "zegt de Heer," zegt hij. Ik voordat JHWH God's woord te geloven (16:23) heb gehoord., Self woord communicatie
biedt een diepgaande manier door het boek Exodus "praten met God" 's concept. Sinaï naar Israël Blitz (19.19 uur) hoorde ik de stem van God en symboliseert (20:18) Het is waar dat voor het schudden. Vreemde relatie tussen Mozes en God de meeste high-end, als het niet wordt meegedeeld aan anderen, als een indirecte manier, die, natuurlijk, met hem (33:11) van aangezicht tot aangezicht, "zei" is. Wij vieren dit jaar een grote alliantie Sinaï, God fundamentals "woord" (24:8) is. In feite, wat "Tien Geboden" noemen ze woorden van openbaring, gewoon omdat Israël "Tien Woorden" goddelijke openbaring (20:01) is verplicht voor te zijn. Bovendien, zo spreekt God, de natuur (33:12-23) heeft genoegen scherm een god. Aan het begin van dit proces, het brandende braambos (3:14-15) is de openbaring van de Heer aan Mozes. Het is echter duidelijk Horeb (34:6,7) God (dwz de natuur) naar eigen verklaring van de naam herkent, zal God hem de weg en verhoor het gebed van Mozes Mozes hem (33:13). Leiden tot diepe woorden is ware openbaring. Hij, zij, zoals al het moois dat geen mens God, maar God kan weten (33:23 "en zal mijn rug zien") voor, dus het kan met het passeren van merken bekend. Dus God. Maar Israël te staan ​​in de toekomst, zoals zou worden bewezen door de ervaring van God te verklaren
een gevoel van persoonlijke blootstelling, en opnieuw, en een ander, een uitbreiding van eerdere openbaring in de naam JHWH bevatte. Bijvoorbeeld, "idem per idem" bouw YHWH naam swap, op hetzelfde moment met dezelfde vorm, niet alleen (33:19) "Ik zal barmhartig zijn, dien Hij wil barmhartigheid hebben, en ik hou me do ', hier in de grammatica vorige beschrijvingen (03:14) "Ik ben wat ik ben." Stop de bouw van deze review opzettelijke karakter van de besproken onderwerpen. Zeker zijn volledige soevereiniteit bij de uitvoering van deze activiteiten en benadrukt het werk van God. 'S uitzonderlijke goddelijke activiteit (33:19) vol "genade", die vooral wordt gedefinieerd in termen van de positieve komen. Israël heeft zeker bewezen zijn historische ervaring. De volgende secties volledige verklaring in de eerste zin ("criminele bezoek de dader is niet duidelijk ...") toegevoegd, maar de negatieve aspecten van massavernietigingswapens tonen op dezelfde manier (34:6,7), en aan het eind van vers 7 God. Dit aspect is de behoefte aan een nauwkeurig beeld van God. Exodus 25:5,6 vergelijking getest heel vaak deze twee termen. In beide gevallen is dit "self-kerygma", deze "self-verklaring" voor het volk van God, in het kader van een regeling is geen toeval. Exodus 20, wordt de context van de morele en religieuze feesten van Israël in het kader van § 34 gaat over de "Ritual decaloog" genoemd. In beide gevallen, de Tien Geboden, JHWH heeft het recht om een wet te maken, en het is bewezen dat het leven van Israël.
's verklaring van het Oude Testament, de openbaring van het Goddelijke Wezen op op diepere niveaus. Voor de gelovigen, maar de komst van Jezus Christus, God de volledige en definitieve, bepalen de aard van het "Woord" van God vleesgeworden. God uiteindelijk bleek dat hij een uitstekende gelegenheid zal zijn. Kinderen
IX. God over
sterfelijke mensen de volheid van JHWH is God kan direct worden ervaren. Het feit dat de klassieke uitdrukking 33:20 dat "niemand zag mijn gezicht,
het zelfde idee drie zijn gepubliceerd (zie de commentaren, opent deze overgang en tegenstellingen tussen 00:11) .. overleven ": 2, uitgedrukt Goed gebruik van YHWH boodschapper "wordt vertaald als" God's Angel "dit onze huidige ervaring dat hoger is dan de geestelijke werkelijkheid betreft aspecten, vooral omdat de Bijbel hier angelology is geen debat Gen 16: ... 7-13 uitdrukking op het gebruik van een monster kan een schrijver die God definieert de engelen geestelijke wezens en woord voor 's of beter respect gehoorzaamheid aan begrip gebruik te vertegenwoordigen is het ook met onzekerheid, maar ook eerdere gelegenheden dezelfde "God." oude theologen aan God op aarde zelf om beschrijven "Theophany" look als engelen, deze bezoeken. feit, het meest op Christus gewend zijn te zien vooruit zogenaamde "Christophanies" pre-vleesgeworden verschijning. hoewel we helemaal mee eens, als je geen engel veranderen zodra (3,02) gratis beweging leek te weten waar je wilt, kan ik beschrijf. hierin (Johannes 1:14) "Het Woord is vlees geworden" introduceerde dezelfde morele principe beschouwd als een schilderij dat je denkt, en soms doen (03:04) self-talk en God beweging worden leek echter of de naam van God met betrekking tot de liquidatie gelegenheden zoals de uitdrukking "God's engelen 'denken of in beide ontwikkeling van de actieve deelname van God goddelijke als theologisch probleem, wat kan worden gezegd om harmonie te brengen gevallen termijn scheiden een geestelijk vermogen. -. , en ook Exodus om goed in feite spreken in de geschiedenis van zijn controle, zijn doel, antithese, iets wat niet om hem te bereiken, de Bijbel die wij "Ik vond het in het begin. aan de ene kant God (Genesis 1:01) almachtige geest, niet het vlees (Genesis 6:03), zodat de menselijke geest (Genesis 06:05) De bovenstaande overwegingen aan de andere kant, het is vol van de persoonlijkheid en gedurfde uitgerust antropomorfe termen (Genesis 3, 8) is acceptabel, en kleine details zorgen voor het dagelijks leven.
"Angel" Inleiding tot de kennis van God, is een van de rechtstreeks van God, de weg en kan niet worden ervaren als beide aspecten kan worden opgemerkt op hetzelfde moment, een van de Seine, zijn enigszins kunnen we 'overwinning' kennen; .. Expression-producten regelmatig (16:10) "glorie wolk van de Heer bleek dat" ("heavy" woord letterlijk en figuurlijk "waardigheid") Hebreeuwse woord kãhôd mannen zoals die zich manifesteert in het bestaan ​​van God, aan te geven. wordt gebruikt, is een woord., maar in het algemeen, dit concept van schoonheid brengt God, maar ook de mate van angst is wat Israel dat Sina (34:39-35) aan de bovenkant van de gemeenschap met God tijdens zijn als Ik kwam terug net voor Mozes schijnt glorie te denken, om te zien, omdat ze bang zijn op dit punt. Die bang zijn om mensen Mortal, de heerlijkheid van God, omdat te zien. Mate kunnen we de overwinning te bepalen, met enige glans. in het midden van het vuur 00.17 uur een zwarte wolk verschijnt "diervoeder" in vergelijking met de Sinaï goddelijke overwinning. In feite is het woord "Shekinah" (Huis, "waardigheid" en "living room" tussen de tabernakel of tempel. Relatie en het bestaan ​​van God is hetzelfde idee, een zichtbaar symbool dat gebruikt wordt om dit te beschrijven (40 na de voltooiing van God ", zoals van het origineel is het laatste woord betekent letterlijk) "aangemelde" overwinning "temple" live "van de waarheid 34), bovendien, in feite, hun bouwdoeleinden Soms God in dit geval, bij andere gelegenheden, maar de toorn (J6 zoals afgebeeld, om vriendelijkheid te tonen, zijn heerlijkheid geopenbaard: ..) 10 Dit we hierboven hebben gezegd, is een natuurlijk gevolg ("Fire" is een dubbel-symbool) en zijn volk en God door veiligheid en rechtvaardigheid. Heerlijkheid, beide goddelijke activiteit (Jesaja 49:3) te vergelijken, maar tegelijkertijd krijgen de farao en zijn leger (14:04). Fame woorden, vandaar O virtuele aanwezigheid van de Heer, hij is goddelijk, is zichtbaar, er is geen overwinning, deze term rotonde Gods eigen wezen absolute bestaan ​​en erkenning, glorie onthuld. deze woorden van Christus, tot eer van God, en zie waarom de NT lijkt te worden gebruikt op dezelfde manier.
X. Het volk van God leeft onder
zijn volk JHWH (29:45) zullen onder leven. Dit wordt ook wel 'theologie van de activa bekend als "als een boek Exodus, en zal altijd een grote hit. Al goddelijke 'overwinning' om de problemen te bespreken in kwestie, maar het probleem is veel breder. De fundamentele belofte van de God van Israël, "Mijn aanwezigheid zal met je meegaan" (33:14) is. Israël begeleiden de aanwezigheid van God scheidt Mozes, in de ogen: In plaats Mozes bad Gods aanwezigheid in Israël concurreren, zo niet, onder geen enkele omstandigheid (15 .. 33) onder de Kenan niet zo
dat "het bestaan ​​van de theologie" Henton Davies ziet het boek als een beoordeling van de Exodus als het centrum denken is erg belangrijk. In het begin, God roept Mozes (03:05) met het bestaan ​​van een conflict is. Israël kunt u een gids en spel (14:19-20) Egyptenaren naar Israël om het bestaan ​​van God te beschermen en niet oversteken van de Rode Zee, en ook is de aanwezigheid van God. Loopt voor Mozes en JHWH (34:5) "de naam van de Heer verklaart:" Als er iets gebeurt, is de verklaring van de aard van het bestaan. Resultaten overeenkomsten (24:1-11) en het hele proces van de wet (20) de werkelijkheid van hun bestaan ​​is gegarandeerd. Tot slot, alleen over de tabernakel van Israël (25:8) te bouwen tussen zichzelf en het bestaan ​​van God is de rechter. De voltooiing van de bouw van de Tempel van de maximale heerlijkheid van Israël zijn volk wat er daadwerkelijk bewijs voor het bestaan ​​van God (40:35) kwam toen ik haar zag. Boek zeer zelfverzekerd aanwezigheid. Abraham vervuld worden met de belofte dat als (33:14) Zeker, Israël (Genesis 13:15) en blijven aan de wil van het volk van Kanaän volgen zal treden en geven u een "break" absolute eindigt
als al deze boog, dragende God volledig vermeld als de meest heilige plaatsen in het midden van zijn eigen ontwerp symboliseert en wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van de tempel. Geschiedenis van Israël in de komende dagen, God 'statische' symboliek mobiele kampen in de eerste dag van het pictogram "dynamische" plaats, vooral de tempel van Salomo (Psalm 20:02) in Jeruzalem (Psalm 09:11) woont en misbruiken de goddelijke overdraagbare arc "lokale" In beide gevallen bits. Hofni en Pinehas, het Joodse volk, een eeuw later, automatisch tempel in Jeruzalem (Jeremia 07:04), als het schip gewaarborgd door de gedachte van de aanwezigheid van God automatisch (1 Sam 04:03) denken dat het wordt gegarandeerd door. Gelukkig heilige Shiloh ze anders (Jeremia 07:12), moet u denken. Echter, misbruik en misverstanden, ondanks het Oude Testament, de heerlijke belofte die ooit door God en Zijn volk (Jesaja 07:14) leven onder pas en beloven toekomst "Immanuel" Jezus Christus (de komst van de profetie van ons) en God aan het einde werkelijkheid wordt. Zo is het bestaan ​​van God, de werkelijkheid van Christus werd overhandigd, omdat de aard en de graphics om mannen altijd leiden is indirect (Openbaring 21:03).
 
INTERACTIE
Leraren zullen een nieuw jaar en een nieuwe kwartaal begint, door Gods genade, respect. We zijn in de Thora, Exodus is het tweede boek beoordeling. We uit de weg om de slavernij te leren in Egypte en in de woestijn naar het beloofde land Israël meer over de bevrijding zal een unieke kans. Gilberto Antonio Pastor commentatoren, natuurlijk, consultants en cpad theologische doctrine, literatuur Emilio Conde, theoloog en auteur is lid. Opperste geestelijke vooruitgang van zijn leerlingen zullen gebruiken voor elke cursus. God zegene u.
 
- Het doel van deze cursus in staat zijn om dan
. Beschrijf de belangrijkste aspecten van het boek Exodus
. Kader biografische aspecten van Mozes
Mozes 'geest en valt het goddelijke doel in het leven, om te weten of de vlucht te voorkomen.
 
TRAINING GUIDE
Leraren, voor de eerste cursus, de basis van het boek Exodus, raden wij u aan te maken. Begin op een schoolbord of student kopieën van de volgende regelingen. Verklaar het woord betekent het remigratie. Mozes, de schrijver van dit boek en van de Pinkster bijbelstudies, om dit boek te schrijven met het oog op de mensen en het heil van Gods daden in de geschiedenis een permanente registratie aan. Zorg voor
studenten, bijvoorbeeld in het boek van Mozes benadrukt enkele belangrijke begrippen, dood openlijk alles te bespreken, slavernij en afgoderij.
 
Exodus Kitabi
Kroon
Exodus.
Auteur
Musa.
Datum en plaats
Ongeveer 1450-1410 voor Christus ergens in het Sinaï-schiereiland, is Israël bedevaart geschreven in de woestijn.
Doel
Egypte en Israël lijst gebeurtenissen van redding ontwikkeling als een natie.
Structuur
I. Israel in Egypt (1.1-13:20). In
II Israël in de woestijn (12,1-18,27).
III. Israël bij de Sinaï (19,1-40,38).
Tempat-Chaves
Egypte, Goshen, Nile, Midian, Rode Zee, Sinaï en de berg Sinaï.
Kenmerken
Meld eventuele meer boeken in het Oude Testament wonderen.
Key-Vers
3.7,10 uitgang.
De menselijke
Musa Pharao, Miriam, tüpte, Aaron
Thuis Standorte
Egypte, Goshen, Nile, Midian, Rode Zee, Sinaï en de berg Sinaï.
 
KEY WORDS
Slavernij: slavernij, gevangenschap van de Hebreeërs door de Egyptenaren.
 
Samenvatting Les 1 - Boek van Exodus en de Gevangene van Israël in Egypte
I - in het boek Exodus
1 Zijn doel.
2 slavernij.
3 Cry for Rettung.
II - MUSA GEBOORTE
een. . In Egypte, de Israëlieten
een) en succesvol met een hoger aantal (Handelingen 09:31 toen Luke 14.22,23).
. "Empowerment aan" b)
c). "Land met hen vervuld werd"
tweede dood heeft een baby gered. .
3 De moeder van Mozes (Exodus 06:20).
4 Die Tochter des Pharao (Exodus 2.5,6).
III - Mozes en zijn (voorbeeld 1 2.1 22) Mendak Hevesi SPOOR VAN
1 Mozes paleis (Exodus 02:10) werd genomen.
2 Mozes (Ex 3.9,10) ontwerp.
3 Mozes (Exodus 1-22 2.1) Escape.
 
SAMENVATTING VAN DE INHOUD (1) - de auteur van Exodus Mozes en Pentecostal Studie van de Bijbel: "We waren uit Egypte, de God Israëls, gaf, is er een schriftelijke permanente registratie van de geschiedenis en opslaan Beweging" was.
TOPIC Abstract (2) - Israël Mozes Farao beval alle pasgeboren jongen werd geboren in een tijd gedood. Echter, de moeder van Mozes om het kind te redden, beheerd met zijn hulp, en door de vreze Gods.
SAMENVATTING TITEL (3) - Mozes heeft zijn jeugd doorgebracht in het hof van de koning. Egypte, de zoon van een dochter, werd hij lid van de berprestij actie. Die door God aan het volk en Mozes het Beloofde Land heeft hem te bevrijden.
 


 
Dan zullen we lezen een uitstekend verslag wordt geleverd door Pb Alessandro Silva.
RIGHT NOW EN TERUG VOOR MEER INFORMATIE EN BIJBEL om rapporten te krijgen, ik OP EEN ANDERE WIJZE SEC historicus Josephus, WELKOM om zijn verhaal te onthullen.
U schriftgeleerden en vertrouwd door de profeet, tussen hen heilige namen van de dingen was het recht een van de artsen, dan de mannen van de Joden moeten worden geboren koning, de fans, om het land te vertellen en het beledigen van de Egyptische overwinning en het verbeteren van de reputatie van negatief in de wereld. Koning, om hem te adviseren deze waarschuwing met het advies en de ondersteuning van de mensen onder hun nationale vroedvrouwen niet vertrouwt, omdat alle Hebreeuwse jongetjes moeten worden besteld verdrinken en een vrouw licht is de exacte tijd te kijken naar de Egyptische vroedvrouwen bestelde een edict. Deze fatwa, een aantal van deze kinderen of het hele gezin, samen met degenen die durven te maken te redden, wordt gestraft met de doodstraf is gedetecteerd.
Het zien van een joodse vrouw is zwanger, Amram zeer gerespecteerd onder hun naam, het is zeer zorgwekkend, omdat de wet om het land te elimineren. Dan allen die de genade en de dreiging van totale vernietiging smeekte hem om hen tegen vervolging te verwijderen, genaamd God bewonderen. God, gebed, beïnvloeden in een droom verscheen hem en vertelde hem te wachten terwijl hij vreest, herinnerd door mensen en hij is net terug van Abraham weigerde ze dit ras is de vader, als beloning van hen nu, wij zullen u graag belonen, zelfs als succes zonder de vloeken en kwaad vergeet niet kan doen zonder Ketura's zonen en Isaac Saudi Ismail Caveman Canaan Land: Mesopotamia deze dingen in overvloed en een vrouw zijn hele regio werd zijn opvolger, de weelderige en Kanaän hem voor een alliantie in een oorlog die Jacob geërfd als een recht van zijn nakomelingen, en waarom, waar, slechts zeventig mensen kwamen naar Egypte, hun nakomelingen vermenigvuldigd, omdat het bereikte geworden hun vreugde voor vele bekende naam nummer zeshonderdduizend mensen; tranqüilizasse'm alle algemene aandacht, en zijn hoogzwangere vrouw Egyptenaren geboorte en de angst van de kinderen en dat de Israëli's zijn allemaal dood voor kinderen omdat het zou zijn dan, gruwelijke zonde is verantwoordelijk Zonder gelukkiger wereld, tegen alle verwachtingen in, opgevoed en opgeleid en uit de slavernij , voorbij de mensen geheugen eternizari de grootte van de bebouwde kom zijn de Hebreeën, maar zijn allemaal onder de heidenen, niet alleen de grond, zijn verdiensten te worden met zijn broer, die als een hoge priester opgeleid, en de hele familie zal worden geëerd met dezelfde award zijn.
Jongen met zus Mirjam beveelt zijn moeder om te zien wat het ging naar de andere kant van de rivier.
Als de geboorteplaats van de vlotter aan de genade van water Termutis was de dochter van de koning ging langs de rivier, zag de komst, en je kunt het bestelde een zwembad.
Prinses beval hen onmiddellijk om liefde te vinden. komen, maar het kind krijgt te zuigen en niet duwen het allemaal. Miriam dan is er de mogelijkheid om de vorderingen te voldoen, zei de prinses. "Ze houden van deze kinderen tomardes Hebreeuws, misschien niet hetzelfde land voelt niet haten wat we liefde noemen, een andere vrouw mandeis nutteloos." Termutis heeft het idee en vertelde ze te vinden. Hij keerde terug naar het huis en gaf het aan de liefde van een kind op te vangen, krijgen Yokevet heeft weet niemand.
Mozes, als een teken van vreemde gebeurtenissen, zoals de Egyptenaren mode "om water te besparen", "water" en ISES, "beschermde" betekent.
Amram, de vader, Levi, Kohath Kahath, de zoon van een zevende zoon, want Abraham, Jacob Levi, zoon van Isaak en Jacob is de zoon van Isaak, de zoon van Abraham.
En omdat ik heb geen kinderen zoon dient als zijn opvolger besloot om mijn handen vast, tilde hem op. "Met deze woorden, dat Mozes, als een kind te hebben, nemen en gooi plezier. Wandelen de kroon met geweld hem geplaatst smaakvol Get koning in zijn hand, en zijn dochter, krimpen de armen, stamp.
Deze actie wordt gezien als een slecht voorteken, en een advocaat schat dat hij onmiddellijk wilde vermoorden hem zo zenuwachtig dat Egypte verwoestende als de geboorte van een kind zou zijn. "Kijk, Uwe Majesteit," zei de jongen moet leiden tot de vrede van God in ons, weten we dat deze sterfgevallen, "de koning terugkeerde, zei hij.
Kinderen, opgegroeid en opgeleid in deze manier, als hij niet verheerlijken de Egyptenaren naar hun land en in verlegenheid gebracht te veel twijfel over de waarheid van wat was voorspeld zou niet toestaan ​​dat hun moed, heldendom genoeg om TATĠL tonen. Reden: de Egyptische grens waren Ethiopiërs dicht bij hem vernietigd. Egyptenaren gingen met een leger tegen hen, maar werd verslagen in de strijd en trok een minachting. Ethiopiërs zijn trots om te winnen, dacht hij dat het een lafaard enjoy geluk en begon op te scheppen, niet Egypte te veroveren. En in de meeste gebieden, aangekomen. Totale buit gevolg, ze zijn blij om hun verwachtingen, elk feit dat de weerstand verhoogt en nam het niet vinden delen. Daarom is de zee, geavanceerde Memphis. De mensen van Egypte, zal de grote mogendheden te zwak om de erkenning te weerstaan ​​worden doorgestuurd naar astrologen raadplegen en Gods geheime orde, hij is gewoon een man die het antwoord kreeg - in het Hebreeuws - Op deze manier kunt u hulp verwachten.
Mozes in Egypte heeft tot doel de Koning des hemels Hebreeuws te redden, en vroeg het meisje om alle openbare woorden van de militairen te maken, de rechter had geen problemen. Hij stemde toe, en dus dacht ik zou de beste service aan de koning te geven, zei hij. Toch zal het geen kwaad om haar belofte met een eed met geweld. Alleen zijn extreme liefde voor Mozes ervaren de prinses niet is voldaan, kun je niet stoppen - harde - ze zijn niet beschaamd over wat een vijand van de Egyptische priesters te maken en om hulp vragen wil ik gezien dat een man het leven te krijgen .
Wat een genot om Mozes opdracht die u zich kunt voorstellen, de koning en de prinses, zeer royale gehoorzamen. En de priesters van de twee landen, om verschillende redenen, maar er is ook opwinding. Egyptenaren ware licht, een kans om hem onder leiding van Mozes te doden hoopt na het winnen van de vijanden te vinden. En de Joden uit Egypte en de afschaffing van de slavernij, het verlangen om dezelfde reden.
Dit is een groot generaal, die zich voor het leger, die zich afvragen, helderziendheid binnenkort. Plaats van het leven er slangen, veel verschillende soorten niet mee, omdat het schadelijk zal komen op welke manier, zouden ze nooit hoeven te vrezen over de vijand, een verrassing om te landen op de Nijl, een wandelende elders, en hun gif te denken maar om te zien het verschrikkelijk omdat niet alleen vleugels, ze zijn bezig met een brand in de lucht toeneemt. Mozes riep hen om te zorgen voor een huisdier in de kooi een paar vogels ibis, vriendelijke kerel en zet de slangen doodsvijand, en hij was niet bang voor herten tenminste.
Onbekend bij de Grieken omdat ze iets meer over vogels zeggen. Mozes kwam met zijn troepen in de regio is zeer gevaarlijk, en daarom de vogels laten zonder risico. Verrassen dan de Ethiopiërs, vochten ze en verstrooit ze, ze hopen op een meester van Egypte verliezen. Maar het is een grote aanwinst, omdat het de bedoeling niet is bewaard gebleven, en de grootste vijand buit hen tussen verschillende steden om het land binnen te komen. Zo is het arrest in de locatie, evenals algemene beheersing van alle edele moed van de Egyptenaren werden nieuw leven ingeblazen. Ethiopië aan de andere kant vlak voor hun ogen, en de dood slaaf visueel.
Geachte Generaal riep toen Meroë Sheba hoofdstad van Ethiopië, Cambyses, koning van Perzië, zij noemde de naam van zijn zus. Er zijn onneembare stad, evenals een groot kasteel omringd door drie rivieren, werd aanvaard, maar hij omringd is: de Nijl, en de weg is erg moeilijk, Astobor Astap. Zo, het water, omgeven door muren en minder beschikbaarheid verdedigd op een eiland. Als de vijand bleef ook overstromingen rivieren, sloten bedient nog steeds de derde verdediging.
Mozes verovering bijna onmogelijk om niet durven met vele uitdagingen en het leger, ze vechten, omdat Ethiopië saai te maken, was ik teleurgesteld om te zien.
Tarlis, dochter van de Ethiopische koning hun muren uit te voeren zonder te worden gezien de overval, moed en uitzonderlijke moed acties, zijn moed bewondering, Egypte en Ethiopië gain before beven en de mensen in deze reerguer emoties, gewond hart voelde hij liefde.
Schriftelijk aanbod in het huwelijk groeit met een passie, haar hand. Hij heeft het stadsbestuur, kreeg de eer. Bevestigd door eed en belofte aan de overeenkomst te goeder trouw aan beide kanten, dus dankte God voor zoveel zegeningen en Egyptenaren werden teruggestuurd naar hun vaderland terug te keren.
En zo, aanvaarden de dood van Mozes en Farao, voor de Egyptenaren, de bedoeling was niet ontdekt en was niet beschikbaar op het juiste moment, wanneer er onvermijdelijk zullen zijn. Mozes vluchtte naar de woestijn en neem de vijand zelfs niet voorstellen hoe een manier, omdat, om zichzelf te redden. Iets te eten, hoe te vinden aan overmatig hongergevoel doen, maar dragen zeer dichtbij de stad van Midian, 's middags kwam en patiënt - de Rode Zee aan de rand - Abraham en Ketura een zoon, haar voornaam. Wordt erg moe, om te rusten, ging op de rand van de put en de weg voor hem succes te effenen dit feit gaf me een kans om moed te tonen.
Josephus. Hebreeuwse verhaal, Abraham Jeruzalem. In het najaar cpad Publisher.
           EGYPTE
 
Egypte is een van de eerste menselijke beschavingen. De geschiedenis is bijna zo oud als de mensheid zelf. Sommige historici daarom de Nijlvallei, de bakermat van de mensheid geloven dat het is geworden. Echter, door de Schrift, hebben we eerst thuis Mesopotamië ons meer verre voorouders.
Napoleon Bonaparte campagne voor het Midden-Oosten, werd de oude Egyptische beschaving vond. In het licht van de grote piramides, de man zei tegen zijn mannen: "Soldaten, kan veertig eeuwen worden gezien van de hoogte van deze piramiden." Egypte heeft vele voordelen voor de geest grootte. Hoe het niet om de monumentale succes van valsemunters Egyptische beschaving bewonder je? Een zeer sterke aanwezigheid in Egypte in de Bijbel. Daarom, om beter inzicht in de geschiedenis en de geografie van het land legende en mysterie noodzaak. Gezien de beperkte ruimte die we hebben, kunnen we niet omgaan met de diepte van de Egyptische cultuur. Deze lezer toe echter worden aangetast en nieuw
relevante bibliografische informatie. Onze enige. Nu, enkele algemene gegevens over de Nijl eens zo machtige rijk.
I - Misir vermoeidheid
We kunnen niet precies gaan op toen de eerste kolonisten uit het land Egypte. Tijd om terug te keren, plus de tijd verkeerd.
We hebben echter weet eerste bewoners van de nomaden van de regio gezegd. Na de bedevaart leven moeilijk en oncomfortabel, kleine staten begon te organiseren. Opper-Egypte en Neder-Egypte in het zuiden tot het noorden: de overheid totdat zij vormden twee belangrijke kleine politieke eenheden zoals provincies en zijn zinloos bekend, is altijd verzameld is. Beide zijn in dezelfde rivier, de Nijlvallei en Delta, respectievelijk. Heeft een sterk contrast tussen deze twee regio's. Hun goden zijn zeer, zeer verschillend, dialecten en gebruiken zijn anders. Zelfs mensen die worden gekenmerkt door vijandigheid lijkt de filosofie van het leven. Egyptoloog Wilson zei: "The History Tijdens de cursus twee verschillende gebieden, en als een moderne, of hun verschillen aan twee regio's, als zeer verschillend in de oude dagen, een ander perspectief op het leven en een dialect bewust .."
Het is tijd, Idil Becker schrijft: "pre-dynastieke periode, de Egyptische culturele ontwikkeling van Mesopotamische rolzegels, monumenten, diverse motieven ... effect alleen bepaalde elementen zijn bijna volledig lokaal en intern, en misschien, studeerde kunst, ambacht en wetenschap. de steen, koper en goud (gereedschappen, wapens, sieraden, sieraden) Thera paleis enkele van de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment het schrijven van een idee is begonnen Glass Systems Irrigatie Act vormen traditionele of gebruikelijke praktijken, volgens de wet, - .. usual "
1 - Ägypten Fusie
Als gevolg van de vele verschillen, Boven-en Beneden-Egypte en-geweld hartverscheurende strijd voor een lange tijd. In deze oorlog, de huidige zwakke, kwetsbaar voor externe aanvallen door de overheid. Zich bewust van onnodige conflicten, Menes, koning van Opper-Egypte veroverde Beneden-Egypte. Na de administratieve hervorming (sommige historici, mythische figuur) koning, verenigd en vormden de eerste dynastie in Tbilisi, het land, was de hoofdstad van een groot rijk.
Egypte, komt voor in dezelfde periode van consolidatie tussen 3000-2780 volgens ruwe berekeningen, de Egyptische schrift en 365 kalenderdagen begon te gebruiken.
De meest geavanceerde en krachtige oude rijk in de Verenigde Boven-en Beneden-Egypte. Koningen gediend als het graf van de grote piramides, begonnen met de bouw. Pharaoh - omdat de architectuur van het plezier, de bijnaam was de "grote huis". Dus, om grote hoeveelheden Egyptische cultuur te vinden.
Periode 2780-2400 voor Christus, die het Oude Koninkrijk, op het einde, de macht van de farao's begon te dalen. Rellen en de verslechtering van de gouverneur veroorzaakte de overwinning betekende het einde van een tijdperk.
Het vuur van de onafhankelijkheid heeft verspreid over het land. Om te groeien, meer en meer, het nemen van de macht van de aristocratie effecten Copyright continu. Profiterend van de algemene chaos, had een aantal Aziatische en zwarte stammen het land binnengevallen.
Maar de tussenkomst van de Thebaanse farao, Egypte, ten minste tot de invasion're niets, reproduceert zich, dank je.
Ondanks de veiligheid, die de koning van Thebe (Dynastie 11 *) en het succes van de sociaal-politieke mensen brachten, de Egyptische priesters begon concurrerend Aziatische groepen te lijden onder aanvallen. Om het internationale prestige van de Farao's van Egypte maken tot redelijke grenzen zou genoeg zijn.
Invallers, zij Hyksos regeerde Egypte voor 200 jaar of meer worden beschouwd. Hun dominantie in het begin van 1785 en praat met ons over deze moeilijke tijden, rond 1580 voor Christus op hun hoede van Idil Becker, te worden vernietigd: "Dit is een zeer bewogen en de oude geschiedenis van Egypte is om te bespreken: Hyksos chaos gehele periode penceroboh en diepte - het menselijk conglomeraat Arische en Semitische, (het Sinaï-schiereiland, dat zij aan de landengte) (wheels..) Egypte, Farao, en in veel landen de militaire nederlaag van auto's gedomineerd .. wapens en pluimvee (of misschien ijzer) overlapt beter beschikbaar en gemakkelijker te Egyptenaren al deze voordelen Tenterden en de Hyksos pracht waarschijnlijk de Vruchtbare Halve Maan, de Indo-Europese (Hettieten, Kassieten en mitanianos gecontroleerd) verklaarde direct aan de manier waarop penceroboh druk. "
Hyksos, Becker wordt toegevoegd, de Hebreeën moeten in Egypte hebben geregistreerd.
3 - Nieuwe Rijk
Met de verdrijving van de Hyksos, de Egyptische rijk met veel enthousiasme was weer op. Door Ames II, de farao was keizerlijke en oorlogszuchtig. Thoetmosis III, bijvoorbeeld, veroverde Syrië, om eer te bewijzen aan de Fenicische Kanaänieten om de Syriërs te dwingen.
Egyptische expansie, maar botsen met de machtige Hittitische Anatolië belangen met de absolute meester. Bij gelegenheid van de beroemde farao Ramses II een grote inspanning om ze te overwinnen. Het voornemen van decennia van het Hettitische Rijk een vredesverdrag getekend met.
Gevangen genomen door de Israëli's begonnen farao van het Nieuwe Rijk (1580-1200 v.Chr), terwijl. Libië, Ethiopië, Indo-Europees, Assyrië, Perzië, Griekenland en Rome: 4 - schade onder het Nieuwe Koninkrijk van Egypte begon te ervaren opeenvolgende interventies. Over het algemeen, door het Romeinse Rijk in handen voor 400 jaar, en zo edel land, het Byzantijnse Rijk voor 300 jaar. In de zevende eeuw, onder de bescherming van de islam. 1400 Turkije zal een. In de negentiende eeuw, de Franse-Britse hechtenis. , Opgenomen in een Brits protectoraat begin van deze eeuw.
In 1922, echter, won hun onafhankelijkheid. Vandaag, echter, geeft slechts gissen oude glorie.
II - GEOGRAFI Mesir
Nikita Kemp Wang verklaart de oude Egyptenaren. "Shaped oude Egyptische lotus (Egyptische kunst en literatuur belangrijke plant), de kronkelende aseinde en haar bloemen kwam onder kleine gelijk, bloemknop, bloem Nijldelta, wordt de kronkelende as gelegen langs een rivier, de vruchtbare grond en de sleutels van de Nijl jaarlijkse overstromingen van de oceaan om overtollige Faiyum krijgen "is.
Egypte vandaag in de vorm van een vierkant. Gelegen in het noordoosten van Afrika Libië in het westen, oosten, Israël (evenals de Rode Zee), Zuid-Soedan, Noord, Middellandse Zee is beperkt. 96 procent van het landoppervlak van ongeveer een miljoen vierkante kilometer van droge gronden bestaan. De bevolking van 45 miljoen mensen moeten leven met 4 procent van de landbouwgrond.
In Opper-Egypte, terwijl de zuidelijke provincie van Egypte. Kalksteen formatie die optreedt in een smalle vallei omringd door kliffen Path'ros Hebreeën (Jr. 44.1,15) waaraan dit gebied. Beneden-Egypte, van haar kant, Delta, in het noorden en in de meest productieve gebieden.
Egypte, hebben echter niet bestaan ​​zonder de Nijl. Deze rivier, met een afstand van 6400 km en downs, 's werelds langste bevruchten de landmassa dat maakt de landbouw zo veel mogelijk. Herodotus, rechts, is een geschenk van de Nijl in Egypte.
Bijbel Lands in het boek Geografie Pastor Aeneas Togni zei: "Nijl had niet, Egypte Sahara zal zijn - de Nijl, de nababescament Levende tempels, statige monumenten, hoge kastelen Piramide luxe reuzen en het onderhoud krijgsmacht voor Farao rijkdom te bouwen heeft ingeschakeld leefde niet verschrikkelijk, niet alleen in Egypte. Ik blijf erbij, maar om een ​​nieuwe oorlog te bereiken. Egypte wolken brengen de regen of niet, om te zien of in nood. eigenlijk droogte in het land van de armoede. voeren Nijl Irrigatie en met veel water en een aantal planten, dat is een grens voorbij volgepropt en Yusuf 'te vernietigen verlaten door water als de daklozen en gevaarlijke planten, mensen, de stad in de dagen. echter, droogtes en overstromingen, die beide zijn zeldzaam tegenwoordig. Nijl, als leven dan Egypte en verschillende organisaties belangrijke factoren, een aantal eenvoudige en anderen complex en veeleisend. "
III - Egypte grootte
Egyptenaren een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis van de grootte. Van wetenschap en technologie piramides, dat is leuk. , Gezien, bijvoorbeeld, moderne architect, door de grote bewondering van de farao's, piramides en monumenten gebouwd en staarde.
Dus Halley beschrijft de Grote Piramide. "Century grootste monument van 526,5 hectare, 253 vierkante meter (137 dagen) activiteit, hoogte 159 m 000 km ongeveer 1 meter dik .. dan 2300 (148 HOJA.) Werkgelegenheid schattingen en 2,5 ton. Layer wegingen gesneden vlakte onbeleefd kalksteenblokken gebouwd, carving en afgestemd granietblokken buitenlaag is verbeterd. 130 hoog, werd een gat weg gegraven Foreign-blok afstand en de noordkant van het centrum van Caïro werknemers passages, 1 meter breed en 33 meter onder de grond, volume en slechts 180m top, hieronder., dit en tussen de tip en het succes van de andere twee camera foto's met de standbeelden van de koning zijn beschrijvende "van wiskunde en astronomie van de oude Egyptenaren zijn ook duidelijk .. Primitiviteit Europa genoot van meer dan vier duizend jaar, toen al, de aanpak van de wegen van de farao's, een driehoek en de oppervlakte van een cirkel en een formule om het aantal bollen en cilinders te berekenen.
Souto Maior meer wetenschappelijke ontdekkingen van de oude Egyptenaren, zei: "geen kennis van nul tot algebraïsche vergelijkingen, hoewel deze keer op te lossen.
Astronomische ze informatie op basis van de beweging van de zon in twaalf maanden van dertig dagen volgend op de kalender sectie, kunt u een inwoner van Egypte bewerken, de Romeinen namen en is nog steeds bewaard met enkele wijzigingen. Medische Egypte ook verrassend vroeg. Ze zijn klein bedrijven en de mogelijkheid om bot breuken ontstaan. Lever en therapeutische eigenschappen van bepaalde geneesmiddelen voel de betekenis van de waarneming was farmacodynamische leren. "
IV - Egypte en Israël EN KINDEREN
Egyptisch-Israëlische relaties is wederom gebaseerd op de patriarchale leeftijd. Met de druk van honger en andere ontberingen, Abraham en Izak, getroffen door een ernstige beperking farao kwam tot land. De eerste en grootste Hebreeuws vader, bijvoorbeeld, zijn vrouw, de koning van dat land was embevece verliezen over de schoonheid. Het was niet Gods tussenkomst. Sara verschilden onder moeders van Israëli's worden niet meegeteld.
Op de leeftijd ontving Abraham een ​​openbaring die God somber: "Absoluut, je haar bahawa in een land dat buitenlanders zoon, en zij zullen komen, ik weet dat het menyeks 400 jaar, maar ik oordeel ons, veelzijdig, en vervolgens vast te zetten. een vader zal gaan in de toekomst met een groot gebied, je zal er worden begraven, zodat ze een goede oude dag, de vierde generatie van K: Amorieten Kerana tirannie "was nog niet compleet (Genesis 15, 13-16) ..
1 - Joseph von Ägypten Premierminister
Stephen Joseph pastor van de farao's in de vroege kerk geleerde vertelt hoe de minister-president kwam .. "En de patriarchen, jaloers op Jozef verkocht naar Egypte, maar God was met hem, en alles .. ze betalen belastingen redde hen en hun Egypte en maakte over hen gouverneur van Farao, koning van Egypte, voor de goedheid en wijsheid gaf haar over Egypte en Kanaän, en grote honger controle over alle land-inkomsten, en onze vaderen nooit vond het eten, maar Jakob om maïs te horen in Egypte, dat de eerste keer dat onze vaderen gestuurd en de tweede keer was Jozef bekend aan zijn broers .. en race Joseph vader Jakob stuurde en zeventig. vijf zielen "alle familieleden (Hand. 7:9-14) verscheen Farao.
Ondanks hun nederige dienaar Joseph, de premier van de farao. En om te redden door hen, alle kinderen van God aan Israël. Hebreeën wordt uitgevoerd door het ministerie van zelfmoord uitgevoerd als je geluk hebt, vind de nakomelingen van Abraham zou grote problemen hebben. Het verhaal is een van de meesterwerken van de mensheid.
Volgens historicus Jozef naar Egypte kwam in de twintigste eeuw tot de Hyksos regeerde het land. Ook zijn de Sami, de nieuwe meesters van het land van de Hebreeën, is het geen probleem om vrijgevigheid te tonen. Liberale en lijken royaal voor Israël, de zoon van Abraham is enorm gegroeid aangeboden in Goshen, in de regio.
2 - Musa
Stephen vertelt het verhaal van de Israëlieten in Egypte vervolgt:
Benaderd, maar God had Abraham een ​​belofte aan het volk groeide op in Egypte gemaakt en vermenigvuldigd, een andere koning tot aan de geboorte, race tegen de sluwe, Jozef niet gekend had, dat zij en weggegooid op het punt dat onze vaders misbruikt hun kinderen, dus nogmaals. Op dit moment Mozes werd geboren, en was meer dan redelijk, en drie maanden in het huis van zijn vader werd opgericht. En een weeshuis, bracht hem tot Farao's dochter en bracht haar zoon. Mozes en al de wijsheid van de Egyptenaren en was machtig woorden en daden.
Een 40 jaar, terwijl de volledige "En hij verdedigde hem, lijden een zaag van hen. Broers en zussen kinderen van Israël naar het hart te bezoeken kwam en Egyptische percussie wordt verpletterd. En zijn broer was haar wraak, God gaf hen de redding door zijn hand, maar ze volgende dag begrijp ik niet En nee, strijd, ze worden gezien door de vrede, en noemde het begrijpt, Mannen, je haar? elkander ongelijk en hoe. broers zei buurman verkeerd dat gisteren gedood Egypte, als je me vermoorden over ons, een overste en rechter, zeg het als je moet duwen?
.. "En Mozes deze woorden ontsnapte en twee zonen geboren tussen Madyan countries'm een ​​vreemdeling en 40 jaar sarçal van de vlammen van de brand op de berg Sinaï in de woestijn van de Heer verscheen met een engel hem zag, was ze verbaasd om te zien, en hij werd benaderd om te zien als de stem van God komt:
. "Ik, de God uwer vaderen, de God van Abraham, en de God van Isaak en Jakob Mozes beefde God zo waagden En de Heere zeide tot hem. Heilige Land je staat, waar ze je verwijderen om sandalen 'pijnlijke zag Egypte geniet, en mijn mensen hun zuchten komen nu om op te slaan het behoort, en ik, en ik ben naar beneden komen om u uit naar Egypte.
U sarçal liniaal en een engel van God verscheen hem oordelen verzonden als een redder en heerser van de hand met de woorden die "Mozes geweigerd.
Deze man opende het, en in de Rode Zee in de woestijn veertig jaar, wonderen en tekenen hebben gewerkt in Egypte. Israël Exodus, vervolgens in de vijftiende eeuw uit Egypte (7,17-37 Handelingen) "het moet u Heer horen, uw God, broeders een profeet zoals ik u nu om te vergroten: Deze Israëlieten zei tegen Mozes, zeggende: Israël Egypte terug koningen en de zogenaamde inter. bijbelse tijden, geconfronteerd in de dagen van het gezicht onlangs, de moderne staat Israël met de onafhankelijkheid van het Joodse leger Egyptische tijden met een reeks Beide mannen antagonisme tussen de zeer oude, maar zal toekomst van vrede en waardigheid in deze landen : .. "in deze tijd gekomen, Egypte, Assyrië, een snelweg zou, en de Assyriërs naar Egypte en de Egyptenaars in Assyrië, en de Egyptenaars zullen dienen met de Assyriërs aan de Heer. Een dag Israël Egypte en Assyrië, een zegen op de aarde en zal de derde zijn. De HEERE der heirscharen zal hen zegenen de meeste Gezegend zij mijn volk Egypte en Assyrië het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel "(Jesaja 19:23-25) zal zijn.
Claudionor de Andrade. Coğrafya biblisch. Cpad Publisher.        
Israëlische immigratie verhaal verteld voor eeuwen in de geschiedenis van het Hebreeuwse volk en de geschiedenis van het heil als een kader om de geschiedenis van de kerk te interpreteren werd begeleid tijdens. God save the volk uit de slavernij en bracht het land van belofte Wat, in het bijzonder, kon de Pentateuch niet voorstellen kijken naar een serieus werk van Gods Woord, want En het is niet zonder reden.
Dit gedeelte van Mozes, heeft God uitverkoren om de vrijheid van het volk van Israël te brengen gesproken over de oorsprong van de mens. God weergegeven Zijn heerlijkheid die we gebruiken vaak hulpmiddelen voor mensen om naar te kijken, en we zijn door God geroepen om grote dingen heilige mannen en vrouwen kunnen kijken naar de voorbeelden gebruikt.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 5
Ik heb het lijden van mijn volk gezien. Als je ons kunt zien Exe Israëlieten, heeft de Heer de aandacht genoemd. 02:25. Oefening bij Tijd voor het festival. Na het ontslag macht in Egypte naar het Beloofde Land van Israël beweging en bereikte Kenan schuld dan moet worden afgetapt. Zie GA. 15:13,16. Bescherm het volk van God. Dit is echt een geweldige mesej Evangelie. God (Joh. 3:16), graag doen, en universele definitie (Johannes 2:02) wordt geproduceerd. Bekijk woordenboek Mercy 0 item (nek). God weet het lot van de mensen en het moet niet tegenstrijdig Ansar. Zie Ex. 3:7-9 en crossover. Exodus. 02:24. En dus het is ontworpen om te vertrekken.
Met chauffeur. Hier verschillen Exodus woorden gebruikt. At 1:11. Engels versie van de lezer: "Maar beide termen betekenen, wrede behandeling." Waar tuchtmeester "met die meesters · U wangedrag was alleen .. Ik ben een God, zoals u weet, elke dag die ze had met de structuur in hun gedachten hoe te behandelen fysieke 0 en weet Israël alleen woonde, en voel de geest, lijkt erger als het kan zorgen dat u zich ongemakkelijk. dragen meer aan zijn lot overgelaten. Maar God soeverein om al deze ongedaan te maken.
Champlin, Russell Norman, laatste vers van het Oude Testament verzen. Uitgevers hagnos. Pag. 314
I - Exodus kitap
1 Target.
Migratie is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Breng al het volk Israël uit de slavernij in Egypte en het Beloofde Land voor LED's, is een krachtige heil van God gebreid. Egypte en Kanaän onder leiding van Mozes gemarkeerd, als gevolg van migratie door het vertrek van vele wonderen, en de gouverneur eigen theocratische verbond met God die is ontstaan ​​bij de oprichting van Israël als een natie.
Zodat er een continuïteit in de Thora van Mozes, het verhaal van de uittocht van de Hebreeën zegt, geketend aan een verbinding te maken. Gemaakt Torah panoramisch uitzicht Genesis, God, wereld de mensheid heeft de Heiland beloofd en het boek Genesis relatie met Jozef als slaaf in Egypte met Jacob te gaan naar haar zoon, spreekt aan het einde van Abraham, Isaak en Jakob geopend en toont ons, gouverneur, een administratieve beslissing in de vreze Gods en gevoel. Jozef om een ​​rustige plek te zijn, bracht zijn broers naar Egypte en Jozef God om hen te bezoeken en het nemen van daar hun land verlaten omdat hun botten met Israël de wens om het boek te sluiten. Is de goddelijke verlossing van Mozes in Exodus van de Hebreeën in Egypte en de slavernij, die het personage in andere boeken van de Thora Volgende weergegeven. Boek Leviticus aan het volk van God, het offer en het arbeidsrecht in termen contract is verantwoordelijk voor het onderwijs. Een pelgrimstocht van de Israëlieten in de woestijn, voordat ze tonen in het beloofde land en zijn bevolking, een aantal boeken over de boeken van Mozes in Deuteronomium.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 6-7.
Reikwijdte en doel
Exodus genezing boek. God uit de slavernij in Egypte, de Israëlieten, want zij brachten de Griekse naam "Exodus" (het woord betekent letterlijk "out") hier beschreven, maar we Redemption Redemption slavernij van zijn volk vrij zijn niet alleen, maar vooral ik, zelfs dit te respecteren mensen om het te begrijpen, hun "vreemde" (19.05 uur) gekocht, moet het doen.
In dit boek, Begin daarom succesvolle redding van de mensen van grote zaligheid schat God is in Pasen en Golgotha ​​resultaat, wordt Israël beschreven. Vanaf dit punt op het boek, de God van Israël, ze accepteren Jehovah als hun God, de belofte hem te gehoorzamen, die de Tien Geboden gaf zegt dat zijn volk op de berg Sinaï, om te gaan op de set, naar concerten. Dit concert tegenhanger, de Kerk noemt de essentie van de landen die vorm, (13 1 Kor 11:25, Hebreeën 8:06) is het nieuwe verbond. Tot slot, de tempels en heiligdommen zijn organisaties over de geschiedenis van Gods heil in het leven van mensen die bescherming nodig hebben die door de stichting. Op basis van een nieuw verdrag van vriendschap met God en Jezus. Tempel en synagoge, dus voorspellen welke soorten aanbiedingen en Christus (zie bijv. Hb 8,5;. 9,1-11, 10.1).
In het Nieuwe Testament naslagwerk complete "prestaties" ziet Christus als onze positie juist is. We gebruiken de goddelijke operaties "tekenen" (Johannes 2:11), "schaduw van de dingen die komen, zie" Wij, de pioniers van het nieuwe verbond en akkoord Sinaï naar de tempel aanbidden (Hebreeën 10:01) zien werden geregistreerd om te zien.
Davidson. F. New Bible Commentary. Exodus. Pag. 2
Anlam Exodus
Deze mensen zijn Gods grote daad, omdat het laat zien de Exodus, de belangrijkste historische en theologische EG van het evenement is de versnippering van eenheid, vrijheid van slavernij, leidde hen naar een actie, die met - Hebreeuws - naar een land op te lossen - Israël. Alle volgende geschreven in het boek Genesis, die het doel van reclame en een klok heeft. Oude Testament. Inspirerende commentaar en platen, en een gedetailleerde eerlijk. Tot slot, ondersteund door JEZUS CHRISTUS migratie werkt als migratie, zodat de kerk heeft om een ​​belangrijke gebeurtenis, zowel voor Israël.
MERRILL. Eugene H. geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Uitgever cpad. Pag. 49-50.
2 slavernij.
Exodus spreekt van de slavernij. Deze uitspraak van krachten onder de absolute controle over het idee van een andere persoon en maakt ons die willen werken zonder rechten. Moderne mensen hebben democratisch Gezien de vooruitgang op sociaal gebied zijn er vele delen van de wereld van vandaag praten over slavenarbeid, ook al is het iets dat geen zin heeft. A (zonder vrijwilligers) kan niet denken aan onbetaald werk en zelfs voorstellen leven zonder rust tijd, en nog steeds wordt belemmerd door de rechter als een rust en goede voeding. Maar de oude wereld, de slavernij was een gangbare praktijk. Een persoon in deze situatie., Wanneer of als een geschenk van de oorlog verkocht door familieleden, of indien niet te betalen om te kunnen om zijn schulden te betalen Wat zeker de omhuld door haar beschamend voor mannen en vrouwen en is een pijnlijke situatie te hebben.
Uittocht van de Hebreeën uit de slavernij in de handen van de Egyptenaren zeggen het begin. Koning van Egypte en Koning naar voren in de geschiedenis van het land heeft ooit achter genoten. Kende hem, en deze verklaring, de nieuwe koning van Egypte buitensporige trial en geen voedsel schaars is, kan het even duren geen rekening, en Jozef, zoon van Jakob niet te volgen door de korenvelden.
Joseph pentadb hen als God, het volk van Egypte en na een tijdje, zegen Egypte Jose gebruiken als slavenarbeid door het Hebreeuwse volk had besloten, na de bevrijding terug. Vergeet de goedheid van God, en in plaats daarvan meer bedreven hij gaf genadig geworden zegen: Dit is een show van dankbaarheid aan slecht, maar over het algemeen was dit een menselijke neiging die manier.
De Heer zei tegen Israël is zo groot dat de onderdrukking van de Egyptenaren. (Exodus 03:08, NBG): "Ik kom om hen te bevrijden van de Egyptenaren", omdat het lijkt alsof ze term "power", de Egyptenaren behandelden de joden door het drukniveau vertoont geen doel.
"Alles dat Egypte of Egypte, de Israëlieten vallen in de huizen in de straten om ze te stoppen of naar een plaats waar een pasgeborene met de kinderen, hun geslacht en moeder en maakte een kind wanneer u rechtstreeks naar het" verwijder Nijl baby zo hij verdronken of krokodillen fruit
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 08:07.
Ex 01:14 Idee geweld (zie vorige zin) wordt herhaald. Bouwprojecten worden dwangarbeid op boerderijen. Het harde service en respect voor de rechten van het individu - niet altijd wat er gebeurt met alle druk. In het algemeen, het verhaal draait om de acties van prinsen en koningen zijn geschreven door leden van de hogere klasse, deze verhalen van geweld, haat en vervolging is vol. Onderdrukt maar in plaats van de waarheid over hen te vertellen het boek Exodus, de onderdrukker, prees vertelt het verhaal van gewone mensen, en ga zo maar door.
U vermijdt extravasass buitenlandse banken, 0 stromingskanalen talrijk om water in de steden of zachte wand verticaal gehouden "omdat de Egyptenaren aan het volk van Israël te vernietigen een goede manier, heeft ons geschapen om de sterkte of de Nijl te graven aan de banken . ook, ze willen dragen naar 0 te dwingen met Israël om een ​​piramide te bouwen ", zegt Josephus Mons. (1 Ix Ilv.ii. sectie. Bekeken.). CF terug. 11:10.
Severin en anderen verzamelden pulp met stro en andere materialen die zich vormen in sommige stenen worden gemengd vervoerd, terwijl het volk van Israël, zegt dat het werken met klei. Op andere terreinen van de kinderen van Israël "(De Vita Mozes, 1.1 stuks 608) naar een ander kanaal en de lasten van anderen te dragen graven, om te dienen thuis.
Champlin, Russell Norman, laatste vers van het Oude Testament verzen. Uitgevers hagnos. Pag. 306
BASIC Heiland (Exodus 1:1-22)
Brengen van deze hongersnood, verslaan om de Kanaänieten te ontsnappen naar Egypte gaan voor hun families om Jakob (Israël) namen van de kinderen met een lijst omdat Exodus Joodse rabbijn van het boek "Naam van het boek" (of "The Name") oproep ( Genesis 46).
Schrift God, de ware God en het leven hier op aarde om een ​​redder van de wereld, waaraan moet worden voldaan getuigen, en voor typische taken zijn om hen de ervaring van Israël in Egypte gebruikt.
Dank u (v. 1-7). Joseph diende als plaatsvervangend heerser van Egypte in het jaar, gerespecteerd en zelfs Yusuf familie na zijn dood, zijn geheugen was bij de Egyptenaren, Hebreeërs, zoals ze geëerd traktatie. God zegene en vermenigvuldigen veel van zijn nakomelingen, om niet de woorden van het verbond met Abraham te maken (Genesis 12:1-3, 15:05, 17:02, 6, 22:17). Exodus alle in Hebreeën 20 jaar of meer, zeshonderdduizend mensen (Ex. 24:37, 38:26) en we waren deze vrouwen en het aantal kinderen, als je voeg meer dan twee miljoen mensen hebben een totaal van Jacob, geen twijfel huis de kleinkinderen, het Woord van God, in plaats daarvan bracht!
Echter, een nieuwe Farao was niet blij met de snelle stijging van de Hebreeën, en dus maatregelen om het onder controle te nemen.
De eerste stap - (versie 14.8) gehouden volwassenen. God van zijn nakomelingen van de slaven en de onderdrukte naties en zal niet naar een vreemd land, maar toen Abraham (Genesis 15:12-14) genoemd recht beloofde om deze los met energie. Gods volk zal de ijzeren oven van Egypte lijden in (Deuteronomium 04:20), maar deze ervaring een sterkere natie zal terugkeren als Israël in de oven (Genesis 46:3).
Veranderingen van vele dynastieën van Egypte heeft goedgekeurd; Eeuwenlang de Hebreeën in Egypte (Exodus 12:40, 41 Genesis 15:13) vastklikt. Maar de nieuwe farao en zijn familie en "het volk van de kinderen van Israël" probeert om het te vernietigen, niet wetende dat het onwetend zou zijn? Je zou, sympathiek Israël hicsos4 Zeventiende-dynastie, de Hebreeën, zo kwam uit het buitenland. Maar de achttiende dynastie van Egypte en het Egyptische buitenlandse managers ontslagen. Israël vervolging zou een dynastie begon.
Waarom is het leven zo ondraaglijk gebrek Hebrew Egyptian? Joseph Israël hen (Genesis 39:1-6) Zoals eerder, een bron van zegen voor de aarde, en dat niet een probleem. Wanneer een vijandige buitenaardse aanval en is zeker een veel voorkomende oorzaak van Farao gegeven, aangezien de aanwezigheid van vele Joden, is er een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar als hij was, farao of niet, het volk van God, de oorzaak van het conflict en de duivel, het conflict in de wereld van vandaag wordt verklaard vijandschap onder de kinderen van Genesis 3:15.
Joden leed er geen historische gegevens van een persoon, maar het hele land of staat vervolging van Gods volk werden gestraft. Omdat God had Abraham (Genesis 0:03) beloofde: "Ik zegenen wie u zegenen, en vervloeken die vervloeken je wil." Stalin en Hitler het oude Egypte en Babylon op tijd behandeld en in de moderne tijd de belofte van God. De wrede handen van de wet is over het hele land uit te oefenen, mensen daar zul je deze optie niet ziet, opknoping, maar het is wanneer Gods geduld komt een tijd.
"Met wreedheid, niet om de kinderen van Israël te dienen," in de stad en dwong de Hebreeuwse slaven om te bouwen met Taskmaster Egypte (Exodus 1:13) voor uw bedrijf. Maar de genade van God voor het volk van Israël geschokt en verontwaardigd Egyptenaren uitbreiden van hun meesters, die zijn blijven vermenigvuldigen. Deze inspectie moet iets om Israël te beschermen.
Wiersbe. Warren W. Expositor. CILT I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 234-235.
Vervolging in engendra (1.11,13,14). Wereldse wijsheid om te weten hoe je een brutale methoden maken. Koning van Israël, naar de macht van het volk te verzwakken als groep om ze te breken en zijn ze, als het Egyptische volk wil. Ik exatament Israël fizera sommige Issus de volgende evaluatie (9 E-zine 07:20 24,14 Js) door. Onder normale omstandigheden, is een methode om de doelstellingen van de koning tegemoet.
Met chauffeur (11), algemeen directeur van de bekende werkwijzen is verkeerd. Misschien zijn sommige van deze diensten Israëlische leiders (5.14) beschikbaar hebben. "[...] Je werkt onvermoeibaar om hen te bevrijden in zeer hoog aanzien en verantwoordelijke op hetzelfde moment is er een plek om na te denken, doen." 5 Stad van voorzieningen en munitie, de schatten die ze "store-steden" zijn opgeslagen.
Harde Bondage (14) met een zeer pijnlijke taak voor de Israëli's. Blijkbaar is dit veld onderhoud van irrigatieprojecten of de overheid veel, of misschien het betekent is dat de leiding stenen naar de plaats te bouwen. Slavernij is zo wreed mensen kunnen sterven aan blootstelling.
Leo G. Cox comments Beacon incil. Uitgever cpad. Vol. 1. Pag. 142.
Exodus ist Historische Orte
De Egyptische regering zei eerst Koningen 06:01, Exodus, ongeveer 480 jaar voor het begin van Salomo's tempel plaats. In feite, Solomon gegevens hermeneutische bijbelse chronologie voorkomende en ernstige aanpak, namelijk 966 voor Christus, het vierde jaar van de bouw in Exodus, BC begon deze datum voor de gedetailleerde argumenten en aanbiedingen, zijn we in 1446, aan het einde aangegaan Egypte, van de achttiende dynastie, Volgens de traditionele geschiedenis, zoals gebeurde vogeltrek.
Zoals vermeld in paragraaf 1, van de achttiende dynastie van Ahmose opgericht, is verantwoordelijk voor de verdrijving van de Hyksos. En hij is 18 en 19 in tabel 4 deed in Egypte Exodus als de nieuwe koning van de dynastie, wat gebruikt zou kunnen worden beschreven.
<
Amosis 1570-1546
Saya Amenotepe 1546-1526
Saya Tutmose 1526-1512
Tutmose II 1512-1504
Hatchepsute 1503-1483
Tutmose III 1504-1450
Amenotepe II 1450-1425
Tutmose IV 1425-1417
Amenotepe III 1417-1379
Amenotepe IV (Echnaton) 1379-1362
Semenca 1364-1361
Toetanchamon 1361-1352
Voor 1352-1348
Horembeb 1348-1320
<
Ramses I. 1320-1318
Setos Saya 1318-1304
Ramses II 1304-1236
Merneptá 1236-1223
Joseph (Exodus 01:08). Dit betekent niet dat ik niet persoonlijk Jozef, maar niet lang genade noch zonen van Jozef - Hebreeuws. Hij was immers vrij gelijkaardig aan de Hebreeuwse Hyksos werden verwijderd en snel vermenigvuldigen in de afgelopen tijd voor de overheid en de autoriteiten zou een ernstige bedreiging te vrezen opleveren.
Hij of zijn opvolger, Amenotep II (1546 - 1526), ​​hij is momenteel verantwoordelijk voor het toezicht op de politieke druk. Deze (14 Ex 01:11) Hebreeërs als slaven om hard te werken in de openbare bouwprojecten, waaronder de vermindering, het plan werd uitgevoerd door Ahmose. Het project mislukte, volgde alle pasgeboren Hebreeuwse jongens (Exodus 1:15-16) met de aankondiging dat banen te doden.
Na de vaststelling datum weer geadverteerd op de baan, in mijn Tutmos, meer waarschijnlijk, door wat wel of Amenotep.
1446 voor Christus tot de geboortedatum voor Migratie Ervan uitgaande geschiedenis, we Musa, nog een belangrijk feit kan bepalen. Uittocht van Mozes in het Oude Testament 80 (voorbeeld 7.7) eerder had, en 120 jaar na de dood (Deuteronomium 34:7) wordt dan gezegd. Overlijden aan het einde van de periode van de wilde, omdat we gedateerd in 1406. Na zijn geboorte in 1526 tot een eenvoudige berekening laat zien. Daarom was farao van Mozes, die werd geboren in hetzelfde jaar als de dood Amenotep. En een vrijheid kan niet verwachten dat de climax, maar het Nieuwe Rijk chronologie, zo goed gebruiken als we allemaal onze gegevens in Cambridge Ancient History boeken, neutrale wetenschappers van overdracht van het zelfde, het hoog voor de studies betrouwbaarheid als erkend gebruikte instantie geïnitieerd. Datum, een aanpassing van de stijging
of vermindering van het hier voorgestelde aantal jaren kan de resultaten beïnvloeden.
Tutmos getrouwd met Amenotep II (1526-1512), de zuster van de koning, was een gewone burger. Terwijl Mozes is en dreigt te verdwijnen drie jaar (voorbeeld 7.7) werden geboren voor Aaron, misschien omdat het onmogelijk lijkt, is de auteur van het decreet beval het doden van baby's. Dit beleid na de geboorte van Aäron Farao verklaarde dat het bestuur nodig zal zijn en het zal niet moeilijk zijn om toe te geven dat voor de geboorte van Mozes. In dit geval, het bewijs van de Bijbel I. Tutmos wees rechtstreeks op
Tutmos II (1512-1504) Hatsjepsoet, haar oudere halfbroer was getrouwd. Hij stierf zeer jong onder mysterieuze omstandigheden. Ik denk dat hij dood naderde, werd hij benoemd tot co-regent en erfgenaam Tutmos besteld III (1504-1550). Deze uitspraak is ongetwijfeld de meest bekende en krachtige van het Nieuwe Rijk leven dat verschilt in vele opzichten. Het eerste jaar van de zoon van een concubine, en half-zus, dochter en ik zijn getrouwd Hatsjepsoet Tutmos is niet zo indrukwekkend - maar aan het eind van de campagne milieu, met inbegrip van ten minste 16 Palestijnen in de grond om een ​​buitengewone overwinning het gaat krijgen. Echter, de eerste 20 jaar van zijn regering werd gedomineerd door een krachtige stiefmoeder Hatsjepsoet. Farao van cultuur zijn verboden, maar, zoals hij eigenlijk bewoog, en alle criteria, de invloed van de Egyptische geschiedenis als een van de grote bewondering en aanvaardbaar. Ongetwijfeld, vroeg Tutmos III, haatte ze Hatchepsut resolutie, relaties worden bepaald voor bepaalde, maar is machteloos tegen. Pas na de dood van zijn stiefmoeder, Tutmos III, toonde geen afkeer van alles en nog een tekst of monument in zijn eer en het veld moet verlaten.
Een algemeen kader Hatchepsut dapper als de dochter van Farao gered Mozes leidt ons te definiëren. Dan alleen zijn tussen alle andere vrouwen staat het bevel van Farao te weerstaan ​​zal zijn, en voor hem. Zijn geboortedatum is onbekend, maar zeer dicht bij 30 jaar, haar man, die in 1504 overleed, Tutmos II kan een paar jaar ouder zijn. Het gaat over 1526, de datum van de geboorte van Mozes, en daarom zijn vermogen moet worden vrijgesproken voor zijn vroege tienerjaren.
Hij aantrad in 1504, en Mozes waren jonger Tutmos III minderjarig was. In feite is de creatie van Hatsjepsoet zoon Moses jonge Tutmos III is waarschijnlijk een grote bedreiging, Hatsjepsoet gehad, want ik heb geen natuurlijke kinderen, dat wel. De Mozes als het enige obstakel voor hun Semitische oorsprong, wat betekent dat de Farao is een uitstekende kandidaat. Deze real vijandschap tussen Mozes en Farao lijkt ons. Mozes doodde een Egyptenaar, dan is het duidelijk om zijn leven te ontvluchten. In andere gevallen wordt aangesloten, het - het probleem in kwestie Farao Farao Mozes om zich te ontdoen van dit bijzonder, betekent dit dat een persoonlijk belang. -Zelfopgelegde ballingschap Mozes (Hand. 07:23) op de leeftijd van 40 jaar, kwam in 1486 Tutmos III Hatchepsut nu aan de macht 18 jaar en ouder, het is stiefzoon / neef tegen de wil, na drie jaar zou nu dood zijn mogelijk.
Mozes tijdens de veertig jaar van Midian Sinaï en Arabië toevluchtsoord, werd gesmokkeld uit Egypte. Een van de redenen voor een dergelijke verspilling van tijd en Mozes volledig vluchtte in leven is het feit dat de regering van farao. Maar na de dood van Mozes in Egypte (Exodus 02:23, 04:19) was ik vrij om te gaan. Tutmos III stierf in 1450 en zijn zoon Amenotep II (1450-1425) is voorbij.
In dit debat, volgens de chronologie van een aanvaardbare norm, dit keer om te controleren Amenotep is de regel.
Tutmos III voor vertrek, is het belangrijk om op te merken, bijna 40 jaar geleden als een bedreiging voor Mozes duidelijk stierf de koning in ballingschap in dezelfde omgeving, voor het leven van Mozes, Farao de heilige rekening nagestreefd dat al bijna 40 jaar vraagt ​​de regel. 18 Tutmos van alle koningen van de dynastie III is alleen regeren zo lang. Ramses II (1304-1236) zijn uitgesloten - in feite, kan de enige leider die tijdens de migratie informatie zo lang zijn. Echter, door de meeste geleerden van de farao Ramses, meestal farao van Exodus, Mozes, Farao goed vond, niet toegestaan ​​om terug te keren naar Egypte is verbonden met de dood. Ramses geleid tot de dood van Mozes terug naar Egypte toen de Exodus vond plaats in 1236 na een late tijdstip zou moeten zijn.
Exodus firavun
Toen Mozes eindelijk terug naar Egypte, Aaron, het feit dat Israël verlaat Egypte om de HERE verlaten om de nieuwe koning te aanbidden, en aan het eind van de onderhandelingen met Amenotep II begon hij, samen met zijn broer het land voorgoed. Deze datum viel met de traditionele Exodus machtige koning, waarschijnlijk in 1446, in het zevende jaar (ongeveer 1450) en nog een derde jaar campagne leidde Kanaän. In deze zee van suikerriet doden Farao, en vooral in het noorden na de zevende campagne meteen geïnteresseerd in het aantal van de avonturen van de regering van deze morele wanorde, dan is het moeilijk voor te stellen wat er had kunnen gebeuren.
Farao van de Exodus II andere dan onze inbreng Amenotep is gebaseerd op twee overwegingen. 18 Het merendeel van de koningen van de dynastie Delta in het zuiden van Israël, hoewel in Thebe heeft een hoofdverblijfplaats in eerste instantie gevonden lijkt Amenotep Memphis te regeren voor een lange tijd en een plek om te wonen. Het is heel gemakkelijk om Mozes en Aäron de tweede plaats, het bewijs van de regering niet Amenotep oudste zoon doen, hem in de buurt van het land Gosen, maar de jonge Tutmos IV Het is aan de voet van de Grote Sfinx in Memphis in de buurt van de zogenaamde "Dream Stele" informatie wordt geïmpliceerd.
Tutmos IV dat op een dag de koning belooft te worden, was een droom dat de tekst aangeboden opgeslagen, als historicus, de regering erin geslaagd ", omdat veel aan zijn broer, het lot van de onverwacht vroege dood zei met een Twist Langere.: "En natuurlijk, om dit te bewijzen is niet mogelijk, maar de tiende plaag Pascha onbeschermde bloed alle eerstgeborenen in Egypte," Farao vermoord ... Zat geboorte vroegtijdige dood is niet het geval, de beslissing van Jehovah is niet mogelijk vanaf de troon na de geboorte gevangenen te speculeren in de gevangenis ... " (Exodus 00:29).
MERRILL. Eugene H. geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Uitgever cpad. Pag. 50-52, 54-56.
Een koning kent God niet
"Dan, een feit dat Israël als de kinderen en ons, is het verstandig om te zijn is krachtiger, vermenigvuldigen dus. Onder zijn volk zeide tot Jozef, maar in Egypte een nieuwe koning, verscheen en deze oorlog komt, zal ze deelnemen aan onze vijanden en tegen ons strijde, en (verzen 8-10) wereld "LED. Hier leren we dat God nooit vertrouwen in hun berekeningen, het argument vanuit het hart. Verdorven hart God toonde zich kan het niet doen, en dan vallen alle argumenten. God of Zijn onafhankelijk lijkt misschien erg verstandig, maar de Heer verscheen opnieuw in de scène zien we een echt gek.
Maar waarom doen we op onze hoofden uitdrukkelijke toestemming van de argumenten en berekeningen, de volledige uitsluiting van God mag het invloed hebben op welke manier? Principes en praktijken in verband met het atheïsme, om dat te doen. Farao in het geval hij juist vindt de mogelijkheid van diverse job-government: de schok mensen, oorlog en het vooruitzicht van collaboratie met de vijand en het volk van Israël, het land te verlaten. Dat dit allemaal met buitengewone intelligentie kan wegen op de balans, maar dat maakt niet uit, dat God betrekking hebben. Als er ooit gezegd dat idee tot Farao, en: Alle plannen zijn gek genoeg zal zijn om een ​​duik in verwarring. Nu, de menselijke geest is zo achterdochtig moet een weerspiegeling van wat er gaande is. God is volledig gratis, natuurlijk, de waarheid is afhankelijk van het beoogde gebruik en de robuustheid van de bevrijding. Gods schepping in de scène van de fatale klap tussen twijfel en geloof. God verschijnt, de wijsheid en het vermogen om te springen op het podium met een grote show, maar hebben opvallend en ze ontwikkelden voor hun naaktheid en misvorming van God zegende mijn kleren als een manier om de slechte scan te onderscheiden.
Onder verwijzing naar de koning van Egypte, een spreuk, weten velen niet God, of we kunnen met zekerheid zeggen dat het ontwerp niet kan veranderen. Een paar eeuwen geleden, dus een groot deel van het menselijk leven, woorden en Gods eed, "de twee overige dingen" een zucht van nog onfeilbaar, zorg ervoor dat je niet weet wat de volledige bevrijding en hij nobel instinct, zelfs mensen die hij voorgesteld. Hij weet dat al deze dingen, en dus niet al zijn gedachten en al wat de plannen van God, de onwetendheid van deze waarheid, de basis van alle realiteit. Wijsheid en kracht van God (Genesis 22:17) "als de sterren des hemels en als het zand aan de kust, zou" goed, die kunnen hun groei, dom remmen, denk ik. Dus het proces is gewoon gek en dom. De grootste fout die iedereen kan maken is om onafhankelijk van God te handelen. Vroeg of laat, dan is de Geest van God zal worden uitgebracht op hun eigen verzoek, en met al hun plannen en berekeningen is het feit dat verschrikkelijke vernietiging. Tenminste, wat God de hele tijd enige haalbare uitgevoerd. Maar op geen enkele manier voor altijd uit te breiden. Ze zouden hebben slechts een zeer sterke, heldere en aantrekkelijke mensen, dood en eenzaamheid in het graf abolorec bestemd was in de handen te vallen. Leiva Valley de hoogste eer en glorie helder man (Job 21:33), sterfte Closing uitgehouwen in zijn voorhoofd, en alle projecten zijn sterfelijk. In plaats daarvan, alle "Zijn naam, zijn naam zal worden doorgegeven van ouders op kinderen, zal eeuwig blijven bestaan." En gegrond in de Heer voor altijd (Psalm 72:17).
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
3 Cry for Rettung.
De zoektocht naar vrijheid is een van de onderwerpen die in het boek Exodus. Wie wil worden gevangen, en dat geldt ook voor degenen die onder de slavernij. Geen wonder dat Mozes schreef:
Vele dagen later, de koning van Egypte, de kinderen Israëls zuchtten vanwege de slavernij, en zij riepen, en geroep, was dood vanwege de service die tot God komt. En God hoorde hun gekerm, en Gods verbond met Abraham, Isaak en Jakob, en de God van de Israëlieten God herinnerde overtuigd. (Exodus 2:23-25)
Koning besloten dat de slavernij is dood, maar God heeft zijn volk en de situatie vrijgesproken bezocht, totdat zijn opvolger het systeem is om het te handhaven. Een slaaf kon tot farao en de Egyptenaren en de Israëlieten in Egypte vasthouden duur te zijn.
Hier zijn mijn aantekeningen: Gods volk uit de problemen, de Bijbel als een natie om te leven in een land van God aan zijn volk te brengen bleef maar zeggen, hoewel zijn plannen. Mensen voor hun bestaan ​​in een nieuw land, zodat u de juiste richtlijnen voor deze te volgen, gebruiken God als wetgever Mozes een tool is niet alleen gratis, maar ook wat er gebeurt. God heeft de controle van het verhaal verloren. Hij is gewoon wachten op het juiste moment om te handelen.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 9
Abraham Testament Exodus 02:24. Het is al enige evenement programma nodig: Egyptische ballingschap en slavernij, is het oordeel van God op hun land (Genesis 15,13-16) ontkende, zodat de Kanaänieten zonden heeft zijn hoogtepunt bereikt, en Mozes veertig jaar door de woestijn naar ballingschap ( bijvoorbeeld, 02 te gaan: 15, Handelingen 7:30). Maar ze voldoen aan al deze elementen, goddelijke kalender, ga dan naar de volgende stap: bel naar Abraham. En het zal een nieuwe stap Testament Abraham nemen. Zie GA. 15.18 klok hier is de deal, zullen we alle lof geven. Een van de moeder zou contingent zijn op zijn grondgebied was Israël. Dit vereist bevrijd Israël uit de slavernij in Egypte.
"Exodus Exodus 2.24,25 passage 1,1-2,23. Onderdrukking, slavernij en paars dominante narratieve thema is een as. Naast de focus van het heil en de heerlijkheid van Zijn soevereine macht van ideeën. Allah is geleverd en om zijn volk te redden beschermen Zijn beloften "(LoC John D. Hanna.) klaar om verder te gaan.
Champlin, Russell Norman, laatste vers van het Oude Testament verzen. Uitgevers hagnos. Pag. 311
Old 2 24 God ... Hij gedacht aan Zijn verbond met Abraham. Zelfs voorafgaand aan de visie van de brandende struik, de patriarch van de verteller is de belofte van bevrijding uit Egypte mate. Het oude Israël, in de loop van de heilsgeschiedenis kan worden samengevat in termen van "belofte en in plaats van" Gods beloften, God Vergeet niet, God redt.
R. Alan Cole, Ph.D. Inleiding en commentaar editie. New Life Publishers. Pag. 59-60.
Maar God hem gered had. Deze mensen en memorabele concerten (24) hoorde haar kreunen. Mozes en Israël uitgesteld de vrijlating door Israël klaar. Mozes woestijn vraagt ​​discipline en het verlangen naar vrijheid moet Israël steunen. Slavernij en vrijheid die alleen God kan hem in hun verlangen om te sparen voor het geloof Egypte Israël bleef verenigd. God hoort de kreten van het volk, maar over de "volheid van de tijd" tot de wachttijd om te winnen. (25) "God zorgt voor hen" betekent (DTT) om hun God te kennen.
Leo G. Cox comments Beacon incil. Uitgever cpad. Vol. 1. Pag. 145.
II - De geboorte van Mozes
1 Israëlieten in Egypte.
Mozes werd geboren in Egypte, was een slechte tijd voor de kinderen van Abraham. Het boek Exodus "en veel van de kinderen van Israël had productieve toegenomen" (Ex. 01:07) zegt dat wordt gestart. In dit scenario worden de sociale relaties tussen de joden geïdentificeerd, zoals demografische ontwikkelingen, de gelegenheid, het ziet er met het bestaan ​​van de mensen heel goed. Israël om te trouwen en kinderen te krijgen en hen op te voeden, en wanneer ze opgroeien, ze kinderen hebben en hen op te voeden, en wilde.
Maar in vers 8, het verhaal is van een verandering in het politieke landschap van Egypte, de kinderen van Israël te brengen geeft veel pijn. "Hij wist niet dat Jozef is een nieuwe koning over Egypte, er werden gepubliceerd." Deze tekst voor de Joden in Egypte "begin der weeën ', de shows. Tot die tijd zijn ze klaar om de wensen van slavenarbeid te vervullen werd gezien als een massa was geen indicatie renovaties en nieuwe gebouwen in Egypte. Hebreeën uw eigen bedrijf en alle voorwaarden zal niet worden aangetast geen echte sociale Egyptenaren.
Maar kijk wat de koning van Egypte, is niet nieuw. Hij nam de macht en regeerde de drie situaties zich voordoet. Mensen groeide een grote groep, zoals Mozes 1:11, a) de Israëlische mensen zijn erg b) O c) dat de toekomst van de staat van oorlog naar Israël Egyptenaren begrijpen zou associëren vijanden betekenen een staat van oorlog, Israël, Egypte, en onze expansieplannen en structurele hervormingen natievorming zal grote teleurstelling ("Aarde stijgen") te brengen, zou verlaten.
Wij zijn gerechtvaardigd uit hoofde van slechte mensen zonder God en rondom hem waarnemingen verkregen overtuigen om te zoeken. Hij groeide op in Israël, heeft de show niet dat de genade van God. Daarnaast toekomstige oorlog van Israël tegen het volk van Egypte naar andere landen, is er geen verslag bereid deel te nemen. Maar de Bijbel zegt dat Farao zijn gedachten Israël kwetsen.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 10:09.
Ex 1.7 Great Great welvaart en voor toekomstige generaties. Verbond van Abraham met de belangrijke taak van Abraham zal worden genoten zeer veel rijkdom aan toekomstige generaties, zeggen ze. Zie Memorandum voor GE. Deze overeenkomst en de opdracht zo gedetailleerd Huraa 15:18.
Sterk toegenomen. Ze zijn insecten vanwege het fantastische uitzicht over Gen 7:21 gonst als Hebreeuws, een geweldige schok ... en deze groep is om te onderdrukken, naar Egypte te brengen schrikt mensen precies wat het is "uitzwermen" om meer te weten te komen, dat is geweldig groeien.
Israël heeft de macht en de handhaving van hun eigen identiteit ontwikkeld. Er zijn veel jonge mensen boven de leeftijd van militaire dienst. Dit is explosief. Egypte heeft zo'n vijandigheid gewekt.
Land vol. Zodat het land Gosen werd gegeven (zie de woordenlijst in dit verband), Region 0 Farao Jacob (Genesis 45,10). Hij heeft ook land Rameses (Genesis 47,11) wordt ontwikkeld onder de naam, in feite, na de Egyptische farao Ramses II, bouwde vele steden. Time medewerkers van GE. En Exodus 50.26. 1.7 is waarschijnlijk een honderd jaar. Veel originele versie (Genesis 12:1-3) Abraham contract maakt deel uit van een generatie sinds. Het volk van Israël zal worden opgericht, regionale, en dan krijg je te zijn de grondwet en de wetten van het land.
Champlin, Russell Norman, laatste vers van het Oude Testament verzen. Uitgevers hagnos. Pag. 305
Bijvoorbeeld 1 7 Hebreeuwse tekst van Genesis 1 fout opnieuw de drie werkwoorden: .. 21:22 en vertaald kan worden ... Deze stijging Yusuf Enige tijd "... Heeft vermenigvuldigen toegenomen zeer efficiënt" sinds de dood van zijn schepping heeft als een zegen van God beloofde geïnterpreteerd. wonen lage schattingen van Mozes (Numeri 26:58) Levi na de vierde generatie en hoger (0,40) voor honderden jaren en is opstarten het land Gosen (misschien Wadi Tumilat zien of het land op de Suezkanaal online aangevuld met hen) Nil of overdrijving in de taal van het hele land van Egypte. De tweede interpretatie, statistieken verkeerd, hoewel ongewenst op sommige plaatsen, is gereduceerd tot een minderheid van de migranten is een uitdrukking van Egypte.
R. Alan Cole, Ph.D. Inleiding en commentaar editie. New Life Publishers. Pag. 51-52.
De vervulling van de belofte van God (1.7). Er was veel efficiënter en is toegenomen de Israëlieten. Zelfs de mensen die God heeft gekozen om te sterven, hij is met de kinderen achter de zoektocht. (15.5; Genesis 17:1-8 0.02) en Egypte, deze belofte werd vervuld, God gaf Abraham, zal dat zaad groeien. Israël, een totaal van ongeveer 600.000 mensen uit Egypte computav Toen de vrouwen en kinderen (12,37). Rekening houdend met de tijd is niet noodzakelijkerwijs een fenomenale groei. Gezien de vijandige omgeving, maar toont bijzondere waardering van God deze stijging. Nu is hun keuze, is in de familie Gods schepping (Genesis 01:28) Wat heeft hij beloofd aan de mensen die vervangen. (Zie Genesis 1:20; 7.21) Het woord komt grotendeels gebeurt met insecten en zeedieren "of groepen van overvloed" in het Hebreeuws betekent toegenomen .. 3 Israëli's, ook, niet alleen uitgedrukt, maar dit keer schreef ik eten gezondheid en fitness hulp toont dit verschil Mozes werd versterkt en logisch. "Les Miserables Siro vader en ging naar Egypte, en blijf daar voor een tijdje sommige mensen, maar groot en sterk en vol te zijn" (Deuteronomium 26,05).
Jakob en zijn zonen woonden in het land Gosen (Genesis 47.1,4-6,27) was gevuld met hen. Eenmaal in andere delen van het land, die ze hebben zeer weinig relatie met de mensen van Egypte tot aan het punt waar het kan worden gekweekt zonder twijfel. Oplopend numerieke trokken al snel de aandacht van de koning.
Leo G. Cox sagt Beacon incil. Cpad Publisher. Vol. 1. Pag. 141.
2 Een baby werd gered van de dood.
Alsmede een gunstig klimaat voor de geboorte van Mozes in het Hebreeuws mannen niet in deze wereld komen. Israël getroffen mensen, hoe meer ze zijn aan de Hebreeuwse vroedvrouwen om mannelijke, Sifra en Pua om de pasgeboren koning te doden, gaf het bevel om het punt vermenigvuldigd. Farao geloofde dat vrouwen ondergeschikt te tellen, maar de vrees voor God en Allah zal beloond worden, dan niet voldoen aan de koning. Wanneer geroepen, de Hebreeuwse vrouwen "live" de koning op de hoogte. Bijgewerkt Bijbel "sterke" en gebruikt de term New Living Translation zegt vandaag dat de Hebreeuwse vrouwen "enigszins bijgedragen." Het maakt niet uit welke versie je gebruikt, de teksten van de verloskundige, de farao zijn onderzocht en vertonen hun handen vuil met het bloed van de onschuldigen vrij antwoorden te geven. Altijd ware geloof in God en doen wat je nodig hebt om onszelf te uiten, en boven alles, wat er mis is niet toegestaan.
Maar ik was niet van plan om te stoppen. Hebreeuwse vroedvrouwen gegeven ongehoorzaamheid indien de bestelling nu beweegt het Egyptische volk: "En Farao dat elk kind je in de rivier gegooid levend geboren, maar om alle meisjes te ontmoeten, zei hij, alle mensen leiden" (Ex 1: 22). Dit is niet een Egyptische of Egypte, de Israëlieten vallen in de straten in de huizen, om hen te stoppen, of een plaats om haar pasgeboren kind naar haar geslacht en geef je moeder een kind gemaakt of en waar het zegt om de baby uit de Nijl te verwijderen om direct, dus verdronken of opgegeten door krokodillen. de duivel is wat het is en wat nog komen voor de kinderen van Abraham om een ​​merk te maken. Een ander ding om op te merken is dat de boosheid van de mens schiep de slechtste methode is het feit dat ze hun zaakjes te krijgen. Satan onderdrukking, slavernij en moord tegen de Hebreeën, maar als er een plan dat God een plan, maar de verlossing, heil en leven voor hun kinderen.
Er zijn een aantal kinderen de Bijbel Leviticus, en kon hem, een bamboe mandje geplaatst om kinderen te beschermen niet langer verbergen, zegt breekbare presentatie. Deze eenvoudige manden met planten werden geplaatst langs de rivier. Nu de dochter van Farao ging om te baden in de plek om te zien en manden, beval zijn knechten zijn geselecteerd. Het spijt me voor de kinderen van de dochter van Farao, Mozes en God kinderen besloten bewaard om deze manier van leven te creëren, de dochter van Farao gebruikt om redding.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Geloof Reis van Mozes, de Exodus en het Beloofde Land weg. Publishers cpad. Pag. 10-11.
Exodus 01:17 vroedvrouw ... De vrees voor God. Om de Hebreeuwse vroedvrouwen horen en (om zijn eigen leven te redden) te knikken. Echter, tijdkritische, te bevrijden van de dood, kinderen. Menselijkheid, mededogen en vrees voor God, het is meer dan 0 zelfbehoud is een krachtig instinct. Angst is een onderdeel van de ware religie van Allah en barmhartigheid.
Humor. Heer Farao versloeg doel moorden. Farao's, de grootste bron van het bericht naar de troon van de Almachtige zelf naar beneden. Om Daarom groeien, zelfs al plannen Farao voor Israël, en om te gedijen en zijn blijven bestellen van de moord.
Israël uiteindelijk vertrekken naar Egypte toen Mozes de Israëlieten "lenen" sommige Egyptenaren gevraagd Aäron en het gouden kalf, waarom nog steeds Mozes probeert te verontschuldigen, wanneer Aaron, zeggende: vuur gieten van de misdaad. Hij leek geschokt als iedereen (Exodus 32,24) "En ik ben in het vuur geworpen, en het kalf vandaan kwam." Zo is in het boek Exodus heeft genoeg humor. Maar we vroedvrouw mortiferament probleem zo ernstig een kwestie van leven en dood, kunt u er zeker. Sommige wetenschappers denken dat niet alleen in de Hebreeuwse tekst, maar ook de Egyptische vroedvrouwen, is dit een indicatie. Verloskundige, als een klasse Farao "ja" antwoord op dit feit, maar als het gaat om het koninklijk besluit Hebreeuws komt doden kinderen "geen" en verder gaan.
Exodus 01:18 Waarom ... Verlaten kinderen te leven? "Waarom gehoorzamen mijn orders en in tegenstelling tot wat ik geregeld op deze manier te handelen?" Dus vroeg Farao de 0 Dit is iets dat niet kan worden verborgen. Vs. 19 0 Farao kon niet geloven dat het geen zin heeft, is een antwoord. Maar lees niet dat hij naar verloskundige straffen. Misschien 0 sacrum schrijvers zoals wij om de informatie te houden was verschrikkelijk wraak. Zie Yeh. 04:16 voor de goederen in het oude proces van de bevalling.
Verjaardag. Sommige wetenschappers dit alles is de vroedvrouw met een bepaalde frequentie die zich voordoen, maar in werkelijkheid, het heilige auteur inleiding vertelt een grapje hier, de waarheid is een bedrijf te worden opgenomen "slim gebruik van". GE stemming dik. 29.26. Verschillende wetenschappers, sommige vrouwen, vooral het werken tussen de lessen, gemakkelijk, veel moeite om hun kinderen te laten zien hoe om te broeden. hoewel in sommige gevallen kan het als bewijs worden voorgelegd, dan zullen we gewoon niet een uitzondering, geen regels zou leveren.
Exodus 01.20 Gott, der am besten mit Ihrer Hebamme. Sie sind zurückhaltend, Böses zu üben, und Gott segne sie. Und so wird ganz Israel für einen bestimmten Zeitraum und ihre Zahl hat sich in Kraft. Wie lange hat die heiligen Schriftsteller uns nicht erzählen. Aber die Zeit verging, und das Problem nur wütend auf ihn, so dass der Pharao wieder manifestieren. Gott jeder "Runde" in den Kampf gewonnen hat. Eine meiner Quellen, sagte Bermaklumat bahawa Betrug, auch wenn sie Gott, segne diese Frauen. Liegt bahawa Aber die Leben der anderen ist nicht schlecht denken. Gehorcht Allah, und kein Mensch zu allen Zeiten (Apg 5.29) kewajip würde männlich sein.
Exodus 01.21 Er verkörperte ihre Familien. Diese Übersetzung, Dolmetschen, Hebräisch, sieht bahawa anderen Israelis ", machte sie Häuser", ihre Häuser zu fördern, da perkhidmat sehen das gute, sagt er. Er wird das Haus gesteckt, so dass es möglicherweise besser geschützt werden: Aber sebahagian Gelehrten geben Kredite an den Pharao. Aber auch hier werden wir wahrscheinlich einen Schatten Fruchtbarkeit obwohl bahawa hatten. Israel nicht Befehl des Pharao zu gehorchen, um Paare mit guten Frauen, wurde mit ihren Familien gesegnet.
Dieser Text, der die Idee der göttlichen Gnade, usw. 20 erstreckt. Wie kann Gott diese Frauen Meth belohnen? Geben Sie ihren Kindern.
Exodus 01.22 intensiviert Gewalt. 0 Dekret, weil die Hebamme hat nicht funktioniert, da nun 0 Pharao, um ihn in den Nil zu ertränken werfen ihre männlichen Kinder, gab pestiferous desvencilhass Aufträge, um sein Volk von den Hebräern. Unter anderem der heilige Autor von Israels Unterdrückung des Volkes Israel aus Ägypten kam, erreichte einen hohen für die hier erzählen. Keine Verfolgung, Israel in der Lage, in einer fruchtbaren Region zu bleiben. · Nur Mühe können sie sie Queree. Deshalb, desto schwerer der göttliche Plan für die Pharaonen, desto besser die ausgeübten Druck.
Weil Israel Druck, wollte schon gehen, wird ein Agent der Errettung des Mose sein. Gott in seinem ewigen Plan ist eine Zeitleiste, und auch Erinnerungen Ressourcen, menschliche und es sonst zu befriedigen.
Kindesmord. Krimi war so schockierend, in den Ohren von Christen haben eine sehr reiche Geschichte. Moderne Gegenstück ist Abtreibung. Wir haben vor allem durch Markieren Zeit die Mädchen hinter zu sterben, früher alle Kinder mit Exposition gegenüber Wetterbedingungen vertraut sind. Wenn ein Kind kam zu harte Behandlung zu widerstehen, dann ist es, dass Gott wollte, dass er leben. Aber weil das Baby in der Regel stirbt, haben die Götter nicht wollen, in sie kommen zu dem Schluss, zu leben.
"In Sparta, wird der Staat von einem Kind zu leben oder in ihnen. Essen wird sterben Entscheidungen, Solon ein Gesetz in Rom, die Regeln der das Baby tot ist. Mütter für Lade Entscheidung, aber die Eltern verwirren oder manuell und Testament Kindern ist, zu leben, zu erklären. Syrien Moloch, die Opfer nicht-geliebten Kinder angeboten. 'un Karthager "Melcart ihnen opfern (LoC, ellicott.) Nil, Kinder ziemlich als heilig Kinder göttliche Macht des Opfers durch gemacht, zu sehen, wie es war eine Bewegung zu starten. Nil-Krokodile sind gepackt und die Kinder dort geworfen als Köder für Reptilien und so ihre kleinen Körper sind nicht verschmutzt Flüsse.
Champlin, Russell Norman, letzte Strophe der alttestamentlichen Verse. Publishers hagnos. Pag. 307
Exodus 01.19. Es gibt starke und die Hebamme geboren hatte, um ihre Kinder vor ihnen gegeben. Eben schnelle Lieferung von biologischen Tatsachen des Babys oder Israel liegen, wenn überhaupt, wird uns nicht gesagt.
Treiber zeigte parallel Arabisch, aber Rachel ist auf jeden Fall eine schwierige Geburt (Genesis 35:16) hatte. Obwohl sie liegen, ist keine Lüge, und das ist lobenswert, aber das Leben eines Neugeborenen und weigerte sich, ein Geschenk von Gott zu nehmen. Respekt für das Leben, Gott des Lebens (20:12,13), die gehört, ist das Ergebnis ihrer angesehensten und wurden mit ihren eigenen Familien belohnt. Abtreibungsdebatte die Bedeutung dieser Veranstaltung sollte sorgfältig geprüft werden.
ZB 1 22 Um den Nil hebräische Begriff ägyptischen Sprache aus einem Wort und Nil bedeutet "Fluss" par excellence, ausgeliehen (andere Begriffe entlehnt Ägypten "Müll" und "Frosch" bedeutet. Darüber hinaus werden einige Ägypter eigenen Platz, erwürgt Levi.) Executive bestimmten Stamm wie Israel Fels Was für eine Art und Weise zum Tod durch Steinigung im Land (Josua 07.25), ebenso wie eine offene Verfahren in Ländern wie Ägypten und Babylon. Der israelische Staat wusste nicht, ob an allgemeinen Aufgaben bleiben: sicherlich die Mutter von Moses (Hebräer 11,23), Pharao Zorn wahrscheinlich auftreten, alle Mädchen Konkubinen (Slave-Frau) sein wird und kann .. Eine Generation wird von den Ägyptern absorbiert. Das ist so eine sinnlose Anstrengung, um Gottes in Bethlehem, Herodes (Mt 2,16) loszuwerden versucht zu zerstören eine ganze Generation von Männern im Neuen Testament findet eine Parallele. Doch im Neuen Testament als Gottes auserwähltes Mittel des Pharao, Herodes, die Juden der Pharaonen Flugzeuge und Hitler und andere Interessen Israels gegen Völkermord Versuch Ähnlichkeiten zwischen den Shows gemacht Plan Gottes nicht widerstehen konnte, ist aber erhalten geblieben. Christian Kommentatoren haben schwere Verfolgung durch die Kirche im Laufe der Geschichte erlitten haben, Gleichheit gesucht.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 53-54.
Schritt zwei - Murder männlich Hebräisch (w. 15-21) Neugeborenen. Wenn der Plan funktioniert, wird der Pharao des jüdischen Volkes verschwinden. Menschen der kommenden Generationen werden sterben und am Ende heiraten ägyptischen Sklavenmädchen und von den Ägyptern assimiliert. Doch Mose 3:15, nach 12,1-3, Gott so etwas zulassen und Pharao Pläne werden nicht verwendet, um die beiden hebräischen Hebammen zu verhindern. Die Weigerung, das Gesetz pervers wie dieses Gemeinwohl "zivilen Ungehorsam" Heiliger Gehorsam ist der erste Fall, die wir heute haben.
Solche Matthäus 20:21-25, Römer 13.01 Peter 02.01 als T-Schrift, Christen gehorchen menschliche Autorität Beratung. Allerdings gehorchen Römer 13.05 erinnert uns diese Mühe unser Gewissen. Gottes Gesetz ist im Gegensatz zu den Menschen Recht, (Apg 5,29) "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen." Ein Beispiel nicht nur für Hebammen, sondern auch Daniel und seine Freunde (Daniel 1, 3, 6) und die Apostel (Apostelgeschichte 4, 5).
Hebammen haben zum Pharao liegen? Wahrscheinlich nicht. Shiphrah und hatte sein Assistent Hebamme Pua Babys geboren vor jetzt angekommen fragte! Gott, nicht ihr Leben riskierten, um Juden zu retten Hebamme zwei Köpfen. , In einer seltsamen Art und Weise seine Würde jedoch: es ist eine sehr riskante, Kindern Zeit! Vielleicht haben Sie sie oder Mädchen, es ist wie Moses die Kinder geschützt sind. Eine dieser Frauen geben hohen Shiphrah Kinder zahlen und so und Pua (Ps 127:3) Es ist notwendig: Aber Gott sei Dank, es zeigt Gottes kostbare Kinder.
Der dritte Schritt - Baby Ertrinkender (Vers 22). Pharao gelernt, dass sie getäuscht wurden, seine Pläne geändert und heiligen hebräischen Babys ertranken in dem Fluss Nil bestellt Menschen zu verwalten. Wache zu beobachten bis hin zu den hebräischen Hebammen nicht, aber die hebräischen Sklaven, um die Menschen in Ägypten zu beobachten und warnt, wenn ein Kind geboren werden kann. Doch für die Geburt seines Sohnes nicht getötet.
Wiersbe. Warren W. Expositor. Cilt I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 235.
İbranice Ebeler
Verse in diesem Kapitel ist ein Beispiel für uns in der Ausführung der gottesfürchtigen Frauen und Pua Shiphrah bietet Kurse. Er machte ihnen Häuser trotzen den Zorn des grausamen König, warum nicht die Umsetzung des Plans. (1 Sam 02.30) "... die mich ehren, werde ich ehren." Nach ihm, immer daran denken, diese Lektion und ziehen weiter.
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
SATAN ARIZASI
Satan, die Macht der Macht Gottes und die Kraft des Glaubens: deep göttlichen Prinzipien in dem Buch Exodus, dass es Prinzipien, die in Abschnitte wie folgt unterteilt werden können.
Im letzten Satz des ersten Kapitels lesen wir: "Und der Pharao seinem ganzen Volk, dass jedes Kind geboren wird Sie in den Fluss geworfen, sagte er." Das ist die Macht des Teufels. Dieser Fluss ist ein Ort des Todes und der durch den Tod, ist der Feind versucht, Gottes Absicht zu verhindern. Immer war. Schlangen haben immer zu benutzen, um zu erreichen, Gottes Absichten haben uns um das Schlimmste suchen Auto. Nehmen wir den Fall von Abel Genesis Kapitel 4. Snake Gott durch den Tod eines Schiffes beäugte Teil setzen, nicht wahr? Nehmen wir den Fall von Joseph Genesis Kapitel 37. Dann will der Mann von Gott auserwählt, den Feind zu töten. 2. Chronik Kapitel 22 "königlichen Samen" Nehmen wir den Fall, Matthew 2 Um von Herodes geschlachtet werden und der Tod Jesu Matthäus 27 gefördert. In all diesen Fällen stören wir den Fluss des göttlichen Handelns, sehen den Tod des Feindes.
Aber, wie Gott gesegnet, gibt es etwas nach dem Tod. Einlösbar auf alle Bereiche des göttlichen Handelns, über die Grenzen des Reiches des Todes. Gott begann, sich aus der schlimmsten zeigen. Graves Grenze ist böse Aktivitäten, sondern es beginnt auch mit einem heiligen Aktivität. Dies ist eine erstaunliche Tatsache. Satan hat die Macht des Todes, sondern Gott, der Satan berühren Sie die Reichweite und Kraft des Lebens über den Tod hinaus-Leben und das Leben ist ein Gott. In einer Welt, wo der Tod regiert das Herz dieses erfrischendes Dessert findet eine Tatsache. Der Glaube kann in aller Ruhe zu betrachten mit der Fülle seiner Macht Satans, kann die Auferstehung der mächtige Eingreifen Gottes zu vertrauen. Er liebte nur Menschen und werden zu decken, "die Auferstehung und das Leben" ist eine dauerhafte Garantie der höchsten Auszeichnungen des Grabes veröffentlicht Lippen trinken werden. Er weiß, dass Gott stärker ist als Satan, und kann daher erwartet werden, ruhig, und die Manifestation einer höheren Macht während der Wartezeit zu seinem Sieg und Frieden zu sehen. Wir denken, im ersten Vers dieses Kapitels ist ein Paradebeispiel für die Kraft des Glaubens gibt.
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
3 Die Mutter von Moses (Exodus 6,20).
Bibel Levi, hatte einen Sohn, einer der Brüder Josephs, Nachkommen und für drei Monate als eine Frau, die versucht, es zu verbergen, bietet Moses 'Mutter. Wir sind in einer Zeit, als die Ägypter folgten die hebräischen männlichen Babys, denn es war wirklich ein großer Erfolg, den Sie haben, zu akzeptieren, dass das Leben Frucht des Leibes viel Mut für Frauen zu bewahren. Dies ist ein Akt des Glaubens. Namen Moses 'Mutter ist nicht mehr das Wort Gottes, aber vergessen Sie nicht, Miriam zitiert. Leo G. Alter: Cox, Rezensent des Buches Exodus Bewertung Beacon genug, ihre Schwester, ihre Schwester Miriam (26,59 Nm 4) zu kümmern, denn Moses zeigt, dass das erste Kind des Paares. Auch Moses, Aaron, seinem Bruder (6,20; 26,59 Nm) war drei Jahre älter. Es scheint, dass, weil der Erklärung des Königs Leben auf dem Spiel steht als erstes Kind des Paares, Aaron, Moses, nach der Geburt der königlichen Edikt in Kraft.
Sicher ist diese Frau, bewahrt sein Leben mit Gott und Glauben zu sehen und zu einem Bambuskorb zu setzen das Kind mit dem Glauben. Gott rettete nicht nur das Leben des Kindes, aber Moses bezahlt worden war, um Pflege ihrer eigenen zu nehmen hat.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Glaube Journey von Moses, der Exodus und das Gelobte Land Straße. Publishers CPAD. Pag. 11-12.
ZB 6 Yokevet 20. Hebräisch, Allah oder Jehova ist durch den Sieg geehrt. So Levi, Kehath und Bruder von einem Mädchen Namens, Amram und seine Frau Miriam, Aaron und Moses 'Mutter (Exodus 06.20; Num 26,59). Einige Wissenschaftler (siehe Glossar) des göttlichen Namens Jehova wird dieser Name gebildet werden, die Zweifel an der Bedeutung aufwirft. Sie sind der göttliche Name Jehova, wir glauben, dass die Verwendung der zur Zeit des Mose, denn sie streiten. Es gibt Hinweise darauf, dass der Name tatsächlich aus der Zeit vor der Zeit des Mose, aber, und ist unter semitischen Völker eingesetzt. In Exodus 06.20 Amram Yokevet seine eigene Schwester, eine Tante, um gerettet zu werden. Dann ist (Lev 18.12.) Zwischen nahen Verwandten verboten Ehe, da mehrere Versuche unternommen wurden, um die Situation des Inzests zu lindern. In anderen Fällen von Blut, weil es klare Beweise von Beziehungen, aber diese Versuche nutzlos. Abraham, Sara, eine Halbschwester (Genesis 20,12) verheiratet war. Septuaginta wurde Amram Cousin Yokevet, aber das spiegelt nur eine Veränderung in den alten heiligen Texte. Ich achtzehnten Kapitel des Leviticus-Eingang, eine detaillierte Studie über die Häufigkeit von Inzest im Alten Testament ging es los. Soziale Sitten ändern sich, und diese Änderungen werden von den heiligen Lehren begleitet. Die Offenbarung ist nicht stagniert progressive und konstant. Sehen falschen Dinge Gegenteil von spiritueller Erleuchtung und wird nicht falsch zu denken, angenommen werden.
Amram lebte 137 Jahre. Er wurde der Vater von Aaron und Moses, weil diese Details sind unten erwähnt.
Champlin, Russell Norman, letzte Strophe der alttestamentlichen Verse. Publishers hagnos. Pag. 328
ZB 6 20 Amram heiratete Tante seines Vaters. Eine solche Ehe nicht geschaffen wurde, bevor dann ausführlich das Gesetz des Mose (Levitikus 18:12,13), wird von verboten werden. Für eine lange Zeit die anderen "Verletzungen", zu vergleichen, Halbschwester Ehe Abrahams.
War Yokevet. Lot (zum Beispiel als Joshua), in Form von kurz-Yo, die den Namen JHWH hat die Möglichkeit, die erste Silbe des Namens diskutiert. Wenn das wahr ist, dann werden alle früheren israelischen breitere Verwendung des Namens JHWH, der Gott Moses, als Titel für die Familie bekannt, könnte durch ein Familienstreit folgt verwendet werden. Es ist zwar nur von den Nachkommen Kahaths bekannt ist, gibt es bereits mehr als ein einzelnes Ereignis wird sich lohnen, darüber nachzudenken. Traditionelle Stimme ist wahr, der Name "Jahwe Herrlichkeit" (siehe Ichabod ", keinen Ruhm") bedeutet.
Yakbid vielleicht am besten in den Worten zum Ausdruck: "Das Ehren (Gott ist unbekannt)" Israel nach dem gemeinsamen Muster unter den Namen. Vgl. Jacob und Ismael: Sung So, es wird keine Referenz auf den Namen JHWH dritten Person Singular besteht aus gemeinsamen Namen sein.
Aaron und Mose. Alle Stämme, die beiden scheinen die vierte Generation der Väter sein. Dies kann nicht relevant sein. Israel ignoriert die Symmetrie der üblichen Anzahl von Verzweigungen des Stammbaumes (Genealogie Christi, wie scheint der Fall zu sein), oder aus einem anderen Grund oder andere, das ist. "Vier Generationen von dem Wort" wenn wörtlich genommen, dann der Aufenthalt in Ägypten dürfen nicht mehr als ein Jahrhundert gewesen sein, und die "vier Jahrhunderte" ein allgemeiner Ansatz zur Genesis 15.13, "vier Generationen" als gesehen werden.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 84
Yokevet Eltern waren Amram und Mose (Exodus 06.20 Uhr), und der aktuelle Text des Exodus Ich glaube an Gott, weil er den Glauben, Hebräer 11.23 betont, wie Vater und Mutter sowohl Lob. Zweifellos wurden die beiden hebräischen Babys in schwierigen Zeiten getötet glaubte, dass Geschlechtsverkehr erforderlich ist.
Moses war ein Mann von großem Glauben und Eltern, und die erste Nachricht von einem gottesfürchtigen Paar. Miriam, große und Aaron, Moses (Ex 07.07), drei Jahre älter Amram hatte zwei Kinder und war Yokevet.
(Siehe Hebräer 11.23. Apostelgeschichte 7,20) 9 und natürlich Gott hat ein Ziel für ihn ist typisch bahawa Von Anfang an Moses "in Gottes Augen schön" betrachtet wird. Bahawa Fatwa menongkah Pharao und seine Mutter glauben, dass das Leben der Kinder geschützt. Er aller Menschen Rasm Pharao von Ägypten (Exodus 1,22) Spion schwach geworden ist, um für ein Baby zu frönen aussehen, ist nicht einfach.
Wenn sie in Wasser im Nil Yokevet platziert wurde er in den Buchstaben des Gesetzes gefolgt, aber das Gesetz wird zum Pharao in der folgenden Art und Weise in Frage gestellt werden. Er glaubt an den Willen Gottes und wurde nicht enttäuscht. Prinzessin des Nils, als ich ging, ihre religiösen Waschungen, finden Körbe und hörte ihn weinen sehe ich das Baby. Hier ist es mein Mutterinstinkt, hielt das Kind und pflegte ihn.
Gottes Herz stark Prinzessin Baby wird verwendet, um die Tränen zu steuern.
Wurde von seiner Mutter aufgezogen, um das Baby zu nehmen und immer noch Worte, um Miriam zu organisieren! Gott oft beginnen, ein Baby zu liefern, wenn Sie große Dinge zu erreichen der Ausdruck "fragile wie ein Baby", bezieht sich nicht auf das Reich Gottes anwenden möchten. Sie Isaac, Joseph, Samuel, Johannes der Täufer, vor allem, wenn Jesus wurde gesendet. Gottes (1 Kor 1:25-29) schwach Dinge, die Sie verwenden können, um den Feind zu besiegen. Tränen Baby Ägyptens erste Waffe im Krieg gegen Gott.
Wiersbe. Warren W. Expositor. Cilt I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 235-236.
"Und er wurde 3 Monate versteckt, gibt Levi Familienvater, und Levi Tochter nahm. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, und an diesem schönen Säge., Jedoch niedriger Sträucher Brust als nicht verstecken und Bitumen und Pech betumo und Kind nach innen , legte Fluss Schilf Und zu wissen, was passiert ist, um ihre Schwester, stand der Ferne. "(Vers l-4).
Hier ist eine rührende Szene von Interesse, mit Blick auf das Gesicht, was auch immer es ist. In der Tat, es ist nur Gottes Handeln in der Gegend verlassen die Herrlichkeit der Natur und den Glauben über die Auswirkungen des Todes und der Aufstieg der ihren wahren Charakter. Im Wesentlichen Tod - diese Kinder in einer solchen Position, weil die Stärke des Gegners, richtig ist der Beweis gestellt werden. Und dies, wie auch die Exposition gegenüber Tod dieses wertvollen Kindes sehen scheint Schwerter mit mütterlichen Herz überqueren. Devil May Cry ist beweglich und Natur. Doch dunkle Wolken und durch ihn den Glauben hinter dem Toten die Geschwindigkeit Glauben Moses, als er geboren wurde, sah er ein, weil seine Eltern 3 Monate versteckte Durch seine Leben spend Licht und helle "Wolken mit Licht dort ist schön mache keine Witze, der König" ( Hebräer 11,23) gefürchtet.
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
4 Die Tochter des Pharao (Exodus 2 5.6).
Die Tochter des Pharao betritt die Szene in der Geschichte der Hebräer. Gott hat einen interessanten Sinn für Humor: der Tod der König von Ägypten die hebräischen männlichen Kinder, wenn Gott anmutig die Tochter des Pharao, das Leben des Kindes zu erhalten, die würden, Jahre später, der Retter Israels. Fast nichts, was wir sind hier, um Ihnen helfen, uns erfolgreich sein, wenn die göttliche Vorsehung und göttlichen Plan, um Menschen, die wissen, wir haben nicht die gleiche Angst vor Gott zu haben, und wer es ist genug, um zu verstehen, was über diese Frau sagte jedoch zu verwenden.
Die Tochter des Pharao, nicht nur nach der Situation von Kindern in Bambuskörbe gelegt fühlen zu handeln. Er wusste sofort, dass dieses Baby Hebräer, und ist das ägyptische Volk Babys Fluss durch die Tochter des Pharao, aber es war noch nicht einmal ein Befehl, der alle Menschen entfernt. Er hielt das Kind am Leben.
Moses verbrachte 40 Jahre denkende Mensch, dass seine erste "Dwight L. Moody sagte, es war klug." Sekunden verbrachte 40 Jahre lernen, er war niemand! Vor vierzig Jahren, zu entdecken, was man mit einem Mann Gottes tun können, verbracht. "
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Glaube Journey von Moses, der Exodus und das Gelobte Land Straße. Publishers CPAD. Pag. 12-13.
2.5 Antike die Tochter des Pharao. Siehe Hinweis oben Exod. Als Pharao, der 1,8 und 2,1 THECA. Wie das Alte Testament mit den Pharaonen, die dritte Pharao Siehe Glossar 0 Seksyen Fällen verbunden. Jüdischen Tradition begeisterter Geschichte, sagte die Tochter des Pharao bahawa Lepra, sondern das Wasser, während der Einnahme von 0 Korb, wurde Ganzen gemacht. 0 Archäologie dieses Absatzes Dura-Europos Synagoge Szene, die die alten Mauern wurden ausgegraben. Ihr Verstand haben verbunden worden. Moses, Mutter, Tochter, Minda Ägypten verstand, verstand das Baby Moses. Chance Zufall ist nicht gültig. Es gibt keine gültige versehentlich. Gott alles befindet. "Im Allgemeinen, andere können in bedeutender Weise keinen Sinn angewendet werden oder nicht, warum, aber wie wir älter werden wir uns selbst haben durch die Nahrung von einer Art Ansicht erlassen worden Fälle ... Wir von jungen Menschen spiritueller mit einem bahawa Glauben an Jesus zu gewinnen, aber menyedar wir" remote (LoC J. Edgar Park.) gibt es etwas gibt, die Sie brauchen, um bahawa folgen.
Maidens verloren Chance. Sie sind sehr besorgt mit des Pharaos Befehl Gehorsam. Aber die Prinzessin ist keine Angst, und so ist seine Belohnung.
Josephus, indem die Elemente einer großen Geschichte, den Namen dieses Mädchen namens Thermuthis. Alle diese Elemente in eine unterhaltsame Lektüre, aber weit von der Realität. Prinzessin Baden im Fluss, sondern ganz normale Frauen ein Ort, es zu tun. Einige der ägyptischen Frauen tragen ein Segen, in der Hoffnung vielleicht verwendet, um zu gehen, wo Moses 'Mutter wurde bewusst 0 belassen. Das ist genau das, was null.
Ex 2.6 Der Junge weint. Baby schreit Herz jeder Frau, ebenso wie die meisten Männer schmelzen. Denn so lange, es zeigt, wie abhängig der Mensch Kind, es ist nichts so hilflos. Hebräisch Kinder wissen sehr gut, dass sie die Prinzessin, auch wenn es Gnade. Aber die Liebe ist nicht Hass nicht einen Unterschied machen. Gott, vor Gott liebte die ganze Welt ist wie ein Kind zu weinen Kind stehen hilflos weinen, ein Baby ist nicht etwas anderes. Einige Männer, die durch ihre Theologie, wird es Hass und "Baby" zerstört werden und nicht in gefährlichen Gewässern. Aber die Liebe Gottes (Joh 3,16) ist genug für alle da eine Rückstellung für-yon sind, erreichen Mädchen wie (I John 02.02 ... I 4.6 PED) und das Baby zu erholen, so dass in der Tat der ACO für die göttliche Bestimmung des langen Arms des Potentials Moses 'Tochter konnte Wasser zu bekommen, es ist einfach nicht genug Potenzial für alle Menschen. Herr Moses, die Wasser oder sonst etwas, das Sinn machen würde. Die Anerkennung Gottes in der Natur und in jedem Bereich des menschlichen Lebens deutlich zeigt. Daher wollen wir die Liebe Gottes zu fließen.
Champlin, Russell Norman, letzte Strophe der alttestamentlichen Verse. Publishers hagnos. Pag. 308-309.
"Und ich ein Kind sah, ihre Eröffnung, die Tochter des Pharao in den Fluss, um zu baden, ging hinunter, und die Mädchen, dass Fluss am Rande der ging., Und er zwischen dem Schiff stürzt und sah ihr Dienstmädchen, als er hob sie auf, und sie weinen und sah ihn zärtlich bewegt und sagte, 'die Kinder der Hebräer "(Verse 5-6) ist. Hier also der Glaube an göttliche Antworten Ohren mit süßen Stimme war ein Flüstern. Gott hat in diesem Fall eingegriffen. Rationalismus, Skepsis, Untreue und Atheismus, lachen bei dieser Idee. Und Glauben, aber das Lachen ist anders. Hora echte Prinzessin in einem flachen Fluss mit der Idee der göttlichen Eingriff während der ersten Lachen. Ich denke, alles ist Gott ru freundliche Zufriedenheit. Und wirklich, auch wenn er nicht Gott, diesen Besuch zu der Tochter des Pharao wissen, wenn es irgendwelche Störungen.
Zurückgefordert gedanken Geist der Geist der göttlichen Glück oder Schicksal wirft und glückliche Ereignisse in die Fußstapfen eines der Arbeitsplätze. Manchmal ist die banalsten Dinge, die Sie, Gott zu dienen, um hohe Ketten Designs voranbringen kann, eine wichtige Verbindung in den Veranstaltungen. Nehmen wir zum Beispiel Esther 06.01, wir finden? Ein heidnischer König verbrachte eine unruhige Nacht.
Wurde als eine große Kette von Ereignissen in diesem Zusammenhang betrachtet, können wir annehmen, was ein bemerkenswerter ist jedoch, hilflos in diesem Fall kamen die unterdrückten Nachkommen Israels nach einer tollen Rückgewinnung.
Dieses Pharaos Tochter und war mit seiner Reise entlang des Flusses. Aber dann: "Gott, der Gott der Hebräer" nicht umhin zu denken, dachte! Das Baby wurde noch weinen etablieren Bogen Busch, erschüttern das Land Ägypten ist immer noch ein Werkzeug Gottes, wusste nicht, dass! Dennoch ist. Gott ihn (Psalm 76:10), um den Zorn des Menschen Lob und Rest anheben können Cholera verhindern. Die Wahrheit dieser Tatsache deutlich in diesen Worten!
.. "Dann Pharaos Tochter, die Schwester, Sie und die Tochter des Pharao sagte zu ihrem Kind, erstellen Sie eine hebräische Amme rufen unterwegs, sagte zu lassen Going up und das Mädchen und die Mutter des Jungen genannt würde Dann sagte meine Tochter Pharaos: .. Für mich ist das Kind und Krankenschwestern bekommen ich Ihnen sagen, Ihr Gehalt wird Sie und die Frau nahm das Kind zu geben, und jetzt ist er und ein großer Kinder gepflegt und akzeptiere sie die Tochter des Pharao, brachte ihm und seinen Namen rief Mose und ich Wasser "Satz (7-10) es herausgezogen, weil, wie er sagte, .
Hier fand ich die Gesamtrate von Moses Glauben, ist der Teufel schüchtern und schöne Weisheit Gottes enthüllt. Eins, Zugabe ", ein Kind, ihn zu töten", sagte er zu den hebräischen Hebammen können davon ausgehen, "Sie sind alle geborenen Kinder wurden in den Fluss geworfen", wird das Gericht selbst ein Kind zu spielen? Satan, Gottes Absicht zu verhindern, wollen die Pharao, der Macht des Satans zu seinem Fahrzeug zu verwechseln war, dieser Moses geworden, pflegen und trainieren, um von Gott als seine eigene Waffe mit überschritten wurde zu dienen. Unglaubliche Glück! Großen Weisheit! Tatsächlich (Jesaja 28:29): "Das ist von Gott", obwohl. Wir können mehr Vertrauen in ihm allein zu sein, und dann unser Karrieremesse und effektiver wird unser Zeuge sein.
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
2 verwendet wird. 5 Die Tochter des Pharao. Apokryphen Buch der Jubiläen (47:5), um Tarmut wir sagen, Hyatt (MS 64) kommentiert: "Merris" und andere Namen gegeben Namen wie Anrufe "Merete ist". Es ist schwer, Namen, die aus einem Grund geschaffen sind zu finden, so dass wir bahawa Trümmer außerhalb der heiligen Tradition ist hier sehr wahrscheinlich angenommen werden. Jannes und Jambres Vergleichen Geduld, Moses (2. Tim 3.08) Namen gegen die Wizards. Wort des Pharao Ramses II, in der Tat, dass, wenn Sie fast sechzig Töchter. Er besaß auch ein paar Chalet'' 'Hunter' Jagd Enten und viele andere Arten werden in der Delta-Region verstreut, bahawa Mutter von Moses begrenzen wir, das Mutterland Zoe lebt gibt es keine Notwendigkeit, anzunehmen.
Old 2 6 Es tut mir leid für ihn. Osten, wird keine Eltern in der Lage sein, einen so starken Kind zu verlassen. Wir denken, dass Frauen nicht so viel Glück, aber Pharao ist nicht Gegenstand der Todesstrafe durch auferlegt. All dies, die göttliche Vorsehung am Werk.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 56
Gottes Gnade Pharaos Tochter (6) und gezeigt, Mitgefühl entsteht. Die bösen Jungs sind schlecht, auch wenn er, Gott, Kraftunterstützung, Goodwill in den Herzen derer, die grausam sind und zarte Liebe trägt in der Nähe sein. Es mag wie ein irdischer König hatte Erfolg, Gott, von einem bösen König versteckt hat einen Plan kleine implementiert. Es ist sein eigener Sohn, Hebräer Mutter zum Pharao, um etwas von dem Geld die Einrichtung zu zahlen, auch interessant, (9). Dieser Mann berufen, der Zorn Gottes loben ist ein weiteres Beispiel.
Leo G. Cox komentar Beacon incil. Penerbit CPAD. Vol. 1. Pag. 144.
III - Moses und seine (EX 22 2.11) TRAIL OF Zeal Mendak
1. Moses Palast (Exodus 2,10), dass aufgenommen wird.
Adoption Prinzessin Exodus Moses 02.10. Im Laufe der Zeit war Moses kein normales Kind untersucht wurde. Mutter Natur 0 erstellt wird, und seine Mutter, wurde offiziell als seinen eigenen Sohn Prinzessin von Ägypten angenommen: zwei Eltern kommen dort. Ein Kind, wenn zwei Eltern haben viele Kinder, die nicht mindestens ein, denn es ist sehr schön. Auszüge aus der Apostelgeschichte 07.22 nachdem alle Weisheit Moses in Ägypten aufgenommen wird, sagt, dass es in den Schulen in Ägypten unterrichtet. Philo gibt uns die gleichen Informationen. Moses-tion zu Wettbewerbern als Teil der Vorbereitungen für die Mission erhielt eine erstklassige Ausbildung. Leben, ist er bereits in der Vorbereitungsphase (Hebr. 11.24,25) übergeben, denn schließlich, nach vierzig Jahren, Moses, Ägypten verweigerte Erbe. Er will nicht einmal, um wie Ägypten zu leben, während die für den ganzen Tag, aber die ersten 40 Jahre der Bildung, war es für ihn notwendig ist.
Philo ägyptischen Prinzessin war eine verheiratete Frau, aber keine Kinder, und sagte: Moses (De Vita Mosis, c. 1 Doppel. 604 und 605), um diese natürlichen Benachteiligungen korrigiert erlassen. Prinzessin abgedeckt wurde Eimer Artafanos Memphis (Apud Eusebi. Praep ist., 27 par. 432 Evan. 1.9 c.) Nördlich von Ägypten, die Ägypten in der Region herrschte, heiratete der Mann eine große Autorität.
Welches ist schon toll für Kinder. Nach dem Absetzen, kein Zweifel. Kinder sowohl körperlich als auch geistig, haben wir deutlich gewachsen. Josephus seltene Wörter [ANTIQ Säge. Jud. II.9 Paare. 6). Moses wurde der Schiffs Mission gewählt hoch war von Anfang an Anzeichen dafür zeigen.
Das sind, sagt Moses. Wahrscheinlich der Name "Kind" oder Mittel, Ägypten Monat Einkommen "Kinder". Hebräisch, ist der Sinn der gleiche Sound, der Nil wurde gesagt, Moshe, "nehmen", den Namen, die die Migration aufgetreten außerhalb Ägyptens eine "Produktion" Sie schätzen können.
Champlin, Russell Norman, letzte Strophe der alttestamentlichen Verse. Publishers hagnos. Pag. 309.
Old 2 10 Mõseh Moses ", nehmen, nehmen." Hebräische Verb Partizip wird wirksam bei der Lösung des Problems eine andere Stimme zu sein, uns ein "werfen", um eine passive Adjektive geben, aber es gibt keine Notwendigkeit, um diesen Zweck zu zwingen. Wie so oft im Alten Testament auftritt, ist dieser Name philologischen Übung nicht perfekt, aber auch Gleichklang basiert.
Vielleicht der ägyptischen Pharaos Tochter Tutmoses Namen und andere ähnliche Formen wie Amoses wählte den Namen, die in der zweiten Jahreshälfte erscheint. Dieser Name "Moses" als Abkürzung für irgendeine Form wieder, zu wissen, ob galt als unmöglich, aber es spielt keine Rolle. In der Bibel, dass die Fähigkeit hier, ist der Name des Moses nichts unmöglich, weil der Name wurde bewusst gewählt, was darauf hinweist, dass (auch Israel reiche spirituelle Bedeutung ist.) Pflegen Sie, dass es zusätzlich zu zeigen, die westsemitischen Dialekt noch weit verbreitet, offenbar ägyptischen Herrin Delta-Region zu verstehen und können die Sprache verwenden, möglich. In den letzten Tagen läuft diese Art von "mensahib" Befehle geben, wie das britische Empire.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 56-57.
Moses wurde die Tochter des Pharao (V.10) als Sohn geehrt. Diese Eltern brauchen, um der Tochter Pharaos zu halten um zu sehen, es sieht nicht nur, aber sie sind sehr glücklich für die Ehre, um seinen Sohn getan. Die Welt steht abgedeckt stärkeren Versuchung, immer schwieriger, weil Lächeln widerstehen. Jüdischen Tradition hatte keine Kinder der Tochter des Pharao, und sie verdient die Krone als seinen Sohn adoptiert ist die einzige Tochter des Vaters, so sagt er. Einer der Moses Gericht, um die beste Vorteil immer die beste Ausbildung und die Entwicklungszeit bieten, während das Gericht bestimmt war, alles zu genießen, die verbesserte Während es wahr ist. Moses großen persönlichen Kapazität, verbunden mit den Bestimmungen der Ägypter war ein Veteran des berechtigtem Wissen, Apostelgeschichte 07.22. Anmerkung: 1 , Zwischen Prince Ps 113.7,8 Ort beim Anheben der Armen von Providence zu Ort manchmal freuen. Viele von ihnen von Geburt, sitzen am Ende der Welt, brachte überraschende Ereignisse der Vorsehung, dunkel und für Armut geprägt scheint, gibt es. Also alle Männer über den Himmel wissen. 2 Sehr geehrter Herr, immer angemessen und beauftragte ihn prestai1 Dienstleistungen für Menschen, die bereits wissen, die perfekte Art und Weise für die Vorbereitung. Moses wurde im Hof ​​erzogen, und ein guter Mensch Prinz als König der Jeshur geeignet ist. Learned (zu der Zeit als ägyptischer Gericht), vor Gericht zu lesen, ist Mose, der am besten qualifizierte Person, die ein Historiker sein. Da das Gericht hatte in Ägypten, Mose, der Mann als Botschafter an den Hof ausgebildet worden, der Name Gottes, ist am besten geeignet, um eingesetzt werden.
HENRY. Matthew. Matthew Henry Bewertung des Alten Testaments in der Genesis und Deuteronomium. Verlag CPAD. Pag. 228
2 Moses (Ex 3.9,10) Gestaltung.
Gottes auserwähltes Volk geschult, um die Arbeit zu tun? Sicher Es gibt Hinweise auf das Wort Gottes oder Bedienstete des persönlichen Fähigkeiten, die er hasste die Erfahrungen zeigt, dass durch. Saul Meister in drei Sprachen und wird verwendet, um über Jesus in seinen Missionsreisen zu sprechen. Matthäus war ein Zöllner und können diese Informationen verwenden, um die Bibel zu schreiben. David ist ein Krieger, sondern auch ein Dichter hat mehrere Songs komponiert, um Gott anzubeten. Daniel war ein Prophet, aber war auch ein Staatsmann. So verstehen wir das Reich Gottes durch unsere Support-Ressourcen.
Es befähigt Menschen zu arbeiten? Sicher Niemand war bereit, die letzten Schritte zu Fuß mit Gott sagen kann, zu nehmen. Elijah Tischbiter ein totes Kind angehoben wird, aber es Raben, von Cherith organisiert ist gezwungen, dunklen Winter zu verbringen und Flüsse trocknen dann eine arme Witwe Sarepta, Sidon von der Stadt verzeichnete eine Saison, die von Gott gerichtet war, Jezebel Heimat. Er wurde von Gott ermächtigt, die Herausforderungen gerecht zu werden. Daher wird durch Moses in Ägypten und in der Wüste, während seiner Ausbildung, die Schafe seines Vaters, was ihn zu der von Gott für eine einzigartige Arbeit gewählt Mann. Als Christen herausgefordert, ihre Talente zu uns für das Reich Gottes zu verwenden, und dies beinhaltet die Suche starke und konsequente Ausbildung.
Autoaufkleber sagt es kursieren eine Erklärung ab. "Wir nennen Gott qualifiziert, aber qualifiziert, aber ausgewählt" prestass unserer Existenz ist nichts, wie Gott in der Regel nicht unserer Lebenserfahrung nicht hassen, weil, zumindest meiner Meinung nach, ist ein seltsamer Begriff. Gott kann jemand bei der Arbeit verwenden, aber auf dem Text der Bibel, ihm zu dienen, wenn auch schmalen, rufen gebildete Menschen. Praktisch, unsere Gaben zu Gott, die sich für Forschung und sein Königreich Leben verwendet wird, verwendet auf der anderen entwickelt Ressourcen. Als wir durch das Leben gehen mehr Ressourcen, als sie in den Dienst des Meisters verwendet werden. Und Gott unser Bestes, um Ihnen die besten unsere Aufgabe geschult werden. Seine Weisheit, wird er vollenden, was uns fehlt.
Um eine Funktion oder Ministerium Er rief einen seiner Diener durchzuführen, und wurde er als Moses gewählt und hat seine eigene Art, Vorbereitungszeit, Gott hat immer einen Zweck. In der Praxis wird immer bereit, die Stimme Gottes zu erfüllen. Gerade die Haltung, dass die Wissenschaft immer einige Mangel in der Mitte der Reise. Allerdings, Geduld, bittet Gott uns, ihm zu vertrauen, um zu gehen, und wir kein Gepäck auf dem Wissen und Erfahrung, bevor wir uns entscheiden, zu gehorchen.
Wenn von Gott berufen, neigten Mose die Schafe. Soziale Klasse, die eine entsprechende Ausbildung als Mitglied der Hof des Pharao in Ägypten, erhalten haben, nachdem er 40 Jahre, Moses floh Ägypten für das Töten eines ägyptischen. Wie geht es ihm, wie man in der Wildnis zu überleben, Tiere in der Region und der Art der Probleme in der Wüste gefunden, Schafe Hilfe für die Betreuung von seinem Vater-in-law nehmen verbrachte 40 Jahre nächsten Saison Klima. Sie enden in Ägypten mit Ausbildung sind einfache Fragen, aber in dieser Art und Weise, dass Gott zu Moses. Er ist schon die Weisheit der Ägypter. Er lebt jetzt in Ägypten und außerhalb des Platzes auf eine Reise, die für viele Jahre dauern wird lernen müssen, ist durch Allah.
Dwight L. Moody weise "Leute denken, Moses verbrachte seine ersten 40 Jahre. Sekunden 40 Jahre verbrachte er ein Lern! Vor vierzig Jahren, was kann ich mit Gott zu tun, verbrachte niemand zu erforschen", kommentierte Charles Swindoll zitiert (.)
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Glaube Journey von Moses, der Exodus und das Gelobte Land Straße. Publishers CPAD. Pag. 13-15.
Ex 3 10 Ich schicke. Davies zeigt den Text der Apostolischen Moses Provision. Senden Moses und Gott selbst, um den Job zu tun Es gibt keinen Konflikt zwischen der erklärten Absicht, Gott zu seinem Diener, Seine tun wird häufig wirkt durch Gehorsam bereit. Er gab auch den Studierenden die Christus Apostolische Provision im Auge (Johannes 20,21) Dieser Durchgang gewesen sein mag.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 65
Göttlichen Plan (3,7 bis 10). Das Schicksal der Menschen von Gott entfernt. Ganz sicher habe ich gehört, und (7) sind bekannt, wir sahen, sagte er. Ich wusste immer, seit vielen Jahren, kann aber noch warten. Keywords Gott hat sorgfältig auf die Schreie der Schmerz hörte, und ich weiß, dass die Probleme der Menschen gewährleistet ist.
"Eine, in der wir leben und sind wir, zu handeln" Gottes (Apostelgeschichte 17,28), in der Geschäftswelt die ganze Zeit. Beweisen Sie, seinen Willen und Intervention in besonderen Anlässen, da durchzuführen. Er kam nach Ägypten, um sein Volk zu retten, fragte Moses (8). ein gutes und geräumiges Land, darin Milch und Honig fließt hat einen Platz für sie vorgesehen ist. Diese Aussage effizienter als Ägypten bedeutet nicht, dass die Kanaaniter, aber guten Boden, Ertrag und breit genug für Israel. Vorziehen, diese Arbeit zu tun, die vollständigen Namen der Unterdrücker Israel, wenn das Wort Gottes wird direkt von Gott (Genesis 15,16-21) .19 zugunsten der Wahl, um Land geben zu kommen ist das Land identifiziert Knecht des HERRN, funktioniert .. Ich sage Ihnen, Frau des Pharao (10) Dieser Typ verwendet werden, um den Retter der eigenen, der Stolz der König der Israeliten aus Ägypten zu gehen, um Gottes Führung zu bekommen sein wird, senden Moses sagte.
Fünf Tische "sein Volk, Gott Partizipation", um festzustellen: 1) Ich habe auf jeden Fall, 7, 2) Ich habe noch nie von, 7 gehört, 3), 7, 4) me down, 8, 5) werden zufrieden sein, 10 die Sie senden.
Leo G. Cox komentar Beacon incil. Penerbit CPAD. Vol. 1. Pag. 146.
Mose, der ägyptischen Regierung für die Mitarbeiter (Apg 7,23) verbrachte die ersten 40 Jahre seines Lebens. Ägyptische Führer, Training für den Herrn zu starten scheint unmöglichsten Orten (Einige Wissenschaftler. Glauben Sie, dass er gepflegt wird, um der Pharao zu werden), aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Moses Ermächtigung für Service, hat Gott eine Vielzahl von Ansätzen verwendet.
Ausbildung. "Und Moses alle Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Taten" (Apg 7,22). Welcher Teil dieser Ausbildung? Ägypter, vor allem in Technik, Mathematik und Astronomie auf dem Gebiet, hat die Zeit eine Zivilisation entwickelt. Dank seiner Kenntnisse der Astronomie, hat außergewöhnliche Genauigkeit und Ingenieure, um einen Kalender zu erstellen und den Aufbau von Strukturen zur Verfügung zu steuern heute entwickelt. Priester und Ärzte, Meister der Kunst der Einbalsamierung und ihre Führer haben große Fähigkeiten in Organisation und Management. Heute Ägypten verwendet, um die unvermeidliche Erfolg mit Besuchern überwältigt werden. Der Diener Gottes zur Erkenntnis Gottes und dienen ihm treu müssen diese Inseln zu lernen.
Wiersbe. Warren W. Expositor. Cilt I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 236.
3 Mose (Ex 22 11.02) Flugticket.
Exodus 02.12 Er tötete eine ägyptische. Ägypten, Israel zu empfangen ist der Text nicht sagen, dass das Leben 0 ist, dieses Prinzip "für das Leben" (Exodus 21.23 Uhr), gefolgt von einem Plädoyer für das Leben. Moses ist keine strafrechtlichen Gründen übertrieben. Seine "extreme" Niederschlag und Verteidigungstechniken eine der Quellen meiner Informationen. Moses zeigt Tapferkeit Singles, bewegten sich aus eigener Kraft. Aber der tapfere Mut, von selbst, ist keine Tugend. Dare Devil, gab Gott das Gesicht. Aber das macht ihn nicht zu rechtschaffen.
David Livingstone Sklaven in den arabischen Sklavenmärkten wird berechnet durch die grausame Behandlung angewidert. Ohne ausreichende Grund, warum viele grundlose Mord begangen gegen den Slaves. Und Livingstone, seine erste Reaktion (Livingstone auf den Artikel, Encyclopedia Britannica) "mit einer Waffe zu schießen Killer" Aber Rache kommt von Gott und die Gesetze der göttlichen Rache zugeben, jeder Mann kann es sich leisten, zu fördern .. Und Rache ist bereits Sorge Gottes nicht getroffen, wäre. Kein Fehler korrigiert werden. Rom sehen. 13.1 hh., Und 00.19. Gewalt, zumindest in einigen Fällen scheint unvermeidbar zu sein, enthält aber immer Fehler. Viele Eltern oft grimmigen Zorn, weil einige triviale Unannehmlichkeiten, warum bestrafen, die Kinder, die von genommen.
"Jüdische Kommentatoren allgemein [Moses] Wertschätzung und sogar patriotische Bewegung und lobte als mutige Aktion., Aber sicherlich Niederschlag mit dem Geist der Disziplin gemacht, wurde" (Ellicott, loc.).
Exodus 02.13 Nesseln. Moses, Beweise für ein Verbrechen zu verbergen, aber die Sache nicht mit Ägypten zu beenden wurde im Sand begraben. Am nächsten Tag versuchte Moses, um einen Kampf zwischen zwei Hebräer stoppen. Aber nur, sah er den Mord und keinen Zweifel daran, dass sie unter den Beobachtern diskutiert, einen Teil zu wissen, den Feind. Diese bald wird die Geschichte zu finden und Gerechtigkeit wird von Moses, Pharao, gefolgt werden kann, bedeutet. Vielleicht tencionass Hebräisch töten einander, aber nach all dem ist, was Mose. View II Sam. 14.6. Soziale und psychische Zerstörung der Menschen in Israel, nahm als Sklaven, und sich gegenseitig zu missbrauchen. Was ich sah, der sein eigenes Volk vor Mose VEXAV Geist. Herz und bereitet den Weg für eine lange Zeit, aber die Macht Gottes erforderlich zu machen. Siehe Apostelgeschichte 07.26 Dieser Vers aus dem Neuen Testament parallel.
Moses hat nicht die Zeit, um die Macht zu nehmen Exodus 2.14 Autor Flüstern heilig ist hier erreicht. Die Menschen in Israel nicht mehr zur Verfügung; Moses selbst ist nicht bereit. Moses der ägyptischen Pharaos Tochter, ein Kind zu verwenden war ein Sohn, und ihr Stiefvater ist sicherlich eine große Leistung (gegenüber 10). Hebräer, aber es bedeutet nichts. Und ganz Israel gehorchte ihm trotz dem guten Gesetzgeber zu werden, um die richtigen Entscheidungen und wer er war nicht falsch machen. Im Alten Testament, Gerechtigkeit (Mischpat Hebräisch! Positive Informationen, die nicht mahup wird metaphysischen Prinzipien, dass Ethik ist eine Philosophie zu. Gesetzgebung Wohn von Gott hingeben getragen worden sind. Selfish Mögliche Moses, unterdrückt ihre Schauspielerei wurde gut aufgenommen und Moses schwierig für junge (40 Jahre später nicht zu sorgen ). Teaching wir müssen von Grund auf neu lernen, wenn es heißt, ein Klaps auf den Standby-Modus sein. meisten Menschen haben Angst vor der Tatsache, dass die neu entdeckten Bedrohungen traditionellen Dogma.
Moses schwerwiegenden Fehler. Moses auf Gewalt; getötet, 0 verliert den Respekt von anderen. Es wird eine lange Zeit, dies jetzt zu gewinnen, zu nehmen.
02.15 Mose floh vor Pharao. Es ist jetzt, dass Moses ein Ägypter getötet, hörte oder wird es bald zu hören. Und dann können Sie senden Moses durchzuführen. Größten Ängste Moses 'gebildet. Und so Madyan Moses, der zweitgrößte des Lebenszyklus des schwarzen Guss vierzig Jahre. 11 vs Aussehen. Er ermutigte die Menschen, aber nicht dort, wo Intervention hat sich eine bedrohliche Figur. Einige Ausleger diesen Text sehen, Einstellung der Bestellung zu stornieren. Aber die heiligen Schriftsteller als einen Schritt in der Vorbereitung der Diener des göttlichen Weg bietet 0 Sektion. Diese müssen in der Wüste vierzig Jahre lang im Krankenhaus behandelt werden. Dies ist Teil seiner Vorbereitung.
Midian. Moses, vielleicht vierhundert Meter von dem er lebte, im Südosten geflohen. Midian (6 Genesis 25,1) ist der Sohn von Abraham und Ketura. Bis dahin, der Bruder von Moses in Midian Stute auch, im südwestlichen Teil der arabischen Stämme im Sinai und dem Arabischen Meer. Dies ist der aktuelle Ministerpräsident der israelischen Bevölkerung 0 Goshen bevorzugt Küstenwüste in Ägypten ist völlig anders. Siehe GA. 45.10. Key-randah von Midian. Zentral liegt an der Küste des Golfs von Aqaba. Berg Sinai in einem traditionellen Platzbedarf, Nabatäer, sehr wahrscheinlich, Madyan Ersatz an der Küste, Petra Link bekannt (siehe den Respekt im Wörterbuch) Förderung diejenigen.
In einem Bohrloch. Großen an Land. Gut und Tank finden Sie im Artikel mit dem Titel Wörterbuch. Moses einrichten Zelte in der Nähe. Die Tochter des Pharao verlor ihr liebes Kind, und jetzt, Es ist so wichtig, wie es war wichtig.
Champlin, Russell Norman, letzte Strophe der alttestamentlichen Verse. Publishers hagnos. Pag. 310
Exodus 2:11-15. Moses und die Flucht Ablehnung. 11 Als Moses aufgewachsen war. 07.23 Mose sagt, dass es jetzt 40 Jahre alt Leckereien. Ausgestellt sie Pharao (07.07 Uhr), und wer stand vor, als er 80 Jahre in Midian (2,23) waren nur für ein paar Tage, sagte er. Diese 40 Jahre, 30 Jahre in der westlichen Welt, die die nächste Generation von Raum möglich darstellt. 07.22 Uhr, die von anderen Fürsten, der "Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet" ist sicherlich richtig anzeigt, sieht. Die andere Seite dieser göttlichen Vorbereitung. Mit der möglichen Ausnahme von Solomon, Daniel und Nehemia im Alten Testament wie jedes andere Zeichen Bildung (NDF 01.04) empfangen werden. Wenn Rechts Code kann ein Teil der Ausbildung. 'S Code von Hammurabi, zum Beispiel wurden umfassend untersucht und die Schriftgelehrten Ägyptens durch Moses wissen sehr gut kommentiert.
Und genau hinschauen, bei seiner Arbeit. Dieser Ausdruck bedeutet, mehr als nur beobachten. "Emotions" macht Zufriedenheit, leider hier (Genesis 9.16), oder (Genesis 21.16) und steigen. Moses war Gottes Mittel, um die die emotionale Herz. Israel sah die Ägypter taten, und auch (3:7,8) war zu intervenieren. Moses war nicht der Kern, der Israel erlösen, aber es sind Maßnahmen enthalten. Rhythmus, (12), "töten" und "töten" die gleiche hebräische Verb (13) in drei Formen. Das gibt Kontinuität Portugiesisch Erzählung kann nicht gespielt werden. Auch das Konzept des "Auge um Auge, Zahn um Zahn" (21.24 Uhr)-Kommunikation. Vielleicht hassen die Werke der ägyptischen Zuchtmeister, wenn es ein und dieselbe breite Bedeutung im Hebräischen wie oben vorgeschlagen, dann ist die Strafe der Bürgerinnen und Bürger müssen zeigen, Israel hat echte Einschränkungen. Ex 02.12. Sand und versteckte es. Hier ist ein Hauch von Lokalkolorit. Es gibt in den meisten felsigen Boden, wie Sand, Israel und Ägypten, die Palästinenser wird es schwieriger, die Leichen zu verstecken.
Ex 02.13. Er sagte, die Täter zu. Hier ist ein juristischer Begriff. Dokumente zum Nachweis der Pharao selbst, Gott (9,27) "Gerechten" wenn sie aufgerufen, (ARC "unfair") als den Schuldigen zu vergleichen. Moses begeht eine einfache psychologische Wahrnehmung, (5,2), kann später verwendet werden, weigerte sich Pharao eigenen Bedingungen ist aus. Zweifellos anderen Juden, unschuldig, Freude Zöllner und Sünder (Mt 9,10) und erhalten Jahrhunderte nach Jesus, wie Moses glücklich, Hilfe anzunehmen.
Ex 02:15 Uhr. Land Midian. Die Lage ist recht unsicher, aber es ist sicherlich jenseits der ägyptischen Grenze im Osten. Sinai-Halbinsel oder Araba (das Tote Meer im Süden) oder im östlichen Teil des Golfs von Aqaba Teile ist ein möglicher Standort. In der Zeit des Ptolemäus, die Erde "Modiin Haupt" sind Marken oder pastoris (3.01) oder für den Krieg, ob als Genesis 37:25, reisen die Midianiter, Ife ist im östlichen Golf (Richter 6 Gründe.: 1) befindet, Alle diese Bereiche können behandelt werden. Seitdem hat sich Israel zu einem tödlichen Feind Madyan, in Midian Wallfahrt schuf er die Tradition des Moses ist nicht akzeptabel. '"Ismaeliten" (Genesis 37:25) und "Kenita" (Richter 4,11) Stammesnamen können in Midian S. verwendet werden Außerdem Richter 08.24 der Begriff "Ismail" "Midian" ist breiter als unterstützt die Ansicht kann eher sein, aber, die Wüste auch, wo es Bedingungen gibt, auch auf dem Weg zu freien und verwendet wird, dass .., um eine Lösung sein, und es Für diejenigen, die leben, immer "gut" sein würde. Dorf von Fremden oder Besuchern ist es, eine natürliche Depression zu finden. In der gleichen Sitzung (Jacob) in Genesis 29:10 und Johannes 4:6,7 (JESUS) aufgezeichnet, in allen drei Fällen, diese (materiellen und geistigen), welche Fotos angeboten wurden, zu helfen, die hilflos und machtlos Gott wird aber tun.
Ex 2,16-22. Ist Moses em. 16 Midian Priester. Einige Wissenschaftler sehen, wie ich diese Aussage deutet auf die Unterstützung Mosaik religião Medien origino "quenit-Hypothese", und dem Gesetz des Mose, vor allem für em. Die Midianiter, TRADITION, genießen die Wurzeln von Abraham (Genesis 17,20), mit dem gleichen Baum pertencia Israel Arvor und wir haben sie gesagt, conhecess já não "common law" westsemitischen Moses, und es ist etwas, was ich gelernt habe, ist äußerst gering. Deutschland Beim neuen Konten in der Bibel "Gott" Offenbarung an Moses (3:1) gegeben und dann Quando Gesetze, Haar-Veranstaltung (18.11 Uhr), die sehen die Bestätigung der erklärt. LAST sieben.
Erneut die Anzahl der idealen oder sakralen kann buchstäblich in diesem Fall verwendet werden. Herden meist betreut von Männern und Frauen der arabischen Frauen (keine Männer) aufgenommen bekommt immer noch Brunnen Israel und Jordanien.
Ex 02.18. Deuel. Vielleicht ist der "Freund Gottes" oder "Gott Shepherd" Sinn, die Bedeutung ist in der pastoralen Gesellschaften sehr bequem. Weniger wahrscheinlich bedeutet "Gott Pastor / Freund." Zweifel über die Medien die Position und Sinai, weil es richtiger Name ist Moses Schwiegervater hat Zweifel. Reuel Name ist eine Form von Glück und Genesis 36:4 wird als Name Edom. 03.01 Uhr der gleiche Mann namens Jethro, sind einfache Formen relativ häufig arabischen Namen. Hobab in Zahlen 10.29 Uhr ein Reuel midianitischen Sohn erschienen: der Text nicht deutlich zu machen, welche der beiden Vater-in-law von Moses Hobab Das bedeutet, 04.11 Samir Namen einfach und Richter Hobab Moses 'Vater sollte erklären, die gleiche Moses' Vater in der Identität Gesetz blieb über die verschiedenen Traditionen .. Wenn nicht, dann gibt es mindestens zwei Namen. Eins, zwei Quellen bekannte Namen in Südarabien zwei (oder mehr) Namen der Annahme, dass es absolut keine Probleme. In Fällen wie der Bibel Redakteure manchmal (Richter 07.01) "(dh, dass Gideon) Jerubbaal", wie vorgeschrieben, zwei Namen: Manchmal werden beide getrennt in ein paar Sätzen (Richter 8,29) verwendet. Die Probanden hatten einen theologischen Zweck und seinen Namen zu Israel, wenig Einkommen wie möglich anzunehmen, dass die Unsicherheit am besten ist. Tradition jedoch einstimmig Moses heiratete die Tochter eines Priesters Sami östlichen Wüstenregion war bestätigt und blieb dort für eine recht lange Zeit.
EX 2 21 Zippora. Mehr höflich "Songbird" oder "zu pipilant" kann übersetzt werden, ist der Name eines kleinen Vogels in der Region. Ähnliche Namen einfacher Rachel Genesis 29 (a) und Lee) (Kuh) Vergleichen mit.
2 verwendet wird. 22 Gershon. Dieser Name ist nicht Gleichklang, Sam GER hebräische Phrase, die, als eine Philosophie, "es Gemeinde" anstelle des Namens "Vertreibung" aus einem Verb die ehemalige abgeleitet wurde übersetzt Garas umfasst. Am Geschmack ist etwa gleich. Im Alten Testament, wie üblich, Schlachthof (siehe 2.10), was bedeutet, Ihre Kommentare über die korrekte Übersetzung mehr Namen. Gershon Väter der Leviten als gemeinsame Hyatt Backup bahawa sehen Gershon Einklang mit Kleingeld ", wenn G" (Numeri 3,21-26) sind.
R. Alan Cole, Ph.D. Einleitung und Kommentar Ausgabe. New Life Publishers. Pag. 57-59.
Aktionen vorzeitigen Moses (2,11-15). Mose hat Israel ein Gefühl der Mission erlittenes Unrecht. Er ist alt genug, sich zu bewegen, persönlich untersucht die Brüder angeblich gelitten. Seeing einen hebräischen Mann (11), gegen einen ägyptischen Mann, der Wunsch, Menschen zu helfen.
Eine solche Aktion wäre gefährlich nicht sein, obwohl er erkannte, gab es Grund zum Verbrecher zu bestrafen. Nach niemand tat sich auf ihn, Ägypten (12) besiegen zu töten. Moses aus Ägypten, dieses Übel zu korrigieren, hat keine Macht, und Gott war nie bestellt. Gesetz über ihre eigenen, kaum lief.
Um die Unterschiede zwischen diesen beiden hebräischen lösen arbeitete am nächsten Tag, Moses, Mord, Ägypten (14) gefunden, die lernt. Wir wissen, dass über die Ungerechtigkeit seiner Brüder. Nicht bereit für ihn ein Retter für Menschen, um zu helfen, diejenigen, die nicht wollen. Und selbsternannten Herrscher (oder "Prinz", ARA) und Richter sind nicht bereit, seinen Retter sein. Moses Gott, Aufträge von einer höheren Autorität zu nehmen hatte, eine lange Zeit warten. König Moses hatte bald gemacht, aber die Bewegung vor dem Pharao, Moses 15, 40 Jahre später (Apg 07.30) wird Midian zugeordnet werden, floh in das Land bemerkt.
c) Moses in Midian (2,16 bis 25). Die Midianiter Abraham und Ketura (Genesis 25,1-4) sind Nachkommen. Rotes Meer, Ägypten Sinai-Halbinsel östlich des Mount Sinai in der Nachbarschaft wohnen. Montieren Sie die "Horeb" in (3.1) Madyan (16) .13 Priester wird an anderer Stelle im Text genannt: "Gottes Freund" .14 (18) Reuel genannt Jethro (zB 3.1, 4.12) war bekannt. Gespeist Schafe seines Vaters, aber die Hirten belästigend einen schlechten Pass Zeit mit den Mädchen hatte sieben Töchter. Moses, bis zu ihrer Rettung, immer bereit zu helfen, die weniger Glück. Text allein mit der Priester war in der Lage zu sagen, wie, aber das Mädchen (17), während der Zustrom haben es nicht geschafft sie gewässert, um zu halten. Als Ergebnis dieser Vorteile, Moses, ein Haus und ein Frau (21) gefunden. Dass ein fremdes Land (22) war der Vater ihres ersten Kindes. Gershom name "nur" komisch "zu deuten allerdings darauf hin, schießen, nicht schießen zeigte." Es war während der Zeit des Mose in Midian, Unterdrückten intensiver Sandwich Sklaven Menschen in Ägypten (23) spürte das Gewicht. Ein Kind geboren Führer von Ägypten töten Politik, die grausame Knechtschaft der Sklaverei zu stoppen wurde halten die Hebräer.
Maar God hem gered had. Deze mensen en memorabele concerten (24) hoorde haar kreunen. Mozes en Israël uitgesteld de vrijlating door Israël klaar. Mozes woestijn vraagt ​​discipline en het verlangen naar vrijheid moet Israël steunen. Slavernij en vrijheid die alleen God kan hem in hun verlangen om te sparen voor het geloof Egypte Israël bleef verenigd. God hoort de kreten van het volk, maar over de "volheid van de tijd" tot de wachttijd om te winnen. (25) "God zorgt voor hen" betekent (DTT) om hun God te kennen.
Leo G. Cox komentar Beacon incil. Penerbit CPAD. Vol. 1. Pag. 144-145.
Failure (Verse 11-14). Einige Leute Moses (V. 19) und verwirren Ethnizität, während er eine ägyptische Hebräisch ist, wusste das, und ich konnte nicht umhin, identifizieren sich mit dem Leid der Menschen. Ein Tag, eine mutige Entscheidung, ihnen zu helfen, eine edle Prinzessin Lift (Hebräer 11,24-26), auch auf Kosten von seiner Position als Kinder zu verlieren. Helfen, Gottes auserwähltes Volk zu retten sah der Pracht und Schätze Ägyptens verblasst.
Diese ägyptischen Behörden, nicht nur in der hebräischen Sklaven Disziplin, aber ihn zu schlagen, mit der Absicht, ihn zu töten, weil es kann bedeuten, dass es möglich ist, das hebräische Wort in diesem Fall verwendet werden. Deshalb, wenn Moses intervenierte, könnte es das Leben eines Mannes zu retten. Was sollte Moses in Ägypten, und wenn gegen Moses wandte sich sein eigenes Leben zu verteidigen.
Pläne zu veröffentlichen Hebräisch für Moses ein Ägypter getötet, jedoch ist im Begriff, eine Überraschung, wenn zu bekommen. Am nächsten Tag, er ist nur ein Teil des Problems Ägypter nicht zu einer Verständigung mit einander kommen, weil die Hebräer entdeckt! Er versuchte, die beiden in Hebräisch zu versöhnen, weigern sie Ihre Hilfe! Darüber hinaus sind die Moses wissen, wurde das Geheimnis gelüftet, und hinter ihm ist, ihn zu töten. Das einzige, was ihm weglaufen gemacht.
Diese beiden Abschnitte zeigen Moses als ein Mann von Mitgefühl und aufrichtige Motivation, sondern auch ihre ungestüme Haltung. Wenn man das weiß, dann, dass "mehr [Meeker] alle Männer der Erde" (Zahlen 0.03) angenommen wurde, ist überraschend.
Moses seinem gescheiterten Versuch zu helfen, befreien die Hebräer muss verwüstet haben. Dann brachte Gott ihn nach Midian wurde ein Schäfer für 40 Jahre. Er erreichte Erlösung von Gott, von der Hand des Mose und brauchen nicht zu lernen (07:25, Exodus Apg 13.03).
Einsamkeit und demütigen Dienst (w. 15-25). Land Midian Moses versteckt sich eine diffuse, die Hebräer (Genesis 25:2) waren Verwandte. Reuel, der Priester Midian (Exodus 2,18) helfen, ihre Tochter, Mut, nach der Natur zu handeln. Hinzu kommt, dass, heiratete er Zippora, Reuel Landung, die Behandlung zu Hause, und diese filho.11 Dann hatte sie ein weiteres Kind namens Zippora gab Eliezer (; 1 Kor 18:1-4 Exodus 23,15). Raguel ("Friend of God"), wie Jethro (Exodus 03.01, 18.12, 27) bekannt, aber Jethro ("Perfektion") der Titel eines Pfarrers und mächtig, dass Land "Man kann in Wort und Tat nome.12" Genau diese Art der Vorbereitung war ein eigensinniger Mann, stur, neigt Schafe auf der Wiese, findet sich nun allein. Gott (Psalm 100:3) und Moses, von Gott auserwählt israelischen Spezial Herde Hirte. Und wie man als Sklaven in Ägypten seit seiner Bekehrung als nur 13 Jahre leben (Galater 1,16: 1 7) für eine Lebensdauer von treuen Dienst und wartet Moses vierzig Jahre nach den Vorbereitungsarbeiten im Leben des Paul der Bereich von drei Jahren. Unmittelbar senden, um die Diener Gottes, sondern erlaubte ihnen nicht, um zu arbeiten.
Es ist unsere Schreie, unsere Schmerzen sitzen und sehen unseren Kampf erinnern, seinen Bund verzögert, weil ich gehört habe, ist er nicht daran interessiert, in Gott. Leute wie diese wird seinen Bund mit seinem Versprechen zu erfüllen nicht brechen. Wenn die richtige Zeit gekommen ist, Gott setzen, um sofort an die Arbeit.
Wiersbe. Warren W. Expositor. Cilt I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 236-237.
"In geschah diese Tage, ist Moses größeren Brüder gingen auf die Last aussah. Und ein ägyptischer Mann hebräischen Mann, sein Bruder, besiegt und sehen eine und die andere Seite, zu sehen, und niemand hat die ägyptischen Hit und Sand" Verse (11-12 ) versteckte es. Moses hier (Römer 10.02) zeigt seine Leidenschaft für seinen Bruder, "aber die Information ist nicht verfügbar". Doch zu bestrafen Ägypten und Israel erreicht die Lieferzeit von Gott berufen, so weise nicht immer brauchen, um für Gottes Zeit warten. Mose (Apg 7.25) "schon groß" und "alle Weisheit der Ägypter" und auch "Brüder verstanden, dass Gott seine Hand, um ihnen die so genannte Befreiung" war. Dies ist jedoch nicht so lange, natürlich lief gut, und als ein Ergebnis wie diese bei (1) einen Ausfall.
Und Scheitern, sondern auch ein Ausdruck der Unsicherheit, von Gott gegeben längst begonnen, nicht nur leise Engagement und schiere Mangel an Freiheit. Moses, sieht die andere Gruppe c. "Der Herr angegebenen Zeit ist wirklich gekommen, und Moses fühlte, wenn sie ägyptischen Gott kriminellen Verhaltens wurde beauftragt, wenn er und Gott und ganz seiner Arbeit über die Details gedacht, um zu verstehen. Acts ihn nicht noch göttliche Präsenz benötigen, wenn Sie das denken," andere Gruppe. "Sieht nicht nennen
Tod Ägypten, eine Geschichte des Denkens und der vorzeitigen
Moses praktische Tiefen für diese Bewegung alle Gottes absolviert. Zwei verwandte Bedingungen und Wohlbefinden der Menschen befürchten, dass der Zorn der Menschen Hoffnung. Wohnzimmer oder Bediensteten einen weiteren Angriff. Eine Person, die mit einem göttlichen Auftrag bevorzugen einen armen Mann im Zorn oder jede Slave-Sorgen und investiert dass "die Balance von Pulver nicht weniger wichtig als die Gerichte, die ich genießen die Gegenwart Gottes, um zu bestellen -.!. Sei stark" (Josua 01.09) "und mutig, denn der Herr, dein Gott, mit Ihnen, wohin Sie für den Grund im Vorfeld aufgedeckt gehen, Ihre Gebärmutter zu umkreisen und alle zu Gott, nicht zu pasmes sprechen und Frustration wird nicht sein. Poste ich seine Anwesenheit bewirkt, dass die Probleme nicht, weil ich dieser Tag eine befestigte Stadt, anpassen und Eisensäulen dort, weil "in ihnen enttäuscht nicht, und das ganze Land gegen die Wände Bronze, und ich hielt ich bin mit euch, spricht der Herr,:. Könige von Juda, gegen die Fürsten, gegen die Priester gegen Land und Leute und deren Kampf gegen Sie, aber sie werden dich nicht überwältigen, gegen "(Jeremia 1,17-19).
Daher ist in einem hohen Platz, legte ein Diener Christi und die Band Himmel Anwälte Weisheit durch die einander sehen, aber nicht zu bewegen: "Augen richtigen Look und die Augenlider, bevor Sie gerade lassen" (Sprüche 4, 25). Göttliche Weisheit macht uns ständig auf der Suche nach oben und nach vorne. Wir lächeln, um den Tod zu verhindern, oder schauen Sie sich um einen verächtlichen Blick rechts, wir landen wir besitzen Gottesdienst eine schlechte Sache, es sei denn Sie können sicher sein, dass es gibt. Wichtig, dass wir als ein deutlicher Mangel an göttlichen Auftrag und ein Gefühl der Gegenwart Gottes.
Es hat seine eigene tiefe Unwissenheit oder Selbstüberschätzung daher nicht bereit, und wer gestaltet sie nie auf das Feld Dienst Gottes zu kommen, ist es wahr, dass viele Menschen haben. Und ihre Geschenke und ihre Vorteile für diejenigen, die eine gute Vorstellung haben können, als eine kalte Geist und perfekte Vertrauen selbst sieht nicht nur erstaunlich, auftreten. Aber die Realität schnell zu dieser Ansicht zu erliegen, und nichts wirklich "out of band" kann verhindern, dass Menschen zu finden, aber die Innen Gefangenen erhielten eine Aufgabe von Gott und seiner Gegenwart genießen kann nichts grundsätzlich ändern. Diese Dinge, während wir völlig frei von menschlichen Einflüssen und ist frei von Männern. Doch einer von ihnen als freie Menschen in einer guten Position, um zu dienen gibt es nichts wie die echten Menschen, die ich kenne Plätze nach unten auf und wäscht die Füße seiner Bruder. Wenn man sich den Kerl und beginnt genau richtig und perfekt Knecht suchte er nie, Menschen zu gefallen, aus dem einfachen Grund, sondern Gott "00.59 Uhr und die andere Gruppe nicht gefunden". Er fürchtete den Zorn des Menschen und etablieren zu seinen Gunsten. Lip führte den Beifall der Leute, und nie, nie schließen sie, ihre Kritik zu verhindern. Er sagt, und es gibt keine gute Stabilität und Höhe rechts. JESUS ​​", deren Blätter nicht fallen, und tun alles, was sie gelingen" (Sprüche 01.03) ist der einzige, den ich wirklich sagen kann. Gott tut alles für sie, weil alles wohlhabend. Jede Handlung, jedes Wort, jede Geste, jeder Blick, jeder Gedanke an das Herz Gottes zu erneuern wie ein schönes Bündel von Obst an der Spitze für die Lieferung. Wie immer, ein umfassendes Verständnis der Anforderungen und für Gott zu arbeiten, keine Angst um seinen Job. Selbst, das Göttliche, wenn auch nicht perfekt, die Lage eines Menschen, und sollte daher nicht mit der wie gesagt zu verwechseln "Ich weiß nicht zu besitzen, kam vom Himmel, sondern mein Vater, der mich gesandt hat" nie (Joh 06.38). So "seine Saison Frucht" (Ps 01.03), und es ist immer der Vater (Johannes 8,29) mit dem, was sie tun, zufrieden und daher auch nichts zu keiner fürchten, oder "Reue, die nicht brauchen, eine und die andere Band werden Sie sehen, . "
CH Mackintosh. Om het boek Exodus te werken. Newspaper Publishers Overtuigingen
 
Mevcut: Pb Alessandro Silva.
 
REFERRAL RESERVE
Cohen, Armando Chaves. CPAD 1998: i, Rio de Janeiro 1.ed Keluaran. j HAMILTON, Victor P. Tevrat, Manuel. 2.ed. Rio de Janeiro: CPAD Jahr 2007.
Factbox - Christian Lehrer CPAD Blatt, n ° 5 7, S.36.
 
Exam Lektion 1 - Buch Exodus und der Gefangene von Israel in Ägypten
CPAD - Q1 2014 Magazin für Jugendliche und Erwachsene als CPAD Antworten
Thema: Glaube Journey - Israel und die Gestaltung ihrer geistigen Erbes
Füllen Sie die Lücken und "V" und die richtige Antwort ist "F" gefälschten Schecks
 
Goldener tekst
1 - Full:
"Und Josef ________________________________ Israelis sagen: Siehe, du ________________________________________________________ Gott, ich bin hier und wird es bringen" (Genesis 50,25).
 
Het was een echte applicatie
2 - Full:
______________________________________________________________ Und Gott zur bestimmten Zeit für ihn ist _____________________________________
 
I - in dem Buch Exodus
3 - Was ist die Bedeutung des Wortes, Exodus und was ist der Zweck des Buches Exodus?
() Das Wort bedeutet Erlösung.
() Gibt Vorbei das Wort bedeutet.
(Exodus) und Pfingst Study Bible Bücher von Mose geschrieben: "Wir lieferten Israel aus Ägypten, wo eine permanente Aufzeichnung der Heilsgeschichte Gottes hatte sich zu bewegen, und es wurde geschrieben war".
() Dieses Buch ist die Auferstehung Christi zu dem Thron der Gnade.
() Dies ist ein Buch Abschreibungen Figuren.
() Nach der Wycliffe Wörterbuch, "Tod in diesem Buch, das Konzept der Freiheit aus der Sklaverei und Götzendienst."

4 - Wie viele in dem Buch Exodus geschrieben?
() Das Buch Exodus wurde zwischen den Jahren 1150 und 1210 geschrieben
() Das Buch Exodus wurde zwischen 1310-1250 geschrieben
() Das Buch Exodus wurde zwischen den Jahren 1450 und 1410 geschrieben
 
5 - In diesem Buch Hebräer wir schlecht Pharao (Exodus 1,14) Wie wurde von der Frage getroffen. Wie man von der Unterdrückung des Volkes zu entkommen?
() Moses das jüdische Volk von ihren Sünden zu befreien und sie in Gefangenschaft in der Wüste gestorben.
() Es wird für die Menschen Israel unmöglich.
() Nur Gott kann sie retten.
() Nur Dein Vater wird von der Sünde und der Welt gerettet werden.
() Christus starb am Kreuz für uns von der Macht der Sünde. Er starb an unserer Stelle.

6 - Hebräer grausam von den Ägyptern unterdrückt, was würde es sein?
() Ist bereit, das Volk Gottes zu retten.
() Dies ist ein großer Gott, und das Wort Gottes in der Not der Menschen in Gott schreien hörte ihr Stöhnen sagt.
() Sie sich nicht entmutigen! Gott hört Ihre Gebete und sich der Schmerz.
() Hat ein Retter für das Volk Gottes.
() In der Praxis hat dieser Kurs uns die Wahrheit: "Gottes Zweck ändert sich nicht und wird innerhalb der von ihm bestimmten Frist erfüllt werden."
 
II - GEBURT MOSES
7 - der Staat Israel in Ägypten?
() Sie "erfolgreich waren, und die Zahl mit einem Double-Double erhöht.
() Gibt es einen sehr edlen und Ägypten hat mit ihnen gefüllt.
() Sehr gestärkt, und das Land wurde voll von ihnen.
() Dies ist die gleiche Gnade Gottes für die Kirche heute.
 
8 - Was ist Exodus von 1,7 den Worten der Heiligen Schrift? Vervollständigen Sie:
a) waren fruchtbar und erhöhte Anzahl didarab (Apg 09.31, Luke 14.22,23).
Diese ___________________________________ Wachstum. Gott kann uns in der Menge und Kirchen wachsen. _______________________________________
b) "einige Stärkung." In der geistlichen Welt, sollte die Kirche die ganze Zeit installiert werden. ________________________________ Uns immer unsere Stärke bei hohen Schweiß und viele ______________________________________________________________ (Epheser 3,16; Zech 4.06) Lassen Sie uns daran erinnern, dass.
c) Kirche _________________________________________ Gemeinde, Kreis, Land braucht nicht nur zu füllen ", das Land wurde voll von ihnen", Regionen, Ländern und Kontinenten , aber angesichts der ____________________________.
.

9 - Pharao unter Gewichts auf das Wachstum der Hebräer, ist was? Was kommt dieser Moment und Rettungs Gott?
Alle männlichen israelitischen Kinder unter drei Jahren wurden getötet, und so () Pharao befahl Hebammen in Ägypten.
Er tötete alle männlichen Kinder Israel, so dass Neugeborene () Pharao befahl Hebammen in Ägypten.
() Aber die Hebammen fürchteten Gott und die Kinder nicht zu töten.
() Pharao schreckliche Szene, alle männlichen hebräischen Kinder des Nils (zu ertrinken oder von Krokodilen gefressen werden) nach Ägypten zurückgeworfen wurde .
() Viele Könige, zeigt, wie grausam und böse.
() Es gibt derzeit üblichen Angriffe in New York.
() Viele Kinder, die Opfer der Abtreibung getötet wurden.
() Baby weit verbreitet und von den Behörden genehmigt.
Familie, weil es die Furcht vor Gott () Baby Moses wurde vor dem Tod gerettet.
() Wir sind von dem Tod von Moses geschützt, weil sie ihre Kinder zu kümmern, so dass ihre Eltern müssen wahrhaft christlichen Lebens sein.
() Moses 'Eltern, den Glauben an Gott, des Königs Bestellung wurde nicht passen und halten das Baby zu Hause.
() Als ein Wunder Gottes, Moses Baby weiterhin von ihrer Mutter bemerkt werden.

10 - die Mutter von Moses (Exodus 06.20) Hat der Präzedenzfall gegeben?
() Hat Yokevet mit ihm über Gott nicht eine Chance haben, neben ihrem Sohn stehen, aber sie erfuhr dies alles alleine zu unterrichten, zeigte ihm Gott.
() Hat Yokevet Gott, seinem Wort, sein Volk, die Sünde, den Glauben an die göttliche Versprechen und kreativ für Ihre Kinder, um sie über jede MINIT lehren dauerte nur geht.
() Ohne Zweifel, ist ein Beispiel zu folgen.

11 - Was für ein großer Gott, um die Tochter des Pharao (Exodus 2.5,6) wird betrieben?
() Die Tochter des Pharao baden im Fluss und ging hinunter, um eine große Überraschung haben - es war ein Korb mit einem Baby.
() Gott der hebräischen Sklaven Leben tippen, um das Herz der Tochter des Pharao zu bekommen.
() Ja, die Prinzessin Nachricht für die Menschen in Israel nicht kannte.
() Ja, Vater, Tochter gegen Israel geboten.
Dies kann umgekehrt werden? Allmächtigen Allah () Geschäfts
() Gott in seiner Güte, die Tochter des Pharao Moses, um das Baby zu erhöhen wird verwendet, um für eine suchen.
() Dieser Kerl war einfach Yokevet, Moses 'Mutter.
() Es gibt Belohnungen für fromm und gehorsam Mutter.
 
12 - Sie haben, Kinder zu unterrichten, das Wort Gottes? (Personal)
() Jetzt
() Nein
() Einmal in eine Weile.
 
III - Moses und seine (Ex 2,11-22) ausfallen Hevesi TRAIL OF
13 - Wenn der Palast Moses (Exodus 2,10) wurde genommen, und was ist der Wille Gottes in Ihrem Leben?
Dies wurde von der Frau des Pharao (obwohl) angenommen wurde Moses von der Tochter des Pharao angehoben.
() Er wurde von der Tochter des Pharao angenommen, obwohl Moses wurde von seiner Mutter aufgezogen.
() Aufenthalt in dem Haus seiner Eltern wissen nicht, wie, aber jedes Mal wurde der Junge in den Palast gebracht.
() Gott des Moses hielt alle Reihen des Lebens.
() Er kümmert sich für Sie.
In Ihrem Leben ()-Operationen ist ein Teil von Gottes Plan.
() Sie sich nicht entmutigen! Musa der Familie muss sehr schwierig sein, das Haus zu verlassen. Doch im Laufe der Zeit hat er.

14 - Wie die Führer Israels in der Wüste Land Kanaan lange Strecken in Ägypten (Exodus 3.9,10) Was ist das Urteil des Mose zu reisen?
() Moses verbrachte seine Jugend in den Hof des Königs.
() Moses verbrachte seine Jugend zu Hause Mütter verdienen.
() Als der Sohn eines ägyptischen Prinzessin, darunter Omar trat berühmtesten Universitäten Ägyptens.
() Ist die Macht dieser Welt, wenn Ägypten.
() Hochschul ägyptische Archäologie, Verwaltung, Architektur, Mathematik, Astronomie, Technik und anderen Lese ...
() Die Informationen, die der Prophet Moses, Salbei, die Arbeit mit gewonnen war sehr hilfreich, um seine Mission der Befreiung, Koch, Autor und Leiter des Landes Kanaan lange Reise in der Wüste, Israel zeigte penggubal Gesetzgebung nie.
() Gott kann unsere Talente zum Nutzen des bestehenden Geschäfts zu verwenden.

15 - Wie Flug von Moses (Exodus 2,11-22) Was ist?
() Moses die Ägypter, aber er wusste, dass es ein Hebräer war.
() Aber nicht für ihn, war in Ägypten.
() Eines Tages sah ich einen israelischen Whack Ägypten, Mose nahm den Schmerz der Menschen und seinen Brüdern ein gelöst hat schützen.
() Moses am Ende einen Mann getötet und werfen einen Körper von Wasser des Nils.
() Moses einen Mann getötet von ihm begraben in den Sand bis zum Ende.
() Er wollte sein Volk von menschlichen Aufwand zu sparen, aber lassen Sie es niemandem zu sagen, wird mit der göttlichen und übernatürlichen kommen. "Wir bekommen kann"
() Moses, zu sehen und zu wissen, dass Gott, der sie nach Bedarf geliefert hatte andere Juden.  
() Gott hat uns aus der Knechtschaft der Sünde gerettet. Er allein kann beschädigt war eine schreckliche Sünde auf uns.
() Moses tötete der ägyptische Pharao dauert ewig zu finden. Sollte festgenommen und getötet werden. Angst, floh nach Midian.
 
16 - Was ist mit Moses in Midian, und das ist, was ist das?
() Ali Jethro, wurde auf der Homepage von Schafbauern eingeladen.
() Ali Jethro, der Priester in das Haus eingeladen.
() Moses, einer der Töchter des Jethro mengahw und Familie und die Menschen zu Hause, gründete eine Familie.
() Ich musste an einen unbekannten Ort zu gehen und hat sich zu einem Alien, sondern ist ein Teil von Gottes Plan.
() In Midian, Moses, Gottes Fürsorge für seinen Reichtum sein.
() Auch müssen Sie möglicherweise an einen entfernten Ort zu gehen, aber keine Angst.
() Gott ist mit dir. Gott in Ihrem Leben kann ein Teil der Ausbildung.
 
Sonuç
17 - Complete:
___________________________ Jahr der Prüfung der Leben von Moses, sehen wir, dass Gott für _____________________________ Kinder eingestellt. Auch ___________________________________ Gott wie Moses, ist es unsere Pflicht, zu gehorchen, es ist, wer wir _________________________________ (Apostelgeschichte 5,32) Gott durch den Heiligen Geist gegeben, machen uns stark _____________________________.
 
Jawab SOALAN DI  http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm 
 
HILFE
CPAD -  http://www.cpad.com.br/  - incil, CDs, DVDs, Kitap & Dergiler. BEP - Pentikostal incil Çalışmaları.
- Kurse, einschließlich Videos auf dem TV EBD  http://www.apazdosenhor.org.br/profhenrique/videosebdnatv.htm
Mukaddes IŞIĞI CD - Mukaddes AUF CD NIV Eğitim - Mukaddes AUF CD Thompson.
Peq.Enc.Bíb. - Orlando Boyer - CPAD
Studienbibel - Persönliche Anwendung.
Paul Garner. Wer ist in der Bibel. LEBEN
Champlin, RN Neue und Alte Testament Vers interpretiert Verse. (CPAD)
SETEM, Donald C. Pentikostal Alkitab Kajian. CPAD
Kamus Alkitab Baru - Zondervan - JD Douglas
Wycliffe Bible Dictionary - Charles F. Pfeiffer, Howard F. Vos, John Rea - CPAD.
Altes und Neues Testament Wörterbuch Vine - CPAD.
Theologie des Alten Testaments - Walter C. Kaiser Jr. - New Life
James, nach Hendrickson Publishers - Übersetzt von Rev. Oswaldo Ramos zeitgenössische Ausgabe Leben Publisher.
Problem Identifizierung und Bewertung - R. Von Alan Cole, PhD Menzies College, Macquarie University - Religiöse Gesellschaft der New Life - Christian Religion Publishers Association Welt
CH Mackintosh. Um dem Buch Exodus zu arbeiten. Zeitungsverleger Religion Glaube
Wiersbe. Warren W. Expositor. Cilt I. Penerbit Pusat İncil'de AT. Pag. 236-237.
Josephus. Hebräische Geschichte, Abraham Jerusalem. Im Herbst CPAD Publishers.
Coelho, Alexandre, DANIEL, Silas. Glaube Journey von Moses, der Exodus und das Gelobte Land Straße. Publishers CPAD. Pag. 08.07.
DAVIDSON. F. New Bible Commentary. Exodus. Pag. 2
Leo G. Cox sagt Beacon incil. CPAD Publisher. Vol. 1. Pag. 141.
MERRILL. Eugene H. Geschichte Israels im Alten Testament. Verlag CPAD. Pag. 50-52, 54-56.
http://estudaalicaoebd.blogspot.com.br/2013/12/1-licao-do-1-tri-2014-o-livro-de-exodo.html
http://www.gospelbook.net
www.ebdweb.com.br
http://www.escoladominical.net
http://www.portalebd.org.br/

Nenhum comentário:

Postar um comentário